Sierteelt

Sierteelt is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Sierteelt en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Sierteelt nieuws

Meer overtredingen met bestrijdingsmiddelen, met name in de sierteelt

10-02-2019 - 0 reacties Het aantal overtredingen bij het gebruik van en de handel in bestrijdingsmiddelen is fors toegenomen. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na een bericht van Reporter Radio.


Uitdagingen voor Vlaamse sierteeltsector in 2019

31-01-2019 - 0 reacties In mei van dit jaar vinden in België verkiezingen plaats en worden de nieuwe Vlaamse en federale volksvertegenwoordigers voor de komende vijf jaar gekozen. De beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening AVBS maakte voor de politici een verlanglijst op met de sectorprioriteiten en eigen sectorinitiatieven.


Floridata introduceert Inkoopprijsindex

28-01-2019 - 0 reacties Afgelopen donderdag 17 januari organiseerden Floridata ter gelegenheid van haar 5-jarig bestaan het FloriData Event. Sprekers van binnen en buiten de sector gaven inspirerende voorbeelden over het inzetten van big data om de sierteelt sector nog sterker te maken. Floridata introduceerde ook een nieuwe dienst: de Inkoopprijsindex.


AIPH publiceert internationaal rapport over toekomst sierteelt

23-01-2019 - 0 reacties De International Association of Horticultural Producers (AIPH) heeft een gloednieuw rapport gepubliceerd dat de toekomst van de wereldwijde sierteeltsector onderzoekt.


Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt

18-01-2019 - 0 reacties De Nederlandse landbouwsector heeft in 2018 voor € 90,3 miljard geëxporteerd, een groei van 0,2% ten opzichte van 2017. Daarvan is € 65,4 miljard door Nederlandse boeren en tuinders geproduceerd. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research (WUR) en CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Volgens LTO Nederland bevestigen de cijfers dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector vooroploopt bij de productie van groen, gezond en gewaardeerd voedsel.

De meeste Nederlandse landbouwproducten worden geëxporteerd naar Duitsland (€ 22,8 miljard) en België (€ 10,2 miljard). Tezamen omvatten deze twee buurlanden 36% van de totale Nederlandse landbouwexport. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje. Nederland is de tweede landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten.

Voorlopers
“Nederland oogst wereldwijd lof voor zijn landbouwsector. Omdat we goed voedsel produceren, en omdat we dat op een duurzame manier doen. Daar mogen we trots op zijn,” aldus Marc Calon, voorzitter LTO Nederland. “Met onze export leveren we een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het is een voedingsbodem voor innovatie. Nederlandse boeren en tuinders, maar ook de rest van de keten, zoeken dagelijks naar oplossingen rondom het klimaat, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. We lopen voorop, juist omdat we zo’n sterke positie op de wereldmarkt hebben.”

Miljardenexport
Nederland verdient het meest aan sierteelt (€ 6,0 miljard), zuivel en eieren (€ 4,7 miljard), vlees (€ 4,1 miljard) en groenten (€ 3,8 miljard). Bereidingen van graan, meel en melk, dranken, fruit, levende dieren en vis- en zeevruchten leverden de economie miljarden euro’s op.
Aan landbouw gerelateerde goederen, zoals machines en kassen, leveren ook veel op: € 9,3 miljard in 2018. De producenten van dit soort goederen hebben hun kennis en expertise vaak ontwikkeld op basis van jarenlange samenwerking met Nederlandse boeren en tuinders.

Innovatiekracht
De meest recente gegevens over investeringen in research & development laten een groei van 19% zien. Uit de cijfers blijkt dat de landbouwsector daarmee relatief nog meer in kennis en innovatie investeert dan het Nederlandse gemiddelde (dat in 2016 ongeveer 11% meer was dan 2014). LTO Nederland is betrokken bij verschillende onderzoeksprogramma’s, zoals Beter Bodembeheer, Duurzame Zuivelketen, en een aantal projecten gericht op de relatie tussen gezonde dieren en gezonde mensen onder de noemer OneHealth.

Duurzame landbouw
Nederlandse boeren en tuinders kijken naar de toekomst. Door zuinig om te gaan met hulp- en grondstoffen, een gezonde bodem te stimuleren, energieverbruik te verminderen. Bijvoorbeeld in het Deltaplan Biodiversiteit, een brede maatschappelijke beweging die met een unieke aanpak aan natuurherstel in Nederland werkt. En de inzet van boeren en tuinders bij de klimaatonderhandelingen, waarbij de sector een besparing van 6,5 Mton CO2 denkt te kunnen behalen – meer dan de taakstelling vanuit de overheid. Dit sluit aan bij de kringloopvisie van minister Schouten, die ze ook uitdroeg bij de presentatie van de exportcijfers tijdens de Grüne Woche, de jaarlijkse grote internationale landbouwbeurs in Berlijn.


B&W Aalsmeer bezoekt digitale pioniers in de sierteelt

17-01-2019 - 0 reacties Floral Innovations helpt kwekers bij het online verkopen van bloemen en planten. Het jonge, innovatieve bedrijf kreeg deze week bezoek van het college van B&W van de gemeente Aalsmeer.


