Onderzoek

Al het Onderzoek nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Onderzoek nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Onderzoek nieuws

Onderzoekers: "Elektronische neus is in staat teeltwijze tomaat te herkennen"

15-09-2021 - 0 reacties Een groep onderzoekers heeft vergelijkend onderzoek gedaan tussen in vollegrond geteelde tomaten en op substraat geteelde tomaten. In een sensorische analyse met gebruik van een elektronische neus werden verschillen aangetoond, die ook een levend testpanel kon herleiden. Dat brengt de onderzoekers ertoe…


Wolf doodde inderdaad moeflons in park De Hoge Veluwe

14-09-2021 - 0 reacties Het was inderdaad een wolf die begin augustus moeflons doodbeet in Nationaal Park De Hoge Veluwe. Onderzoek van DNA toont dat aan, blijkt uit een provinciaal rapport over wolven in Gelderland.


Gaten schieten in Brabants grondwaterbeleid: 'Bezwaren maken zeker kans'

13-09-2021 - 0 reacties De manier waarop Brabant de verdroging aanpakt, voldoet niet altijd aan Europese wetten en regels. Dat staat in een onderzoek van drie wetenschappers in opdracht van Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de Brabantse Milieu Federatie. Als iemand bezwaar maakt tegen het oppompen van grondwater, zou die best wel eens gelijk kunnen krijgen van de rechter, zo staat er in het stuk.
De drie wetenschappers bestudeerden wat Europese wetten en regels betekenen voor de Brabantse maatregelen tegen verdroging.
Grote rechtszakenHet rapport doet denken aan de grote rechtszaken waarmee de Nederlandse overheid werd gedwongen iets te doen tegen broeikasgassen (de Urgendazaak in 2019) en stikstof. Volgens Lars Koreman van Natuurmonumenten zijn de Brabantse organisaties niet van plan om zo'n zaak aan te spannen en is het rapport vooral bedoeld om duidelijk te maken dat er snel wat moet gebeuren.
Provinciewoordvoerder Pieter Meulman: "De provincie bestudeert het stuk nog. Maar dat er iets aan de verdroging moet gebeuren, is helder. We zijn er ook al mee bezig."
CommissieDe provincie Brabant presenteerde afgelopen donderdag nog een commissie die maatregelen moet verzinnen tegen de verdroging. In die commissie zitten onder anderen:
de voormalige rijksbouwmeester Floris van Alkemade, oud-VVD-minister van infrastructuur Melanie Maas Geesteranus,bestuurskundige Pieter Tops.De verdroging is een Brabants probleem dat al jaren speelt. De droge zomers in de afgelopen jaren als gevolg van de klimaatverandering versterken het nog eens. Het rapport dat deze week verscheen, gaat vooral over grondwater. Brabant gebruikt meer grondwater dan er wordt aangevuld. Een van de gevolgen is dat de Brabantse natuur in hoog tempo verdroogt.
Verslechtering verbodenVolgens landelijke afspraken zou in 2027 de grondwaterbalans in orde moeten zijn. Maar er is ook afgesproken dat de situatie voor die tijd niet mag verslechteren. Als er in Brabant steeds meer water wordt opgepompt, is dat nu al in strijd met wetten en regels.
Ook voor Natura-2000 gebieden (Brabant heeft er twintig) geldt zo'n principe. Er is tijd om de natuur in die gebieden in orde te brengen maar in de tussentijd mag de natuur er niet op achteruit gaan. Als zulke natuurgebieden verder verdrogen omdat er te veel grondwater wordt opgepompt, zou een rechter maatregelen kunnen nemen, schrijven de wetenschappers in het rapport.
Niet altijd even helderZe betwijfelen of het Brabantse beleid een toetsing door de rechter zou doorstaan. De provincie steekt veel geld in plannen om verdroging te bestrijden maar in die regels staat niet altijd even helder wat ze op moeten leveren. Ook steunt de provincie volgens het rapport wel erg op andere partijen.
In Brabant werken de partijen die met grondwater te maken hebben veel samen:
de provincie, de Brabantse Milieu Federatie, de waterschappen, boerenorganisatie ZLTO,beheerders van natuurterreinen als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap.Deze partijen zitten regelmatig om de tafel. Koreman: "Door die goede samenwerking zijn we er ook helemaal niet op uit om naar de rechter te stappen."
Dat het provinciebestuur tientallen miljoenen investeert in maatregelen tegen de verdroging, maar het blijkbaar toch niet lukt om alle regels en afspraken na te komen, zegt ook wat over de hardnekkigheid van het probleem.


