Onderzoek

Volg al het nieuws over Onderzoek, een van de 14132 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Onderzoek nieuwsbrief.

Onderzoek nieuws

Rapport RIVM-onderzoek cumulatieve blootstelling residuen gewasbescherming verschijnt 1 juli 2018

24-04-2018 - 0 reacties

De opleverdatum van het onderzoek door het RIVM naar de cumulatieve blootstelling van gewasbeschermingsmiddelen verschijnt op 1 juli 2018 en niet in maart, zoals eerder aangekondigd. Dat schrijft minister Bruins voor Medische Zorg en Sport in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer. Er zijn diverse stappen.....


Infectieziekten belangrijkste oorzaak strandingen bruinvissen aan Nederlandse kust

24-04-2018 - 0 reacties

Aan de Nederlandse kust stranden jaarlijks honderden bruinvissen. Ruim vijftig van deze dieren zijn in 2017 postmortaal onderzocht. Een derde daarvan is gestorven door ziekte, waarbij longontsteking de meest voorkomende diagnose was. Dit blijkt uit onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.


Aangespoelde spiering op Urk

24-04-2018 - 0 reacties

Op zondag 15 april hebben we poolshoogte genomen van een dag eerder aangespoelde dode spiering op Urk. We hebben de daar op het strandje aangetroffen spiering verzameld, meegenomen voor verder onderzoek en foto’s gemaakt. Het uitgevoerde onderzoek geeft geen echte duidelijke oorzaak van de waargenomen sterfte. De zeer beperkte omvang van de sterfte - eenmalig en alleen bij Urk – zien wij niet als alarmerend.


Zeeuwse suikerbiet onderzocht op bladziekten

24-04-2018 - 0 reacties

VLISSINGEN - Onderzoeksbureau Delphy gaat onderzoek doen naar bladziekten bij Zeeuwse suikerbieten. Er wordt van een ras een deel wel behandeld tegen bladziekten en een deel niet.


Toename ziektedruk bieten: uitbreiding onderzoek bladziekten

24-04-2018 - 0 reacties

De ziektedruk van bladziekten is de afgelopen jaren in de praktijk flink toegenomen. Dit is voor Delphy aanleiding om het onderzoek naar de verschillen tussen bietenrassen en hun gevoeligheid in bladziekten uit te breiden naar vier regio’s.


'Lat voor vervangen van eiwitten uit vlees of zuivel ligt hoog'

23-04-2018 - 0 reacties

Om in de toekomst wereldwijd alle mensen van voedsel te kunnen voorzien is het noodzakelijk dat zij een groter deel van de eiwitten die zij consumeren uit plantaardige bronnen halen. Maar de lat voor het vervangen van eiwitten uit bijvoorbeeld vlees of zuivel ligt hoog. De uitdaging zit in het ontwikkelen van eiwitten die volgens de eisen geleren, schuimen of emulgeren. Het eiwit moet de aminozuren in de juiste verhouding leveren, goed verteerbaar zijn en goed te verwerken zijn, zegt Fred van Velde. Hij leidt het onderzoek dat NIZO doet naar eiwitfunctionaliteit en is daarnaast sinds eind vorig jaar lector eiwittransitie in voeding aan de HAS Hogeschool in Den Bosch.


Groter P-verlies bij compost op niet-kerend systeem

23-04-2018 - 0 reacties

Na composttoediening is een groter fosfaatverlies te zien bij niet-kerend werken op gedraineerde grond. Bij kerend grondbewerken nam de P-lekkage na een compostgift toe met de factor 2,9. Bij niet-kerend werken was de fosfaat-uitspoeling zelfs 5,3 maal groter. Dat blijkt uit Canadees onderzoek.


Kabinet vergist zich in onderzoek en verhoogt de BTW op groente en fruit

23-04-2018 - 0 reacties

Min of meer tussen neus en lippen door meldde minister Carola Schouten tijdens het debat over voedselbeleid dat het kabinet de btw-verhoging op groente en fruit doorzet. Alle protesten ten spijt.

" width="150">


Alle pluimveehouders betalen vanaf nu verplicht mee aan onderzoek

22-04-2018 - 0 reacties

Alle pluimveehouders in Nederland betalen vanaf nu weer verplicht mee aan onderzoeksprojecten voor de Nederlandse pluimveehouderij.


Perceelsranden ideale voedingsbodem voor nachtzwaluw

20-04-2018 - 0 reacties

De perceelsranden die landbouwers al dan niet via een beheerovereenkomst inrichten en onderhouden vormen een interessant jachtgebied voor heel wat soorten, waaronder ook de nachtzwaluw. Die blijkt vooral erg graag in Limburg te vertoeven, onder meer rond het militair domein. Al sinds 2009 voert de UHasselt, samen met verschillende partners, intensief onderzoek naar de leefgewoonten van de nachtzwaluwen in Limburg. Dat laat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) weten.


