Onderzoek

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Onderzoek. Onderzoek is een van de 15448 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Onderzoek nieuws

Veni-beurs voor negen WUR-onderzoekers

16-07-2019 - 0 reacties Negen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) krijgen een Veni-financiering van 250.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee kunnen ze de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.


Werkgevers moeten barrières rond reisafstanden wegnemen

16-07-2019 - 0 reacties Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat vrouwen hun werk gemiddeld liefst 21 kilometer dichterbij huis zoeken dan mannen: vrouwen zoeken hun baan gemiddeld 28 kilometer van huis, mannen 49 kilometer.


Willen álle telers meebetalen aan sectorbreed onderzoek?

15-07-2019 - 0 reacties Meebetalen aan sectorbreed onderzoek. Zijn telers daartoe bereid? Dat is de vraag die gesteld wordt in een enquête in opdracht van het ministerie van LNV. Tot 31 juli kunnen ondernemers laten weten wat ze van die plannen vinden. Het verzoek om alle ondernemers mee te laten betalen aan een…


CDA, PvdA en GL: "Winning uit kleine gasvelden moet snel worden afgebouwd"

14-07-2019 - 0 reacties CDA, PvdA en GroenLinks willen dat de gaswinning uit kleine velden zo snel mogelijk moet worden afgebouwd. Donderdag bleek, na onderzoek van RTV Drenthe, RTV Oost, RTV Noord en Omrop Fryslân, dat via bestaande gasputten nieuwe velden worden aangeboord en kleine velden versneld worden leeggehaald.


Noodlanding in aardappelveld bij Stadskanaal onderzocht

12-07-2019 - 0 reacties De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar een noodlanding van een klein vliegtuigje bij Stadskanaal.


Moderne diesel net zo schoon als elektrische auto, aldus de Consumentenbond

12-07-2019 - 0 reacties Een moderne dieselauto kan net zo schoon zijn als een elektrische auto. Dat blijkt uit onderzoek van Europese consumentenorganisaties, automobielclubs, overheden en universiteiten. ,,Diesel is de afgelopen jaren weggezet als een vuile brandstof. Mercedes laat zien dat dit niet nodig is‘’, concludeert de Consumentenbond, een van de organisatoren van de test.


Boeren doen zelf onderzoek naar beste bodembeheer

11-07-2019 - 0 reacties Gangbare boeren, biologische boeren en transitieboeren doen gezamenlijk meerjarig onderzoek naar duurzaam bodembeheer. Samen met loonwerkers wordt gekeken naar de verschillende teelt- en bemestingsmethoden van voedergewassen als mais en gras.


Medewerker steelt miljoenen van bloemenveilinghuis

11-07-2019 - 0 reacties Een medewerker van Royal FloraHolland in Aalsmeer heeft 4,3 miljoen euro van het bloemenveilinghuis gestolen. Dat meldt het bedrijf na afronding van het onderzoek naar de diefstal. De politie hield de werknemer eerder al aan.


'Foutje' studenten oorzaak achter voortdurend debat rondom glyfosaat?

11-07-2019 - 0 reacties Glyfosaat heeft veel minder invloed op voedingsstoffen in gewassen dan jarenlang is gedacht. Een kleinschalige studentenproef is de vermoedelijke oorzaak van misvattingen over dit onkruidbestrijdingsmiddel. Dat blijkt uit een reconstructie van twee decennia onderzoek naar effecten van glyfosaat op…


4,3 miljoen euro verduisterd door medewerker Royal FloraHolland

11-07-2019 - 0 reacties In een periode van negen maanden is 4,3 miljoen euro verduisterd bij Royal FloraHolland. Dit blijkt uit het forensisch onderzoek wat in opdracht van de organisatie is uitgevoerd. Een medewerker van de financiële afdeling werd eerder al door de politie aangehouden in deze zaak.


Bezoekers tweede Pootaardappelvelddag gaan voor de inhoud

10-07-2019 - 0 reacties Op 3 juli vond de Pootaardappelvelddag plaats in Swifterbant, georganiseerd door Delphy en vakblad ‘v/d Grond’. Een belangrijk thema op de tweede Pootaardappelvelddag was loofdoding. Op het proefperceel was een demo aangelegd waarin alternatieve middelen en methoden werden getoond ten opzichte van het volgend jaar niet meer toegelaten Reglone. Onder andere met een zuur product werden goede resultaten bereikt. In het onderzoek wat Delphy binnenkort aanlegt in opdracht van de brancheorganisatie Akkerbouw worden diverse spuitschema’s, nieuwe middelen en methoden en…


Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldingen mestfraude vanuit Brabant

09-07-2019 - 1 reacties Minister Schouten heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de aanpak van mestfraude een prioriteit heeft. Opvallend: middels de NVWA kwamen veruit de meeste meldingen in de periode tussen 2017 en heden uit de provincie Brabant. 

