Voeren

Voeren is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Voeren en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Voeren nieuws

Medisch vakblad weigert flesvoedingadvertenties

22-03-2019 - 0 reacties Fabrikanten van flesvoeding voeren te agressieve reclame, terwijl wereldwijd veel babylevens gered kunnen worden door borstvoeding. Meteen is er weer discussie: mogen vrouwen er zelf ook nog iets van vinden?


T0 in tarwe: roest en Septoria voorkomen - resistentievorming en advies

18-03-2019 - 0 reacties Voorkom niet alleen Septoria en roesten, maar ook resistentievorming door op tijd een T0 bespuiting in granen uit te voeren. Houdt de ziektedruk goed in de gaen en voer een T0-bespuiting uit zodra u aantasing gewaar wordt.


Knuffelen en voeren tijdens de eerste Lammetjesdagen

17-03-2019 - 0 reacties De lente hangt weer in de lucht en dat betekent ook dat de lammertijd weer is aangebroken.


Nederland gaat glyfosaat herbeoordelen

15-03-2019 - 0 reacties Nederland is bereid om in samenwerking met Frankrijk, Hongarije en Zweden de herbeoordeling van glyfosaat uit te voeren. Dat staat in een nieuwsbericht van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).


Nederlandse parlement gunt Britten alvast oneindig uitstel

15-03-2019 - 0 reacties De Britten stemden vanavond voor uitstel van brexit als hun land geen deal weet te bereiken voor de fatale datum van 29 maart. Onderwijl is de EU een spannend project van gevoelens geworden, zegt politiek-filosoof Luuk van Middelaar. De New York Times denkt dat premier May mogelijk een heel slimme strategie wist op te zetten en uit te voeren.


Franse regering roept Südzucker op het matje

14-03-2019 - 0 reacties Frankrijk legt zich niet neer bij het besluit van het Duitse suikerconcern Südzucker om locaties te sluiten en een grote reorganisatie door te voeren. Na weken van boerenprotesten, is het nu de Franse overheid die de top van het bedrijf op het matje roept.


Gemeente Westerveld zoekt oplossing lelieteelt in gesprek en overleg

14-03-2019 - 0 reacties De gemeente Westerveld (DR) zoekt de oplossing voor de discussie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de lelieteelt in het voeren van gesprekken en overleggen.


Boer Hermus gaat (mét trekker) naar de klimaatmars

09-03-2019 - 0 reacties Van Zevenbergsche Hoek naar de Dam in Amsterdam, het is een afstand van iets meer dan honderd kilometer. Zo gepiept dus, zou je zeggen. Maar boer Piet Hermus neemt er toch ruim de tijd voor. Dat moet ook wel, want hij gaat met een landbouwtrekker en platte kar. Hij vertrekt vandaag al om morgenmiddag in de hoofdstad mee te doen aan de klimaatmars.
De akkerbouwer geeft toe dat met de trekker naar Amsterdam gaan niet de meest milieuvriendelijke manier is. "Net zo min als een vliegtuig of een auto, maar we moeten elkaar ontmoeten. Boeren, burgers en buitenlui moeten zich verenigen", zegt hij. "Wij boeren merken met enige regelmaat iets van de klimaatverandering, maar sommigen komen niet van hun erf af. Het is tijd om gezamenlijk een vuist te maken".
Enorme regenbuien
Om die boodschap kracht bij te zetten, neemt Hermus ook spandoeken mee. Nu liggen ze nog achterop de kar, morgen staan ze rechtop. 'Het klimaat verandert nu al' en 'Onze gewassen verdrogen ook steeds vaker' staat erop. "Het gaat niet alleen om droogte, maar ook om de enorme regenbuien waar we last van hebben. Als mijn aardappelplantjes een dag onder water staan, dan gaan ze rotten. En dan kan ik er niets meer mee", aldus Hermus.
Om dat tegen te gaan, graaft de boer met enige regelmaat geulen. "Dat helpt, maar het weer is ook onvoorspelbaar. Het gaat om de trefkans en als je pech hebt kan het door een extreme bui binnen een paar uur gedaan zijn."
Afval
Ondanks de problemen blijft Hermus optimistisch. "Wij hebben ook oplossingen", zegt hij. Op een van de spandoeken staat 'Bomen en planten kunnen CO2 binden'. "En dat is wat wij boeren kunnen doen, zorgen voor meer groen." En zo heeft hij nog wel meer ideeën. "We zouden windmolens kunnen plaatsen, zonnepanelen. Verder kunnen we proberen door circulair te denken zo min mogelijk afval te produceren".
"Maar", zegt Hermus er gelijk bij. "Je moet wel geld verdienen om die oplossingen uit te kunnen voeren. Door alle kosten die wij moeten maken door bijvoorbeeld de droogte of juist overvloedige regenval, is dat geld verdienen soms best lastig. En daarom moeten we samen optrekken."


