Trekken

Al het Trekken nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Trekken nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Trekken nieuws

Lessen over besmetting en preventie na 4 jaar AVP in China

18-01-2022 - 0 reacties Uit vier jaar AVP in China zijn veel lessen te trekken over besmettingsroutes en preventie.


Boeren met trekkers gaan fakkeltocht in Groningen ondersteunen

14-01-2022 - 0 reacties Ongeveer zestig boeren trekken zaterdagavond met trekkers naar de stad om mee te protesteren tegen de manier waarop de aardbevingsproblemen worden aangepakt.


Hoe we er massaal op uit trekken in deze lockdown: weg uit de binnenstad, massaal de natuur in

13-01-2022 - 0 reacties ARNHEM/NIJMEGEN - Ontspannen in de natuur of shoppen in het buitenland. Ondanks het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, trekken we er massaal op uit. Winkelcentra van grote steden zien bezoekersaantallen teruglopen, terwijl de natuurgebieden volstromen.


Innovators trekken de aardappelkar

10-01-2022 - 0 reacties Kwalitatief goede Innovators trekken de aardappelkar in Nederland.


Boeren in Eemland maken zaterdag op versierde tractoren een lichttour langs verzorgingstehuizen

08-01-2022 - 0 reacties De succesvolle optocht van vorig jaar, toen ruim honderd boeren met verlichte trekkers langs verzorgingstehuizen in de regio reden, zal dit jaar opnieuw plaatsvinden. De boeren van Eemland trekken zaterdagavond in optocht door de regio Amersfoort.


Aanzicht Vion blijft hetzelfde: toch geen extra hoge schoorsteen

08-01-2022 - 0 reacties BOXTEL - Om stankoverlast tegen te gaan zou slachterij Vion in Boxtel flink de portemonnee trekken voor een hogere schoorsteen. Dat plan gaat nu toch niet door. Het bedrijf zet wel in op andere maatregelen.


