Soort

Volg al het nieuws over Soort, een van de 18049 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Soort nieuwsbrief.

Soort nieuws

WadWeten | Een nieuwe brakke soort in Friesland: de brakwetterstrânskulp

16-09-2021 - 0 reacties In het westen van Friesland is dit voorjaar de brakwaterstrandschelp gevonden op een groot aantal plaatsen. Die geven goed de verspreiding weer van een nieuwe soort, die brakke omstandigheden nodig heeft om zich voort te planten.


Dit krijgen koeien te eten waardoor hun boter keihard wordt, ook buiten de koelkast

09-09-2021 - 45 reacties De ene soort roomboter kun je goed smeren als hij een tijdje buiten de koelkast is geweest . De andere blijft keihard. Hoe kan dat?


Gevaren mestgassen nog steeds onderschat, soms is één ademhaling dodelijk

27-08-2021 - 59 reacties Donderdag overleed Dakar-coureur Ton van Genugten aan de gevolgen van een tragisch ongeluk, waarbij hij in een mestkelder viel. Reanimatie mocht niet baten. De officiële doodsoorzaak is nog onduidelijk, maar het is aannemelijk dat hij overleed na het inademen van mestgassen. De gevaren van deze gassen worden onderschat en dat leidt nog steeds tot veel ernstige ongevallen, zo concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid enkele jaren geleden al.
Veehouders, loonwerkers en anderen die met mest werken, realiseren zich onvoldoende dat bij bewerking van drijfmest veel mestgassen kunnen vrijkomen die dodelijk zijn, aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Tussen 1980 en 2013 waren er ten minste 35 ernstige ongevallen met mestgassen. Daarbij vielen 57 slachtoffers, waarvan 28 dodelijk.
Meer recente cijfers heeft de Onderzoeksraad niet. “We zijn geen inspectie die jaarlijks alle cijfers bijhoudt. We hebben alleen een rapport opgesteld dat helaas niet aan actualiteit heeft ingeboet”, zegt een woordvoerder van de Raad.

Vaak vallen er extra slachtoffers doordat omstanders onbeschermd te hulp schieten en daarbij overlijden, aldus de Raad.

Waterstofsulfide, de echte sluipmoordenaarGrote boosdoener is niet de ammoniak in mestsilo’s of gierputten, zoals vaak wordt verondersteld. De echte sluipmoordenaar is H2S, ofwel waterstofsulfide, ook bekend als zwavelwaterstof. Het is een giftig gas met bijzondere eigenschappen.

Waterstofsulfide ruikt naar de geur die rotte eieren verspreiden. Deze herkenbaarheid is door de mens alleen waar te nemen bij lage concentraties. Hoge concentraties tasten echter het zenuwstelsel aan en zetten de menselijke neus buitenspel. De geur wordt dan niet meer waargenomen.

Waterstofsulfide komt vaak voor op raffinaderijen, bierbrouwerijen, boerderijen, olie- en gasproductieplatforms, rioleringen en waterzuiveringsinstallaties. Het gas is zwaarder dan lucht en kan daardoor in besloten ruimtes blijven ‘hangen’.

Hoe hoger de concentratie, hoe dodelijkerDe concentratie van H2S wordt aangeduid in ppm (parts per million). De maximale waarde die een mens kan verdragen, is vastgesteld op 1,6 ppm over een periode van acht uur. Boven die grens ontstaan fysieke klachten aan de ogen en luchtwegen. Wanneer de concentratie oploopt tot 800 ppm, zoals in gierputten vaker het geval is, dan overlijdt in de helft van de gevallen een mens binnen twee minuten. Bij 1000 ppm kan zelfs één keer ademhalen al dodelijk zijn.

Volgens de Onderzoeksraad zijn de kansen op ongevallen toegenomen door schaalvergroting, strengere milieuwetgeving en aanscherping van het mestbeleid. Er wordt meer mest geproduceerd en opgeslagen over langere tijd. Bovendien worden steeds meer stoffen als spuiwater (een soort vloeibare kunstmest afkomstig uit luchtwasinstallaties) toegevoegd aan de mest, wat de vorming van mestgassen kan versterken.

