Verschillen

Al het Verschillen nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Verschillen nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Verschillen nieuws

Duitse boeren protesteren met dezelfde argumenten als de Nederlandse, ondanks grote verschillen

22-10-2019 - 0 reacties Vandaag vonden in Duitsland grote boerenprotesten plaats. Naar tenminste 17 Duitse steden reden boeren met hun trekkers in kolonne om de binnensteden te bezetten. In Bonn werd de grootste demonstratie verwacht; aanvankelijk werd verwacht dat zo'n 10.000 trekkers naar de stad zouden komen. Het werden er volgens schattingen van de politie 2.000.


Cichoreicampagne loopt volgens schema: inulinegetal 17

17-10-2019 - 0 reacties De cichoreicampagne verloopt volgens schema. Verwerker Sensus is tevreden met het inulinegetal van 17 en cichoreiopbrengsten van gemiddeld circa 45 ton. Wel zijn er nog steeds grote verschillen meetbaar tussen de regio’s.


Column: Paul Krol: Goede structuur na droog jaar

17-10-2019 - 0 reacties De droge zomer liet een mooie structuur na waarin de groenbemesters goed wilden groeien. TopBodem-deelnemer Paul Krol werkt samen met zijn zoons en medewerkers aan de aardappeloogst. De aardappelopbrengsten verschillen afhankelijk van de vochtvoorziening.


Unox promoot vega-assortiment, want ‘tijden veranderen’, maar smaken verschillen

16-10-2019 - 0 reacties


Melkprijzen kruipen naar elkaar toe

16-10-2019 - 0 reacties De verschillen tussen melkprijzen van diverse zuivelverwerkers zijn in oktober kleiner geworden. Wat is de verwachte richting van de melkprijs in de komende maanden? En welke prijzen gaan op voor verse snijmaïs? Klik hier om...


Alle leugens over stikstof en beleid op een rij gezet.

06-10-2019 - 16 reacties Feynman en/of Feiten – De Pokongranaat
De dubieuze rol van het RIVM in de stikstofgekte

Onze regels zijn ruim 400 keer strenger dan in Duitsland. Daar is meer dan 20 mol per hectare per jaar toegestaan, hier staat de streep al op 0,05 mol/ha/jaar. Het ministerie van I&W geeft al toe: 32% van de neerslag van stikstofoxiden en ammoniak in Nederland komt uit het buitenland. Als wij onze veeteelt ietsje over de grens gooien, wordt dat alleen maar erger. Nu al importeren we 61 miljard aan landbouwproducten.
Het PAS-systeem wilde per project een uitzondering maken, en daarmee per activiteit bepalen wat wel of niet is toegestaan. Het had het meest zorgvuldige systeem van de EU kunnen worden. Helaas afgekeurd, dus mag er niets meer. We willen een miljoen woningen bouwen voor 2030 omdat de bevolking jaarlijks met honderdduizend groeit.
Hoe bizar laag 0,05 mol per hectare per jaar is, blijkt als je gaat rekenen. Ik heb in de regeling nog niet gevonden of ze het element stikstof (N2) bedoelen die voor 78,5% in onze atmosfeer zit, of het atoom stikstof. Daardoor kan ik er een factor twee naast zitten, wat compleet verwaarloosbaar is bij de factor ruim 400 hierboven.
Ammonium (NH4+) weegt 18 gram per mol. Nitraat (NO3-) weegt 62 gram per mol. Gemiddeld 40 gram per mol. Bij ons plafond mag er 2 gram ammoniumnitraat per hectare per jaar op het land komen. Dat is een halve theelepel op twee voetbalvelden. De regels zijn nog extremer dan Thierry Baudet al inschatte.
Ik wil niemand op ideeën brengen, maar als iemand jaarlijks voor € 2,89 een busje van 100 gram Pokonpoeder koopt en dat zorgvuldig uitstrooit op een hectare Natura2000-gebied, dan overschrijdt deze milieuterrorist de norm al 23 keer. In ieder busje zit immers 45,7 gram ammoniumnitraat. (De 16% stikstof geeft 16 gram stikstof, daar komt nog zuurstof en waterstof bij.)

