Problemen

Problemen is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Problemen en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Problemen nieuws

Coronacrisis heeft ook zijn weerslag op stikstofaanpak van het kabinet

30-03-2020 - 0 reacties De coronacrisis heeft ook zijn weerslag op de stikstofaanpak van het kabinet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert op verzoek van het kabinet momenteel berekeningen uit naar de effecten die de verminderde verkeers- en bedrijfsactiviteit door de coronacrisis heeft op de uitstoot van stikstofoxiden. Ook wordt er gekeken hoe bedrijven die al ernstige gevolgen ondervinden van de coronacrisis, bij de uitvoering van de stikstofplannen niet zodanig geraakt worden dat ze niet voor onoverbrugbare problemen worden gesteld.


Ook GD kan bijdragen aan benodigde onderzoekscapaciteit tijdens coronacrisis

30-03-2020 - 0 reacties Bij de aanpak van de coronacrisis vormt de beschikbare onderzoekscapaciteit een van de problemen. Het uitvoeren van virustesten is dagelijks werk van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). De GD heeft in Deventer een modern en groot laboratorium waar jaarlijks bijna 5 miljoen laboratoriumbepalingen uitgevoerd. Ook heeft de GD een eigen R&D-afdeling en een team van onderzoekers en specialisten die veel kennis en ervaring hebben op het gebied van virusonderzoek. Uit eigen onderzoek is gebleken dat de GD een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de testcapaciteit voor het coronavirus.


Bierbrouwerij Bavaria schiet horeca te hulp

30-03-2020 - 0 reacties Horeca-ondernemers die problemen hebben om de huur te voldoen of facturen te betalen, krijgen uitstel van betaling bij Swinkels Family Brewers, het moederbedrijf van Bavaria. Ook vervangt de Lieshoutse brouwerij aangebroken fusten met verschalend bier kosteloos.


Zelfstandigen krijgen nooduitkering van maximaal 1500 euro per maand

27-03-2020 - 0 reacties Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen komen kunnen vanaf volgende week bijzondere bijstand aanvragen in hun gemeente. De uitkering bedraagt maximaal 1500 euro per maand.


ZZP’ers lopen de deur plat bij net opgerichte noodloketten

27-03-2020 - 0 reacties Nog voor de inkt droog was van het plan, openden afgelopen maandag de eerste loketten waar zzp’ers noodsteun kunnen aanvragen. De hulp is bedoeld voor zelfstandigen die direct in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Vandaag presenteert het kabinet de conceptversie van de regeling.


Aardappelsector belooft solidaire aanpak problemen

26-03-2020 - 0 reacties Door de coronacrisis is de ontwikkeling van de aardappelmarkt sterk verstoord. De mondiale vraag naar verwerkte aardappelproducten is sterk afgenomen en dat laat zich voelen bij telers en verwerkers. “Dit had niemand zien aankomen. Het zorgt voor grote onzekerheid binnen gans de aardappelketen”, zegt brancheorganisatie Belpotato.be in een persbericht. Belgapom laat weten dat het er alles probeert aan te doen om de gecontracteerde aardappelen te kunnen vermarkten of verwerken. Een platform werd opgericht waarbij verwerkers contracten die op korte termijn verwerkt moeten worden, kunnen aanbieden aan collega's.


