Schouten

Schouten nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Schouten nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Schouten nieuws

Schouten: In tien jaar tijd geen overschrijding norm glyfosaat in oppervlaktewater

25-04-2019 - 0 reacties De ecologische norm (Maximum Toelaatbaar Risiconiveau, MTR) voor glyfosaat is in de afgelopen tien jaar op geen enkele meetlocatie van de waterschappen overschreden. Dat schrijft minister Schouten in een Kamerbrief, in antwoord op vragen.


Schouten: normen middelen lelies niet overschreden

25-04-2019 - 0 reacties Met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de lelieteelt in Westerveld zijn geen blootstellingsnormen voor omwonenden overschreden. Dat meldt minister Carola Schouten (LNV) in antwoord op Kamervragen.

Minister Schouten van LNV neemt het in de Tweede Kamer op voor de bollenteelt in Westerveld.


Stoffen in grondmonsters bollenstreek Westerveld geen risico voor gezondheid

25-04-2019 - 0 reacties Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Tweede Kamer gemeld dat de gevonden stoffen in grondmonsters in Westerveld onder alle veilige grenswaarden blijven en dat het invoeren van spuitvrije zones niet nodig is.


Schouten: In tien jaar tijd geen overschrijding norm glyfosaat in oppervlaktewater

25-04-2019 - 0 reacties De ecologische norm (Maximum Toelaatbaar Risiconiveau, MTR) voor glyfosaat is in de afgelopen tien jaar op geen enkele meetlocatie van de waterschappen overschreden. Dat schrijft minister Schouten in een Kamerbrief, in antwoord op vragen.


Schouten wacht oordeel Ctgb af om vast te stellen wat het mestonderzoek van Buijs betekent

25-04-2019 - 0 reacties


Schouten geeft STAF gelijk: geen bewijs dat mest barst van de chemicaliën

24-04-2019 - 0 reacties Een causaal verband tussen pesticiden in mest en de afname van weidevogels kan niet worden gelegd, schrijft minister Schouten. Zij onderschrijft de conclusies van Stichting Agrifacts (STAF).


"Geen grenswaarden overtreden door bollentelers Westerveld"

24-04-2019 - 0 reacties "Alle meetresultaten in de gemeente Westerveld zijn beneden de veilige grenswaarden gebleven", zo meldt minister Schouten in reactie op diverse Kamervragen naar aanleiding van de ophef over gewasbeschermingsmiddelen in de plaatselijke bollenteelt. De bollentelers in de Drentse gemeente krijgen er enkele…


Schouten geeft STAF gelijk: geen bewijs dat mest barst van de chemicaliën

24-04-2019 - 0 reacties Een causaal verband tussen pesticiden in mest en de afname van weidevogels kan niet worden gelegd, schrijft minister Schouten. Zij onderschrijft de conclusies van Stichting Agrifacts (STAF).


Schouten: Omwonenden bollenpercelen lopen geen gevaar

24-04-2019 - 0 reacties Omwonenden van bollenpercelen in de Drentse gemeente Westerveld lopen geen gevaar door het gebruik gewasbeschermingsmiddelen in deze teelt. Dat stelt minister Schouten in de schriftelijke beantwoording van commissievragen over middelengebruik in lelie.


