Veiligheid

Veiligheid nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Veiligheid nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Veiligheid nieuws

VVD: aandacht voor veiligheid emissiearme systemen

17-01-2022 - 0 reacties VVD-Kamerlid Thom van Campen wil meer aandacht voor veiligheid van emissiearme stalvloeren.


Boeren en omstanders redden negentig kalveren bij stalbrand

15-01-2022 - 0 reacties Bij een brand in een kalverstal in De Glind bij Barneveld zijn woensdagmiddag alle 90 dieren in veiligheid gebracht door de boer en omstanders. Na de reddingsactie zijn zo'n twintig mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd.


Boeren en omstanders redden negentig kalveren bij stalbrand

12-01-2022 - 0 reacties Bij een brand in een kalverstal in De Glind bij Barneveld zijn woensdagmiddag alle 90 dieren in veiligheid gebracht door de boer en omstanders. Na de reddingsactie zijn zo'n twintig mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd.


Uitslag stelling: Boeren maken zich geen zorgen over veiligheid boerenerf

16-12-2021 - 0 reacties Boeren maken zich geen zorgen over de veiligheid op hun boerenbedrijf. Dat blijkt uit een stelling van Agrio (uitgever van deze website) waar ruim 250 boeren aan meededen.


Coalitieakkoord: rekeningrijden, schone luchtvaart en treinen hebben de toekomst

15-12-2021 - 0 reacties In het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie zijn afspraken gemaakt om vervoer beter, sneller en schoner te maken. Vervoer is daarnaast een grote bron van CO2-uitstoot en stoffen die schadelijk zijn voor onze gezondheid. In 2030 wordt rekeningrijden ingevoerd en we zetten in op meer mogelijkheden voor thuiswerken. Daarnaast investeren we in het wegwerken van achterstanden in het beheer en onderhoud van wegen. Er komen meer veilige (snel)fietspaden en fietsparkeerplekken bij stations. Vliegen wordt schoner en stiller.


D66 Tweede Kamerlid Kiki Hagen: “Eindelijk gaan we rekeningrijden. Dat is eerlijker, omdat automobilisten betalen voor de kilometers die ze rijden. Samen met de regio Utrecht, zoeken we naar een alternatief voor het verbreden van de A27 bij Amelisweerd. We investeren in de fiets en de veiligheid van de meest kwetsbaren in het verkeer. We gaan graag op vakantie of reizen voor ons werk met het vliegtuig. Maar vliegen zorgt ook voor schade aan ons klimaat, en het zorgt voor overlast bij omwonenden. Daarom komt er een grens aan de uitstoot van de luchtvaart. Vliegen moet structureel stiller en schoner worden.”


Schoner en stiller vliegen

Elke luchthaven krijgt een CO2-plafond. De vliegtaks wordt flink verhoogd, waardoor alternatieven zoals reizen met internationale treinen aantrekkelijker zijn. Dankzij de luchtvaart kunnen we internationaal zakendoen en overal ter wereld wonen, werken en studeren. Aan de andere kant heeft luchtvaart een negatieve impact op klimaat, mens, natuur en milieu. Dit vraagt een zorgvuldige balans. Daarom wordt in 2022 besloten over wat dit betekent voor Schiphol, de omgeving en de eventuele opening van Lelystad Airport.


Lelylijn en internationale treinen

Het openbaar vervoer is een duurzame manier om van A naar B te komen. Daarom wil deze coalitie starten met de aanleg van de Lelylijn om een betere treinverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad te realiseren. Er komen meer internationale (nacht)treinverbindingen van en naar Nederland. Hiervoor zal ruimte op het Nederlandse spoor worden gecreëerd.


