Sieta

Volg al het nieuws over Sieta, een van de 17233 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Sieta nieuwsbrief.

Sieta nieuws

Boeren weer op trekker naar Den Haag, wat willen ze bereiken?

17-11-2020 - 0 reacties Het was vorig jaar rond deze tijd een bekend beeld: boeren die op hun trekker naar Den Haag reden om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Vandaag voeren boeren opnieuw actie. Wat willen ze?
Te veel stikstofuitstoot
Eerst even terug naar vorig jaar, want hoe zat het ook alweer? Het begon allemaal met een uitspraak van de Raad van State in mei 2019. Volgens deze hoogste bestuursrechter deed Nederland niet genoeg om stikstof terug te dringen. Te veel stikstof is slecht voor de biodiversiteit; het aantal planten en dieren neemt erdoor af. Dat is vooral een probleem voor Natura 2000-gebieden, waar Europese natuurrichtlijnen gelden.
De stikstofuitstoot in Nederland is de afgelopen 30 jaar fors afgenomen, maar Nederland blijft qua uitstoot koploper in Europa. 41 procent van de stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden is afkomstig van de landbouw.
Honderden projecten, zoals het bouwen van woningen, de uitbreiding van stallen, de aanleg van wegen en de opening van Lelystad Airport, dreigden door de uitspraak van de Raad van State te sneuvelen of vertraagd te worden. De stikstofcrisis was een feit.
Zorgen over toekomst
Terug naar de actievoerende boeren. De uitspraak van de Raad van State leidde tot veel onrust binnen de sector. Boeren maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf en over uitbreidingsmogelijkheden. Uit een enquête van de NOS bleek dat veel boeren het oneerlijk vinden dat zij een probleem voor heel Nederland moeten oplossen, terwijl ze als sector naar eigen zeggen al veel hebben gedaan om de stikstofuitstoot de afgelopen decennia terug te dringen.
De druppel die de emmer voor boeren vorig jaar deed overlopen was het plan van regeringspartij D66 om de veestapel te halveren. Maar de demonstrerende boeren zijn boos over veel meer zaken. Bijvoorbeeld over steeds strengere regels waaraan ze moeten voldoen, bezettingen van boerderijen door dierenactivisten, beeldvorming over boeren in de media, regels rondom gewasbescherming en lagere prijzen voor hun producten.
Kortom: deze actievoerende boeren vinden dat zij de dupe zijn van falend kabinetsbeleid en voelen zich niet gesteund door de overheid.
Nieuwe stikstofwet
Allemaal zaken die al langere tijd spelen. Wat is nu de aanleiding om weer met de trekker naar Den Haag te gaan? Daar kan Farmers Defence Force, de organisatie die de grootste kracht achter de protesten is, het best zelf antwoord op geven.
Aan het woord is Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force:
Minister Schouten van Landbouw wil nieuwe regels rondom stikstofwaarden vastleggen, daarom is in oktober het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering ingediend. Volgens Schouten zorgt het kabinet er met deze wet voor dat de natuur sterker wordt en de stikstofdepositie omlaag gaat.
Farmers Defence Force zegt dat minister Schouten dit voorstel er "nog voor het kerstreces doorheen wil jassen", terwijl er volgens de organisatie door corona minder mogelijkheden zijn om over de wetgeving in gesprek te gaan met de minister. Daarnaast noemt FDF het een slechte wet die "de rechten van boeren met voeten treedt". De boeren die vandaag met trekkers naar Den Haag kwamen, vinden dat zij een te grote bijdrage moeten leveren en willen de wet tegenhouden.
Het klopt dat Schouten de wet nog voor Kerst door het parlement wil hebben. Dat is volgens haar juist nodig om "boeren die door willen gaan, perspectief te bieden". Daarnaast is de stikstofwet volgens Schouten al lang geleden aangekondigd. De wet moet per 1 januari de noodmaatregelen vervangen, die aan het einde van het jaar aflopen.


Farmers Defence Force na trekkerverbod: 'Kom met auto naar protest bij RIVM'

21-07-2020 - 0 reacties Farmers Defence Force roept de boeren op om woensdag met de auto naar het boerenprotest bij het RIVM in Bilthoven te gaan. Dat zegt FDF-woordvoerder Sieta van Keimpema.


Boer nu ook cruciaal beroep

17-03-2020 - 0 reacties Naar aanleiding van een aanvraag van Farmers Defence Force-bestuurslid Sieta van Keimpema, staat de boer nu ook op de lijst met cruciale beroepen.