Tekort een traditionele visnetten nu pulsvissen niet meer mag

24-04-2019 - 0 reacties Een tekort aan traditionele visnetten dreigt nu de Nederlandse vissers in juni moeten stoppen met pulskorvissen. Dat zegt nettenmaker VCU op Urk.
Het Europees Parlement besloot vorige week dat het vissen met stoomstootjes om platvis op de zeebodem op te schrikken niet meer mag. Er geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2021.
In Nederland vissen 79 kotters op deze manier. 22 vaartuigen mogen nog twee jaar door, 20 mogelijk tot eind dit jaar. De rest moet per 1 juni stoppen, schreef minister Schouten vorige week.
Als die vissers toch met hun kotter de Noordzee op willen, moet dat met 'ouderwetse' netten. Hiervoor moeten de kotters omgebouwd worden. Er moeten niet alleen nieuwe netten opgehangen worden, ook de kettingen en kabels zijn anders.
Deadline niet gehaald
Volgens Albert Hartman van nettenmaker VCU gaat het ombouwen van de pulskottervloot een hele klus worden die niet voor 1 juni geklaard is. "Dit komt bovenop ons bestaande werk, dat ook gewoon doorgaat", zegt Hartman tegen Omroep Flevoland.
Vorige week zijn twee kotters omgebouwd en deze week staan drie andere schepen op het programma. De huidige voorraad aan netten en touw is niet genoeg om alle kotters aan te passen. De standaardnetten komen uit fabrieken in Spanje en Portugal, maar die kunnen de vraag uit Nederland niet aan.
Daarnaast gaat er volgens Hartman veel arbeid zitten in het pasklaar maken van de netten voor de schepen. Dat gebeurt op Urk met de hand. "Je moet je voorstellen dat in één net zo'n 120 tot 140 uur werk zit. Er is nog geen machine die dat kan doen."


Schouten wil omvang veehouderijbedrijven niet begrenzen

23-04-2019 - 0 reacties Landbouwminister Carola Schouten wil de omvang van veehouderijstallen niet begrenzen.


De visie van Wouter-Jan Schouten

23-04-2019 - 0 reacties De realisatie van een circulair voedselsysteem is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Een grootschalige omslag is alleen mogelijk als de spelregels veranderen en circulaire bedrijfsmodellen concurrerend kunnen worden met gangbare lineaire modellen. Hoe is dat te bereiken? Wouter-Jan Schouten geeft daarop zijn visie. Dit artikel is verschenen in VMT 4 van 19 april 2019.


5 tips over zero-waste

23-04-2019 - 0 reacties Danone-Nutricia opende op 25 maart in het bijzijn van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn ultramoderne Nutriciababyvoedingsfabriek in het Noord-Brabantse Cuijk. De productielocatie draait 100 procent op groene stroom en hergebruikt al het fabrieksafval, inclusief verpakkings afval. Hoe kom je tot een zero-waste fabriek? Dit artikel is verschenen in VMT 4 van 19 april 2019.


Toepassing glyfosaat verder uitgekleed

23-04-2019 - 0 reacties Op vrijdag 19 april heeft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de Tweede Kamer geïnformeerd over moties aangaande gewasbescherming. Deze moties gaan onder andere in op glyfosaat, diquat en neonicotinoïden.


Minister Carola Schouten vraagt duizenden boeren visie op kringlooplandbouw

21-04-2019 - 31 reacties Minister Carola Schouten van Landbouw gaat duizenden agrarische ondernemers consulteren over haar visie Kringlooplandbouw.


LTO/NOP schrijft minister over Oekraïnse eieren

19-04-2019 - 0 reacties LTO/NOP heeft samen met de Nederlandse Pluimvee Vakbond en eierbranchevereniging Anevei een brief naar minister Schouten van LNV gestuurd. Ze vragen daarin aandacht voor de import van kooieieren uit Oekraïne, wat tot prijsbederf leidt.


Eiersector wil actie van Schouten tegen Oekraïense eierimport

19-04-2019 - 0 reacties LTO/NOP, NVP en Anevei willen dat minister Schouten van LNV actie onderneemt tegen eierimport uit de Oekraïne.


Schouten stapt naar Europees Hof van Justitie om pulsvisserij

19-04-2019 - 0 reacties Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid gaat het verbod op de pulsvisserij aanvechten bij het Europees Hof van Justitie, schrijft zij in een Kamerbrief.


Transitie naar kringlooplandbouw; hoe gaan we dat doen?

18-04-2019 - 0 reacties In september lanceerde minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de visie "Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden". Om uitdagingen als bodemuitputting, verlies aan biodiversiteit en het klimaatakkoord het hoofd te bieden kiest de minister voor een transitie naar kringlooplandbouw in 2030.


Drukregistratie is nog maar het begin

17-04-2019 - 0 reacties Tegelijkertijd met de 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030' heeft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) ook inzicht gegeven over hoe de sector in de komende 10 jaar een emissie van 0 in de gewasbescherming moet behalen. Drukregistratie op de veldspuit lijkt slechts het begin.