Vergisters

Volg al het nieuws over Vergisters, een van de 17348 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Vergisters nieuwsbrief.

Vergisters nieuws

Grote politie-actie tegen mestfraude: onder meer inval bij bedrijf in Esbeek

11-02-2021 - 0 reacties De Nederlandse en Belgische politie hebben donderdag vanwege mogelijke mestfraude invallen gedaan op tientallen plaatsen in de grensstreek. In onze provincie werd onder meer onderzoek gedaan bij een bedrijf in Esbeek. In België zijn zeventien mensen gearresteerd, meldt het Belgische Openbaar Ministerie donderdag.
De resultaten van de invallen in Nederland zijn nog niet bekend.

De politie heeft aanwijzingen voor 'grootschalige fraude'. De
verdachten zouden mest illegaal hebben afgevoerd naar
akkerbouwers en naar vergisters die er biogas van maken. Ook zouden
ze testmonsters van mest in hun voordeel hebben gemanipuleerd.

Lucratief om regels te ontduikenDoor het mestoverschot in Nederland en Vlaanderen en de volgens
sommige boeren te strikte limieten op het bemesten van boerenland,
is het al gauw lucratief om de strenge regels te ontduiken.
Fraudeurs jagen ook op de subsidies voor bijvoorbeeld het vergisten
van mest.

De Nederlandse en Belgische politie doorzochten donderdag samen met
de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) huizen en
bedrijven op acht plaatsen in onze provincie en in Limburg. In België gebeurde
dat op nog eens 24 plaatsen.


Aantal vergisters Jumpstart verviervoudigt in 2020

24-01-2020 - 2 reacties Het aantal mestvergisters Jumpstart zal in 2020 groeien van 8 naar 29 of 30.


Gezondheidsrisico’s door geurhinder biovergisters

15-03-2018 - 0 reacties HALLUM - Regel handhaving en voorkom aanvoer van mest van buiten Friesland voor vergisters in deze provincie, was woensdag de oproep aan provinciale staten.


Parlement neemt kennis van klimaatinspanningen landbouw

11-01-2018 - 0 reacties Tijdens de gedachtewisseling in het Vlaams Parlement over het klimaatbeleid zei minister Joke Schauvliege dat alle sectoren richting 2030 met nieuwe inspanningen moeten komen, en gaf ze toelichting bij hetgeen de landbouw reeds doet. Zo verwees ze naar het stijgend aantal kleinschalige vergisters op melkveebedrijven, en meer in het algemeen naar de acties vanuit Enerpedia om landbouwers aan te zetten tot energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie. De Vlaamse landbouw produceert steeds efficiënter, en bijgevolg ook klimaatvriendelijker per eenheid product. De stijging van de veestapel doet daar niet veel aan af: “Er zijn minder varkens en vleesvee en weliswaar meer kippen, maar die hebben minder impact dan herkauwers.”


Biogassector loopt voor op doelstelling groene stroom

14-09-2017 - 0 reacties In 2016 overtrof de biogassector de doelstelling voor groene stroom uit biogas die de Vlaamse regering pas tegen 2020 vooropstelde (760 GWh). Dat wijst op een erg efficiënt werkjaar want het aantal grootschalige vergisters bleef gelijk terwijl het aantal kleinschalige installaties zelfs daalde van 76 naar 61. Biogas-E, het platform voor anaerobe vergisting, spreekt in zijn voortgangsrapport van een matuur geworden sector. Wel blijven de efficiënt werkende vergisters overheidssteun in de vorm van groenestroomcertificaten nodig hebben. Voor veel uitbaters is het dus bang afwachten of er in 2017-2018 een verlengstuk komt aan de gedurende tien jaar gegarandeerde steun.


Mest omzetten in hernieuwbare energie door de monovergister

13-09-2017 - 0 reacties Minister Kamp van Economische Zaken heeft 150 miljoen toegekend voor de realisatie van monomestvergisters op boerderijen. Met een monomestvergister is het mogelijk mest om te zetten in hernieuwbare energie zoals groen gas, elektriciteit of warmte. De vergisters, goed voor het energieverbruik van in totaal 11.000 huishoudens, leveren een bijdrage aan de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.