DDB valt over verschillende functies voorzitter van BoerenNatuur

03-01-2020 - 21 reacties De Dutch Dairymen Board (DDB) is niet te spreken over de verschillende functies die Alex Datema sinds kort bekleedt. De DDB vindt dat Datema daarom duidelijkheid moet verschaffen welke positie hij inneemt: die van voorzitter van BoerenNatuur, een uitvoeringsorganisatie, of die van woordvoerder namens De Boerenraad, een belangenorganisdatie. Dat schrijft DDB-voorzitter Sieta van Keimpema in een open brief aan het bestuur van BoerenNatuur en Datema.

In aanloop naar 2016 zijn er in Nederland 40 collectieven opgericht ten behoeve van de uitvoering van het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Deze collectieven zijn autonome organisaties, bij hun oprichting en inrichting, ondersteund zijn door de Stichting SCAN. Vanwege, onder andere, het ICT-platform dat gezamenlijk eigendom is van de collectieven is SCAN omgezet naar een backoffice voor de collectieven in Nederland onder de naam BoerenNatuur.

BoerenNatuur, waarvan Datema voorzitter is, is een uitvoeringsorganisatie en geen belangenbehartigingsorganisatie, aldus Van Keimpema. De nieuw opgerichte Boerenraad, waar Datema woordvoerder is, is wel een belangenbehartigingsorganisatie. De DDB-voorzitter stelt dat de leden van de DDB zich zorgen maken met betrekking tot de onduidelijke positie van Datema en de consequenties die deze onduidelijkheid voor hen met zich meebrengt. Ze hebben Datema namelijk geen mandaat gegeven hun belangen te behartigen of politiek namens hen te bedrijven, hiervoor zijn zij lid van hun belangenorganisatie, aldus Van Keimpema.

De DBB verzoekt Datema duidelijkheid te verschaffen en een keuze te maken welke positie hij inneemt: die van voorzitter van BoerenNatuur of die van woordvoerder namens De Boerenraad.

bron: DDB


Boeren willen schade op Malieveld herstellen

18-10-2019 - 0 reacties Boeren willen de schade die is ontstaan op het Malieveld in Den Haag zelf herstellen. Volgens Sieta van Keimpema van de Farmers Defence Force (FDF) hebben diverse loonbedrijven zich gemeld om aan de slag te gaan.


Sieta van Keimpema, al vijftien jaar op barricaden voor boer

17-10-2019 - 22 reacties Sieta van Keimpema staat woensdag in Den Haag wederom op de barricaden voor het boerenbelang. ,,De hoeveelste keer dit is? Ik zou het niet weten, ik ben de tel een beetje kwijt.”

Het actievoeren zit haar in het bloed. Al vijftien jaar geeft Sieta van Keimpema uit Nes (H) leiding aan de Dutch Dairymen Board, een organisatie van melkveehouders die een hogere melkprijs wil afdwingen bij overheden en zuivelorganisaties. Tien jaar geleden was ze betrokken bij de grote acties tegen de zuivelfabrieken. Boeren staakten de leveringen en reden de melk uit over hun landerijen. Ook werden zuivelfabrieken geblokkeerd.

Via de DDB heeft ze zitting in het hoofdbestuur van de European Milk Board, een organisatie van melkveehouders die Brussel geregeld op stelten zet met de acties voor een betere marktpositie van boeren in de zuivelketen. Acties die geregeld ook met traangas beëindigd worden. In het buitenland is ze populair. Duitse boeren hoor je vaak zeggen: ,,Die Sieta ist super.”

Bij de huidige stikstofacties is ze ineens ook een boegbeeld van de Farmers Defence Force (FDF). Deze organisatie, met een logo met hooivorken, is dit jaar opgericht om boerenbedrijven te beschermen tegen dierenactivisten. Ze ontpopt zich echter steeds meer tot een brede activistische boerengroepering die onder geen beding een opgelegde krimp van de veestapel accepteert.


'Doet kabinet niets, dan komen we weer terug'

16-10-2019 - 0 reacties Boeren leveren in het stikstofbeleid helemaal niets meer in. Dit zei Sieta van Keimpema, woordvoerder van Farmers Defence Force (FDF), woensdag in Den Haag op het grote landelijke boerenprotest. De boerengroepering, organisator van het grootschalige evenement, eist dat het stikstofbeleid van het kabinet volledig van tafel gaat.


Video: ʻRegering heeft geen steun van boeren en helemaal niet van burgersʼ

02-10-2019 - 0 reacties „Voor boeren gelden altijd zwaardere eisen, sterk wisselende eisen. De bovenwettelijke eisen zijn idioot”, zegt Sieta van Keimpema. Volgens de Agractie-woordvoerder heeft het huidige landbouwbeleid geen steun van de boeren, maar ook niet van de burgers.


Video: ʻRegering heeft geen steun van boeren en helemaal niet van burgersʼ

02-10-2019 - 0 reacties „Voor boeren gelden altijd zwaardere eisen, sterk wisselende eisen. De bovenwettelijke eisen zijn idioot”, zegt Sieta van Keimpema. Volgens de Agractie-woordvoerder heeft het huidige landbouwbeleid geen steun van de boeren, maar ook niet van de burgers.