In Nederland is er een systeem dat burgers bij diverse meldpunten een mogelijke verdenking van mestfraude aan kunnen melden. Instanties waar dit bij kan zijn onder meer de NVWA, RVO, de politie, Waterschappen, omgevingsdiensten en gemeenten en bij diverse andere meldpunten als Meld Misdaad Anoniem, Milieu Klachten Centrale en Samen Sterk in Brabant. Als het gaat om zaken die betrekking hebben tot mestfraude, worden deze doorgezet naar de NVWA.

Meldingen overheidsinstanties
Binnen de genoemde overheidsdiensten hebben elk hiervan een eigen verantwoordelijkheid voor het toezicht op wet- en regelgeving. Zo hebben ze allen procedures ingesteld om alle meldingen zorgvuldig te kunnen beoordelen. Minister Schouten geeft aan dat het voor de hand ligt dat klachten over mestfraude gemeld worden, of terecht komen bij de NVWA, RVO.nl of de politie.

RVO.nl
Alle fraudesignalen die telefonisch, schriftelijk of via het digitale formulier 'melden mogelijke fraude' bij RVO.nl binnenkomen worden geregistreerd. Bij de melder wordt er vervolgens gecheckt of de bestaande wet- en regelgeving op een juiste manier is geïnterpreteerd. RVO.nl doet vervolgens onderzoek naar de melding en er zijn meerdere uitkomsten na een melding van vermoedelijke (mest)fraude mogelijk. Als er sprake is van een vermoeden van (mest)fraude wordt er aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Echter, het kan ook voorkomen dat een melding voor nader onderzoek wordt doorgezet naar de NVWA.

NVWA
De Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA ontvangt naast de meldingen van bedrijven en burgers ook informatie vanuit de eigen inspecteurs, anonieme informatie vanuit het TCI1, van andere opsporingsdiensten, van overheidsinstanties en Europese Onderzoek bevelen van andere landen. Binnen Gebiedsgericht handhaven en bij bepaalde risicogericht geselecteerde ondernemingen wordt door de NVWA al snel samengewerkt met andere toezichtspartners om zo de slagkracht en effectiviteit te kunnen vergroten.

Politie
Net als bij andere zaken kan men als burger melding maken van mestfraude via de website van de politie. Bij vermoedens en signalen van mestfraude wordt er altijd eerst contact gezocht door de politie met de NVWA en/of het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Zoals hierboven valt af te leiden kunnen diverse instanties meldingen met betrekking tot mestfraude ontvangen. Echter is er geen instantie die alle meldingen van alle andere instanties verzamelt. De verschillende instanties werken wel met elkaar samen aan de aanpak van (mest)fraude vanuit de Versterkte Handhavingsstrategie Mest.

Brabantse aangiften tussen 2017-2019
In de periode van de afgelopen tweetal jaren zijn er een aantal aangiften met betrekking tot mestfraude binnengekomen. Minister Schouten geeft in haar brief een verdeling van de aangiften per overheidsdienst aan voor de genoemde periode.

De NVWA heeft in deze periode in totaal 34 signalen in relatie met (mest)fraude vastgelegd. Daarvan hebben er 20 betrekking op de provincie Brabant, en dan voornamelijk het zuidoostelijke deel van de provincie. Deze signalen zijn voornamelijk afkomstig van de eigen inspectiediensten van de NVWA als afkomstig van de TCI.
Meldingen met betrekking tot mestfraude worden bij de politie niet geregistreerd, maar wel strafrechtelijke feiten zoals valsheid in geschrifte of oplichtingen. Een overzicht van de hoeveelheid aangiften van mestfraude is daarom niet kenbaar te maken. RVO.nl heeft in deze periode een 25-tal meldingen binnengekregen van mogelijke mestfraude.

Samenwerking met zuiderburen
Omdat de NVWA een duidelijk signaal afgeeft in aantal meldingen dat er vanuit Brabant is gekomen, geeft minister Schouten in haar brief aan dat dit de toezicht niet alleen tot Nederland beperkt. Brabant is een van de zuidelijke Nederlandse provincies en daarom vormt dit een reëel gegeven om aan te nemen dat de fraude zich mogelijk over de grens heen naar België kan gaan begeven. Schouten: "Tussen de Vlaamse en de Nederlandse controleautoriteiten is er regelmatig contact over de uitwisseling van grensoverschrijdende transporten (zowel import als export) van dierlijke mest. Door het kenbaar maken van deze gegevens krijgen de bevoegde autoriteiten zicht op de transporten en daarmee op de afnemers en gebruikers van de meststoffen.

Deze uitwisseling van data biedt inzicht om indien mogelijk gerichte onderzoeken te kunnen opstarten. Ook op dit vlak is er op operationeel niveau afstamming met de Vlaamse mestbank. Op mest importen vanuit België worden analyses uitgevoerd. RVO.nl onderneemt vervolgens actie als blijkt dat Belgische bedrijven hun grensoverschrijdende afvoer wel hebben geregistreerd in het Belgische Mestafzetdocumentenregister, terwijl die niet meer terug te vinden zijn in het Nederlandse vervoersbewijzen dierlijke mest (VDM) register.