Extra ruwvoer heeft geen positief effect op staartbijten

19-04-2018 - 0 reacties

Extra ruwvoer heeft geen positief effect op staartbijten. Dat blijkt uit een onderzoek van het veevoeronderzoekscentrum in Schleswig-Holstein naar de effecten van extra ruwvoer op het staartbijten en tevens de economie en prestaties.


NVP zet vraagtekens bij onderzoek RIVM naar ziekteverwekkers in de vleeskuikenhouderij

19-04-2018 - 0 reacties

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) vindt dat vleeskuikenhouders niet klakkeloos een vragenlijst in moeten vullen bij een onderzoek naar ziekteverwekkers door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De vakbond adviseert vleeskuikenhouders bezwaar aan te tekenen en heeft een voorbeeldbrief opgesteld.


LTO Glaskracht en GroentenFruitHuis herkennen zich niet in cijfers CBS over biologische bestrijding

19-04-2018 - 0 reacties

Volgens het CBS is op basis van een enquête gebleken dat in de glasgroentesector minder biologische bestrijders worden toegepast door de komst van nieuwe veredelingstechnieken en technologische innovaties. LTO Glaskracht Nederland en GroentenFruitHuis zien veranderingen in de inzet van biologische bestrijders, maar ontkennen dat er op minder bedrijven c.q. areaal biologische bestrijders worden toegepast. Een recent intern onderzoek onder de leden van GroentenFruitHuis en de monitoring van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in 2016 bevestigen dit.


'Helft boeren wil bodem verbeteren'

19-04-2018 - 0 reacties

Ruim de helft van de boeren wil meer maatregelen nemen om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Meer dan driekwart van de boeren geeft aan meer behoefte te hebben aan praktische kennis. Dit komt naar voren uit Het Grote Bodemonderzoek, een landelijke online onderzoek naar bodembeheer door boeren.
� Meer informatie op de website van Nieuwe Oogst


Kort interval tussen melken in de ochtend en avond kost kilogrammen melk en eiwit

19-04-2018 - 6 reacties

Het Frans onderzoeksbedrijf voor de melkveehouderij Trévarez in Bretagne melkt tweemaal per dag. Binnen het innovatieproject EuroDairy heeft het bedrijf een test gedaan met het terugbrengen van het interval tussen de ochtend- en avondmelking van 10 uur naar 6,5 uur. Het onderzoek duurde totaal 4 maanden, verdeeld over 2 winters, met de koeien op stal. Per dag produceerden de koeien met een melkinterval van 6,5 uur 4,5% minder melk in vergelijking met de controlegroep met een interval van 10 uur. Het eiwitgehalte nam met 1 gram per kilogram melk af. Het vetgehalte werden niet beïnvloedt. Er waren geen effecten op het celgetal en er werd ook geen invloed gevonden op de gezondheid en het gedrag van de koeien.


Veel maistelers beslissen op het laatste moment over rassenkeuze

19-04-2018 - 0 reacties

Aan de MaïsScan 2018, een jaarlijks grootschalig onderzoek onder maistelers in Nederland,van het onafhankelijke onderzoeksbureau Geelen Consultancy in Wageningen, namen in februari 667 maistelers deel. Op het moment van het onderzoek had 40% nog geen keuze gemaakt voor het te telen ras voor het komend seizoen. Uit navraag bij zaadleveranciers blijkt dat aandeel kort voor het zaaien nog altijd circa 20% te zijn. Deze telers beslissen op het allerlaatste moment of ze laten de keuze over aan de loonwerker of de leverancier. De laatste jaren groeit het aantal telers dat een mengsel van rassen teelt. Slechts een kleine 10% van deze telers geeft aan te weten uit welke rassen het mengsel bestaat.


Mestprobleem gaat letterlijk in rook op

19-04-2018 - 0 reacties

Mest kopen, drogen, verbranden en vervolgens groen gas overhouden. Het enige bijproduct is hoogwaardige koolstof wat voor een deel kunstmest kan vervangen. Het Hoogeveense bedrijf Stercore deed er onderzoek naar en het kan. Het streven is om in 2019 de eerste fabriek in Emmen te openen.


Groen gas fabriek uit mest zonder afval of uitstoot is mogelijk

19-04-2018 - 0 reacties

Groen gas winnen uit dierlijke mest zonder uitstoot of afval en zeer hoogwaardige koolstof over houden? Uit onderzoek blijkt dat het kan. De eerste fabriek kan in 2019 in Emmen draaien.


RIVM onderzoekt ziekteverwekkers in de vleeskuikehouderij

19-04-2018 - 0 reacties

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet dit jaar in samenwerking met de NVWA onderzoek naar ziekteverwekkers in de vleeskuikenhouderij.


NVP: werk niet klakkeloos mee aan vragenlijst ziekteverwekkers vleeskuikenhouderij

19-04-2018 - 0 reacties

De NVP vindt dat vleeskuikenhouders niet klakkeloos een vragenlijst in moeten vullen bij een onderzoek naar ziekteverwekkers door het RIVM ( Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). De vakbond adviseert vleeskuikenhouders bezwaar aan te tekenen en heeft een voorbeeldbrief opgesteld.