D66-Kamerlid Boulakjar: “De trein wordt een steeds beter alternatief voor het vliegtuig: snel, comfortabel en goed voor het milieu. Nu wordt het reizigers in Europa nog te vaak lastig gemaakt om met de trein tussen Europese steden te reizen."

bron: persbericht D66


Zuid-Holland zet in op intensiever beheer grauwe ganzen

15-12-2021 - 0 reacties Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft ingestemd met het plan van de Faunabeheereenheid (FBE) Zuid-Holland om het aantal grauwe ganzen in de provincie naar beneden te brengen. De dieren zorgen voor forse schade aan landbouwgewassen en natuur, en leveren bovendien risico's op voor veiligheid en gezondheid.


Grapperhaus wil stevige aanpak dierenextremisme

09-12-2021 - 5 reacties Minister Ferd Grapperhaus van Justitie & Veiligheid gaat de aanpak van dierenextremisme meer prioriteit geven. Dat heeft hij toegezegd aan LTO Nederland, POV, NMV, NVP en Vee & Logistiek Nederland.


Elke week vliegt er een stal met dieren in brand: ‘Aantal moet gehalveerd worden’

01-12-2021 - 0 reacties Het aantal stalbranden de komende jaren halveren, dat wil landbouwminister Carola Schouten na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Hans Zuidijk trekt bij de brandweer de kar. ,,Dit was bij ons lang geen speerpunt”, erkent hij.


Uitslaande brand in Bowlingboerderij in Nijverdal, vuur overgeslagen naar naastgelegen pand

20-09-2021 - 0 reacties NIJVERDAL - In de Bowlingboerderij aan de Koersendijk in Nijverdal is maandagmiddag brand uitgebroken. De brandweer spreekt over een uitslaande brand. Vlammen slaan uit het dak van het pand. Alle personen die tijdens het ontstaan van de brand binnen waren, zijn in veiligheid gebracht.


Gevaren mestgassen nog steeds onderschat, soms is één ademhaling dodelijk

27-08-2021 - 59 reacties Donderdag overleed Dakar-coureur Ton van Genugten aan de gevolgen van een tragisch ongeluk, waarbij hij in een mestkelder viel. Reanimatie mocht niet baten. De officiële doodsoorzaak is nog onduidelijk, maar het is aannemelijk dat hij overleed na het inademen van mestgassen. De gevaren van deze gassen worden onderschat en dat leidt nog steeds tot veel ernstige ongevallen, zo concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid enkele jaren geleden al.
Veehouders, loonwerkers en anderen die met mest werken, realiseren zich onvoldoende dat bij bewerking van drijfmest veel mestgassen kunnen vrijkomen die dodelijk zijn, aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Tussen 1980 en 2013 waren er ten minste 35 ernstige ongevallen met mestgassen. Daarbij vielen 57 slachtoffers, waarvan 28 dodelijk.
Meer recente cijfers heeft de Onderzoeksraad niet. “We zijn geen inspectie die jaarlijks alle cijfers bijhoudt. We hebben alleen een rapport opgesteld dat helaas niet aan actualiteit heeft ingeboet”, zegt een woordvoerder van de Raad.

Vaak vallen er extra slachtoffers doordat omstanders onbeschermd te hulp schieten en daarbij overlijden, aldus de Raad.

Waterstofsulfide, de echte sluipmoordenaarGrote boosdoener is niet de ammoniak in mestsilo’s of gierputten, zoals vaak wordt verondersteld. De echte sluipmoordenaar is H2S, ofwel waterstofsulfide, ook bekend als zwavelwaterstof. Het is een giftig gas met bijzondere eigenschappen.

Waterstofsulfide ruikt naar de geur die rotte eieren verspreiden. Deze herkenbaarheid is door de mens alleen waar te nemen bij lage concentraties. Hoge concentraties tasten echter het zenuwstelsel aan en zetten de menselijke neus buitenspel. De geur wordt dan niet meer waargenomen.

Waterstofsulfide komt vaak voor op raffinaderijen, bierbrouwerijen, boerderijen, olie- en gasproductieplatforms, rioleringen en waterzuiveringsinstallaties. Het gas is zwaarder dan lucht en kan daardoor in besloten ruimtes blijven ‘hangen’.