Vogelgriepuitbraken ondanks ophokplicht, strop pluimveesector dreigt

05-01-2022 - 0 reacties Hoe kan het dat er zoveel uitbraken van vogelgriep zijn in Nederland terwijl voor al het pluimvee sinds eind oktober een ophokplicht geldt? Het baart de pluimveesector zorgen omdat er geen duidelijk antwoord is op die vraag.
Sinds de ophokplicht, die op 26 oktober vorig jaar inging na een uitbraak op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde, zijn dertien uitbraken bekend, blijkt uit cijfers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In nagenoeg alle gevallen werd zo goed als zeker de hoogpathogene, ofwel zeer gevaarlijke en besmettelijke variant, aangetroffen.
Honderdduizenden vogels zijn sinds de ophokplicht van kracht is geruimd, blijkt uit cijfers van het ministerie. In enkele gevallen zijn meerdere bedrijven uit een gemeente geruimd en in sommige gevallen zijn dieren uit voorzorg afgemaakt:
De recentste uitbraak met de hoogpathogene vorm vond gisteren in Bentelo plaats. Daar moeten, verdeeld over twee bedrijven, bijna 190.000 kippen worden geruimd. Voorzitter Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders begrijpt er niets van. "We weten niet hoe het daar is binnengekomen", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.
Ook het ministerie zegt dat het lastig is om te achterhalen hoe een bedrijf besmet is geraakt. "Met de ophokplicht willen we het risico op besmetting zo klein mogelijk houden", zegt een woordvoerder. "Maar helaas biedt het geen garantie." Ze benadrukt dat er naast de ophokplicht ook andere maatregelen worden genomen. "Zo geldt een meldplicht en moeten strenge hygiënemaatregelen genomen worden. Ook mogen er geen bezoekers worden toegelaten in pluimveebedrijven."
Cijfers vergelijkbaar met vorig jaar
"Normaal gesproken wordt het rustig na een ophokplicht", zegt Oplaat. "Maar we zien dat het virus toch de stallen binnenkomt terwijl boeren alle maatregelen hebben genomen." Oplaat stelt dat er bij iedere uitbraak onderzoek wordt gedaan. Ook in de omgeving van het getroffen bedrijf. "Zijn er dode watervogels in de buurt of ligt er bijvoorbeeld ganzenmest die mee naar binnen kan komen? Dat onderzoek gebeurt standaard."
Toch voelt Oplaat er niets voor om de ophokplicht dan maar op te heffen. "Dan zet je de deuren open voor gigantisch veel trammelant", zegt hij. "Want kippen die buiten zijn, lopen een groter risico dan kippen die binnenzitten."
Een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, herkent de opmerking van Oplaat niet dat het in eerdere jaren rustiger werd na een ophokplicht. "Die conclusie kan ik niet trekken als ik kijk naar de cijfers", zegt hij. "Vorig jaar hadden we in deze tijd van het jaar besmettingen bij tien bedrijven. Dat is vergelijkbaar met de situatie nu", zegt hij.
Maar of er nu op korte termijn meer gevallen bij komen, kan ook hij niet inschatten. "Met een beetje mazzel blijft het hierbij." Het ministerie kan nog niet beoordelen of het bij dit aantal uitbraken blijft. "We zitten midden in het seizoen", zegt de woordvoerder. "De aantallen zijn inderdaad ongeveer gelijk met vorig jaar. Maar dat zegt niets over het verloop van het seizoen. Het beweegt zich zeer onregelmatig."
Ergste uitbraak in 2003
De ergste uitbraak van het virus in Nederland was overigens in 2003. Toen raakten vogels in 241 bedrijven besmet. 1100 bedrijven werden preventief geruimd. In totaal ging het om 31.633.000 dieren.
Niet alleen in Nederland slaat de vogelgriep toe. Ook in de rest van Europa, van Finland tot de Faeröer-eilanden en van Ierland en Rusland tot Portugal, zijn gevallen bekend, stelden onderzoekers vorige week. In totaal zijn besmettingen bij meer dan 530 pluimveebedrijven gemeld. Maar ook heel veel wilde vogels raken besmet.
In Israël zijn duizenden kraanvogels bezweken aan de vogelgriep:
Het lang binnenhouden van de dieren heeft ook gevolgen voor de eierindustrie. Als de ophokplicht half februari nog geldt, dan loopt die op dat moment zestien weken. "Dat is het moment dat vrije-uitloopeieren niet meer als zodanig verkocht mogen worden, maar moeten worden afgewaardeerd naar scharreleieren", aldus Oplaat. Volgens hem betekent dat voor boeren dat ze tienduizenden euro's per week aan inkomsten mislopen.
Die regel geldt overigens niet voor boeren die biologische eieren produceren, terwijl ook die kippen binnen moeten blijven. Maar massaal overstappen op biologische eieren is volgens Oplaat ook geen optie. "Er is niet zoveel vraag naar dat soort eieren. En als alle boeren overstappen, raakt de markt uit balans en dan dalen de prijzen van de biologische eieren. Een optie zou dan ook zijn om geen vrije-uitloopeieren meer te produceren, maar alleen nog maar de keuze tussen scharrel- en biologische eieren te bieden.


Rutte overweegt meting aan stikstof

20-12-2021 - 9 reacties Caroline v/d Plas lijkt nu eindelijk een doorbraak te bewerkstelligen in de het stikstof debacle.
Zeer ontstemd is ze dat zgn. landbouw gelinieerde partijen in de Kamer niet aan de bel trekken.


Even voorstellen: Wim453

13-12-2021 - 2 reacties Eigenaar van een mooie 453, erg gek mee. We trekken er bomen mee om en slepen er hooibalen mee rond. Hobbymatig gebruik dus, en heerlijk om af en toe rondje mee te maken.


POV en ketenpartijen luiden noodklok over diertransport: 'Een leegloop dreigt'

11-12-2021 - 0 reacties De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en andere ketenpartijen trekken aan de bel: het diertransport gaat op deze manier niet meer. Ze hebben daarom een brief gestuurd aan de top van de NVWA.