Ontbreken kennis, onderschatting gevarenHet achterwege laten van veiligheidsmaatregelen komt volgens de Onderzoeksraad vooral door het ontbreken van kennis en daardoor onderschatting van de gevaren. Het merendeel van de ongelukken ontstaat doordat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen, zoals het gebruik van geschikte beademingsapparatuur.
Bij ongelukken rond mestputten komt het nogal eens voor dat mensen een slachtoffer te hulp schieten en dan ook zelf in gevaar komen. "Het is niet voor niks dat de brandweer altijd speciale veiligheidsmaatregelen gebruikt als ze bij een ongeluk rond om mestputten of silo's worden geroepen.
"Zij verlenen dan hulp met ademmaskers, zodat ze de giftige lucht niet hoeven in te ademen", zegt Ton Driessen van de brandweer Brabant Zuid-Oost. "Bij een incident met mest wordt ook altijd een adviseur gevaarlijke stoffen opgeroepen die metingen verricht en kan adviseren hoe de brandweer veilig kan opereren."


Hommelvriendelijk graslandbeheer werkt: zandhommels in de Hoeksche waard

23-08-2021 - 0 reacties Het gaat slecht met hommels en andere bijen, zowel in Nederland als daarbuiten. Meer dan de helft van de inheemse hommels staat op de Rode Lijst, een kwart is zelfs uitgestorven. Ook de zandhommel is getroffen door de aantastingen van haar leefgebied. De zandhommel is een typische soort van extensief, open agrarisch gebied, en kan dan ook dienen als icoonsoort voor een soortenrijk boerenland.


Arbeidsmigranten mogen langer in hotel blijven: 'Wij weten van niets'

19-08-2021 - 0 reacties De 90 arbeidsmigranten die illegaal in het voormalige Amrath Hotel aan de Leenderweg in Eindhoven wonen, hebben uitstel gekregen van de gemeente. Het hotel wordt al sinds vorig jaar november illegaal bewoond. De eigenaar had tot 1 september dit jaar de tijd gekregen om de bewoners te verhuizen, maar dat is nu uitgesteld tot 15 november.
De bewoners lijken nog niets weten van de naderende verhuizing. Een Poolse man en vrouw reageren verbaasd op de vraag of ze weten dat ze binnenkort moeten verhuizen. De man haalt zijn schouders erover op. In het Engels vertelt hij: “Je weet nooit hoe het gaat. Er wordt ons nooit wat verteld. Ik woon hier ook niet heel fijn, dus misschien wordt het er nu wel beter op.”
Dat hij er niet fijn woont, komt met name door de kleine ruimte waarin hij in moet leven. Hij deelt zo’n 20 vierkante meter met een medebewoner. Ook zijn er weinig voorzieningen in het pand.
Het pand wordt sinds december vorig jaar gehuurd door de Covebo Group, een bedrijf dat migranten via arbeidsbureau Eurojob in Nederland aan werk en verblijf helpt. De 90 arbeidsmigranten wonen er al bijna een jaar hoewel het hotel geen woonbestemming heeft.
Omwonenden klagen over overlast door arbeidsmigranten die achter het hotel herrie maken, drinken, blowen en rommel achterlaten. Een ondernemer die binnenkort zijn zaak opent naast het hotel ziet de migranten liever gaan. “Het portiek waar mijn zaak moet komen is nu een soort hangplek. Er ligt allemaal rommel zoals drankflessen en nu zelfs braaksel.”
Remco van Dooren, raadslid van het CDA, maakt zich hard voor deze zaak. “De arbeidsmigranten worden min of meer gedwongen om op straat rond te hangen en ze hebben op de parkeerplaats een soort hangplek gecreëerd. Dat krijg je als ze niet genoeg eigen ruimte hebben om samen te komen.”
Om het hotel alsnog voor dit doel te kunnen gebruiken, vroeg uitzendbureau Eurojob eind april alsnog een vergunning aan, maar die werd hen 15 juni geweigerd. Het CDA stelde de kwestie eind juni aan de kaak naar aanleiding van berichtgeving van Studio040 over het voormalige hotel.
Volgens raadslid Van Dooren zouden de Eurojob en de gemeente samen een nieuwe plek moeten zoeken voor de arbeidsmigranten. Dit is volgens hem ook een kans om eens te kijken naar de omstandigheden waarin de arbeidsmigranten nu in moeten leven.