Grote waterbehoefte glastuinbouw uitdaging bij delen waterberging

09-09-2021 - 0 reacties Onderzoek in de regio Oostland naar de beschikbaarheid van zoet water heeft geresulteerd in vier mogelijke scenario's en locaties voor hemelwaterberging binnen het huidige watersysteem. Voor deze locaties is een schatting gemaakt van de maximale hoeveelheid regenwater die kan worden geborgen en zijn er…


"Flexkrachten land- en tuinbouw zwaar getroffen door nieuwe wet"

07-09-2021 - 0 reacties De Wet Arbeidsmarkt in Balans van 1 januari 2020 maakt vaste arbeidsrelaties meer aantrekkelijk voor werkgevers en flexibele arbeidsrelaties minder. Uit onderzoek van de ABN AMRO blijkt dat de WAB zijn doel voorbij is geschoten.
Vanaf mei 2019, toen de Eerste Kamer voor de WAB stemde, hebben werkgevers…


Onderzoek: Door corona zijn we meer gaan barbecuen

06-09-2021 - 0 reacties Sterker nog: we hebben dat door corona alleen maar meer gedaan, zo blijkt uit onderzoek.


Inmiddels 120 bruinvissen aangespoeld, onderzoek naar massasterfte duurt nog weken

03-09-2021 - 0 reacties Het zal nog enkele weken duren voor er mogelijk meer bekend is over de meer dan honderd dode bruinvissen die zijn aangespoeld aan de noordelijke kust van de Waddeneilanden. Op dit moment wordt onderzocht wat de oorzaak is van de massale sterfte. ‘Het is een puzzel waarvan alleen wat stukjes op het strand aanspoelen.’


DNB: Nederlandse bedrijven vluchten niet voor CO2-taks

30-08-2021 - 0 reacties Het is zeer onwaarschijnlijk dat bedrijven Nederland de rug toekeren vanwege de Europese klimaatplannen, zegt De Nederlandse Bank. Dat deed onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de Green Deal. 'In sommige sectoren zal het pijn doen', zegt directielid Olaf Sleijpen van DNB.


Strijd over mestverwerker is gestreden: Kovemi in Asten mag doorgaan

25-08-2021 - 0 reacties Mestverwerker Kovemi in Asten kan gewoon door. Dat blijft uit een uitspraak van de Raad van State woensdagmorgen. Over de provinciale vergunningen voor Kovemi loopt een jarenlange juridische strijd. Volgens de Raad van State is er met de geurcijfers in de laatste vergunning niets mis.
In 2016 gaf de provincie Kovemi een vergunning om per jaar 80.000 ton mest te verwerken. Daarvoor lag dat getal een stuk lager, 6000 ton per jaar.
Mens, Dier en PeelVanaf dat moment heeft de stichting Mens, Dier en Peel de vergunningen voor Kovemi aangevochten. Dat leek eind 2018 succesvol toen de Raad van State de vergunning voor Kovemi van tafel veegde.
Volgens de Raad van State kon de provincie in 2018 niet aannemelijk maken dat de stank van het bedrijf binnen de wettelijke normen zou blijven. De stichting Mens, Dier en Peel had in Den Haag onderzoek laten zien dat betwijfelde of de luchtwassers van het bedrijf wel zo effectief waren als op papier was voorgespiegeld.
Nieuwe berekeningenDe provincie heeft de vergunningen voor Kovemi in de loop der jaren een aantal malen aangepast. In juni kwam de provincie met de laatste versie. Die ging vergezeld van geurmetingen en nieuwe berekeningen. Volgens de uitspraak van de Raad van State van woensdag is er geen reden om aan die laatste cijfers te twijfelen. Het laatste beroep van de Stichting Mens, Dier en Peel tegen de vergunning voor Kovemi is daarmee verworpen.
Voorzitter Jan van Hoof van Mens, Dier en Peel neemt op zijn vakantieadres wel de telefoon op maar heeft het vonnis nog niet gelezen. De uitspraak valt hem zwaar. "De overheid heeft voortdurend de regels aangepast en komt daar nu mee weg. Ik vind het schandalig."