Hoge Raad: overheid moet gelijke kansen bieden bij gronduitgifte

02-12-2021 - 4 reacties De overheid moet gelijke kansen bieden bij de uitgifte van grond. Dat heeft de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, bepaald. Het Financieele Dagblad schrijft dat de uitspraak grote gevolgen kan hebben voor huidige en toekomstige woningbouw.
Volgens de krant komt de Nederlandse ambitie om in tien jaar een miljoen woningen te bouwen in gevaar door deze uitspraak. Gemeenten mogen door de uitspraak niet langer direct grond verkopen aan ontwikkelaars, want andere partijen moeten volgens de rechter gelijke kansen krijgen bij de aanbesteding.
"Dit kan grote gevolgen hebben voor de woningbouw, maar het hangt er wel echt van af hoe betrokkenen hierop gaan reageren", zegt universitair hoofddocent bestuursrecht Annemarie Drahmann van de Universiteit Leiden. "Advocaten, vastgoedbedrijven en gemeenten zijn nu aan het kijken: wat gaat deze nieuwe hoofdregel betekenen in de praktijk."
Corruptie voorkomen
De overheid moet zich volgens de Hoge Raad ook bij het sluiten van contracten houden aan beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het beginsel van gelijke kansen. Je mag niet zomaar een contract met één partij sluiten, zonder dat andere partijen hun interesse konden tonen. Het gelijkheidsbeginsel moet corruptie binnen de overheid voorkomen.
De uitspraak geldt alleen voor projecten waar de gemeenten de grond in eigen handen heeft. Voor grondverkopen door particulieren, projectontwikkelaars of agrariërs geldt dit dus niet.
Schaarse vergunningen
De Hoge Raad verwijst in de uitspraak naar een eerdere bestuursrechtelijke uitspraak van de Raad van State uit 2016. Hierin is bepaald dat de overheid gelijke kansen moet bieden bij het verlenen van kansspelvergunningen. Van zo'n vergunning is er binnen een gemeente vaak maar één beschikbaar, waardoor het bieden van gelijke kansen noodzaak is. Nu geldt de regel ook voor het sluiten van contracten.
De Hoge Raad biedt op de algemene regel van gelijkheid wel een uitzondering. Als er maar één partij voor de aanbesteding in aanmerking kán komen, dan mag een uitzondering gemaakt worden. De overheid zal dit wel moeten motiveren.
Het FD schrijft dat bij tal van lopende bouwprojecten nu moet worden bekeken of aan de nieuwe eis is voldaan. Drahmann nuanceert dit: "Het zou kunnen dat vastgoedpartijen procedures willen starten tegen concurrerende bedrijven, omdat ze vinden dat er geen gelijke kansen waren bij de verkoop. Ik hoop dat ze met de huidige wooncrisis vooral vooruitkijken."
Maar ook zij denkt dat het bij sommige bouwprojecten wel tot vertraging gaat leiden: "Ik ben niet zo bang voor contracten die al gesloten zijn, meer voor die nog gesloten moeten worden. Het kan zijn dat gemeenten door de uitspraak geschrokken zijn dat ze het anders moeten inrichten, maar nog niet weten hoe. Dat kan leiden tot verlamming. Ook is nog niet helemaal duidelijk hoe de uitzondering geïnterpreteerd wordt. Dat soort dingen kosten tijd."
'Veel transparanter'
Er is volgens Drahmann wat weerstand omdat een aanbestedingsprocedure door sommigen wordt gezien als omslachtig en tijdrovend. "De uitspraak verplicht echter daar niet toe", zegt Drahmann, "Je kan het ook doen via loting, wat sommige gemeenten al doen. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld en maakt het veel transparanter. In het algemeen is deze uitspraak daarom goed nieuws voor de sector."
Drahmann zegt dat een projectontwikkelaar tot nu toe grond kon aankopen als die zich als eerste meldde, waarbij de juiste connecties binnen de gemeente een belangrijke rol spelen. "Door middel van een open selectieprocedure maakt iedereen kans. Ook burgerinitiatieven. Dat is iets om toe te juichen."
Dat het kan, bewijst het Rijksvastgoedbedrijf. Op de website biedboek.nl bieden zij hun aanbod aan onroerende zaken al jarenlang aan. Drahmann: "Het zou heel goed zijn voor de Nederlandse woningmarkt als we in de toekomst op deze regel alert zijn en aan de bel trekken als er wat misgaat, maar het verleden laten rusten."