Hoe hoger de concentratie, hoe dodelijkerDe concentratie van H2S wordt aangeduid in ppm (parts per million). De maximale waarde die een mens kan verdragen, is vastgesteld op 1,6 ppm over een periode van acht uur. Boven die grens ontstaan fysieke klachten aan de ogen en luchtwegen. Wanneer de concentratie oploopt tot 800 ppm, zoals in gierputten vaker het geval is, dan overlijdt in de helft van de gevallen een mens binnen twee minuten. Bij 1000 ppm kan zelfs één keer ademhalen al dodelijk zijn.

Volgens de Onderzoeksraad zijn de kansen op ongevallen toegenomen door schaalvergroting, strengere milieuwetgeving en aanscherping van het mestbeleid. Er wordt meer mest geproduceerd en opgeslagen over langere tijd. Bovendien worden steeds meer stoffen als spuiwater (een soort vloeibare kunstmest afkomstig uit luchtwasinstallaties) toegevoegd aan de mest, wat de vorming van mestgassen kan versterken.

Ontbreken kennis, onderschatting gevarenHet achterwege laten van veiligheidsmaatregelen komt volgens de Onderzoeksraad vooral door het ontbreken van kennis en daardoor onderschatting van de gevaren. Het merendeel van de ongelukken ontstaat doordat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen, zoals het gebruik van geschikte beademingsapparatuur.
Bij ongelukken rond mestputten komt het nogal eens voor dat mensen een slachtoffer te hulp schieten en dan ook zelf in gevaar komen. "Het is niet voor niks dat de brandweer altijd speciale veiligheidsmaatregelen gebruikt als ze bij een ongeluk rond om mestputten of silo's worden geroepen.
"Zij verlenen dan hulp met ademmaskers, zodat ze de giftige lucht niet hoeven in te ademen", zegt Ton Driessen van de brandweer Brabant Zuid-Oost. "Bij een incident met mest wordt ook altijd een adviseur gevaarlijke stoffen opgeroepen die metingen verricht en kan adviseren hoe de brandweer veilig kan opereren."


Paarden in veiligheid bij stalbrand Veulen

25-08-2021 - 0 reacties Een paardenstal vol stro aan de Jaegerhofweg in Veulen is woensdagmiddag volledig uitgebrand.


Waterschap: Valkenburg beschermen tegen wateroverlast is onmogelijk

29-07-2021 - 0 reacties Het is vrijwel onmogelijk om Valkenburg te beschermen tegen zo'n enorme hoeveelheid regen als bij het noodweer van twee weken geleden naar beneden kwam. Dat zou te veel vragen van het landschap en de toerismebranche, zegt Har Frenken van het Waterschap Limburg.
"We hebben 500 waterbuffers in het Heuvelland. Toch is 90 procent van het hemelwater binnen een mum van tijd beneden", legt Frenken uit. Volgens hem houden de hellingbossen nauwelijks water vast, omdat de ondergrond van steen is.
Kabbelend riviertje
"Al dat water trechtert naar de dalen, waardoor je een enorme ophoping krijgt. Als je dat wilt voorkomen, moet je boven in de heuvels meer water vasthouden, of het stroomgebied van de Geul verbreden."
"Je belandt dan in de eeuwige discussie over het belang van veiligheid versus toerisme. Mensen zitten nu eenmaal graag op een terrasje aan een kabbelend riviertje. Dat kan niet meer als je de Geul meer ruimte wilt geven. En dan nog, het Geuldal is volgebouwd. Zeker in Valkenburg zelf is er geen ruimte. En we kunnen het water niet om Valkenburg heen leiden", aldus Frenken tegen 1Limburg.
Akkerbouw
Een andere optie is de aanleg van meer waterbuffers in de heuvels. Maar ook dat stuit op bezwaren, zegt de bestuurder van het waterschap. "Je kunt meer waterbuffers aanleggen, maar we willen geen maanlandschap van het heuvelland maken. Het blijft een enorm moeilijke afweging."
Toch zijn er wel wat maatregelen mogelijk. Het waterschap is bijvoorbeeld met boeren in gesprek over de beplanting van akkerbouwpercelen. "Als een akker vol staat, stroomt het water minder snel weg. Zo zijn er meer maatregelen waarmee je kunt zorgen dat het water minder snel naar beneden stroomt."
Die maatregelen kwamen tot nu toe moeilijk van de grond door geldgebrek. Maar het waterschap ziet wel een lichtpuntje. Volgens Frenken staat het probleem van de wateroverlast bovenaan de agenda, ook in Den Haag.