Formele oprichting van the Netherlands Vietnam Horticulture Platform

04-01-2019 - 0 reacties Nederlandse bedrijven en instituties hebben besloten hun capaciteiten en kennis te bundelen om zodoende bij te dragen aan de ontwikkeling van de Vietnamese horticultuur en sierteelt sector.


Tuinbranche scherpt eisen middelenverbruik sierteelt verder aan

14-12-2018 - 0 reacties Voor bomen, struiken, bloemen en planten die retailers in de tuinbranche verkopen gaan strengere eisen gelden voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Retailers investeren in het kweken van bewustwording rondom dit thema bij hun leveranciers.


De Wit Transport neemt Gebr. de Mooij en Van der Luyt over

13-12-2018 - 0 reacties De Wit Transport neemt per 1 januari 2019 Gebr. de Mooij uit Rijnsburg en Van der Luyt Transport uit Oegstgeest over. De bedrijven zijn alle drie actief in het vervoer van sierteelt, groente en fruit. Transportbedrijf De Wit heeft al sinds januari van dit jaar een intensieve samenwerking met Gebr. de Mooij uit Rijnsburg.


Anthos stopt deelname aan Brancheorganisatie Sierteelt

13-12-2018 - 0 reacties Het bestuur van Anthos heeft besloten om deelname aan Brancheorganisatie Sierteelt (BO Sierteelt) te beëindigen. Het besluit is genomen omdat de activiteiten van deze organisatie zich alleen richten op het verkrijgen van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) waarmee de verplichte financiering voor sectorale projecten bij het bedrijfsleven kan worden afgedwongen.


Veel interesse voor kas en sierteelt van de toekomst tijdens Greenport Aalsmeer Event

07-12-2018 - 0 reacties Donderdag 6 december vond het vierde Greenport Aalsmeer Event plaats. Dit keer geheel in het teken van kennis en innovatie. De greenport boog zich samen met ondernemers over hoe de kas en de sierteeltketen er in 2022 uit zouden kunnen zien.


Geslaagde derde editie Masterclass Sierteelt WUR

06-12-2018 - 0 reacties Met een exportwaarde van circa 8.5 miljard en tienduizenden banen is de sierteeltsector van groot belang voor de Nederlandse economie. De Nederlandse sierteelt is wereldwijd toonaangevend op het gebied van onderzoek en productie van nieuwe en betere rassen.


Digitale platformen concurreren met de veiling

23-11-2018 - 0 reacties Wie wordt daar nu beter van? Een van de vragen die op tafel kan komen in de paneldiscussie tijdens de bijeenkomst Digitalisering in de sierteelt. Hulp of belemmering?


Nederlandse exportpositie sierteelt stabieler ten opzichte van andere Europese landen

21-11-2018 - 0 reacties De sierteelt heeft het jaar 2017 afgesloten met een exportgroei van 4,8% en een totale exportomzet van 6 miljard. Maar zorgt deze exportgroei ook voor een versterking van de Nederlandse exportpositie ten opzichte van andere landen?


ZLTO investeert in certificering met AgriPlace

07-11-2018 - 0 reacties ZLTO investeert vanaf heden mee om AgriPlace verder te ontwikkelen. AgriPlace wordt momenteel vooral gebruikt in de akkerbouw en (glas)tuinbouw. Vanaf 2019 wordt uitbreiding naar andere sectoren zoals de vollegrond- en sierteelt voorzien. Op langere termijn is beoogd ook in de dierlijke sector actief te


Succesvol NIMA Sierteelt Marketing Event krijgt zeker een vervolg

25-10-2018 - 0 reacties Alle deelnemers aan het NIMA Sierteelt Marketing Event waren het er over eens: er moet binnen afzienbare tijd een tweede Sierteelt Marketing Event komen. Ruim 50 marketeers waren op woensdag 17 oktober in Berkel & Rodenrijs aanwezig bij de door NIMA community Foodchain & Agrimarketing georganiseerde eerste editie.


De 5 vragen aan...Marcel Groen

19-10-2018 - 0 reacties Voor de mensen die je niet kennen, wie ben je en wat doe je?
Ik ben Marcel Groen, een geboren en getogen Groninger. Na mijn studie Tropische Plantenteelt in Wageningen ben ik begin jaren 90 in de sierteelt sector aan de slag gegaan. Tot op de dag van vandaag doe ik dat met veel plezier.


Beeldinformatie vaak doorslaggevende factor

18-10-2018 - 0 reacties De sierteelt sector is een sector waarin continue gekeken wordt naar verbetering, efficiëntie en automatiseringen.


Definitief programma NIMA Sierteelt Marketing Event bekend

11-10-2018 - 0 reacties Op woensdag 17 oktober aanstaande organiseert de NIMA community Foodchain & Agrimarketing het eerste Sierteelt Marketing Event. Het definitieve programma en de sprekers zijn deze week bekend gemaakt.


Eén loket voor productregistratie en -codering sierteelt

09-10-2018 - 0 reacties Productregistratie en -codering van sierteeltproducten wordt binnen de sierteelt van oudsher uitgevoerd door Stichting Floricode voor snijbloemen, pot- en tuinplanten, Stichting Beurshal en Naktuinbouw voor boomkwekerij en vaste planten en KAVB en Stichting Edibulb voor bloembollen.