Geen 'saaie' grasvelden, maar hoge kassen zijn de toekomst volgens futuroloog

10-08-2021 - 0 reacties "Ik vind het altijd een beetje raar als mensen zo zwijmelend doen over die práchtige boerenvelden, want die zijn eigenlijk vrij saai. Gras, gras, nog eens gras, en ook steeds hetzélfde soort gras. En de weides stinken naar mest." Peter van der Wel, econoom en futuroloog is helder in het Algemeen Dagblad.…


Onderzoeker zeespiegelstijging: Nederland is als een badkuip

09-08-2021 - 0 reacties Nederland is een soort leeggepompte badkuip, met aan de randen steeds hoger staand water, stelt Aimée Slangen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Slangen is hoofdauteur van het onderwerp zeespiegelstijging in het VN-klimaatrapport dat maandagochtend verscheen. "Hoe dichter het water bij de rand komt, hoe groter de kans op overstromingen als het stormt."


Welk soort vet in automatisch smeersysteem

31-07-2021 - 5 reacties Wij hebben op onze hakselaar een beka automatisch vet smeer systeem staan wat voor soort vet word hier normaal in gedaan ? Nu zit er EP 00 in zover ik kan zien maar dat lijkt me aardig dun ?


Boer wijt dijkdoorbraak Reeuwijk aan rivierkreeft, onderzoekers twijfelen

26-07-2021 - 0 reacties Er wordt druk gezocht naar de oorzaak van de dijkdoorbraak in Reeuwijk, vanmorgen. Volgens een boer wiens weiland onder water is komen te staan, is de schade aan de dijk veroorzaakt door de rivierkreeft. Het hoogheemraadschap Rijnland noemt dat onwaarschijnlijk, maar zegt niets uit te sluiten.
Het gat in de dijk ontstond vanochtend vroeg. Door de dijkdoorbraak liepen enkele weilanden onder water. "Rivierkreeften knagen aan de dijk en die wordt steeds slechter", zei de veehouder. "De zwakste schakel breekt een keer."
Het hoogheemraadschap wil onderzoek afwachten. "Wij doen al langer onderzoek met Wageningen Universiteit naar de invloed van de rivierkreeft op onze flora en fauna", zegt een woordvoerder. "Volgens de onderzoekers lijkt de kans heel klein dat de rivierkreeft de boosdoener is, maar wij sluiten niets uit en nemen alles mee in het onderzoek."
Ivo Roessink van de Wageningen Universiteit doet al jaren onderzoek naar de uitheemse rivierkreeften, waarvan één soort met een grote opmars bezig is: de rode Amerikaanse rivierkreeft. Volgens Roessink zijn er specifieke omstandigheden waarbij dit inderdaad kan optreden. "Maar het is zeer zeldzaam", vertelt hij aan Omroep West.
"Het is bekend dat deze kreeften graag holletjes graven", legt hij uit. "Er zijn situaties geweest waarbij een kreeft aan de ene kant een gaatje had gemaakt en een rat aan de andere kant een groter gat. Zo zijn er wel eens lekkages ontstaan, maar die zijn op twee vingers te tellen."
Uitsluiten dat de rivierkreeft iets met de dijkdoorbraak in Reeuwijk te maken heeft, kan Roessink niet. "Er moet vooral heel goed uitgezocht worden wat er precies is gebeurd."


Van Nieuwenhuizen: dit kan overal gebeuren, meer ruimte voor water nodig

17-07-2021 - 0 reacties "Wat de afgelopen dagen in Limburg is gebeurd, kan overal in het land gebeuren. We moeten er rekening mee houden dat we door het veranderende klimaat vaker met extreem weer te maken krijgen." Dat zegt demissionair minister Van Nieuwenhuizen. Zij brengt een bezoek aan het watersnoodgebied en neemt onder meer poolshoogte in de buurt van Venlo. De minister zegt verder dat ze meeleeft met alle slachtoffers en gedupeerden in deze "macabere" situatie.
De bewindsvrouw wil niet één op één een verband leggen met het veranderende klimaat. "Maar ik begrijp wel van wetenschappers dat deze zogeheten clusterbuien vaker kunnen voorkomen door klimaatsverandering. Dit is echt een issue." Iets soortgelijks zei gisteren premier Rutte toen hij het watersnoodgebied bezocht.
Van Nieuwenhuizen kwam naar het Maaspark Ooijen Wansum, een 'meestroomgebied' van 540 hectare bij Venlo. Hier is volgens Van Nieuwenhuizen de afgelopen jaren " heel veel werk verzet", juist om het water "een weg te geven". Ze vond het belangrijk om nu te kijken hoe het gaat.
Alles opnieuw bekijken
De minister vindt het heftig wat ze ziet en hoort, maar ze is blij dat er in Nederland geen doden zijn gevallen. "Als je hoort wat er in landen om ons heen is gebeurd, dat is echt een andere situatie." Van Nieuwenhuizen heeft contact met haar collega's in de getroffen landen en hoopt in augustus met hen om de tafel te gaan. "Zij kijken ook naar ons en dit soort projecten."
Van Nieuwenhuizen benadrukt wel dat Nederland er nog niet is. "Er is een aantal projecten opgestart maar er moet nog veel meer bekeken worden. Je had liever gehad dat alle projecten al af waren."
Volgens de minister kunnen de problemen met water zich ook op andere plekken in Nederland voordoen. "Dit is niet alleen iets van deze streken, De heftige clusterbuien waarbij in korte tijd zoveel neerslag naar beneden komt kunnen zich overal voordoen. We moeten overal in kaart brengen waar we nog meer ruimte voor het water kunnen creëren."
Verder zullen alle dijken opnieuw beoordeeld moeten worden. Sommige dijken zijn al aangepast maar er is nog zeker 1000 kilometer te gaan, zegt Van Nieuwenhuizen, die spreekt van een "hele opgave".