Tientallen hectares grond veranderen van eigenaar om GOL uit te voeren

06-03-2019 - 0 reacties VLIJMEN - Op weg naar uitvoering van de plannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) staat een omvangrijke kavelruil op stapel. De afspraken met maar liefst 32 betrokken partijen staan inmiddels op papier. Ook de gemeente Heusden is erbij betrokken.


Ervaringen snelle Lente rogge?

05-03-2019 - 18 reacties Hallo,

Zijn er al mensen die ervaring hebben me snelle lente rogge? Zelf vinden wij het een interessant concept en is het idee om hier jongvee en droge koeien mee te voeren.

De vraag:
-wat zal er gebeuren met het vocht leverend voor de mais, dit met onttrekking.
- smakelijkheid voor het vee


Wij zullen de mais 28 september oogsten en voor 1 oktober de groenbemester zaaien


Nederlandse haalt doelen kwaliteit oppervlaktewater niet

03-03-2019 - 0 reacties De Europese Commissie bewaakt de waterkwaliteit in Europa. Daarvoor is de Kaderrichtlijn Water (KRW) een belangrijk instrument. Iedere 6 jaar moeten de lidstaten aan de Europese Commissie laten zien of ze aan de KRW-doelen voldoen en welk beleid ze voeren om daar aan te blijven voldoen. Vanwege de jongste evaluatie moet Nederland aan de bak met 2 verbeterpunten. Mest en gewasbeschermingsmiddelen zijn de hoofdpijndossiers voor de Nederlandse waterkwaliteit. Medicijnresten in het water blijven nog even buiten schot.


Amerikaanse boer haalt meer melk uit de koe

22-02-2019 - 2 reacties De melkveehouders in de Verenigde Staten (VS) hebben de melkproductie per koe in de staart van het afgelopen jaar op weten te voeren. Hoewel de melkveestapel in de VS gedaald is, valt de melkproductie in december zichtbaar hoger uit dan in de laatste maand van 2017. Het resulteert in een recordhoge productie per koe.


‘Biest na biestperiode verdunnen met melk’

20-02-2019 - 0 reacties De overgang van biest naar melk moet geleidelijker dan nu in de praktijk gebeurt. Het advies is om de biest in een week tijd af te bouwen door het te verdunnen met (kunst)melk.

Dat was de boodschap van professor Michael Steele van de University van Guelph (Canada) op het ‘International Dairy Nutrition Symposium’ in Ede.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat bij een abrupte overgang van biest naar melk, de darmvlokken minder ontwikkelen. Ook zouden volgens Steele de bestaande ideeën over het belang van biest moeten worden uitgebreid. Hij weest erop dat biest niet alleen belangrijk is voor de antistoffenvoorziening van het kalf, maar dat het ook belangrijke nutriënten bevat zoals oligosacchariden, die een effect hebben op de groei en darmontwikkeling. Langer biest voeren heeft daarom volgens hem ook een positief neveneffect.


Start op tijd om virusoverdracht in pootaardappelen tegen te gaan

20-02-2019 - 0 reacties Pootaardappeltelers voeren elk jaar weer een gevecht tegen bladluizen om virusoverdracht in pootaardappelen te voorkomen. Zeker met het verdwijnen van Actara® is dit vanaf nu het geval. Wat kunt u het beste inzetten om uw pootaardappelen te beschermen?


Moslims onzeker over de werkelijkheid achter halalkeurmerken

15-02-2019 - 0 reacties Supermarkten zoals Albert Heijn en Jumbo voeren een halal-assortiment met producten zoals halal boterhamworst en halal kipfilet. Ze hebben een halalkeurmerk, wat betekent dat het vlees afkomstig is van dieren die volgens de islamitische richtlijnen zijn geslacht. Toch is het voor lang niet alle islamitische consumenten duidelijk of die logo’s en keurmerken betekenen wat zij verwachten. Er zijn verschillende halalkeurmerken in omloop. Dat maakt moslims onzeker in de supermarkt. Koepelorganisatie Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) roept op tot meer transparantie over halalkeurmerken op vlees.


Geen onvertogen woord over Aviko bij Cosun

15-02-2019 - 0 reacties Het jaar 2018 is voor Aviko niet helemaal op rolletjes gelopen. De Duitse fabriek Amberger in de Beierse plaats Oberdolling ging dicht, het partnerschap voor de fritesproductie in China werd opgezegd en de CEO vertrok na een verschil van inzicht over het te voeren beleid.


Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager

15-02-2019 - 0 reacties De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Ook de stikstofuitscheiding is iets gedaald, maar ligt met 506,1 miljoen kilo nog wel iets boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

De fosfaatproductie van de melkveesector bedroeg vorig jaar 77,4 miljoen kilo, 9,2 miljoen kilo minder dan in 2017. Hiermee ligt de fosfaatproductie in de melkveesector 9 procent onder het fosfaatplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo). De fosfaatproductie van vleesrundvee lag met 11,2 miljoen kilo iets hoger dan een jaar eerder.

Krimp veestapel
Tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 nam het aantal melkkoeien met ruim 190 duizend af, een daling van 11 procent. Het aantal kalveren, pinken en vaarzen daalde in die periode met ruim 300 duizend, een daling van 25 procent. In 2017 werd het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij van kracht. Melkveebedrijven waren vanaf 2017 verplicht om melkkoeien en vrouwelijk jongvee af te voeren. Daarnaast hebben van de circa 16 duizend melkveebedrijven bijna 600 bedrijven kenbaar gemaakt dat ze met hun bedrijf willen stoppen. Door dit plan en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2018 is de melkveestapel dus fors gekrompen.

Daling fosforgehalte mengvoer en ruwvoer voor melkvee
Het fosfaatreductieplan leidde naast een daling van de veestapel ook tot verlaging van het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee. Het fosforgehalte daalde van 4,3 gram per kilo in 2016 tot 4,1 gram per kilo mengvoer in 2018, een daling van ruim 4 procent.

Het fosforgehalte van gras en maïs, ander belangrijk voer voor melkvee, lag in 2018 onder het niveau van voorgaande jaren.

Iets lagere fosfaatproductie varkenssector
De fosfaatproductie door varkens daalde in 2018 licht door een geringe afname van het aantal vleesvarkens. De fosfaatproductie van de varkenssector kwam in 2018 uit op 37,3 miljoen kilo.

Varkenshouders werden door de regeling fosfaatreductieplan varkenshouderij gestimuleerd om over te schakelen op voer met een lager fosforgehalte. Dat droeg ook bij aan de daling van de fosfaatproductie in de varkenshouderij. Mede door deze maatregelen is de fosfaatproductie de laatste jaren gedaald tot onder het fosfaatplafond van 39,7 miljoen kilo.

Hogere fosfaatproductie leghennen, vleespluimvee juist lager
In 2018 steeg de fosfaatproductie van legpluimvee ten opzichte van een jaar eerder met 4 procent tot 21,1 miljoen kilo. In de vleespluimveesector daalde de fosfaatproductie echter met bijna 10 procent tot 6,5 miljoen kg. Deze veranderingen in de fosfaatproductie hangen vooral samen met een verandering van de wijze waarop de pluimveestapel wordt geteld. In de Landbouwtelling van 2018 is de opgave door de boer vervangen door een telling op basis van het Identificatie en Registratiesysteem voor pluimvee. Deze methodewijziging is vermoedelijk de oorzaak van de trendbreuk in het aantal vleeskuikens. In 2018 steeg het aantal leghennen met 3 procent tot 47,7 miljoen en daalde het aantal vleeskuikens met 10 procent tot 43,2 miljoen dieren. De totale fosfaatproductie van pluimvee lag in 2018 krap 1 procent boven het fosfaatplafond van 27,4 miljoen kilo.

De fosfaatproductie van overige diercategorieën zoals schapen, geiten, paarden, pony’s, konijnen en pelsdieren nam toe met 0,6 miljoen kilo tot 7,3 miljoen kilo (2018), onder andere door toename van het aantal schapen en melkgeiten.


Pulsvissers blijven achter met onduidelijkheid

13-02-2019 - 0 reacties Komt er nou wel of geen verbod op pulsvisserij? Met die vraag zitten vele Nederlandse vissers nu er in Straatsburg onderhandelingen zijn om een totaalverbod op pulsvissen in te voeren.


Opzet proef gecontroleerd voeren vleeskuikenouderdieren

11-02-2019 - 0 reacties In Wageningen is de eerste proef opgestart om het gecontroleerd voeren bij vleeskuikenouderdieren te testen.


WTC De Kempen voert dagelijks bij 25 boeren

11-02-2019 - 0 reacties Werktuigencoöperatie De Kempen (WTC De Kempen) heeft twee zelfrijdende voermengwagens. Daarmee voeren de medewerkers dagelijks op 25 veebedrijven in de regio.