Dieren in nood door hoog water: 'Redden is bijna niet te doen'

16-07-2021 - 0 reacties Limburg stroomt over en complete wijken worden geëvacueerd. Niet alleen mensen, ook dieren kunnen op sommige plekken nog maar net hun hoofd boven houden. Organisaties en bezorgde burgers doen er alles aan om de dieren in veiligheid te brengen. Vooral aan het evacueren van de grote grazers in het getroffen gebied hebben zij een zware dobber.


Omwonenden vrezen komst legale mega-wietkweker in Lingewaard

26-06-2021 - 0 reacties Gewoon de grond die je in eigendom hebt als gemeente niet verkopen aan een wietkweker. Dat is wat de omwonenden van een beoogde, grote legale wietkwekerij tussen Bemmel en Huissen willen. In de buurt bestaan grote zorgen over de veiligheid. Komen op de wiet straks criminelen af zoals vliegen op stroop?


‘Vrachtwagens met camera’s in plaats van zijspiegels: gevaarlijk?’

06-06-2021 - 0 reacties ‘Ik zie soms vrachtwagens met camera’s in plaats van zijspiegels’, schrijft lezer H. Sterrenberg. ‘Zal wel vooruitgang zijn, maar nu kun je geen visueel contact meer maken met de chauffeur. Dit komt de veiligheid niet ten goede.’


Paardenhouders wapenen zich tegen wolf: maatregelen hard nodig

22-05-2021 - 0 reacties De wolf heeft een nieuw prooi op het oog: het paard. Dat blijkt uit de zorgen die leden van de Landelijke Tuinbouw Organisatie (LTO) hebben geuit in een enquête. De opmars van het roofdier bezorgt ook de belangenorganisatie zelf hoofdbrekens, omdat er geen beleid is om paardenhouders te beschermen.
Bij gebrek aan maatregelen kiest een aantal mensen uit deze sector ervoor om camera’s te plaatsen en een geweer aan te schaffen. Veel paardenhouders vinden dat de wolf niet thuishoort in ons land.

De LTO vroeg zijn leden onlangs vragen te beantwoorden over de wolf. Ongeveer vijfhonderd land- en tuinbouwers uit het hele land, waarvan 13 procent uit Brabant, namen de moeite te reageren. Iets minder dan de helft van de deelnemers weet dat er ooit minstens één wolf is gesignaleerd in het gebied van hun paardenhouderij. De afgelopen jaren zijn al tientallen schapen door wolven te grazen genomen.

Al paarden gedood en verwondEen tiende van de paardenhouders die meededen aan het onderzoek, heeft daadwerkelijk problemen ondervonden. Zo zijn er al dieren gewond of zelfs doodgebeten. Verder moeten dieren binnen gehouden worden om erger te voorkomen wat onder meer tot extra kosten leidt. Voor de dieren is dit evenmin prettig, omdat ze graag buiten verblijven.

Het oprukken van de wolf (in Brabant vooral in de Peel en de Kempen) leidt ook tot angstgevoelens. Die zijn merkbaar bij zowel paardenhouders als hun dieren. Veel respondenten zijn vooral bang dat paarden uitbreken (en los over de weg gaan lopen) en/of gestrest raken. Ook zijn ze bang voor het welzijn voor jonge dieren wanneer die niet constant onder toezicht staan.