Open teelten kersen en zacht fruit waarschijnlijk verloren door noodweer in Zuid-Limburg

15-07-2021 - 0 reacties Tholen - Landverschuivingen, drijvende auto’s door de straten en centrum Valkenburg dat is veranderd in een soort Venetië aan de Geul en waar zelfs voedseltekorten dreigen te ontstaan. "De hotels zitten vol evacuees, maar de leveranciers kunnen door het water Valkenburg niet bereiken", aldus Daan Prevoo…


Boeren starten trekkers voor 'bikkelharde actie' op woensdag: 'Oog om oog'

06-07-2021 - 0 reacties Zo’n 150 trekkers verwacht voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) bij de boerenprotesten woensdag in Brabant. Het gaat om ‘acties op meerdere plekken’ in de omgeving van Den Bosch. “De woede is groot”, weet de voorman uit Sint Hubert.
“We gaan de druk gigantisch opvoeren. De impact van de acties zal zo groot zijn, dat Den Haag gedwongen is om te luisteren”, weet de voorman. Onder boeren is de volgende tekst verspreid: “Oog om oog! Bikkelhard maar binnen de wet! FDF laat zich niet meer belazeren door de verraders van onze sector."

Meerdere plekken
De boeren verzamelen woensdagochtend rond negen uur in Schaijk en rond tien uur in Boxtel. Ook in Made wordt verzameld, maar een deel van die boeren koerst richting Den Haag. Over Brabant zegt de voorman: “Het worden juridische acties, gecombineerd met trekker-acties. Het is een dynamisch protest, op meerdere plekken dus.” Welke en wat voor soort locaties dit zijn, wil hij niet kwijt.

Juist nu is het volgens Van den Oever de juiste tijd voor protesten rondom het stikstofprobleem. “We zitten midden in de kabinetsformatie. Het ene na het andere plan wordt bedacht om de boeren in Brabant van de zandgronden te laten verdwijnen.”

Weinig overlast
Of de automobilist hier flink last van gaat hebben? “Geen grote overlast hoor”, verzekert de voorman. “Hier en daar een opstopping.” Opvallend: het verzameltijdstip van de regionale actie in Brabant is op het moment dat de ochtendspits grotendeels voorbij is.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kwam maandag nog met een stevig rapport over de boeren. Als een volgend kabinet besluit de doelstellingen rond de stikstofuitstoot aan te scherpen, zal dat 'een ongekende transformatie van het landelijke gebied in Nederland' betekenen. Het zal er zelfs toe leiden dat in de 'stikstofgevoelige' provincies Brabant, Gelderland en Overijssel geen landbouw meer mogelijk is, waarschuwde het PBL in een beleidsadvies. Van den Oever: “Dit heeft de actiebereidheid alleen maar vergroot.”

Ook in Den Haag laten boeren woensdag van zich horen. Actiegroep Agractie verwacht dat 'zeker duizenden boeren' naar het Malieveld zullen komen. FDF kiest dus voor regionale acties. De reden daarvoor is volgens Van den Oever simpel. “Onze leden hebben geen zin om weer zo ver te rijden. Dat zijn ze na al die keren wel zat.” Naast Den Bosch, organiseert de groep ook protesten in Zwolle, Arnhem en Assen.
Zo zag een demonstratie in december vorig jaar eruit:

LEES OOK:
Milieufederatie: 'Brabant zonder boeren mag niet de uitkomst zijn'
Planbureau: 'Handhaven stikstofnorm maakt landbouw in Brabant onmogelijk'