Noodloketten ondernemers en zzp'ers gaan na het weekend open

26-03-2020 - 0 reacties Na het weekend gaan de meeste noodloketten voor ondernemers en zelfstandigen officieel open. Morgen zal het kabinet meer details over de regelingen bekendmaken, zeggen bronnen tegen de NOS. Alleen de regeling die de loonkosten van ondernemers overneemt gaat pas 6 april van start.
Veel ondernemers die gedupeerd zijn door de coronamaatregelen wachten met smart op financiële steun van de overheid. Omdat de vaste lasten zoals de huur, energierekening en de personeelskosten gewoon doorlopen.
De vragen bij de Kamer van Koophandel stromen binnen. "Er zijn hier inmiddels 15.000 telefoontjes binnengekomen van bezorgde ondernemers", zegt Willeke Schaik van de Kamer van Koophandel. "Mensen zijn echt bang en onzeker omdat ze geen buffer hebben." Een van die ondernemers is Rolf Elsten. Hij benadrukt dat de tijd dringt. "Ik heb een goed lopend lunchcafé, maar de buffers raken op." Als de overheid niet snel doorkomt met de maatregelen dan kan een faillissement snel om de hoek komen kijken, vertelt hij. " Ik heb vandaag mijn lonen de deur uit gedaan. Volgende week mijn huur. Het gaat snel en het is belangrijk dat wij geholpen worden, want als ik omval, valt mijn personeel ook om."
Uitkering voor zzp'er
Kleine zelfstandige ondernemers kunnen de komende drie maanden terecht bij de gemeente. Voor zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen vult de overheid het inkomen aan tot het sociaal minimum. Het geld hoeft niet terugbetaald te worden en de vermogens- en partnertoets die normaal gesproken geldt, vervalt. Daardoor hoeven de zzp'ers niet hun spaargeld aan te spreken en kunnen ze ook een uitkering krijgen als hun partner nog wel inkomen heeft. Enkele gemeenten waren al begonnen met het uitkeren van de financiële bijstand op basis van een voorschot, maar volgende week zijn de loketten in alle gemeenten open.
4000 euro voor vaste lasten
Het noodloket waar de zwaarst getroffen bedrijven 4000 euro steun kunnen krijgen wordt geopend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De regering is bedoeld om vaste lasten te dekken voor bedrijven die verplicht de deuren moeten sluiten. Dat geldt voor onder meer de horeca, de reisbranche, kapperszaken en de culturele sector. Dit loket is vanaf vrijdag online te vinden.
Lonenkosten grotendeels overgenomen
De overheid kan maximaal 90 procent van de loonkosten overnemen als bedrijven in de problemen zijn gekomen door de gevolgen van het coronavirus. Ondernemers kunnen dat naar verwachting vanaf 6 april aanvragen via het UWV. De regeling geldt ook voor werknemers met een nulurencontract en voor oproepkrachten. Voorwaarde is wel dat de omzet van het bedrijf met minstens 20 procent is gedaald en de regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
Hoeveel de ondernemer precies krijgt uitgekeerd is afhankelijk van de loonsom en het omzetverlies. Stel een ondernemer heeft een omzetverlies van 50 procent. Dan betaalt de overheid over dat deel 90 procent van de lonen. Dat is in dit geval 45 procent ( 90 procent van 50 procent). Omdat de nood hoog is gaat het UWV alle aanvragers 80 procent van de loonsom uitkeren als voorschot. Ondernemers moeten dan later terugbetalen als ze te veel hebben gekregen.
Totale kosten overheid
De kosten voor de overheid zijn enorm. Minister Hoekstra van Financiën schat in dat hij de komende drie maanden 45 tot 65 miljard euro extra nodig heeft. Het steunpakket kost 10 tot 20 miljard euro. Daarnaast is er geld nodig omdat bedrijven uitstel krijgen voor het betalen van belasting. Hoekstra zei gisteren al dat de begroting dit 1 à 2 keer kan dragen. De grootste zorg is de inkomstenkant van de begroting, omdat er steeds minder belastinginkomsten binnenkomen.


Bouwsector stoeit met coronacrisis: ‘RIVM-regels massaal overtreden’

26-03-2020 - 0 reacties Bouwbedrijven kampen met forse problemen op de bouwplaats. Er wordt van bouwvakkers verlangd dat ze zoveel als mogelijk doorwerken in deze coronacrisis, maar vakbond FNV ziet als gevolg dat er grote gezondheidsrisico's worden genomen. Het kabinet komt met een nieuw protocol.


Onzekere tijden voor de zzp’er

25-03-2020 - 0 reacties Veel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) komen in de problemen door het coronavirus en moeten bijstand vragen bij de gemeente. Drie portretten.


Psychische steun voor boeren in coronacrisis

25-03-2020 - 0 reacties Landbouworganisatie LTO Noord gaat boeren die in problemen komen door de coronacrisis psychosociale hulp aanbieden. Juist boeren kunnen door die crisis in een isolement komen, zegt voorzitter Dirk Bruins.


