Samenwerking

Samenwerking nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Samenwerking nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Samenwerking nieuws

Partijen sluiten overeenkomst voor beter zicht op redding weidevogels

15-08-2018 - 0 reacties

De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) en de boeren die via het Kollektievenberied Fryslân aan weidevogelbeheer doen, intensiveren hun samenwerking.


Maismonitor: snijmais gaat sneller dan verwacht

15-08-2018 - 0 reacties

Uit de eerste stofbepalingen van Agrifirm in samenwerking met Wageningen University & Research Open Teelten Vredepeel, bleek dat de rijping van de maisplant verder is dan verwacht. Zelfs de late rassen bevatten al ruim 24 % droge stof. Ook het ds-gehalte van de restplant is


Bestel je afhaalmaal op basis van je bloedwaarden

15-08-2018 - 0 reacties

Een maaltijd afhalen die precies is afgestemd op jouw persoonlijke voedingsbehoeftes? Een nieuwe samenwerking maakt dit mogelijk in Londen.

" width="150">


Zentoo introduceert Pimento Orange

14-08-2018 - 0 reacties

Deze week introduceert Zentoo in samenwerking met veredelaar Deliflor de oranje Santini Pimento Orange introduceren. Een mooie kleurvariant van Pimento met een fris groen hart, die een opvallende toevoeging is aan het oranje segment. Met het oog op het najaar, zal deze oranje Santini in uiteenlopende najaarsboeketten toegepast kunnen worden.


Voorjaarsbeurzen Zuid-Nederland introduceren gezamenlijk logo

14-08-2018 - 0 reacties

Sinds vorig jaar is er in het zuiden van Nederland een samenwerking op het gebied van voorjaarsbeurzen. Door deze allemaal in dezelfde periode te organiseren, biedt de groene sector inkopers de mogelijkheid om efficiënter in te kopen.


Wingssprayer slaat de vleugels uit

14-08-2018 - 0 reacties

De Wingssprayer beschermt gewassen in 7 verschillende landen en binnenkort komen daar Canada en Estland bij. In Canada zijn we een samenwerking gestart met een semioverheidsinstelling en in Estland helpen we een bedrijf van 3500 ha. met spuiten bij hardere windsnelheden. Een klus goed past bij de Wingssprayer gezien de strenge lokale eisen rondom driftreductie. Meer info www.wingssprayer.com


DanBred en Klasse Ki breiden samenwerking uit

10-08-2018 - 0 reacties

De Deense fokkerij-organisatie DanBred en Klasse-KI versterken hun samenwerking.


Kesko Group reduceert CO2-uitstoot met extra lange MAN-trucks

10-08-2018 - 0 reacties

Originele beschrijving

In samenwerking met MAN gaat de Finse Kesko Group met High Capacity Transport – HCT, extra lange voertuigcombinaties – de CO2-uitstoot verminderen en tegelijkertijd de vervoersprestaties verbeteren. De transportonderneming heeft hiervoor in maart twee nieuwe MAN TGX 35.580 HCT-trucks toegevoegd aan zijn vloot ecotrucks. Kesko Logistics startte in 2015 met een proef met HCT-trucks, waarbij extra lange vrachtwagencombinaties worden gebruikt bij de bevoorrading van supermarkten. Op die manier brengt de onderneming het aantal gereden kilometers met 30 procent terug. De indrukwekkende voertuigcombinaties bestaan ​​uit een bakwagen en een zes-assige kniktrailer, die in sommige gevallen dubbeldeks te laden zijn. De combinaties


Nieuwe ontwikkeling in samenwerking van Klasse Ki en DanBred

09-08-2018 - 0 reacties

De Deense fokkerijorganisatie DanBred meldt in een persbericht haar activiteiten samen met Klasse Ki uit te breiden en een haar marktpositie te verstevigen. Daarbij gaat de k.i.-organisatie meer service verlenen in Noordwest-Europa en op overzeese markten


Väderstad maakt Tempo op de Nederlandse en Vlaamse markt

08-08-2018 - 0 reacties

Ruim vijf jaar is Homburg Holland inmiddels in Nederland en Vlaanderen actief om de Vderstad zaai- en grondbewerkingsmachines te promoten en te verkopen. Een belangrijk en effectief instrument vormen de demotours. Telers van uiteenlopende gewassen zien hierbij direct de voordelen in de praktijk. Zo mocht bijvoorbeeld de Vderstad Tempo zich op veel belangstelling verheugen. In samenwerking met Groeikracht Zuid wordt dit groeiseizoen een praktijkproef uitgevoerd.


Veldworkshop Voorjaarsploegen op kleigrond op 22 maart

08-08-2018 - 0 reacties

Delphy organiseert in samenwerking met Joost Rijk van PPO Broekemahoeve in Lelystad op 22 maart 2018 een interessante veldworkshop. Tijdens deze workshop zullen we kijken naar de mogelijkheden van ondiep voorjaarsploegen op Flevolandse kleigrond


Groot onderzoek naar onderhandelingspositie boer in keten

08-08-2018 - 0 reacties

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzoekt Wageningen University Research in samenwerking met LTO Nederland en onderzoeksbureau Geelen Consultancy de positie van agrarische ondernemers in de keten.