Brouwers: mensen blijven na komst statiegeld blikjes bier kopen

25-08-2021 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - De meeste Nederlanders zullen evenveel bier uit blik blijven kopen als daar volgend jaar statiegeld voor moet worden betaald. Dat zegt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers op basis van een onderzoek onder ruim duizend bierdrinkers.


De potentie van verschillende aanlegmethoden druppelirrigatie in snijmaïs

24-08-2021 - 0 reacties Afgelopen jaar deden we op De Marke onderzoek naar de potentie van druppelirrigatie. We onderzochten het effect van verschillende aanlegmethoden op gewasopbrengst en uitspoeling van stikstof. Druppelirrigatie gaf duidelijk hogere gewasopbrengsten (6 ton ds en 3,5 ton zetmeel per ha) en stikstofopname (40 kg per ha) t.o.v. geen irrigatie. Desondanks waren er na de oogst geen verschillen in N-mineraal voorraden in de bodem en nitraatgehalten van het bovenste grondwater.


Politie vindt 4.000 kilo cocane in containers ananaspulp

20-08-2021 - 0 reacties ROTTERDAM - Op dinsdag werd in de haven van Rotterdam een flinke partij cocaïne aangetroffen. Na onderzoek van de Landelijke Eenheid werden in samenwerking met het HARC-team afgelopen dinsdag twee containers met ananaspulp...Lees meer


Wéér een klimaatalarm: boodschap is nu wel duidelijk, maar wat kunnen we ermee?

14-08-2021 - 0 reacties Wereldwijd gaan alle alarmbellen af na het verschijnen van het nieuwste IPCC-klimaatrapport. Maar we weten toch allang dat er iets goed mis is? Waarom is dit onderzoek dan zo belangrijk? Of zijn al die andere dat ook? We vragen het de onderzoekers en gebruikers zelf.


LTO: consument wil meer betalen voor duurzaam, Nederlands product

12-08-2021 - 6 reacties DEN HAAG (ANP) - De helft van de Nederlanders is bereid een hogere prijs te betalen voor hoogwaardige agrarische producten van eigen bodem zoals vlees en zuivel. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van brancheorganisatie in de land- en tuinbouw LTO Nederland onder ruim duizend mensen.


Boer Jan gunt zijn kippen een Beter Leven, maar de regels staan in de weg

11-08-2021 - 0 reacties De kippen van Jan Verhoijsen uit Someren zitten nu nog allemaal binnen. De boer wil een overdekte uitloop maken aan zijn stal om de kippen meer ruimte en buitenlucht te geven. Op die manier kan hij voldoen aan de regels voor 1 ster van het Beter Leven Keurmerk zodat zijn kippenvlees ook na 1 januari 2023 nog in de Nederlandse verkocht kan worden. Een mooie ontwikkeling, zegt Jan, maar de regels staan hem in de weg.