Wil iemand een signaal van mestfraude melden, maar dit absoluut anoniem doen, dan kan dit bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA. Dit team werkt met informanten waar de identiteit ten alle tijde wordt afgeschermd. De identiteit van de melders is van cruciaal belang omdat er mogelijk verregaande consequenties meespelen wanneer hun identiteit bekend wordt. Denk hierbij aan ontslag, bedreiging of erger.

Bron: LNV


"Bij problemen wijzen naar bloementeler is selectief"

09-07-2019 - 0 reacties Eerder dit jaar publiceerde de University of California San Diego School of Medicine een onderzoek, waaruit zou blijken dat kinderen in Ecuador, die in de buurt wonen van kwekerijen, gemiddeld een hogere bloeddruk zouden hebben dan normaal t.g.v. blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen, en specifiek…


Bieten beregenen met 40 millimeter heeft meeste effect

08-07-2019 - 0 reacties Bij beregenen geeft een gift van 40 millimeter de grootste opbrengstverhoging bij suikerbieten. Als er nadien geen neerslag valt, kan een teler deze gift na tien dagen herhalen, blijkt uit onderzoek.


Bieten beregenen met 40 millimeter geeft meeste effect

08-07-2019 - 0 reacties Bij beregenen geeft een gift van 40 millimeter de grootste opbrengstverhoging bij suikerbieten. Als er nadien geen neerslag valt, kan een teler deze gift na tien dagen herhalen, blijkt uit onderzoek.


Canadese Duroc eindbeer geeft de beste vleeskwaliteit

08-07-2019 - 0 reacties Een Canadese Duroc beer als vader geeft de beste vleeskwaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van ILVO en LANUPRO (UGent). Na de Duroc hebben de nakomelingen van de Franse Piétrain en tenslotte de Belgische Piétrain de beste vleeskwaliteit.


Ruim veertig procent Nederlandse boeren lijkt te bedanken voor kringloopsubsidies

08-07-2019 - 0 reacties Minister Schouten wil de normen voor het verkrijgen van landbouwsubsidies vanuit het gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid aanscherpen. De Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) deed onlangs een voorstel aan de regering over de manier waarop dat zou kunnen[/url]. Uitgeverij Agrio geeft aan aantal bladen voor de agrarische markt uit en deed onderzoek naar de reactie van boeren op die voorstellen en gedachten van de minister. Ze reageren nogal massaal afwijzend, stelt Agrio vast op basis van zijn steekproef. De kosten wegen niet op tegen de (gesubsidieerde) baten. De minister zelf denkt dat de boeren het gat moeten overbrengen door consumenten meer te laten betalen voor hun voedsel.


Nieuwe verzadigd vet-opinie heeft geen consequenties voor Nutri-Score

08-07-2019 - 0 reacties Afgelopen donderdag verscheen in het Britse medische vakblad BMJ een artikel van een aantal zwaargewichten uit de normale wetenschap op het gebied van de voedingsleer. Ze adviseren de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de sinds vele decennia geldende waarschuwing tegen de consumptie van verzadigd vet te laten varen. Volgens hen is die waarschuwing schadelijk voor de volksgezondheid. Ze deden geen nieuw onderzoek, maar gaven hun advies vanuit de overtuiging dat de consensus over verzadigd vet dringend aan revisie toe is. Het gaat om een groep onderzoekers waarvan velen onderzoek hebben gedaan voor de zuivelindustrie.

Foodlog legde de nieuwe inzichten voor aan de Franse volksgezondheidsdeskundige Serge Hercberg. Hij stond aan de wieg van de Nutri-Score, het Franse voedselstoplicht dat inmiddels ook in Spanje, België en Nederland voet aan de grond heeft gekregen. foodwatch promoot het en 6 Europese consumentenbonden voeren campagne voor invoering van de Nutri-Score in de EU. Supermarkten willen het graag invoeren om consumenten gemakkelijker voor gezonde voeding te laten kiezen. Verandert de opinie in de BMJ de berekening van de Nutri-Score op het gebied van verzadigd vet? Daar is voorlopig geen aanleiding voor, zegt Hercberg in het artikel dat hij voor ons schreef.


Het ene zitten is het andere niet

07-07-2019 - 0 reacties Niet alle soorten van ‘zitten’ zijn even slecht voor de gezondheid. Dat moet blijken uit nieuw Amerikaans onderzoek.


Invloed boer op water is kleiner dan gedacht

07-07-2019 - 1 reacties De maatregelen die Friese boeren de afgelopen vijftien jaar hebben genomen tegen perceelafspoeling hebben nauwelijks effect gehad op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat blijkt uit een onderzoek dat NMI Wageningen heeft uitgevoerd.