Schaalvergroting

Schaalvergroting is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Schaalvergroting en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Schaalvergroting nieuws

'Er zullen minder melkveehouders stoppen bij keuze voor extensivering'

21-11-2019 - 1 reacties Wanneer de focus in de melkveehouderij de komende jaren op kringlooplandbouw en biodiversiteit wordt gelegd, zullen er de komende jaren waarschijnlijk minder boeren stoppen dan wanneer de blik vooral wordt gericht op technische innovatie en efficiëntie met het oog op schaalvergroting en een lage kostprijs. Dat stelt Rick Hoksbergen, relatiemanager bij Alfa Accountants en Adviseurs.


Pluimvee Limburg hekelt “agrarisch racisme”

07-11-2019 - 0 reacties De vereniging van Limburgse Pluimvee- en Konijnenhouders trekt in een open brief, die het Belang van Limburg publiceerde, fel van leer tegen twee opiniestukken die recent verschenen zijn over de schaalvergroting in de sector. De uitbreidingsplannen van enkele pluimveebedrijven in de provincie Limburg zorgt al een tijdje voor een verhitte discussie. Tot nu toe mengde de vakorganisatie zich bewust niet. “Maar beide stukken zijn gebaseerd op onwaarheden”, stelt de organisatie. Een reactie bleef niet uit.


Abemec Gemert wordt Abemec Beek en Donk

30-10-2019 - 0 reacties Per 1 maart 2020 verhuist Abemec Gemert naar een nieuwe locatie in Beek en Donk. Ondanks de krimp in de landbouwmechanisatie door stoppende boeren en schaalvergroting weet Abemec samen met haar leveranciers toch jaarlijks het marktaandeel te vergroten. Abemec Gemert is de laatste jaren uitgegroeid tot het specialistencentrum voor Krone Big-machines en Agrifac-zelfrijdende veldspuiten. Mede daardoor is de vestiging van Abemec bv (letterlijk) uit de huidige werkplaats aan Dintel 5 in Gemert gegroeid. Daarom verhuist…


Provinciale Staten Noord-Brabant doen geen concessies richting veehouderij

28-10-2019 - 0 reacties Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in de vergadering van vrijdag 25 oktober geen concessies gedaan richting veehouderij, tot frustratie van de ZLTO. Dat de boerenfamiliebedrijven dit beleid niet zullen overleven en er verdere schaalvergroting, leegstand en kaalslag op het Brabantse land plaatsvindt, wordt niet onderkend, stelt de landbouworganisatie. Ook wordt niet gezien dat de natuur-rekenmodellen werken met een onzekerheid van 70% voor stikstof. Op papier worden effecten berekend van maatregelen, die er in de praktijk veelal niet zullen zijn. Een grote groep boeren protesteerde tot laat in de avond bij het provinciehuis in Den Bosch.


"Chinese professionele tuinbouw in een rap tempo aan het groeien"

17-09-2019 - 0 reacties Dertig hectare hier, twintig hectare daar. Het gaat enorm hard in de Chinese tuinbouw. Xander van der Zande van DanDutch ziet de ontwikkelingen in de markt. "Dit is pas het begin, mits de schaalvergroting succesvol blijkt." Deze week is het bedrijf te vinden op de HortiChina in Qindao.
China's tuinbouwbeurzenBijna…


Vervaet Hydro Trike XL-demo

19-08-2019 - 0 reacties Loonbedrijf Kuijlen Loon- & Grondwerken test de nieuwe Vervaet Hydro Trike XL.  Voor schaalvergroting en immer aanhoudende wens naar meer capaciteit, ontstond de vraag naar nog meer tankinhoud. Hieruit is de Vervaet Hydro Trike XL ontstaan. De tankinhoud is bij deze uitvoering maximaal 20,5 m3, welke ideaal is om een 36 m3 vrachtauto in twee keer leeg te kunnen rijden. In deze uitvoering wordt de machine uitgerust met een zware DAF MX340 EURO 6-motor (340kW / 465PK) welke voldoet aan de Fase IV-normering en is voorzien van twee sterke rijpompen. De normaal optionele…


Video: Dubbink investeert in hooidrooginstallatie in plaats van schaalvergroting

26-07-2019 - 0 reacties Harold Dubbink zocht een manier om zijn bedrijf toekomstbestendig te maken. De uitdaging om zijn bedrijf te optimaliseren vond hij in het voeren van hooi. Daarvoor investeerde hij in een grote loods met hooidrooginstallatie.


CBS: aantal runderen blijft krimpen

16-07-2019 - 0 reacties De Nederlandse rundveestapel is dit jaar met 3% gekrompen ten opzichte van een jaar eerder.


De rundveestapel in Nederland is licht gekrompen. Ons land telde op 1 april van dit jaar bijna 3,8 miljoen runderen. Dit zijn er 121.000, ofwel 3 procent, minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Nederland waren op 1 april dit jaar 121.000 minder runderen dan in 2018. Dat blijkt uit de Landbouwtelling 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal runderen per bedrijf daalde voor het derde jaar op rij iets, waarmee de schaalvergroting in de sector ten einde lijkt.


ILVO: "Innovatie als motor voor verduurzaming landbouw"

22-03-2019 - 0 reacties ILVO gelooft in de kracht van innovatie om te komen tot het duurzaam en betaalbaar produceren van voedsel. Nochtans betekent de maatschappelijke afkeer van schaalvergroting en technologie als het over landbouw en voeding gaat, een grote bedreiging voor het smart farming model. Terwijl dit model wel de nodige economische en ecologische winsten kan opleveren voor landbouw. De zorg voor de bodem is dan weer iets wat nieuwe socio-economische modellen zoals agro-ecologie de landbouw kunnen bijbrengen. Dat zei Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO tijdens een hoorzitting in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement.