Voor de bouw van een overdekte kippenuitloop moet zijn stal een aanbouw krijgen en daarvoor moet hij een vergunning aanvragen. Daar is Jan nu druk mee bezig. “Maar zo’n traject duurt meestal vijf jaar en die tijd hebben we niet.”

Volgens Verhoijsen, die ook voorzitter vleeskuikens bij de LTO is, staat de Nederlandse slachtkippenhouderij voor een enorme verandering. Nederland heeft 650 tot 700 vleeskuikenhouders en die zouden allemaal minimaal 1 ster moeten krijgen om zaken te kunnen blijven doen met de Nederlandse supermarkten. “Het is de wens van de supermarkten, van de politiek en van de maatschappij.”

Voor die ene ster, een keurmerk van de Dierenbescherming, zijn een aantal maatregelen nodig in en om de stal:
De kippen moeten naar buiten kunnen wandelen. Er moet daglicht zijn in de stal.De kippen moeten speeltjes en strobalen krijgen. Ook worden er minder dieren gehouden. “We gaan dan van 22 kippen per vierkante meter naar 10”, zegt Verhoijsen.

De overdekte kippenuitloop is een gigantische investering voor de kippenhouder. De uitloop kan ook in de stal zelf gebouwd worden, maar volgens Verhoijsen is dat echt niet rendabel meer. “We hebben nu een enorme kans om de veestapel te verkleinen. Ik doe een beroep op de politiek om in actie te komen.”
Die actie: dat de veehouder geen vergunning meer hoeft aan te vragen, maar alleen een melding hoeft te doen. Want het aanvragen van de vergunning zal de kippenhouders in de weg staan om het keurmerk te kunnen krijgen.
“Als we dit niet voor elkaar krijgen in Brabant, dan moeten supermarkten kippenvlees straks mogelijk importeren,” voorspelt Verhoijsen, “en dan gaan wij alles exporteren. Dat is niet bepaald lokaal produceren, laat staan kringlooplandbouw.”
Deze situatie vindt ook het Ministerie van Landbouw ‘onwenselijk’. Het ministerie geeft aan dat er gesprekken worden gevoerd met de pluimveesector en zo nodig met gemeentes en provincies om knelpunten, zoals vergunningsprocedures, op te lossen. Maar het verlenen van de vergunning zal uiteindelijk een zaak zijn van de provincie of gemeenten.

Albert Heijn denkt dat er in 2023 voldoende pluimveehouders zullen zijn die aan de nieuwe regels kunnen voldoen en dat er al veel Nederlandse pluimveehouders met het keurmerk werken. Supermarkt Jumbo wil samen met lokale overheden kijken of procedures kunnen worden versneld.
Maar waarom zijn de kippenhouders niet eerder zelf voor 1 ster gegaan? De wens voor een beter dierenleven bestaat toch al veel langer? “Dan was je een roepende in de woestijn geweest”, zegt Verhoijsen. “Het vlees met 1 ster was altijd voor een klein publiek, nu wordt het in één klap de standaard.”

Overigens zitten er nog meer hobbels in de weg voor een fijner kippenleven: de uitstoot. Want zorgt een uitloop met buiten wandelende kippen niet voor meer overlast? Zo zou de uitstoot van ammoniak omhoog kunnen gaan.
“Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de gevolgen van meer uitloop”, zegt woordvoerder Niels Dorland van de Dierenbescherming. “Kun je bijvoorbeeld de extra uitstoot van een uitloop aan de stal wegstrepen tegen het feit dat er veel minder kippen worden gehouden? Op die vraag hebben we nog geen antwoord.”

Jan Verhoijsen van de LTO hoopt dat er snel duidelijkheid komt voor de pluimveehouders. De sector is belangrijk voor zijn dorp Someren. “Er zit zoveel bedrijvigheid omheen. En de kip wordt hier al in betere omstandigheden gehouden dan waar dan ook.”