Regelgeving schiet tekortDe paardenhouders zijn ook bezorgd over de veiligheid van andere dieren en kinderen. Ze balen verder van tekortschietende regelgeving. Zolang die onbevredigend is, nemen paardenhouders zelf het heft in handen.
Simpel door de dieren op stal te houden of om wolfwerende omheiningen te plaatsen. Andere maatregelen: paarden ’s nachts binnen houden, de buurt informeren, infraroodcamera’s plaatsen en/of een geweer aanschaffen.

'BIJ12 onbekend en onbemind'Iets meer dan de helft van de ondervraagden weet niet waar ze terechtkunnen om meer informatie te krijgen over preventieve maatregelen of een vermoedelijke aanval van een wolf. Dat kan bij BIJ12, dat provincies adviseert bij maatregelen tegen de wolf. Paardenhouders die er wel ervaring mee hebben opgedaan, beklagen zich erover dat de schade door BIJ12 niet optimaal wordt afgehandeld. Een dierenarts zou sneller en beter werk kunnen verrichten, zo kwam uit de peiling naar voren.
Gedupeerden kunnen overigens ook terecht bij het wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland. Uiteraard kan er een beroep worden gedaan op de LTO, die in de uitkomsten van de enquête een teken ziet dat de zorgen in de paardenhouderij over de wolf serieuzer moeten worden genomen.
Test je kennis over de wolf in Brabant in onze WolvenQuiz:
LEES OOK:
Wolf bijt 25 schapen dood op Kalmthoutse heide, vlakbij Brabant
Eindelijk hulp voor schapenhouder Hans: 'Ik heb mijn vakantie al geboekt'


Hekken naast spoorlijn Boxtel-Haaren sluiten natuur af

04-05-2021 - 0 reacties BOXTEL/HAAREN - ProRail heeft vanwege de veiligheid een afrastering laten bouwen naast de spoorlijn Haaren-Boxtel. Dat is om te voorkomen dat er spoorlopers op het drukke treinbaanvak lopen. Tegelijkertijd met de komst van de nieuwe hekken, grijpen dieren mis die van zuid naar noord willen migreren. Natuurgebieden gaan zo op ‘slot.’


China tikt Tesla op de vingers: ‘Auto's moeten veiliger’

20-04-2021 - 0 reacties China heeft Tesla gemaand meer aandacht te schenken aan de veiligheid van de elektrische auto’s. In een artikel van staatspersbureau Xinhua staat dat het Amerikaanse bedrijf dat moet doen om het vertrouwen van consumenten te winnen. Daarbij verwijst het persbureau naar zaken als niet goed werkende remmen en auto’s die tijdens het laden in vlammen opgaan.


Meeste stalbranden afgelopen 9 jaar in Brabant, in totaal 72

08-04-2021 - 2 reacties Meer dan de helft van de stalbranden tussen 2012 en 2021 vond in de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland plaats, blijkt uit analyse van LocalFocus van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Brabant spant daarbij de kroon met 72 stalbranden. In totaal vlogen er 328 veestallen in brand in Nederland en daarbij kwamen bijna 1,3 miljoen dieren om, zo bleek vorige week bij de presentatie van het rapport.


Komt er ooit een nieuwe Knorhof? 'Ik had de megastal graag allang herbouwd'

25-03-2021 - 0 reacties Door het rapport 'Stalbranden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarin de vloer wordt aangeveegd met de brandveiligheid in veestallen, ligt de Knorhof in Erichem ineens weer onder het vergrootglas. De stal brandde vier jaar geleden af, 20.000 varkens vonden de dood. Eigenaar Sebava wil op de plek van de afgebrande megastal een nieuwe stal bouwen, maar hoe kansrijk is dat voornemen?