Volvo's SUV-Coupé: het hippe broertje van de elektrische XC40

20-11-2021 - 0 reacties De puur elektrische Volvo C40 kan bij Nederlanders weinig verkeerd doen. De SUV-coupé ziet er goed uit, is voorzien van de beproefde techniek van de XC40 én kan een flinke caravan trekken. Alleen het zicht naar achteren stelt teleur.


Biologische teler heeft moeite met afscheid nemen

11-11-2021 - 0 reacties Het is een beetje duwen en trekken op de markt voor biologische aardappelen en uien. Handel wil wel wat maar niet tegen elke prijs. Telers blijven rustig, houden vertrouwen en wachten af. In de biologische peen gebeurt weinig. Vooral de vraag voor de export ontbreekt op het moment


Eerste toezegging 'Glasgow' een feit: voor 2030 einde aan ontbossing

02-11-2021 - 0 reacties Meer dan honderd wereldleiders hebben op de klimaattop van Glasgow toegezegd om voor 2030 een einde te maken aan ontbossing. Ook willen ze bossen beschermen en weer herstellen. Daarmee is de eerste grote belofte van deze top een feit.
Voor het tegengaan van ontbossing wordt omgerekend zo'n 16,5 miljard euro vrijgemaakt uit publieke en private fondsen. Een deel daarvan wordt gebruikt om beschadigde stukken bos te herstellen, natuurbranden te bestrijden en inheemse bevolkingen ondersteuning te bieden.
In de ruim honderd landen bevindt zich zo'n 85 procent van alle bossen in de wereld. Onder de ondertekenaars is ook Brazilië, waar grote delen van het Amazonegebied de afgelopen jaren zijn gekapt. Verder steunen landen als Indonesië, Rusland, de Democratische Republiek Congo en ook Nederland het akkoord.
'Deal is mijlpaal'
De Britse premier Johnson, gastheer van de klimaatconferentie, noemt de deal "een mijlpaal om de bossen op aarde te beschermen en te herstellen". Het doel van de top is om te bekijken hoe de wereld de opwarming van de aarde kan beperken tot "ruim onder de twee graden", en liefst onder de 1,5 graad, zoals zes jaar geleden afgesproken bij de klimaattop van Parijs.
Duidelijk is al dat de klimaatdoelen die landen hebben opgesteld nu niet voldoende zijn en dat er dus een schep bovenop moet. In Glasgow draait het om de vraag hoe dat gat gedicht kan worden en wie dat gaat betalen.
De eerste dag van de klimaattop, die officieel COP26 heet, stond vooral in het teken van toespraken van diverse wereldleiders. Zo wilde premier Johnson minder "bla, bla, bla" en meer actie. Premier Rutte noemde de huidige situatie ernstig. Ook hij vroeg om serieuze maatregelen.
Bekijk hier de oproepen van premier Rutte, de Britse koningin Elizabeth en klimaatactiviste Greta Thunberg:

De eerste grote deal is gesloten op de klimaattop in Glasgow. Honderd landen, waaronder ook Nederland, hebben besloten dat er in 2030 een einde komt aan ontbossing. Elke minuut gaat nu een gebied van zo'n 27 voetbalvelden verloren door ontbossing.

Honderd landen, waaronder Nederland, hebben een akkoord bereikt om tegen het einde van dit decennium een einde te maken aan de ontbossing en bodemdegradatie. De landen trekken daarvoor miljarden uit.


Het wordt komende week genieten: 'Uitschieters naar boven qua temperatuur'

24-10-2021 - 0 reacties Weerman Raymond Klaassen heeft goed nieuws voor komende week. "Ik denk dat het best wel genieten wordt", vertelde hij zondagochtend in het Omroep Brabant-radioprogramma Weekend!
Ook deze zondag begon stralend. "En het goede nieuws is dat dit heel de dag zo blijft", vertelde de weerman van Weerplaza. "Dit wordt een heel zonnige zondag. Er kunnen af en toe wat wolkensluiers voorbijschuiven, maar de zon heeft daar helemaal geen last van. Het wordt 13 of 14 graden bij een zwak tot matige zuidoosten wind." Uitschieters naar bovenMaandag krijgen we volgens hem een heel ander weerbeeld. "Dan trekken er wolkenvelden over de provincie en kan er af en toe wat regen vallen. Met name in het westen van de provincie is die kans overdag vrij groot. In het oosten zal het dan wat droger blijven, maar ook daar kan een beetje regen vallen." Het wordt wel een tikje warmer dan zondag: 14 of 15 graden bij een matige zuidwesten wind. "Maar het goede nieuws is dat ook dit weerbeeld een kort leven beschoren is. Vanaf dinsdag ziet het er helemaal niet verkeerd uit in Brabant. Ik verwacht een hele reeks droge dagen, ik denk dat het best wel genieten wordt. Heel misschien krijgen we dinsdag nog te maken met een enkel buitje, maar verder zal het droog zijn met zonnige perioden. De ene dag wat meer zon dan de andere dag, maar het ziet er gewoon heel goed uit. De temperatuur loopt daarbij nog wat verder op en later in de week kunnen hier nog uitschieters naar boven bij zitten."


