Poep

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Poep. Poep is een van de 16278 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Poep nieuws

Stadslandbouw zou deel menselijke poep en plas kunnen hergebruiken

30-01-2020 - 0 reacties Stadslandbouw zou via nieuwe toiletconcepten in de stad een deel van de menselijke poep en plas goed kunnen hergebruiken, zo blijkt uit onderzoek van milieutechnoloog Rosanne Wielemakers van de Wageningen Universiteit.


Walvissen blijken enorme CO₂-stofzuigers

27-11-2019 - 0 reacties In de strijd tegen klimaatverandering kunnen we beter walvissen beschermen dan extra bomen planten. Walvissen blijken namelijk heel veel CO₂ te absorberen. Hun poep zorgt bovendien voor meer plankton in de oceanen, dat ook enorme hoeveelheden broeikasgassen vastlegt. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF).


Tomaten kweken op Mars? Met urine van een astronaut kan het misschien

12-11-2019 - 0 reacties Een nieuw onderzoek van de universiteit van Wageningen moet uitwijzen of je groenten kunt kweken met de plas van astronauten. Voor een test gebruiken wetenschappers de urine van Amsterdamse festivalgangers.
In een kas op het terrein van de universiteit groeien nu zestig potten met bonen in nagemaakte maan- en Marsgrond. Die worden voor het onderzoek iedere dag bemest met urine. "Maar niet doordat we over de potten heen plassen", zegt de Wageningse ruimtelandbouwer Wieger Wamelink.
De planten krijgen plas toegediend in de vorm van struviet. "Dat is een zeer vruchtbare mestsoort van wit kristalachtig spul. Het is een een goede meststof, die in de ruimte niet verloren mag gaan", zegt Wamelink.
Onderzoekers hopen dat de bonen flink gaan groeien door plas:
Onderzoekers vangen de plas op via urinoirs op festivals. Die is bruikbaar omdat het automatisch wordt gescheiden van poep. Eventuele resten van medicijnen of drugs worden verwijderd.
In de ruimte moeten astronauten hun urine straks zelf gaan scheiden. Dat is een relatief eenvoudig proces, zegt Wamelink. In het internationaal ruimtestation ISS doen ze al iets soortgelijks: de plas van astronauten wordt gezuiverd tot water en zij drinken dat zelf weer op.
De mens kan in 2030 voor het eerst op Mars landen. "Maar op de maan is de volgende landing al een stuk eerder, al in 2024. Daarom moeten we opschieten met het onderzoek. We zijn in 2013 begonnen en inmiddels weten we dat de basisdingen werken."
Zo zijn onderzoekers erachter gekomen dat het mogelijk is om planten te laten groeien op de maan en op Mars met behulp van wormen, bepaalde bacteriën en hommels. "De volgende stap is onderzoek met mensenpoep." Ook weten wetenschappers dat de kweek onder de grond moet plaatsvinden omdat er te veel schadelijke straling is. Ook is het in de ruimte te koud en in andere gevallen juist veel te warm voor planten.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het dieet van ruimtevaarders niet alleen uit bonen bestaat. "Eerder kweekten we voor dit onderzoek tomaten, aardappelen, tuinkers, rucola, wortelen en quinoa", zegt Wamelink. In de toekomst hoopt de onderzoeker ook citrusvruchten te laten groeien omdat vitamine E en C helpen te beschermen tegen straling. "Een ruimtepak alleen is niet genoeg."


De boer kan nog veel doen aan de uitstoot van ammoniak

08-11-2019 - 0 reacties Plas en poep niet mengen. En op het juiste moment mest uitrijden. Dat helpt.


Waterschappen zoeken nieuwe verwerker poep en pies

25-10-2019 - 0 reacties VEENDAM - Waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Drentse, Overijsselse Delta (WDOD) zoeken een nieuwe verwerker van slib afkomstig uit hun werkgebied.