Waterschappen bieden ondernemers de helpende hand tijdens coronacrisis

23-03-2020 - 0 reacties (afbeelding: Unie van Waterschappen) BINNENLAND – De waterschappen in het land steken ondernemers die in problemen komen door de coronacrisis de helpende hand toe. Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen, krijgen ze tussen de drie en zes maanden uitstel. Dat heeft de Unie van Waterschappen zondag bekend gemaakt. Verder zeggen de waterschappen alles […]


Aardappelketen overlegt met ministerie over voorraad fritesaardappelen

20-03-2020 - 0 reacties Aardappeltelers verwachten in de komende maanden een financiële schadepost van 160 miljoen tot 200 miljoen euro door het plotseling resteren van een voorraad van circa 1 miljoen ton fritesaardappelen. Dit zorgt bij met name telers die gespecialiseerd zijn in de lange bewaring van aardappelen voor ernstige financiële problemen. De Brancheorganisatie Akkerbouw overlegt samen de leden met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de ontstane situatie. Het verzoek van de aardappelketen aan het ministerie is om te ondersteunen bij het uit de markt halen en afvoeren van de voorraad aardappelen.


Mensen zoeken in coronacrisis massaal ontspanning in de natuur. Staatsbosbeheer waarschuwt

20-03-2020 - 0 reacties Door de coronacrisis zoeken meer Drenten dan anders bos en hei op om zich te ontspannen. Maar hier en daar vertrappen wandelaars vogelnesten. Ook loslopende honden zorgen voor problemen.


'Impact corona op melkvee-sector komt nog'

20-03-2020 - 6 reacties Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO-melkveehouderij, over de effecten van het coronavirus op de zuivelmarkt. 'De problemen in de melkveehouderij komen later tot stand, maar houden daardoor waarschijnlijk ook langer aan.'


Crisismaatregelen: dit ligt er klaar voor zzp’ers en andere ondernemers

18-03-2020 - 0 reacties Om de pijn van de coronacrisis te verzachten voor ondernemers heeft het kabinet een groot pakket aan maatregelen gepresenteerd. Wij zetten op een rij wat je moet weten als jij als zzp'er of mkb'er in de problemen komt.


Geen problemen met de verwerking van melk

18-03-2020 - 0 reacties Maandag 16 maart vond er een spoedoverleg binnen de zuivelsector plaats over de ontwikkelingen van het coronavirus. ZuivelNL nam hiertoe het initiatief. Hierbij waren onder andere LTO, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Nederlandse Zuivelorganisatie vertegenwoordigd. Op dit moment zijn er nog geen problemen met de verwerking van melk. Het is wel reëel dat het coronavirus hier impact op gaat krijgen als wordt gekeken naar andere Europese landen. Het uitgangspunt is dat er in de sector wordt gekeken hoe de productiecapaciteit in noodscenario’s ten volle benut kunnen worden om de schade zoveel mogelijk te beperken.


Bestuurder LTO Noord pleit voor noodfonds voor land- en tuinbouw

17-03-2020 - 0 reacties Er moet een noodfonds komen om met name land- en tuinbouwers te helpen die in de financiële problemen komen door de uitbraak van het coronavirus. Dat zegt bestuurder Ben Haarman van LTO Noord.


LTO aan de slag met knelpunten agrarisch personeel

17-03-2020 - 0 reacties Het coronavirus heeft enorme impact op de Nederlandse economie. Voor sommige ondernemers is de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten een grote zorg. LTO Nederland zet zich door middel van een Taskforce in om problemen weg te nemen.


LTO: Crisisteam voor boeren om voedselvoorziening op peil te houden

17-03-2020 - 0 reacties Er is een speciaal crisisteam opgericht door boerenbelangenorganisatie LTO om agrarische bedrijven te helpen die in de problemen komen door ziekte van medewerkers of inhuurkrachten. "De boeren in Nederland werken keihard om de voedselvoorziening binnen en buiten de grenzen op peil te houden. We zitten met z'n allen in een ongekende situatie, een die grote maatschappelijke gevolgen heeft en gaat krijgen", zegt LTO voorzitter Calon.


Droogte in heel Nederland voorbij

12-03-2020 - 0 reacties Waterschapsbestuurders hebben de afgelopen weken vast juichend voor het raam gestaan, want door alle regen is de droogte in heel Nederland eindelijk voorbij. Sinds de zomer van 2018 was het grondwaterpeil in Nederland op veel plekken veel te laag. Dat zorgde voor grote problemen voor schippers, boeren en waterschappen. 'We moeten ons echt voorbereiden op extremer weer', zegt bestuurslid Dirk-Siert Schoonman van de Unie van Waterschappen.