Nieuw initiatief omtrend mestoverschot

01-03-2017 - 17 reacties Algerije wil Nederlandse mest in ruil voor olie.

Binnenkort vindt vermoedelijk de oprichting plaats van een
Mest-Oliebank bv. Een consortium van particuliere Nederlandse
en buitenlandse bedrijven is dit aan het voorbereiden.

De bedoeling is in de winterperiode, als het mestuitrijverbod
geldt, mest in olietankers naar Algerije te transporteren. In ruil
daarvoor zouden Nederlandse boeren Algerijnse olie afnemen.
Eind volgende week wordt een begin gemaakt met peilen naar
belangstelling onder veehouders en mesthandelaren.

"We gaan ervan uit dat deze handel aantrekkelijk moet zijn voor
beide partijen" aldus de Algerijnse zakenman Né Piral. "Het moet
veel Nederlandse veehouders wat waard zijn dat zij vrijwel kostenloos
van hun overtollige mest worden afgeholpen. Ik heb begrepen dat zo
investeringen kunnen worden vermeden, daar staat tegenover dat
veehouders die ons mest leveren, bereid zijn onze olie en
olie-producten af te nemen."

Hoe denkt de heer Piral de olie en olieproducten te distrubueren
en wat zij moeten opbrengen?
Piral:"Wij zijn in gesprek met enkele grote cooperaties.
Misschien dat mesthandelaren hier ook een rol kunnen spelen.
Wat de prijs van de olie betreft, deze hoeft niet hoger te liggen
dan gangbare prijzen voor olie gas en benzine.

De Algerijnse woordvoerder benadrukt dat hij werkt voor een
staatsbedrijf. Het zijn ook staatslandbouwprojecten waar de mest
benut gaat worden. Er wordt zelfs overwogen om de mest via
pijpleidingen naar de woestijn te transporteren.

Geen technische problemen.
Een andere buitenlandse partner is de Griekse reder Ari Bapoupolos.
Zijn Rotterdamse agentuur wil weinig meer kwijt dan dat er
nauwelijks technische problemen zijn."Wij zijn in staat om aan
de Algerijnse wensen te voldoen. Het enige probleem lijkt de
varkensmest. Zoals u weet is het varken een onrein dier voor
Islamieten. Alleen rundvee en kippenmest komen dus in aanmerking
voor deze export.

Namen van Nederlandse deelnemers in dit consortium werden niet
prijsgegeven."Omdat de gesprekken nog niet zijn afgerond".
Naar verluid zouden enkele grote ondernemingen, die al in Algerije
opereren, wel oren naar dit project hebben. Het vruchtbaar maken
van woestijngronden past uitstekend in bepaalde Nederlandse
turn-key projecten. Ook zouden er zaken te doen zijn voor
fabrikanten van bijvoorbeeld mestinjecteurs.

Geschrokken.
Voor het welslagen van een Mest-oliebank bv is een zekere
medewerking van het ministerie van Economische zaken, waaronder
landbouw valt, onontbeerlijk. Men zou dit project bijvoorbeeld
kunnen stimuleren door veehouders die hieraan meedoen geen
fosfaatheffingen te laten betalen. Het Rijk spaart vermoedelijk
subsidiegelden uit omdat er minder vergisters en opslagsilo`s
voor drijfmest nodig zijn. Het ministerie wenst in dit stadium
nog niet te reageren. Wel zien ze het nut van deze ambitieuze
plannen. Het ministerie van financien ziet weinig heil in deze
plannen. Het vreest minder inkomsten te krijgen bij de afzet
van aardgas. Volgens de oprichters van de Mest-oliebank bv is het
laatste woord aan de Nederlandse veehouders.
Vanaf aanstaande dinsdag tot eind van de maand vindt inventari-
satie plaats van de interresse onder boeren en de mogelijkheden
om de plannen te verwezelijken. Via mesthandelaren en stands-
organisaties kunnen veehouders hun belangstelling vast kenbaar
maken. Begin volgende maand valt het definitieve besluit.