Ik heb altijd gedacht dat ANFO een groter probleem was. Maar nu we dit weten moet alle kunstmest bij alle bouwmarkten en tuincentra uit het schap. Moeten natuurgebieden met dienstplichtige militairen beveiligd worden tegen dumping van kunstmest & drugsafval. En moet er een zo groot mogelijke bevolkingsreductie komen door baby's op te eten.
Als je stikstofoxiden en ammoniak op 1 hoop gooit, krijg je iets heel moois. Stikstofoxiden vormen salpeterzuur, het ammoniak is basisch. Die gaan elkaar neutraliseren. Compendium voor de Leefomgeving schrijft dat de zuurgraad in de bodem met anderhalf procent is gedaald over een periode van 17 jaar, erkent dat de neerslag van zuren gedaald is en ziet vooral natuurlijke oorzaken.
De extra stikstofoxiden en ammoniak kunnen nog wel een ander effect hebben in Natura2000-gebieden. Sommige planten zijn afhankelijk van weinig ammonia en nitraat in de grond. Dit geeft ook kansen, rond een natura2000 gebied zou je planten kunnen kiezen die veel ammonia en nitraat hun omgeving halen en daarmee afvoeren, de meest kosteneffectieve maatregel.
Dat zie je ook terug in het luchtmeetnet, de beste scores zijn de achtergrondstations, zoals De Rijp-Oostdijkje, Cabauw-Wielsekade en Fijnaart-Zwingelspaansedijk. Alle drie midden op het platteland, tussen de boeren waar ons eten vandaan komt. Waarom moeten de boeren het meeste inleveren? Ze leven en werken in de schonere lucht.
Kijk je naar het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dan zie je eigenlijk een bijzonder informatief hoorcollege meetfouten maken. Diverse stations staan pal naast veestallen, of direct boven een rioolput. Die meet niet de algemene luchtkwaliteit buiten, maar vooral lokale riooldamp. Alsof dat nog niet genoeg is, gaat de RIVM even helemaal los met het aanvullen van missende meetdata.
Het RIVM bepaalde ook depositie van ammoniak in Bargerveen met de COTAG installatie. De hoogste waarde werd gemeten in februari 2012, (p24 PDF) terwijl die ammoniak toen niet in de lucht zat. Vanwege een ongewoon strenger winter werd de mest pas na februari uitgereden. Dat is alsof je regen kunt meten, die nog niet gevallen is.

Het ministerie van I&W publiceerde een stukje propaganda. Weer de landbouwsector compleet verguisd met Hollywoodaccounting. Zo worden vliegbewegingen boven de 3000 voet (914 meter) niet meegeteld. Een Boeing 737 of Airbus A320 zit binnen anderhalve minuut na het opstijgen al boven dat plafond, binnen het rekenmodel worden alle vliegtuigen daarboven magisch aangedreven.
Dat is vreemd, omdat stikstofoxiden en ammoniak beide zwaarder zijn dan de rest van de lucht, en goed oplosbaar in water. Dit komt vanaf iedere hoogte netjes naar beneden. Als gas, of opgelost in regenwater. Misschien iets later, misschien iets beter verdeeld, maar dit rekenmodel kijkt bij die uitstoot even de andere kant op.
Het plaatje van vorige week bestaat alleen in computermodellen. Die scherpe verschillen zie je niet terug in het luchtmeetnet. Midden in de stad geeft hooguit drie keer zo veel NO2 dan de achtergrondstations. Het klopt niet met satellietmetingen, waar Amsterdam en Schiphol roder zijn dan Brabant. De theorie wordt afgewezen door de praktijk.
Er wordt overdag 40 microgram NO2 per kubieke meter gemeten. (Ruim beneden het maximum van 1910 microgram per kubieke meter die de ILO & WHO publiceren.) De 221 ton stikstofoxiden en 127 ton ammoniak geven samen 148 ton pure stikstof. Verdeelt over onze vier miljoen hectare 36 gram/ha/jaar. De vergunningsgrens is verwaarloosbaar bij de huidige neerslag.
Er bestaat een commercieel belang bij ingenieursbureaus om zo veel mogelijk onder deze stikstofregeling te laten vallen. Hoe lager de norm, hoe meer complexe milieueffectrapportages, hoe meer dure (preventieve) stikstofdepositieberekeningen. Zelfs voor gasloze huizen met een elektrische auto voor de deur, die lokaal niets uitstoten.
Allemaal risicoloos & repetitief draaien van hetzelfde Excelletje, tegen een vorstelijk uurtarief. Verzorgd door goedkope specifieke getrainde administratieve krachten. Binnen de kantoortuin de one-trick pony's, zonder behoefte aan een gedegen technische opleiding. De idiot savant die dit stikstofmodel gemaakt heeft, maakte een regenboog en vond de pot met goud.
De persoon die dit verzonnen heeft, creëerde een fantasiewereld en markt voor technische adviezen, maar gaat blijkbaar zelf met het vliegtuig met vakantie. Ik hoop dat er ook een plan komt wat we gaan eten. Want zelfs veganisten zijn afhankelijk van boeren voor hun granen, peulvruchten, tofu, noten en zaden. Of zijn ze nog jagers en verzamelaars?

In de originele tekst staan ook nog wat verhelderende afbeeldingen


'Gigantische verschillen tussen inkomens leghennen- en vleeskuikenhouders'

04-10-2019 - 0 reacties De spreiding in inkomen binnen de leghennenhouderij is in een normaal jaar 120.000 euro, in de vleeskuikenhouderij 140.000 euro. „Probeer als pluimveehouder te kijken wat je positie is en waar ruimte is voor verbetering van het inkomen per arbeidskracht."


Dieptepunt in melkaanvoer Nieuw-Zeeland is voorbij

24-09-2019 - 0 reacties De melkveehouders in Nieuw-Zeeland zijn het seizoensmatige dieptepunt van de melkaanvoer weer gepasseerd. Hoewel de cijfers deze maand weer een forse toename laten zien, zijn de verschillen met afgelopen jaren minimaal.


