Sterk

Sterk nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Sterk nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Sterk nieuws

Echt waar: deze eigenaren van elektrische auto’s kregen geld toe om hun accu’s op te laden

03-06-2020 - 0 reacties Door een sterk gedaalde vraag naar stroom tijdens het afgelopen pinksterweekend konden eigenaren van een elektrische auto in Engeland geld verdienen aan het opladen van hun accu’s.


Landwinkels groeien sterk in omzet tijdens coronacrisis

06-05-2020 - 0 reacties


"Als de zaden ons enige probleem zijn, zitten we op het juiste spoor"

01-05-2020 - 0 reacties "Je kunt zeggen dat we niet zomaar een agrarisch bedrijf zijn, maar een technisch bedrijf en we wilden een sterk statement maken aan de ontwikkelingskant. Al onze teeltsystemen worden aangestuurd door onze eigengebouwde cloudsoftware. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van onze eigen middelen, doseer-…


Elektrische Ford sprint van nul naar 275 km/u in acht seconden

28-04-2020 - 0 reacties Ford Performance heeft een Mustang Cobra Jet ontwikkeld, die 1400 pk sterk is en een koppel heeft van 1500 Newtonmeter. Het gaat om een prototype voor op de dragstrip.


Veehouders zetten grote stap vooruit in IBR-bestrijding

27-04-2020 - 0 reacties In totaal hebben ruim 11.000 Vlaamse rundveebedrijven het statuut IBR-vrij gekregen. Dat is 92 procent van alle rundveebedrijven of zo’n 30 procent meer dan drie jaar geleden. Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) is tevreden met die vooruitgang. “Het staat buiten kijf dat de Vlaamse veehouders samen met hun bedrijfsdierenarts een zeer sterk parcours hebben gereden in de bestrijding van deze infectieziekte. Dat dit veel inspanningen gevraagd heeft, staat buiten kijf”, aldus DGZ.


Elise gelooft na BZV-domper nog steeds in de liefde: ‘Er is vast iemand die wél voor mij gaat kiezen’

27-04-2020 - 0 reacties Elise (BZV) viel in een zwart gat, nadat boer Bastiaan zijn gevoelens voor Milou had uitgesproken en zijn keuze op haar liet vallen. Confronterend, want de blondine had, vooral in het begin, sterk het gevoel dat de Zeeuwse akkerbouwer het ‘best weleens zou kunnen zijn’. Niets bleek minder waar.

Elise (BZV) viel in een zwart gat, nadat boer Bastiaan zijn gevoelens voor Milou had uitgesproken en zijn keuze op haar liet vallen. Confronterend, want de blondine had, vooral in het begin, sterk het gevoel dat de Zeeuwse akkerbouwer het ‘best weleens zou kunnen zijn’. Niets bleek minder waar.


Europese Commissie wil toch marktondersteunende maatregelen treffen voor landbouwproducten

23-04-2020 - 0 reacties De Europese Commissie komt met extra maatregelen ter ondersteuning van markten voor landbouw- en voedingsproducten die sterk worden geraakt door de maatregelen om de verspreiding van coronavirus te stoppen. Het gaat onder andere om steunmaatregelen voor particuliere opslag voor zuivelproducten en vlees en ruimte voor extra marktmaatregelen voor groenten, fruit, olijfolie, honing en wijnen. Het doel is om de maatregelen voor het einde van april ter goedkeuring aan de lidstaten voor te leggen. Daardoor kunnen er nog veranderingen in de regelingen nodig zijn.


Evenementenbranche op instorten: mogelijk in 2021 ook geen festivals of concerten

21-04-2020 - 0 reacties De Nederlandse evenementenbranche staat aan de rand van de afgrond en heeft een enorme financiële injectie nodig om volgend jaar überhaupt iets op gang te brengen. Vanwege een directe dreiging voor 48.000 banen en een geschat omzetverlies van 3,5 miljard euro is het maar sterk de vraag of de ondernemers 2021 kunnen halen om weer festivals en concerten te organiseren, waarschuwt de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM).