Onderzoeker zeespiegelstijging: Nederland is als een badkuip

09-08-2021 - 0 reacties Nederland is een soort leeggepompte badkuip, met aan de randen steeds hoger staand water, stelt Aimée Slangen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Slangen is hoofdauteur van het onderwerp zeespiegelstijging in het VN-klimaatrapport dat maandagochtend verscheen. "Hoe dichter het water bij de rand komt, hoe groter de kans op overstromingen als het stormt."


Landbouweconoom Dick Strijker (RUG) neemt stelling op talkshow in Eelde over toekomst landbouw. 'Melkveestapel moet niet kleiner'

08-08-2021 - 5 reacties De melkveehouderij in ons land moet niet inkrimpen, vindt landbouweconoom Dick Strijker van de Rijksuniversiteit Groningen. ,,We hebben onze melkkoeien nodig voor onderzoek en innovatie.”


Stelling van de dag: Ik heb liever een aardbei met een vlekje dan met bestrijdingsmiddelen

06-08-2021 - 0 reacties Aardbeien van verschillende supermarkten in Assen bevatten opvallend veel bestrijdingsmiddelen, bleek onlangs uit onderzoek. Hoe erg is dat? Wat heb jij liever, een aardbei met een vlekje of eentje met bestrijdingsmiddelen?


Boer wijt dijkdoorbraak Reeuwijk aan rivierkreeft, onderzoekers twijfelen

26-07-2021 - 0 reacties Er wordt druk gezocht naar de oorzaak van de dijkdoorbraak in Reeuwijk, vanmorgen. Volgens een boer wiens weiland onder water is komen te staan, is de schade aan de dijk veroorzaakt door de rivierkreeft. Het hoogheemraadschap Rijnland noemt dat onwaarschijnlijk, maar zegt niets uit te sluiten.
Het gat in de dijk ontstond vanochtend vroeg. Door de dijkdoorbraak liepen enkele weilanden onder water. "Rivierkreeften knagen aan de dijk en die wordt steeds slechter", zei de veehouder. "De zwakste schakel breekt een keer."
Het hoogheemraadschap wil onderzoek afwachten. "Wij doen al langer onderzoek met Wageningen Universiteit naar de invloed van de rivierkreeft op onze flora en fauna", zegt een woordvoerder. "Volgens de onderzoekers lijkt de kans heel klein dat de rivierkreeft de boosdoener is, maar wij sluiten niets uit en nemen alles mee in het onderzoek."
Ivo Roessink van de Wageningen Universiteit doet al jaren onderzoek naar de uitheemse rivierkreeften, waarvan één soort met een grote opmars bezig is: de rode Amerikaanse rivierkreeft. Volgens Roessink zijn er specifieke omstandigheden waarbij dit inderdaad kan optreden. "Maar het is zeer zeldzaam", vertelt hij aan Omroep West.
"Het is bekend dat deze kreeften graag holletjes graven", legt hij uit. "Er zijn situaties geweest waarbij een kreeft aan de ene kant een gaatje had gemaakt en een rat aan de andere kant een groter gat. Zo zijn er wel eens lekkages ontstaan, maar die zijn op twee vingers te tellen."
Uitsluiten dat de rivierkreeft iets met de dijkdoorbraak in Reeuwijk te maken heeft, kan Roessink niet. "Er moet vooral heel goed uitgezocht worden wat er precies is gebeurd."


Mega-vondst van gestolen veilingkisten na bedrijfsdiefstal in Westdorpe

19-07-2021 - 0 reacties WESTDORPE - Bij een bedrijf aan de Autricheweg in Westdorpe is zaterdagochtend een man gearresteerd voor bedrijfsdiefstal. Tijdens het onderzoek stuitte de politie vandaag in Zevenbergschen Hoek op vermoedelijk honderdduizenden veilingkisten, ook wel klapkisten genoemd, die waarschijnlijk van diefstal afkomstig zijn. De politie roept benadeelden op zich te melden.