Honderdduizenden eieren en bergen mest kunnen eindelijk worden afgevoerd

22-06-2021 - 0 reacties Grote opluchting bij twee Brabantse pluimveehouders. Het vervoersverbod voor pluimvee is afgelopen en dat maakt hun werk een stuk gemakkelijker. Dat betekent dat bergen mest en honderdduizenden eieren eindelijk kunnen worden afgevoerd.
Het vervoersverbod ging in op 21 mei, omdat er bij een kalkoenbedrijf in Weert vogelgriep werd vastgesteld. Alle dieren van dat bedrijf werden geruimd en andere pluimveebedrijven in een straal van tien kilometer kregen een maand lang een vervoersverbod. Daaronder vielen onder andere bedrijven in Cranendonck en Someren.
Ook het bedrijf Vlaspluim van Jan Verhoijsen in Someren werd getroffen door de maatregelen. Jan houdt vleeskuikens en kreeg met het vervoersverbod de afgelopen maand de zoveelste klap te verwerken. "Door corona hadden we het al zo zwaar", verzucht hij. ‘’Je wil niet weten hoe erg de afzet naar de horeca gedaald is afgelopen tijd. En dan heb ik het niet alleen over restaurants, maar ook over bijvoorbeeld vliegtuigmaaltijden.’’

Jan loopt een rondje te midden van al zijn kuikens. Hij mocht zijn dieren wel naar het slachthuis brengen, maar er mochten geen nieuwe kuikens bij komen. Ook kon door het verbod de mest niet worden opgehaald waardoor er nu een maand aan kippenpoep moet worden opgehaald.
Maar ook bij de legkippen van Frank Rooijakkers uit Someren liep alles anders tijdens het verbod. Hij had een gigantische voorraad eieren op het terrein van zijn bedrijf staan, die sinds dinsdag weer kan worden opgehaald. Hij laat aan een verslaggever van Omroep Brabant zien hoe de honderden dozen staan opgestapeld in de schuur. "Normaal worden de eieren iedere drie dagen opgehaald, maar dit ging nu niet. Ik heb er nu 250.000 staan.’’

Naast de werkongemakken woedde er ook nog de angst voor dat gevreesde vogelgriep zelf. Wordt het virus eenmaal bij een bedrijf ontdekt, dan moeten alle dieren worden geruimd. Dat is de nachtmerrie van iedere ondernemer. "Vogelgriep is echt een soort Russische roulette. Het duikt ergens op, maar je weet niet waar het is ontstaan. Je bent als de dood dat het bij jou de kop opsteekt. Maar gelukkig is dat niet gebeurt."

LEES OOK:
Vogelgriep in Weert, vervoersverbod in delen van Brabant
Uitbraak vogelgriep komt onverwacht: 'Zo laat in seizoen nog, echt apart'


Kees is blij dat slachterij Boxtel geluidsoverlast moet aanpakken, ‘Het is een constant gebrom’

12-06-2021 - 0 reacties BOXTEL - Kees Doevendans uit Boxtel kan niet met plezier op zijn balkon zitten in wooncomplex Stapelen. De geluidsoverlast van slachterij Vion zit hem in de weg. ,,Het is er altijd, een constant gebrom, gezoem. Een soort tinnitus.” Hij is dan ook blij dat Vion de geluidsoverlast nu moet aanpakken. En met hem vele bewoners van Stapelen.


Datacenter met akker op dak?

26-05-2021 - 0 reacties Als het aan Leefbaar Almere ligt komt er alleen een datacenter in de stad als er biologische landbouw op het dak komt. "Als een soort ecologisch spektakelstuk", opperde raadslid Elian van Nunen vorige week donderdagavond. Het raadslid wierp het idee op in het kader van plannen over een zogenoemde hyperconnectiviteitshub. Almere…


Drie koeien van Wierdenaar Gerrit Nederlands kampioen: ‘Net als een miss mogen ze niet te zwaar zijn’

25-05-2021 - 1 reacties WIERDEN - De Wierdense melkveehouder Gerrit van der Kolk heeft vrijdag het Nederlandse kampioenschap veroverd met drie van z’n roodbonte koeien. „Het is een soort van Miss Nederlandverkiezing, maar dan voor runderen”, legt de trotse boer uit.


