Onderzoek

Al het Onderzoek nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Onderzoek nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Onderzoek nieuws

Bijna een op de vijf ondernemers is niet voorbereid op brexit

19-03-2019 - 0 reacties Met nog precies tien dagen te gaan tot de brexit zegt 17 procent van de Nederlandse ondernemers die zaken doet met Verenigd Koninkrijk niét voorbereid te zijn. Drie maanden geleden was dat nog 29 procent, zo blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel.


Gif in mest bedreiging voor insecten en vogels

19-03-2019 - 15 reacties

Originele beschrijving

De provincie Fryslân zou moeten onderzoeken hoeveel bestrijdingsmiddelen er in weidevogelgebieden via de mest van koeien in de bodem komt. Een pas afgerond Gelders onderzoek belooft weinig goeds, zegt wetenschapper Frank Berendse.


Landelijke partijen in provincie niet altijd op één lijn

19-03-2019 - 0 reacties Landelijke politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen, hebben in verschillende provincies niet altijd dezelfde standpunten. Dat blijkt uit onderzoek van Agrio naar standpunten van provinciale partijen over landbouwonderwerpen.


Onderzoek naar effect inundatie op stengelaaltje en schimmels op zavel en klei

19-03-2019 - 0 reacties De eenheid Open Teelten van Wageningen Universiteit en Research gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om op zavel en kleigronden het stengelaaltje, witrot en fusarium onder controle te krijgen met behoud van bodemkwaliteit.


Wat was er eerder: het ei of het slechte onderzoek?

18-03-2019 - 0 reacties Net nu het ei was vrijgepleit, meldt een groot Amerikaans onderzoek dat we toch moeten oppassen met die cholesterolbommen.


Wonderlijk dat Nederland nooit onderzoek heeft gedaan naar de ecologische effecten van mestinjectie

18-03-2019 - 0 reacties Onlangs sprak Foodlog met dr. Jeroen Onrust van de Rijksuniversiteit Groningen over zijn onderzoek naar het gedrag van wormen in weideland. Daarin zei hij onder meer dat de manier waarop melkveehouders hun land bemesten bijdraagt aan het verdrogen van de bodem.
De Wageningse onderzoekers Prof. Jan Willem van Groenigen en dr. Ron de Goede reageerden in Boerderij. Volgens hen is de opzet van het onderzoek van Onrust niet geschikt om het aantal wormen als gevolg van de in Nederland verplicht gestelde mestinjectie aan te tonen. Dat het aantal wormen daalt bij een droge bodem, vinden de WUR-onderzoekers nogal wiedes. De link die Onrust legt tussen mestinjectie en droge grond is volgens Prof. Van Groeningen en De Goede niet hard gemaakt. “Die mogelijke link wordt aan de hand van de onderzoeksresultaten gesuggereerd en niet onderbouwd met relevant onderzoek van anderen. Dat vind ik zorgelijk”, zegt van Groenigen. Vandaag reageren dr. Onrust en zijn inspirator en mede-onderzoeker Prof. Theunis Piersma op de Wageningse kritiek.


"Herkomst biologische landbouwproducten nog vaak niet te traceren"

18-03-2019 - 0 reacties Veel biologische producten, die in de Europese Unie verkocht worden, kunnen niet naar de landbouwproducent worden getraceerd. En soms duurt het meer dan 3 maanden om ze te traceren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Rekenkamer. Het onderzoek is een vervolg een onderzoek in 2012. De Rekenkamer…


Honderden wetenschappers gaan op expeditie onder het poolijs

17-03-2019 - 0 reacties Het is een onderneming van formaat. Een ijsbreker met honderden wetenschappers, ook uit Nederland, laat zich een jaar lang ‘invriezen’ in de Noordpool voor onderzoek.