Hoe de poep van Antarctische krill de oceanen bevrucht en zelfs CO2 opslaat

24-10-2019 - 0 reacties Krill is vooral bekend als walvisvoer. Maar weinig mensen beseffen dat deze kleine, garnaalachtige wezens ook belangrijk zijn voor de gezondheid van de oceaan en de atmosfeer. Antarctische krill kan de oceanen bevruchten en uiteindelijk het zeeleven ondersteunen, van kleine plankton tot enorme walvissen, en door hun uitwerpselen kunnen ze de koolstofopslag in de diepe oceaan vergroten. Dat schrijven Emma Cavan, Anna Belcher en Lavenia Ratnarajah in The Conversation.


Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten?

20-06-2019 - 0 reacties Honderden projecten, zoals de uitbreiding van stallen, de aanleg van wegen en de opening van Lelystad Airport, dreigen te sneuvelen of vertraagd te worden. Dat komt door een uitspraak van de Raad van State, die zegt dat de projecten mogelijk in strijd zijn met het streven om de stikstofuitstoot terug te dringen. Met die boodschap kwam minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteravond. Maar hoe zit dat precies?
Wat is er schadelijk aan stikstof?
Er is in de natuur in Nederland te veel stikstof aanwezig. En dat is slecht voor de biodiversiteit, de verscheidenheid aan planten en dieren. Dat zit zo: Stikstof wordt in de vorm van ammoniak uitgestoten door de landbouw. Boeren gebruiken poep van koeien, varkens en kippen als mest voor gewassen. Een deel van die mest verdampt als ammoniak, komt in de lucht en slaat weer neer in de natuur.
Die stikstof verrijkt vervolgens de bodem. En daardoor verliezen zeldzame planten, die het goed doen op voedselarme grond, het van planten die van voedselrijke grond houden. Zo wordt de zeldzame orchidee verdrongen door de brandnetel. En dieren die van die zeldzame planten leven, verdwijnen vervolgens ook.
Onder meer op de heide, in de duinen en het hoogveen neemt door de neerslag van ammoniak het aantal planten en dieren af.
Stikstof komt niet alleen in de vorm van ammoniak in het milieu, maar het wordt ook als stikstofoxide uitgestoten door auto's en door de industrie. Stikstofoxide is ook nog eens schadelijk voor je gezondheid, vooral voor je longen.
Wat heeft de Raad van State nu besloten?
Om de hoeveelheid stikstof in de natuur terug te dringen werkt de overheid sinds 2015 met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Van de 160 zogeheten Natura 2000-gebieden hebben er namelijk 118 last van te veel ammoniak en/of stikstofoxide.
Maar die aanpak voldoet niet, zo oordeelde vorige maand dus de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land. Eind vorig jaar tikte het Europees Hof van Justitie Nederland al op de vingers.
Want de overheid geeft nu toestemming voor allerlei projecten die voor nog meer stikstof zorgen, zoals vergunningen voor uitbreiding van veeteeltbedrijven of de aanleg van wegen.
De overheid vond dat dat mag, omdat er in het PAS ook maatregelen staan om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Maar van die maatregelen staat niet vooraf vast of ze voldoende zijn. En dat moet wel, zei eerder al het Europese Hof en nu ook de Raad van State. "Pas dan kan de overheid een nieuwe activiteit toestaan", aldus de Raad van State.
"Het PAS loopt nu vooruit op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij 'vooraf' toestemming aan nieuwe activiteiten. Dat mag niet, want dat is in strijd met Europese natuurwetgeving."
Wat zijn de gevolgen?
De overheid mag van de Raad van State voorlopig dus geen vergunningen meer uitgeven voor allerlei projecten die de stikstofuitstoot verhogen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dat heeft onder meer mogelijke gevolgen voor de opening van Lelystad Airport, de uitbreiding van industrieterrein Chemelot, de aanleg van Logistiek Park Moerdijk en de verbreding van de snelweg A1 in het oosten van het land, de A2 in Limburg en de A27 bij landgoed Amelisweerd.
Om hoeveel projecten het gaat is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog aan het inventariseren. Maar het zijn er honderden tot mogelijk wel duizenden. Projecten mogen pas doorgang vinden als er per project een stikstofplan komt, waarmee bewezen wordt dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Minister Schouten heeft nu een nieuwe organisatie opgericht die hier aan gaat werken.
De uitspraak heeft volgens de minister geen gevolgen voor projecten met een vergunning die al onherroepelijk is.