'Datacenters in Noord-Holland kunnen leiden tot drinkwatertekort'

19-03-2021 - 0 reacties Datacenters in Noord-Holland gebruiken zoveel water om de apparatuur te koelen, dat er mogelijk een tekort aan drinkwater voor huishoudens kan ontstaan. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit interne stukken van de provincie Noord-Holland. Aan het koelwater worden daarnaast onbekende chemicaliën toegevoegd die in het milieu belanden. Volgens de krant hebben ambtenaren een kritisch onderzoeksrapport hierover bewust niet gepubliceerd.
Twee bestaande datacenters in de gemeente Hollands Kroon zouden naar schatting van ambtenaren 525 kuub drinkwater per uur verbruiken. Per jaar zou het gaan om 4,6 miljoen kuub. Ter vergelijking, een huishouden van 4 personen gebruikt volgens het Nibud 163 kuub per jaar.
De gemeente wil vergunningen verlenen voor nog vijf nieuwe datacenters, waardoor de behoefte aan koelwater met zo'n 10 miljoen kuub per jaar zou oplopen. Uit een online webinar van de provincie Noord Holland blijkt dat er "tijdens extreme weersomstandigheden een zoetwatertekort kan optreden".
Nationale drinkwatervoorziening
Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries bekeek die webinar en is bezorgd over het gebruik van chemicaliën om bacteriën in het koelwater te doden en kalkafzetting te voorkomen. "Dat wordt weer geloosd op het oppervlaktewater, op kanalen en het IJsselmeer, noem maar op. Dat is toch een Natura 2000 gebied. Het is onze nationale drinkwatervoorziening", zegt De Vries in het NOS Radio 1 Journaal.
Volgens De Vries wordt er bij de verlening van vergunningen helemaal geen rekening gehouden met het waterverbruik. "Waar ik als ik mijn huis moet verbouwen aan allerlei vergunningen moet voldoen, worden er door de overheden helemaal geen eisen gesteld aan de datacenters wat betreft energie- en waterverbruik."
'Ambtenaren willen vooral datacenters faciliteren'
Er wordt volgens De Vries "heel mager" naar de milieueffecten gekeken. "Alleen als dat strikt noodzakelijk is, en water valt daar blijkbaar niet onder." De Vries zegt dat uit de webinar blijkt dat ambtenaren vooral bezig zijn met de vraag hoe de datacenters toch gefaciliteerd kunnen worden.
De Vries vindt dat de regelgeving rond dit soort vergunningen moet worden aangescherpt. "Ik vind dat goed moet worden nagedacht over harde criteria voor de bouw van zulke datacenters. Ik vind dat de overheid veel meer een sturende functie moet krijgen en niet zonder meer moet zeggen: datacenter, leuk, laten we die plaatsen."
Meer kritiek op datacenters
Er is al langer kritiek op de komst van grote datacenters in Noord-Holland. Er zijn klachten over horizonvervuiling, het verdwijnen van landbouwgrond, het enorme energieverbruik en het gebruik van koelwater.
In de Wieringermeer is in september vorig jaar het grootste windpark van Nederland geopend. De molens kunnen stroom opwekken voor 370.000 huishoudens, maar het grootste deel van de elektriciteit gaat naar een datacentrum van Microsoft. Die kwestie kwam aan bod in het tv-programma Zondag met Lubach.


Apollo Vredestein schroeft productie XL-trekkerbanden in Enschede op

18-03-2021 - 0 reacties ENSCHEDE - De productie van autobanden wordt bij Apollo Vredestein in Enschede al een tijd lang teruggeschroefd, het maken van trekkerbanden niet. Het bedrijf heeft deze week een nieuwe drukker geïnstalleerd, die dit soort XL-banden - met een doorsnede van 2.30 meter - maakt.


Sigrid Kaag op 16 maart ‘voor het hekje’ gedaagd door boerenactieclub FDF wegens smaad en laster

04-03-2021 - 0 reacties SINT HUBERT - Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) beticht D66-lijsttrekker en minister Sigrid Kaag van smaad en laster en daagt haar op 16 maart voor de rechter. De boeren eisen 50 mille schadevergoeding, omdat ze de FDF onder meer als ‘een soort terroristen’ weggezet zou hebben.


Sneeuw gaat tuinbouw niet in koude kleren zitten

10-02-2021 - 0 reacties Tholen - De combi sneeuw, vorst en harde wind leidt tot schuivend sneeuw en plaatselijke ophoping op het kasdek. Hierdoor kan de druk plaatselijk zo groot worden, dat instorting dreigt. In enkele gevallen, zo hebben we gezien, leidde dit tot een soort domino-effect, waarbij de ene kap de volgende…