Landbouw en natuur in Oost- en Zuid-Nederland zuchten onder de droogte

21-04-2020 - 0 reacties Vooral in het oosten en zuiden van het land hebben de landbouw en de natuur te lijden onder de droogte. In die delen van Nederland staat het grondwater erg laag. Het is droger dan in dezelfde periode vorig jaar en in 2018, blijkt uit de droogtemonitor die is opgesteld door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling.
Omdat er de afgelopen winter veel neerslag is gevallen, waren de grondwaterstanden vrijwel overal hersteld van de droogte van vorig jaar zomer. Maar sinds half maart is er bijna geen regen meer gevallen. De gevolgen daarvan lopen uiteen: in het westen en het noorden van het land is de situatie normaal, terwijl op hogere zandgronden en in het zuiden de droogte sterk merkbaar is. In de landbouw wordt al meer beregend dan normaal is voor de tijd van het jaar.
Watertekorten?
De aanvoer van water in de Rijn neemt naar verwachting nog verder af. Daardoor is de kans vrij groot dat de aanvoer begin mei onder het criterium van 1400 kubieke meter per seconde zal liggen. Als gevolg daarvan kunnen watertekorten ontstaan, staat in de monitor, maar op dit moment zijn daar nog geen aanwijzingen voor.
Het is de tweede droogtemonitor van dit jaar. Op 31 maart werd nog geconcludeerd dat de 'uitgangssituatie voor het droogteseizoen normaal' was. Wel was ook toen al de grondwaterstand in enkele regio's een punt van zorg. Aanvankelijk zou een tweede bericht pas op 7 mei verschijnen. Maar de bijzondere weersomstandigheden vormen aanleiding om nu al een nieuwe monitor uit te brengen.
Beregeningsverbod
Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening, ook is er geen extra verzilting en de aanvoer van rivierwater in de Maas is voldoende. De scheepvaart heeft wel enigszins last van lage waterstanden op de Rijntakken, een gebied langs de Waal, de IJssel en de Nederrijn. Op sommige plekken in Nederland zijn al blauwalgen en het waterschap Schieland maakt melding van vissterfte.
Ook de komende dagen wordt er geen regen verwacht. Volgende week wel, maar slechts een beetje. Het zogenoemde neerslagtekort ligt landelijk op dit moment met 54 millimeter ruim boven het langjarig gemiddelde. De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben al allerlei maatregelen genomen, om de effecten van de droogte tegen te gaan. Zo zijn op sommige plekken al verboden ingesteld om te beregenen en grondwater te onttrekken.


Terreinwagens beschadigen natuurgebied in Bergen op Zoom

14-04-2020 - 0 reacties De politie heeft maandag in samenwerking met boswachter Erik de Jonge en Samen Sterk in Brabant (SSIB) een groep crossende terreinwagenbestuurders aangehouden in natuurgebied Borgvlietse duinen in Bergen op Zoom.


Toppen Himalaya door lockdown voor eerst in decennia weer te zien

10-04-2020 - 0 reacties Voor het eerst in decennia zijn de besneeuwde bergtoppen van de Himalaya weer te zien. De luchtkwaliteit in de Indiase deelstaat Punjab is de afgelopen weken sterk verbeterd sinds de lockdown vanwege de coronacrisis.


Europese zuivelfederatie dringt aan op private opslag

07-04-2020 - 10 reacties Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn de melkpoederprijzen zo sterk gedaald dat de European Dairy Association (EDA) aan de alarmbel trekt. De federatie dringt er bij de Europese Commissie op aan om het systeem van private opslag op te starten. “De zuivelindustrie in de EU doet enorme inspanningen om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en de melk in heel de unie op te halen, te verwerken en te verdelen. Om de toekomst van de sector te verzekeren, moeten er maatregelen genomen worden”, klinkt het.


LTO geeft aan waar inzet van minister Schouten in Europese Unie op gericht moet zijn

03-04-2020 - 0 reacties LTO Nederland roept minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om zich op Europees niveau sterk te maken voor het eerder uitbetalen van betalingsrechten en een snelle inzet van gelden in pijler 2 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor boeren en tuinders die door de coronacrisis worden geraakt. Ook dringt de organisatie in een brief aan minister Schouten aan op een versoepeling van de betalingsvoorwaarden rondom de Europese vergroeningseisen en op marktbeleid, waaronder de opkoop, private opslag en andere maatregelen uit de Gemeenschappelijke Markt Ordening.