Word het geen tijd dat o.a. [FCDF] rFC kalverstallen gaat bouwen?

12-10-2016 - 13 reacties Door het toegenomen aantal melkkoeien en daarmee nuka's word het moeilijk om de kalveren te plaatsen.
Dat is iig niet goed voor het imago en duurzaamheidsverhaal.
Bovendien kun je dan nog wat overschotmelk kwijt binnen je eigen toko.
En och, als je al in de vergisters stapt lijkt me dit geen gek idee.


Gezocht vanwege een gat in markt , koeltank op wielen

20-09-2016 - 19 reacties Beste prikkers , al jaren lees ik met groot plezier mee op dit prikkebord .Maar de laatst week ben ik wel verbijsterd over de plannen van FC. Daarom heb ik ook maar eens een account aangemaakt. Wat een vreemde move en wat een rare timing, De zuivelnoteringen stijgen elke week met sprongen, FC zet in op vergisters op eigen erf en dan opeens dit geneuzel. Als ik eens kijk aan wat voor een kwaliteitseisen jullie melk moet voldoen om te MOGEN leveren en dan vervolgens geld toe geven als ze het liever niet hoeven te halen snap ik er helemaal niks meer van. Of willen ze zoals altijd het braafste jongetje van de klas wezen ? Zal er dan echt wat spelen op hoog niveau ? En dan later de hand in eigen boezem steken en dan zeggen ja maar wij hebben de boel toch proberen te remmen ? Ik ben geen RC boer maar als ik dat wel was zorgde ik voor een koeltank op wielen en een goed contact met de spotmarkt. Wat is er op tegen om de helft op de spotmarkt te leveren en minder aan FC. Spotmarkt 37.50 een dubbeltje toe van FC dan zijn de boodschappen weer betaald of mag dit niet van de coöperatie ? Het is geen zwarte melk zoals eind jarend 80 dat was toch wel spannend. tankie in de veetrailer . Succes ermee.


Terug naar de aarde, of toch een optie ?

26-06-2016 - 19 reacties nieuweoogst.mobi/scripts/edoris/…

Met hoeveel subsidie moet dit mogelijk weer gerealiseerd worden ?


Koken op koeienpoep

22-11-2015 - 0 reacties Monovergisters kunnen met dierlijke mest aardgastekort aanvullen. Economische Zaken werkt aan innovatieprogramma voor boeren.


Kamp wil gas uit koemest

22-11-2015 - 0 reacties Het moet makkelijker worden voor veehouders om de mest van hun koeien om te zetten in aardgas. Minister Kamp van Economische Zaken gaat de aanschaf van zogeheten mono-vergisters stimuleren.


Biovergistingsbranche lapt regels aan zijn laars, Staatssecretaris heeft boter op het hoofd -

13-06-2014 - 0 reacties Biovergistingsbranche lapt regels aan zijn laars, Staatssecretaris heeft boter op het hoofd Vrijdag 13 juni 2014 Er gaat veel mis in de biovergistingsbranche. Na onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat regels op grote schaal worden overtreden, met name ten aanzien van de normen voor zware metalen en covergisting. Daarbij gaan vergisters nogal creatief om met afval- en reststoffen, die fantasienamen als supermarktmix, soapstock of energiemix meekrijgen. De NVWA deed in opdracht [...]


Kunstmestprijs bepaalt toekomst vergisters

08-09-2011 - 0 reacties Installaties die dierlijke mest verwerken tot mineralenconcentraten werken naar tevredenheid. Of de installaties ook rendabel zijn, hangt af van de prijzen voor aanvoer van mest en de kunstmestprijzen.


Titelverandering mest gevaar voor vergister

08-08-2011 - 0 reacties Als de Europese Commissie zijn zin krijgt gaat mest voor vergistingsinstallaties voortaan de boeken in als afval. Daarmee een hoop papierwerk meebrengend voor vergisters. Een titelverandering die vooral vanuit de Duitse hoek op veel weerstand stuit.


Gesjoemel met vergisters

13-01-2010 - 0 reacties Ondernemers met co-vergister houden zich niet altijd aan de regels.