Schouten

Schouten nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Schouten nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Schouten nieuws

Herbezinning mestbeleid komt niet te laat

26-06-2019 - 4 reacties

Originele beschrijving

Minister Schouten streeft naar een eenvoudiger en robuuster mestbeleid. De hoeveelheid regelgeving die betrekking heeft op het mestbeleid is te uitgebreid en ingewikkeld geworden, zo stelt de minister.


Opinie: Geen stap verder met kringlooplandbouw

26-06-2019 - 0 reacties Elke minister van Landbouw schrijft een visie, ook minister Carola Schouten. Dit keer is het modewoord ‘kringlooplandbouw’. Wat deze visies de afgelopen decennia gemeen hebben? De boodschap was elke keer hetzelfde.


Kneuterigheid troef in de kringloop

25-06-2019 - 0 reacties 'Op weg met nieuw perspectief', luidt de ondertitel van het Realisatieplan voor kringlooplandbouw dat minister Carola Schouten afgelopen maandag presenteerde. Helaas biedt de nota zelf weinig perspectief. Het is een grabbelton van ideeën en wensen met voor elck wat wils - behalve voor de fabrikanten van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het lijkt erop dat Schouten haar oren teveel heeft laten hangen naar de procesmanagers op het ministerie en te weinig naar de agronomen. Dat zegt journalist Joost van Kasteren.


Boer Toon experimenteert met kringlooplandbouw en oude kennis

24-06-2019 - 0 reacties
Originele beschrijving

Minister Schouten wil meer kringlooplandbouw. Boer Toon Hulshof experimenteert al met nieuwe landbouwmethodes én herwaardeert oude kennis.


Zucht! Minister Carola Schouten gaat belastinggeld uitstrooien over landbouwfamilies

23-06-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

Minister Carola Schouten (Landbouw en Visserij) komtmet een plan. Extra subsidies voor boeren!  Minister Schouten wil miljoenen euro's uitstorten over Nederlandse landbouwfamilies. Want als je al voor miljoenen euro's…


Je moet kansen zien in verandering

23-06-2019 - 0 reacties Het moet anders. Dat is de strekking die minister Schouten neerzet in haar realisatieplan voor kringlooplandbouw. Het is nogal wat. Veranderingen leveren vaak onzekerheden en risico's op en daar zijn mensen in het algemeen een beetje schuw voor. 


’Boeren met de natuur moet rendabel worden’

23-06-2019 - 0 reacties De weg naar de door Schouten gewenste kringlooplandbouw loopt misschien via vormen van natuurinclusieve landbouw. Maar welk verdienmodel zit daar aan voor de boeren? Akkerbouwer Arco Klok ziet wel kansen voor deze manier van landbouw.


Schouten in spagaat over stikstof van landbouw

21-06-2019 - 0 reacties Door de stikstofcrisis staan grote infrastructurele projecten in Nederland op de tocht. De agrarische sector is de grootste boosdoener, maar de mogelijke oplossing - inkrimping van de veestapel - ligt binnen het kabinet uiterst gevoelig.


De koe loopt na stikstofuitspraak illegaal in de wei

21-06-2019 - 9 reacties

Originele beschrijving

Paniek onder boeren: ook voor het weiden van vee bij een natuurgebied hebben zij volgens de Raad van State een vergunning nodig. Minister Schouten speurt nu naarstig naar een manier om de koe in de wei te legaliseren.


Column: Zeg het Carola.

21-06-2019 - 0 reacties Consumenten moeten zich meer bewust worden van de waarde van voedsel en voor hun ‘duurzame’ voedsel ook meer geld over hebben. Chapeau voor Carola Schouten. Goed om dit te blijven benadrukken.


Schouten wil geen boete voor beweiden

21-06-2019 - 27 reacties
Originele beschrijving

Boeren in de nabijheid van Natura 2000-gebieden moeten hun koeien kunnen weiden en hun percelen bemesten. Landbouwminister Carola Schouten wil niet dat provincies en gemeenten daar handhavend gaan optreden.


Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten?