Video: ʻRegering heeft geen steun van boeren en helemaal niet van burgersʼ

02-10-2019 - 0 reacties „Voor boeren gelden altijd zwaardere eisen, sterk wisselende eisen. De bovenwettelijke eisen zijn idioot”, zegt Sieta van Keimpema. Volgens de Agractie-woordvoerder heeft het huidige landbouwbeleid geen steun van de boeren, maar ook niet van de burgers.


Video: ʻRegering heeft geen steun van boeren en helemaal niet van burgersʼ

02-10-2019 - 0 reacties „Voor boeren gelden altijd zwaardere eisen, sterk wisselende eisen. De bovenwettelijke eisen zijn idioot”, zegt Sieta van Keimpema. Volgens de Agractie-woordvoerder heeft het huidige landbouwbeleid geen steun van de boeren, maar ook niet van de burgers.


Van Keimpema: ‘Er is geen steun voor maatregelen kabinet’

01-10-2019 - 2 reacties Er is geen steun voor het verminderen van de veestapel. Dat zegt Sieta van Keimpema, voorzitter van de Dutch Dairy Board (DDB) en een van de woordvoerders van Agractie.


Van Keimpema: ‘Er is geen steun voor maatregelen kabinet’

01-10-2019 - 0 reacties Er is geen steun voor het verminderen van de veestapel. Dat zegt Sieta van Keimpema, voorzitter van de Dutch Dairy Board (DDB) en een van de woordvoerders van Agractie.


Van Keimpema: ‘Er is geen steun voor maatregelen kabinet’

01-10-2019 - 0 reacties Er is geen steun voor het verminderen van de veestapel. Dat zegt Sieta van Keimpema, voorzitter van de Dutch Dairy Board (DDB) en een van de woordvoerders van Agractie.


Van Keimpema: ‘Er is geen steun voor maatregelen kabinet’

01-10-2019 - 0 reacties Er is geen steun voor het verminderen van de veestapel. Dat zegt Sieta van Keimpema, voorzitter van de Dutch Dairy Board (DDB) en een van de woordvoerders van Agractie.


ʻMaar vijf trekkers op het Malieveld is volstrekt onrealistischʼ

27-09-2019 - 0 reacties Met medewerking van de gemeente en politie kan de trekkertocht richting Den Haag heel soepel verlopen, zegt Sieta van Keimpema. Maar het bericht dat er maar vijf trekkers op het Malieveld mogen staan, schiet bij de woordvoerder van Agractie verkeerd.


ʻMaar vijf trekkers op het Malieveld is volstrekt onrealistischʼ

27-09-2019 - 0 reacties Met medewerking van de gemeente en politie kan de trekkertocht richting Den Haag heel soepel verlopen, zegt Sieta van Keimpema. Maar het bericht dat er maar vijf trekkers op het Malieveld mogen staan, schiet bij de woordvoerder van Agractie verkeerd.


ʻMaar vijf trekkers op het Malieveld is volstrekt onrealistischʼ

27-09-2019 - 0 reacties Met medewerking van de gemeente en politie kan de trekkertocht richting Den Haag heel soepel verlopen, zegt Sieta van Keimpema. Maar het bericht dat er maar vijf trekkers op het Malieveld mogen staan, schiet bij de woordvoerder van Agractie verkeerd.


'Niet Brussel, maar de Haagse politiek is star'

15-05-2019 - 0 reacties In de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen van donderdag 23 mei legt Boerenbusiness dagelijks 6 agrarische vragen voor aan personen met een visie op het Europese landbouwbeleid. Vandaag is dat Sieta van Keimpema, de voorzitter van de Dutch Dairymen Board (DDB).


'Wat heb ik nou aan mijn gelijk?' - Interview Sieta van Keimpema

21-01-2019 - 50 reacties Sieta van Keimpema, de voorvrouw van Dutch Dairymen Board en vicevoorzitter van de European Milk Board, waarschuwde al jaren dat de afschaffing van het melkquotum een ramp zou worden. Ze werd verketterd, maar ondertussen geven veel melkveehouders haar gelijk.

Van Keimpema hoeft donderdag 17 januari op de Grüne Woche in Berlijn, waar de EMB haar nieuwe plannen presenteert, geen actieve rol meer te spelen. Nieuwe bestuursleden worden bewust naar voren geschoven. De bevlogen Friezin is echter vanzelfsprekend aanwezig en werkt volop mee aan het Market Responsibility Programme (MRP) dat deze middag werd gepresenteerd.

Lees hier de complete column: boerenbusiness.nl/melk/artikel/…