Homburg levert hard bewijs meeropbrengst precisie zaaien

08-08-2018 - 0 reacties

Ruim vijf jaar is Homburg Holland inmiddels in Nederland en Vlaanderen actief om de Vderstad zaai- en grondbewerkingsmachines te promoten en te verkopen. Een belangrijk en effectief instrument vormen de demotours. Telers van uiteenlopende gewassen zien hierbij direct de voordelen in de praktijk. Zo mocht bijvoorbeeld de Vderstad Tempo zich op veel belangstelling verheugen. In samenwerking met Groeikracht Zuid wordt dit groeiseizoen een praktijkproef uitgevoerd.


Väderstad onderstreept het combizaaien

08-08-2018 - 0 reacties

Vderstad heeft inmiddels 5 jaar gedemonstreerd in zowel Holland als Vlaanderen, en de verschillende voordelen van combi-zaaien zijn daarbij duidelijk geworden. In samenwerking met Groeikracht Zuid wordt dit groeiseizoen een praktijkproef uitgevoerd, waardoor resultaten ook onderbouwd en objectief kunnen worden aangetoond.


Nieuwe samenwerking tussen Aeres Hogeschool en Chinese Zhongkai University

08-08-2018 - 0 reacties

Op het gebied van onderwijs en onderzoek gaat Aeres Hogeschool samenwerken met de Chinese Zhongkai University. Dat hebben beide partijen vastgelegd in een intentieverklaring, die op 12 april in Guangzhou werd getekend. Dit gebeurde tijdens de handelsmissie die vanuit de Nederlandse overheid werd georganiseerd.


Demo Rugbouw Peenruggen

08-08-2018 - 0 reacties

Er leven in de praktijk veel vragen over de rugopbouw van peen. Moet de rug flink worden aangedrukt, of juist niet? Moet er over de volledige breedte worden bewerkt of niet? En hoe creer ik het meest optimale zaaibed? Deze vragen zijn de aanleiding voor Delphy om in samenwerking met WUR een demonstratie rugopbouw te organiseren.


Provincie komt Flevolandse agrarische sector tegemoet met extra geld

08-08-2018 - 0 reacties

Afgelopen winter kon in het kader van POP3 subsidie worden aangevraagd voor de maatregelen Samenwerking voor innovaties en Jonge landbouwers. De Flevolandse agrarische sector heeft daar enthousiast gebruik van gemaakt, zo bleek na afloop van de openstellingsperioden. Het aangevraagde subsidiebedrag oversteeg bij beide regelingen het beschikbaar gestelde budget. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten om voor deze subsidiemaatregelen meer geld beschikbaar te stellen. Het subsidieplafond voor Samenwerking voor innovaties is verhoogd van 1.080.000 naar 3 miljoen euro. Voor de regeling Jonge landbouwers is het totaal beschikbare budget opgehoogd van 340.000 naar 430.000.


Samenwerking Unicorn Grain Specialties en Limagrain Céréales Ingrédients richting Europees leiderschap graaningrediënten

08-08-2018 - 0 reacties

Limagrain Crales Ingrdients (LCI) zet een belangrijke stap richting internationalisering door dinsdag 22 maart 2018 aan te kondigen dat het een overeenkomst is aangegaan om 100% aandelen Unicorn Grain Specialties van Nordian Capital te verwerven. De nieuwe combinatie wordt binnen enkele weken effectief.


Nieuwe samenwerking tussen John Deere en Pessl

08-08-2018 - 0 reacties

John Deere heeft op 25 mei jongstleden kenbaar gemaakt een nieuwe overeenkomst voor samenwerking met Pessl Instruments GmBH te hebben ondertekend. Pessl is n van de toonaangevende aanbieders van agrarische weersstations, telemetrie en andere aparaten voor de precisielandbouw. John Deere heeft een sterk dealernetwerk en biedt een uitgebreid portfolio van agrarische machines met AMS-technologie.


Precisielandbouw: Hype, gimmick of dé toekomst?

08-08-2018 - 0 reacties

In samenwerking met Agrifirm kijken we de komende weken mee over de schouders van enkele akkerbouwbedrijven die zich hebben opgeworpen als voorloper op het gebied van precisielandbouw. Wat komen deze pioniers tegen tijdens dit nieuwe avontuur? Welke positieve en negatieve ervaringen ondervinden zij in dit proces? En hoe kijken zij aan tegen de ontwikkelingen van precisielandbouw in de nabije en verre toekomst? De tweede spreker is Kor Hoving uit het Groningse Zuidlaarderveen. Samen met Bas Schrage is hij eigenaar van loon- en akkerbouwbedrijf H.S. Agri. Dit is de nieuwe manier van akkerbouwen.