Pluimveehouderij

Recente nieuwsberichten m.b.t. Pluimveehouderij

Voorkom hittestress

27-05-2017 -

We zitten midden in de eerste warme dagen van het jaar. U kunt hittestress beperken door maatregelen te treffen voorafgaand, tijdens en na een hitteperiode. Hittestress kan groeivertraging, legdaling, verminderde bevruchting of uitval veroorzaken.


Agrifirm verkoopt Duitse pluimveevoer-fabriek aan Bröring

27-05-2017 -

Agrifirm verkoopt haar vleespluimveevoerfabriek in Losten, in Mecklenburg-Vorpommern, in het noordoosten van Duitsland aan Bröring Unternehmensgruppe.


Nieuwe PO leghennen schotelt Vautmans prioriteiten voor

24-05-2017 -

De kersverse Vlaamse producentenorganisatie leghennen (VPOL) heeft Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) ontvangen op het bedrijf van een van haar leden in Nieuwpoort. Vautmans gaf er antwoord op een aantal bekommernissen uit de sector, zoals de import van eieren uit Oekraïne en de regeling rond ophokplicht bij vrije uitloop. Uiteindelijk liet ze de pluimveehouders enkele beleidsprioriteiten formuleren. Ze kozen voor een gelijk speelveld tussen handelspartners binnen en buiten Europa, stempelplicht in alle landen, meer controle op geïmporteerde eieren en een betere vertaling van Europese in Belgische en Vlaamse regels. Onderwerpen die nog aan bod kwamen waren administratieve vereenvoudiging, vergrijzing en promotie.


Fotoreportage Pluimvee Symposium Vlees

23-05-2017 -

De vijfde editie van het Pluimvee Symposium Vlees van vorige week donderdag 18 mei trok ruim 250 bezoekers waarvan het merendeel pluimveehouders.


Met vogelgriepvirus besmet vlees in Russische schappen

21-05-2017 -

In het zuidwesten van Rusland is met hoogpathogeen vogelgriepvirus besmet kalkoenvlees aangetroffen in supermarktschappen.


Nederland na drie maanden officieel vogelgriepvrij

19-05-2017 -

Nederland is officieel vogelgriepvrij. Het is drie maanden geleden dat het laatste pluimveebedrijf dat was besmet weer schoon is verklaard. Daardoor kunnen andere landen weer onbevreesd Nederlandse pluimveeproducten invoeren.


Nederland officieel vogelgriepvrij

18-05-2017 -

Nederland heeft zichzelf officieel vrij van meldingsplichtige vogelgriep verklaard. De Nederlandse Chief Veterinary Officer (CVO) Christianne Bruschke (Economische Zaken) heeft dit bij de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) gemeld.


Afspraken over inning retributies voor Nationaal Plan Residuen Eiersector

16-05-2017 -

Eind 2016 hebben AVINED en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) afspraken gemaakt over de te innen retributies voor het Nationaal Plan Residuen voor de eiersector. Deze retributie wordt geïnd bij legpluimveehouders, pakstations, verzamelaars en eiproductfabrikanten. Door de inning voor het Nationaal Plan Residuen te koppelen aan de facturatiestromen van AVINED wordt er een efficiëntievoordeel voor de sector bereikt. De sector heeft hierdoor ook een adviesrol.


Beter leven voor ‘leghaantjes’

11-05-2017 -

Kipster is de eerste eierboerderij die broertjes van legkippen laat opgroeien onder fatsoenlijke omstandigheden. Het vlees van de ‘leghaantjes’ wordt vanaf oktober verkocht bij Lidl.