"Megastal van Greenpeace genereert 20.000 euro inkomen"

21-02-2019 - 0 reacties Bij de Landsbond, belangenverdediger van Vlaamse pluimveehouders, keken ze raar op toen hun sector door Greenpeace geviseerd werd vanwege schaalvergroting en “megastallen”. Vooral de definiëring van wat een megastal is, doet de wenkbrauwen fronsen. Voor Greenpeace zijn dit alle veebedrijven met een omzet van meer dan 500.000 euro per jaar. “Dit komt overeen met 31.500 braadkippen op één bedrijf, of 23.500 leghennen.” Waarom er in de praktijk meer dieren gehouden wordt, maakt de Landsbond duidelijk aan de hand van een korte rekensom. Die oefening leert dat het inkomen van een braadkippenhouder bij dat dieraantal onder het vooropgestelde minimum gezinsinkomen van 20.000 euro op jaarbasis zou blijven steken.


Meer akkerbouwers zoeken grond buiten Nederland

13-02-2019 - 0 reacties De interesse om grond en/of bedrijven in het buitenland te kopen, is bij de akkerbouwers aangewakkerd. Het vaak om de akkerbouwers die buiten Nederland een behoorlijke slag in de schaalvergroting kunnen maken. Daarbij is vooral een land als Denemarken in trek.


"Glas is halfvol, want voldoende perspectief voor herstructurering glastuinbouw"

03-01-2019 - 0 reacties Er komen wel degelijk kansen aan voor overnames en schaalvergroting in de Westlandse glastuinbouw volgens de Westlandse burge


Vlaanderen: stijgende grondprijs en vergrijzing

25-12-2018 - 0 reacties In Vlaanderen zijn dezelfde trends zichtbaar als in Nederland. Schaalvergroting zet door en daarmee daalt ook het aantal boeren. De grondprijs stijgt en ook vergrijzing neemt toe. We duiken in de cijfers van het landbouwrapport van 2018 van het Vlaamse departement landbouw en visserij.


Schaalvergroting in varkenshouderij gaat onverminderd door

19-12-2018 - 0 reacties De schaalvergroting in de varkenshouderij gaat onverminderd door, terwijl dit in de akkerbouwsector vrijwel stilligt.


Hoe realiseren boeren hun groeiplannen?

13-12-2018 - 0 reacties Schaalvergroting staat al jaren symbool voor de ontwikkeling in de Nederlandse landbouw- en veehouderijsector. Volgens Arjan Ausma, adviseur bij Farmers Funding, zet die trend door. Al doen zich wel steeds vaker nieuwe financieringsvormen voor. Welke dat zijn, bespreekt Ausma in deze video. 


"Broodnodige 'kavelruil' glastuinbouw vergt wettelijke basis"

12-12-2018 - 0 reacties Modernisering van glastuinbouwgebieden vergt schaalvergroting en een meer gebiedsgerichte aanpak. Maar doordat niet alle onde


De veranderende rol van commissionairs

29-11-2018 - 0 reacties In de aardappelmarkt zijn commissionairs bijna uitgestorven, maar in de uienmarkt zijn er heel wat actief. Wel verandert de rol van de commissionair en dat heeft alles te maken met de schaalvergroting en moderne communicatiemiddelen. Toch kan een commissionair juist in een bijzonder jaar als 2018 van extra betekenis zijn.


Uithoorn zet in op modernisering en schaalvergroting glastuinbouwgebied De Kwakel

22-11-2018 - 0 reacties Het college van Burgemeester en Wethouders van Uithoorn zet samen met ondernemers in op modernisering en duurzaamheid in glastuinbouwgebied De Kwakel. Dit is te lezen in de gebiedsvisie gemaakt is in met ondernemers en bewoners van de regio.


‘Nieuwe verdienmodellen nodig voor voortzetten bedrijfsontwikkeling in melkveehouderij’

09-11-2018 - 0 reacties Investeren in fosfaatrechten, stalruimte en grond is voor melkveehouders richting 2030 te kapitaalintensief om het historische verdienmodel van schaalvergroting door te zetten. De toegevoegde waarde van melkstromen wordt een belangrijke pijler om geld te blijven verdienen. Dit stelt melkveehouderijspecialist Jaap Gielen van Countus accountants + adviseurs.


Countus: sector moet op zoek naar nieuw verdienmodel

08-11-2018 - 76 reacties Investeren in fosfaatrechten, stalruimte en grond is voor de melkveehouderij richting 2030 té kaptiaalintensief om het historische verdienmodel van schaalvergroting voort te zetten. De sector zal op zoek moeten naar een ander model voor bedrijfsontwikkeling. De toegevoegde waarde van speciale melkstromen wordt hierbij een belangrijke pijler.

Dat stelt Jaap Gielen van Countus. Het accountants- en adviesbureau houdt een serie van 15 melkveehouderijavonden over dit thema. Volgens Gielen hebben melkveehouders in het verleden altijd ingezet op schaalvergroting en effeciëntieverhoging. Maar naar de toekomst toe is dat voor een gemiddeld bedrijf niet meer haalbaar, gezien de kosten van fosfaatrechten en de eis van meer grondgebondenheid.

Meer: melkvee.nl/artikel/…