20-06-2019 - 0 reacties Honderden projecten, zoals de uitbreiding van stallen, de aanleg van wegen en de opening van Lelystad Airport, dreigen te sneuvelen of vertraagd te worden. Dat komt door een uitspraak van de Raad van State, die zegt dat de projecten mogelijk in strijd zijn met het streven om de stikstofuitstoot terug te dringen. Met die boodschap kwam minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteravond. Maar hoe zit dat precies?
Wat is er schadelijk aan stikstof?
Er is in de natuur in Nederland te veel stikstof aanwezig. En dat is slecht voor de biodiversiteit, de verscheidenheid aan planten en dieren. Dat zit zo: Stikstof wordt in de vorm van ammoniak uitgestoten door de landbouw. Boeren gebruiken poep van koeien, varkens en kippen als mest voor gewassen. Een deel van die mest verdampt als ammoniak, komt in de lucht en slaat weer neer in de natuur.
Die stikstof verrijkt vervolgens de bodem. En daardoor verliezen zeldzame planten, die het goed doen op voedselarme grond, het van planten die van voedselrijke grond houden. Zo wordt de zeldzame orchidee verdrongen door de brandnetel. En dieren die van die zeldzame planten leven, verdwijnen vervolgens ook.
Onder meer op de heide, in de duinen en het hoogveen neemt door de neerslag van ammoniak het aantal planten en dieren af.
Stikstof komt niet alleen in de vorm van ammoniak in het milieu, maar het wordt ook als stikstofoxide uitgestoten door auto's en door de industrie. Stikstofoxide is ook nog eens schadelijk voor je gezondheid, vooral voor je longen.
Wat heeft de Raad van State nu besloten?
Om de hoeveelheid stikstof in de natuur terug te dringen werkt de overheid sinds 2015 met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Van de 160 zogeheten Natura 2000-gebieden hebben er namelijk 118 last van te veel ammoniak en/of stikstofoxide.
Maar die aanpak voldoet niet, zo oordeelde vorige maand dus de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land. Eind vorig jaar tikte het Europees Hof van Justitie Nederland al op de vingers.
Want de overheid geeft nu toestemming voor allerlei projecten die voor nog meer stikstof zorgen, zoals vergunningen voor uitbreiding van veeteeltbedrijven of de aanleg van wegen.
De overheid vond dat dat mag, omdat er in het PAS ook maatregelen staan om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Maar van die maatregelen staat niet vooraf vast of ze voldoende zijn. En dat moet wel, zei eerder al het Europese Hof en nu ook de Raad van State. "Pas dan kan de overheid een nieuwe activiteit toestaan", aldus de Raad van State.
"Het PAS loopt nu vooruit op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij 'vooraf' toestemming aan nieuwe activiteiten. Dat mag niet, want dat is in strijd met Europese natuurwetgeving."
Wat zijn de gevolgen?
De overheid mag van de Raad van State voorlopig dus geen vergunningen meer uitgeven voor allerlei projecten die de stikstofuitstoot verhogen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dat heeft onder meer mogelijke gevolgen voor de opening van Lelystad Airport, de uitbreiding van industrieterrein Chemelot, de aanleg van Logistiek Park Moerdijk en de verbreding van de snelweg A1 in het oosten van het land, de A2 in Limburg en de A27 bij landgoed Amelisweerd.
Om hoeveel projecten het gaat is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog aan het inventariseren. Maar het zijn er honderden tot mogelijk wel duizenden. Projecten mogen pas doorgang vinden als er per project een stikstofplan komt, waarmee bewezen wordt dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Minister Schouten heeft nu een nieuwe organisatie opgericht die hier aan gaat werken.
De uitspraak heeft volgens de minister geen gevolgen voor projecten met een vergunning die al onherroepelijk is.


Stikstofuitspraak blokt tientallen projecten

20-06-2019 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - Tientallen projecten op het gebied van landbouw, woningbouw en infrastructuur dreigen te worden geblokkeerd door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.
Het bericht Stikstofuitspraak blokt tientallen projecten verscheen eerst op Nieuws.nl.


Stelling: Kringlooplandbouw is een verkapte manier om de veestapel in te krimpen

20-06-2019 - 0 reacties Afgelopen week presenteerde minister Carola Schouten haar plannen voor een transitie naar volledige kringlooplandbouw.


Minister snapt circulariteit veevoerimport niet goed

20-06-2019 - 0 reacties Het realisatieplan voor de transitie naar kringlooplandbouw van minister Schouten betekent een krimp van het eiwitaandeel in de import van veevoer. Henk Flipsen, voorzitter van Nevedi, wijst er echter op dat het merendeel van het geïmporteerde veevoer al uit reststromen bestaat die bijdragen aan een circulaire voedselketen.


Schouten vergroot kloof tussen boer en burger

20-06-2019 - 0 reacties Minister Schouten presenteerde 17 juni 'haar' visie op de toekomst van de landbouwsector in Nederland en hoe ons voedsel de komende 10 jaar geproduceerd wordt. Afgezien van de discussie over kringlooplandbouw was haar 'tone of voice' in mijn optiek onjuist. Het vergroot de kloof tussen boer en burger.


Duurzame boer nauwelijks beloond voor groen werken

20-06-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

Met haar landbouwommezwaai wil minister Carola Schouten (Landbouw) niet alleen de natuur en het milieu ontzien, maar ook de boer die netjes werkt m...


Carola Schouten (CDA): Het volk kan ook best beschimmelde tulpenbollen en gebraden rat eten

19-06-2019 - 4 reacties

Originele beschrijving

Gisteren veroorzaakte Carola al ophef toen ze zei dat eten nog veel te goedkoop was voor het volk nadat het regime de BTW met 50% verhoogd had in de voedseloorlog die het voert, omdat uitgehongerde…


Nevedi: Realisatieplan Schouten passend en moedig

19-06-2019 - 0 reacties Nevedi heeft positief gereageerd op het realisatieplan kringlooplandbouw van minister Carola Schouten dat afgelopen maandag werd gepresenteerd. “Het is goed nieuws als moderne veredelingstechnieken in Europa meer wettelijke basis krijgen, en mogelijkheden om producten als diervoedergrondstoffen te gebruiken worden verruimd”, zegt Nevedi-directeur Henk Flipsen. Verandering


Minister geeft fout toe: varkenshouders krijgen geld terug

19-06-2019 - 0 reacties Het protest van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) tegen de dubbele heffing van het Diergezondheidsfonds voor varkenshouders heeft geholpen. Minister Carola Schouten heeft de oneerlijke maatregel rechtgetrokken, meldt de POV.