16.000 euro voor gouden tip over doodgeschoten wolf bij Stroe

19-10-2021 - 0 reacties Stichting De Faunabescherming looft 16.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van degene die een wolf doodschoot. Het geld is bijeengebracht met behulp van giften.
Het dode dier werd op 1 oktober gevonden bij het Gelderse dorp Stroe. Na de onderzoek bij de Universiteit Utrecht bleek dat het dier was doodgeschoten. Eerder was gedacht aan een aanrijding.
Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak; het is in Nederland verboden om een beschermde diersoort te doden.
'Dader moet worden gepakt'
De Faunabescherming noemt het van groot belang dat de dader wordt gepakt omdat ze bang zijn dat er meer wolven worden doodgeschoten als de dader niet wordt gepakt. De beloning moet getuigen over de streep te trekken zich te melden. De vrijwilligersorganisatie zegt dat tips vertrouwelijk worden behandeld en kunnen worden doorgegeven aan de stichting. Ook kan rechtstreeks contact worden gezocht met de politie.
De organisatie maakt zich zorgen om de toekomst van de diersoort in Nederland, onder meer omdat er partijen zijn die de jacht op de wolf willen toestaan. Volgens De Faunabescherming zou dat niet nodig moeten zijn omdat er in Nederland genoeg voedsel voor de wolf zou zijn als er geen edelherten of zwijnen werden afgeschoten.
Paartje
De dode wolf, met de naam GW1490m, leefde op de Zuidwest-Veluwe. Hij kwam daar eind vorig jaar terecht vanuit Duitsland, via Overijssel en de Noord-Veluwe, schrijft Omroep Gelderland.
Het dier vormde een paar met wolvin GW1792f. Zij werd in maart doodgereden op de provinciale weg bij Ede. Het dier was op dat moment drachtig en had acht welpen in haar buik.


Bonje in boerenland: bedrijven en boerenclub achter plan voor 1 miljoen huizen blazen eigen organisatie op

13-10-2021 - 1 reacties SINT HUBERT - AgriNL knalt uit elkaar. De organisatie van boerenbelangenclub LTO en elf bedrijven in de agrifoodsector, die dinsdag een plan presenteerde voor de bouw van 1 miljoen huizen op boerengrond, blijkt intern enorm verdeeld. Veevoerbedrijven ForFarmers en De Heus trekken zich terug uit AgriNL, de LTO neemt afstand van het plan.


Energieleveranciers trekken door fors stijgende prijzen massaal aanbod in

06-10-2021 - 0 reacties


Varkenshouders trekken aan alarmbel

29-09-2021 - 0 reacties Steeds meer varkenshouders kloppen aan om steun bij hulporganisaties. Dit jaar ontving Boeren op een Kruispunt, de organisatie die land- en tuinbouwers begeleidt bij financiële, economische en psychosociale problemen, al een kwart meer aanmeldingen dan vorig jaar.


Voor 2,1 miljoen euro kan Zaltbommel van geitenhouder af

23-09-2021 - 3 reacties De gemeenteraad van Zaltbommel moet binnenkort een besluit nemen om 2,1 miljoen euro uit te trekken voor de verplaatsing van een geitenhouderij bij Brakel. Zaltbommel wil een woonwijk en twee scholen in de buurt van dit bedrijf bouwen, maar dat gaat om mogelijke risico's voor de gezondheid van omwonenden niet samen.