Proefrooiing VTA: gemiddelde uienopbrengst met 59,6 ton per hectare

17-09-2019 - 0 reacties Uientelers oogsten dit seizoen een gemiddelde oogst, zo blijkt uit de proefrooiing van de VTA. De gemiddelde opbrengst bij de deelnemers aan de proefrooiing is vastgesteld op 59,6 ton per hectare. De regionale verschillen zijn echter groot.


De duurzame troonrede en die van derde dinsdag - zoek de verschillen

17-09-2019 - 0 reacties Vandaag is het de derde dinsdag in september, de dag van de door minister Wiebes van Economische Zaken gelekte troonrede. Die bevat miljardenfondsen die werden bedacht minister Wopke de Vries van Financiën. Die fondsen zjjn bedoeld om de Nederlandse economie in de benen te houden als het straks slechter gaat. Op duurzame dinsdag 3 september, de eerste van de maand, hield Louise Vet, de duurzame nummer 1 van Nederland ,haar duurzame troonrede. Foodlog kreeg toestemming om de rede vandaag integraal te plaatsen. Aan de lezer om de verschillen te zoeken tussen de twee troonredes.


‘Variatie in bodem verklaarbaar met oude kaarten’

06-09-2019 - 0 reacties Oude kaarten van landbouwgebieden tonen vaak de oorzaak van verschillen in de bodem. Volgens Randy Wilbrink van Van Iperen helpt het om zo terug te kijken naar periodes voor de laatste ruilverkaveling of veranderde gebiedsinrichting.


Proefrooiingen van aardappelen in Nederland en België vertonen zeer grote verschillen

03-09-2019 - 0 reacties De proefrooiingen van aardappelen in Nederland en België vertonen zeer grote verschillen. Terwijl VTA uitgaat van gemiddelde hogere opbrengsten, rekenen de Belgen op lagere uitkomsten.


Column: Boeren in Europa

30-08-2019 - 0 reacties De vakantie zit er weer op. Dit jaar ben ik op een paar plekken in Europa geweest en dan vind ik het altijd leuk om te kijken hoe ze daar landbouw bedrijven. Omdat we één EU zijn verwacht je veel gelijkenissen. Maar ook veel verschillen.


De ecotopen in de Waddenzee op de kaart

28-08-2019 - 0 reacties Onderzoekers hebben een voor iedereen beschikbare digitale ecotopenkaart gemaakt van de internationale Waddenzee. Deze kaart deelt de zee op in verschillende ecotopen: gebieden die op basis van fysische eigenschappen zoals diepte, zoutgehalte, stroming en ecologische eigenschappen (bijvoorbeeld de aanwezigheid van kwelders) sterk overeenkomen. De kaart geeft inzicht in de verschillen tussen de 39 getijdebekkens en kan een basis vormen voor een integraal beleid en beheer van de Waddenzee.


Column: Boeren in Europa

27-08-2019 - 0 reacties De vakantie zit er weer op. Dit jaar ben ik op een paar plekken in Europa geweest en dan vind ik het altijd leuk om te kijken hoe ze daar landbouw bedrijven. Omdat we één EU zijn verwacht je veel gelijkenissen. Maar ook veel verschillen.


Droogte opnieuw van grote invloed op zetmeelcampagne

22-08-2019 - 0 reacties De zetmeelcampagne van Avebe gaat vandaag van start. Net als vorig jaar hebben de aardappelen enorm geleden onder de droogte. Maar dit jaar zijn de verschillen in het werkgebied groter doordat er meer plaatselijke buien zijn gevallen.


Cichorei: gemiddelde opbrengst met grote regionale verschillen

09-08-2019 - 0 reacties De agrarische dienst van Sensus verwacht, op basis van de eerste groeiverloopbemonstering, dit seizoen een gemiddelde cichorei opbrengst. Er zal wel sprake zijn grote regionale verschillen tussen de oostelijke zandpercelen en en Zuidwestelijke klei.


Cosun verwacht zeer grote opbrengstverschillen in bieten

31-07-2019 - 0 reacties Cosun verwacht zeer grote verschillen in de bietenopbrengsten. Oorzaak: de regionale droogte. Mogelijk komt van de akkers in bepaalde Oostelijke regio’s slechts 60 ton bieten van een perceel en van de Flevolandse akkers mogelijk tot boven de 100 ton.


Uien geven het vroeg op na hete dagen

30-07-2019 - 0 reacties De hittegolf heeft duidelijk zijn sporen nagelaten in uiengewassen door heel Nederland. Wel is een duidelijk verschil merkbaar tussen wel of niet beregend. Ook de verschillen per regio zijn groot. Wat betekent dit voor de opbrengst?


Grote verschillen binnen het land

29-07-2019 - 0 reacties Het is in het noorden vrij zonnig en warm met maxima van 27 tot 30 graden. Later kan er in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Ten zuiden van de lijn Amsterdam - Deventer is het ander weer, met veel bewolking en maxima van 20 tot 22 graden. Vooral in de zuidelijke provincies valt uit de wolken soms ook regen, meldt Boerenbusiness Agroweer.