‘Voed de bodem met goede mest en menselijke poep en plas’

10-04-2019 - 0 reacties Ga voor het telen van gezonde gewassen en voer voor het vee uit van het voeden van de bodem. Doe dat met goede mest en ga ook meststoffen terugwinnen uit het riool. Dat vindt Theo Mulder van Mulder Agro.


De status van poep in de spreekkamer maakt groot verschil

15-03-2019 - 0 reacties "Er woedt een nieuwe oorlog in de gezondheidszorg, met een inzet van honderden miljoenen dollars en de levens van duizenden." Met die dramatische zin opent The New York Times een artikel over de toekomst van poeptransplantaties in de VS.


Stop die vervloekte luchtwassers en plofkelders!

27-02-2019 - 0 reacties De intensieve veehouderij drukt zwaar op Nederland. Heel veel dieren produceren heel veel poep en dus heel veel giftige stoffen. De omgeving pikt het niet langer en klaagt massaal over stank en gezondheidsgevaren. De oplossingen van de overheid? Fabrieksmatige ingrepen, die dier én mens in gevaar brengen.

Plofkelders
Een paar dagen geleden stierven dertien koeien in een stal, toen ze na een ontploffing door de vloer zakten en in de kelder vol met hun eigen poep vielen. Kun je nog droeviger aan je eind komen dan verdrinken in je eigen poep? Nog eens vijf koeien zijn gewond en zullen het waarschijnlijk ook niet halen. De boer zeg hierover:“De verwondingen variëren van gewonde poten tot mest in de longen en ammoniak dat in de ogen is gekomen, waardoor ze blind dreigen te worden”

De reden voor deze ontploffing? Omdat de ammoniak uit de mestkelder overlast veroorzaakt, is er een ‘emmissievrije vloer’ geplaatst. Dat moet van onze overheid. Die vloer heeft er nu toe geleid dat gevaarlijke gassen zich in de mestkelder ophoopten en tot ontploffing zijn gekomen. En dat schijnt veel vaker voor te komen.

Luchtwassers
Wegens diezelfde ammoniakuitstoot stimuleert onze overheid al jaren de aanschaf van luchtwassers in varkensstallen. Die moeten de naar buiten gaande lucht zuiveren van ammoniak en stof. Het is ook al jaren volstrekt duidelijk dat luchtwassers ondingen zijn. Ze zijn levensgevaarlijk omdat ze de kans op stalbranden aanzienlijk vergroten. Ook verzieken ze het leven van varkens nog verder omdat de luchtkwaliteit ín de stal - waar de varkens leven - nog ongezonder wordt dan die al was.

Stop gevaarlijke en dieronvriendelijke ‘innovaties’
Hoewel deze gevaren bekend zijn, en dieren én boeren de pineut zijn, blijft onze overheid dit soort maatregelen verplichten. Dat moet stoppen!

Is er teveel overlast van vee?
Dan wordt het tijd dat de overheid onder ogen ziet dat we misschien íets minder vee moeten houden in Nederland.

Problemen door ammoniak?
Dat probleem is door mensen veroorzaakt. Juist doordat wij dieren laten leven boven een grote kelder waar al hun poep en urine zich verzamelt en vermengt, ontstaat al dat ammoniak. Bij dieren die buiten leven is er nauwelijks ammoniak. En als varkens de kans en de ruimte krijgen, poepen en plassen ze graag op aparte plekken. Wég ammoniakprobleem. Varkenshouders zien dat ook in. Zo leven de varkens in deze 'Stal van de Toekomst' niet langer boven een put vol poep.

Dus laten we stoppen met dieronvriendelijke ingrepen in de stal. Verklein toch die veestapel! En laat de dieren dan op een meer natuurlijke manier leven. Zonder stank. Met alle vier de pootjes op de grond. Lekker veilig.


Baksteen van poep is goedkoper en isoleert beter

09-02-2019 - 0 reacties Poep is een prima bouwmateriaal, meldt Science Daily. Een team van Australische wetenschappers slaagde erin biosolids te verwerken in bakstenen.