Slachtaantal Tönnies neemt toe ondanks krap aanbod

02-04-2020 - 0 reacties De prijzen van slachtvarkens zijn over het jaar 2019 sterk toegenomen. Prijsbepalende factoren zijn een afnemend aanbod en een toenemende vraag naar varkensvlees vanuit China. Slachterij Tönnies heeft ondanks het krappere aanbod juist meer varkens weten te slachten.


Sloot in buitengebied van Haaksbergen vervuild met mest door storing op veehouderijbedrijf

01-04-2020 - 0 reacties In het buitengebied van Haaksbergen is in de nacht van maandag 30 maart op dinsdag 31 maart op een veehouderijbedrijf iets misgegaan bij het overpompen van de dunne fractie na het scheiden van mest. Daardoor is er een aanzienlijke hoeveelheid van de mest in de sloot gestroomd. Een watergang bij het bedrijf is over een afstand van meer dan 1 kilometer vervuild geraakt. Er zijn uiteindelijk, samen met de veroorzaker, maatregelen genomen. In de avond van dinsdag 31 maart is de nu sterk verdunde mest uit de watergang gezogen. De sloot is afgedamd en er is geen risico dat het vervuilde water in stedelijk gebied terecht komt.


Kalverslachterijen draaien op halve capaciteit

30-03-2020 - 0 reacties De kalverslachterijen hebben de afgelopen week op halve capaciteit gedraaid als gevolg van zeer weinig vraag en afzeggingen van bestellingen. Koppels kalveren die geschikt zijn om te slachten worden massaal doorgeschoven. Tot 20 maart liep de verkoop van kalfsvlees nog redelijk door, maar nadien is dat beeld sterk veranderd.


Aanvoer fruit en groenten uit het zuiden stokt

27-03-2020 - 0 reacties Supermarkten krijgen het moeilijk om groenten en fruit te halen uit de zuiderse landen. Dat blijkt uit een rondvraag in de sector. Toch maken de meeste ketens zich sterk dat er nog voldoende aanbod zal zijn. "We staan voor een uitdaging, maar we doen er alles aan om de aanvoer te verzekeren", klinkt het. Voor de aanvoer van Belgische groenten en fruit hoeven we ons geen zorgen te maken. “De start van de oogst komt er nu aan, een heel mooie periode met voldoende aanbod van kwaliteitsvolle producten”, reageert Luc Vanoirbeek, algemeen secretaris bij het Verbond van de Belgische Tuinbouwcoöperaties.


Aardappelsector belooft solidaire aanpak problemen

26-03-2020 - 0 reacties Door de coronacrisis is de ontwikkeling van de aardappelmarkt sterk verstoord. De mondiale vraag naar verwerkte aardappelproducten is sterk afgenomen en dat laat zich voelen bij telers en verwerkers. “Dit had niemand zien aankomen. Het zorgt voor grote onzekerheid binnen gans de aardappelketen”, zegt brancheorganisatie Belpotato.be in een persbericht. Belgapom laat weten dat het er alles probeert aan te doen om de gecontracteerde aardappelen te kunnen vermarkten of verwerken. Een platform werd opgericht waarbij verwerkers contracten die op korte termijn verwerkt moeten worden, kunnen aanbieden aan collega's.


Lucht veel schoner in Europese steden met lockdown

25-03-2020 - 0 reacties De luchtvervuiling in Europa is sterk afgenomen, vooral in grote steden waar een lockdown van kracht is. Doordat er minder verkeer is als gevolg van maatregelen tegen de coronacrisis zijn de concentraties stikstofdioxide (NO2) op sommige plekken gehalveerd.


‘Transportsector kan sneller herstellen na corona-crisis’

20-03-2020 - 0 reacties Het corona-virus besmet mensen maar werkt sterk door in de economie. Alle sectoren worden geraakt, maar sommige zullen sneller herstellen...