Poep van ‘superdonoren’ bepaalt succes fecale transplantaties

23-01-2019 - 0 reacties


Van je eigen poep groen gas maken

20-12-2018 - 0 reacties Groen gas gaat aardgas vervangen en de gemeente De Wolden loopt daarin voorop. De gemeente en netbeheerder RENDO tekenen een convenant met de afspraak om alle huishoudens voor 2030 van groen gas te voorzien. In Ansen komt een proefinstallatie die uit menselijke poep hoogwaardig gas maakt.


Poep van planten uit het buitenland die met kunstmest zijn geteeld, wordt niet opeens kunstmestvrij

08-11-2018 - 0 reacties De Tweede Kamer wil een heffing op kunstmest. Onderwijl mag die wel in de vorm van veevoer binnenkomen. Dat is een, kennelijk legale, vorm van smokkelen.


Amsterdammer geeft zijn poep aan de boer in ruil voor kaas

05-10-2018 - 0 reacties In een echte kringlooplandbouw wordt de poep van mensen weer gebruikt op het land. Dat gebeurt nu niet: poep verdwijnt in het riool, samen met een hoop water en vervuiling. Bram Bos uit Amsterdam en boerderij de Groene Griffioen uit Weesp doen het anders. De gecomposteerde poep (de pies nog niet) van Bos gaat naar het gras voor de melkkoeien van Boy Griffioen. Zonder mest geen gras en zonder gras geen melk. Van die melk, maakt Griffioen kaas.


Poep van Leidse volwassenen is waardevol

25-09-2018 - 0 reacties


Slachter koopt geen vlees meer in de supermarkt vanwege poepangst

22-07-2018 - 0 reacties Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben vorig jaar 49 boetes uitgedeeld voor poep op vlees in slachthuizen. Dat is ruim een verdubbeling in vergelijking met de jaren daarvoor. Toen werden er over een langere periode, ruim twee jaar tijd, 39 boetes aan slachthuizen opgelegd. RTL sprak een slachter die het nieuws voor de nieuwszender duidt en zegt dat hij vlees in de supermarkt niet meer vertrouwt omdat het bacterieel door poep besmet kan zijn.


'Met het huidige mestbeleid zijn onze milieudoelen onhaalbaar’

23-03-2018 - 0 reacties We hebben te veel poep in Nederland. Onze runderen (4 miljoen), varkens (12 miljoen) en kippen (105 miljoen) produceren zoveel mest dat de boeren het niet kwijt kunnen op het land. Doordat we te veel mest over de Nederlandse akkers en weilanden verspreiden, komen er ook nog te veel stoffen zoals stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater terecht en dat tast het milieu aan. Voor ons onderzoek Boer & Beleid vragen wij ons af of Nederland zijn milieudoelstellingen wel kan halen zolang er nog op grote schaal intensief geboerd wordt.


Veehouder is creatief met poep en plas van varkens: winst voor boer, omwonenden en natuur

07-01-2018 - 0 reacties VALKENSWAARD - Of het de geschiedenisboeken haalt? Dat moet nog blijken. Maar de speciale 'toiletten' waarbij de poep en plas van varkens dagelijks wordt weggepompt zullen hoe dan ook spectaculaire resultaten opleveren. Daarvan is de Valkenswaardse varkenshouder Hans Verhoeven overtuigd. Het moet de uitstoot van ammoniak flink tegengaan. En de tijd dringt: "Er wordt nu vaart gemaakt."


Valse steekproeven en intimidatie bij vleescontroles: ‘Het is één groot toneelstuk’

05-12-2017 - 31 reacties Een dag niet de landbouw aangevallen is een dag niet geleefd lijken de nederlandse media wel te denken:

Vleeskeurmeesters luiden de noodklok over de situatie in veel Nederlandse slachthuizen. Ze stellen dat er poep op het vlees zit en dat steekproeven worden gemanipuleerd. Er is sprake van een grote angstcultuur, melden zowel de dierenartsen als de keurmeesters die de controles moeten uitvoeren.