CO2-belasting: deze landen gingen Nederland voor

16-03-2019 - 0 reacties Een verrassende wending van het kabinet deze week: er komt toch een CO2-heffing voor bedrijven. Tot onvrede van de werkgevers. Zij vrezen voor een verslechtering van de internationale concurrentiepositie en banenverlies.
Zo'n heffing zou Nederlandse bedrijven volgens hen benadelen ten opzichte van landen waar geen CO2-belasting bestaat. Maar Nederland is lang niet het enige land waar een CO2-taks komt, of al is. Zo zijn er ook plannen in buurland België. Landen als Zweden, Noorwegen en Frankrijk hebben er zelfs al een.
Op dit moment betalen Nederlandse bedrijven al voor hun uitstoot door middel van het Europese emissiehandelssysteem (ETS): plusminus 20 euro per ton uitstoot. Daar komt met de invoer van een CO2-heffing een bedrag bovenop.
Van 1 tot 139 dollar
Wereldwijd zijn er 45 nationale en 25 subnationale regelingen met betrekking tot CO2-uitstoot, blijkt uit onderzoek van de Wereldbank. In alle landen waar die regelingen gelden, betalen bedrijven een bepaald bedrag per ton koolstofdioxide. De hoogte van dat bedrag varieert flink. Van 1 Amerikaanse dollar tot 139 dollar per ton.
In een aantal landen betalen bedrijven nu al meerdere belastingen over hun uitstoot, zoals in Zweden. De prijs per ton uitstoot ligt daar dan ook flink hoger dan in andere landen: 112 euro. Ook in Noorwegen is er al een extra CO2-heffing. Daar betalen bedrijven 52 euro per ton uitstoot. Ook in onder meer het Verenigd Koninkrijk en IJsland zijn er extra heffingen. (Bron: De Nederlandsche Bank)
Wel is het zo dat er in bijna al die landen uitzonderingen zijn voor de industrie. De heffingen worden dus betaald door bijvoorbeeld de transportsector, de bouw en de elektriciteitssector.
"Nederland betaalt in vergelijking met een aantal andere landen dus eigenlijk nog weinig voor de uitstoot van koolstofmonoxide", zegt Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit.
Dat beaamt Daan van Soest, hoogleraar economie aan Tilburg University. "Een verhoging van dat bedrag is meer om een beetje bij te trekken. Nederland is lang niet het braafste jongetje van de klas."
De hoogleraren verwachten bovendien dat veel andere landen ook snel een aanvullende CO2-taks invoeren. "Maatschappelijk gezien staat het klimaat zo hoog op de agenda, landen moeten wel wat doen", zegt Kavelaars.
Maar VNO-NCW wijst erop dat dit anders ligt voor de industrie, omdat die dus in veel landen een uitzonderingspositie geniet. Zij verwijzen naar een onderzoek dat PwC recent uitvoerde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De nieuwe heffing zal de kosten voor de Nederlandse industrie dus verhogen ten opzichte van het buitenland.
Verplaatsing voorkomen
"Het kabinet moet dus voorzichtig zijn met heffingen bovenop de ETS", zegt een woordvoerder van VNO-NCW. "We moeten voorkomen dat de productie door oplopende kosten verplaatst naar andere landen. Want dan wordt én het klimaat slechter én loopt de Nederlandse productie terug."
Volgens Kavelaars is het vooral de vraag wat het kabinet gaat doen met het geld. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de overheid het geld gaat gebruiken om de industrie weer op een andere manier te compenseren. "Ook zullen de bedrijven een deel van de kosten doorberekenen aan de consument."
Een 'verstandige' heffing
Het kabinet wil naar eigen zeggen een "verstandige" CO2-heffing invoeren. Dat bedrag komt bovenop de plusminus 20 euro die Nederlandse bedrijven op dit moment betalen per ton uitstoot. Hoe hoog dat gaat worden, is nog niet bekend. Het kabinet laat de nieuwe voorstellen nu opnieuw doorrekenen en komt eind april met definitieve klimaatplannen.
Eind januari pleitten 71 economen - waaronder Van Soest - nog voor een heffing van 50 euro per ton koolstofdioxide. Het is de vraag in hoeverre het kabinet gehoor geeft aan die oproep.


Pilot met kunstmestvervanger van start

16-03-2019 - 0 reacties Komende week kan de nieuwe Groene Weide Meststof machine van Slootsmid uit Beltrum volop aan de slag. De machine zal vooral bij de bemesting van de eerste twee sneden gras ingezet worden. Officiële aftrap seizoenDriewieler met spuittechniekVergelijking met kunstmest goed doorstaanMeer onderzoek op KTC de Marke


Windmolens zijn verantwoordelijk voor het doden van insecten

15-03-2019 - 30 reacties De oorzaken van het doden van insecten zijn blijkbaar veel complexer dan waar veel consumenten en milieuorganisaties van uitgaan.

Dit blijkt uit ten minste één recente studie van het Instituut voor Duits Lucht- en Ruimtevaartonderzoek (DLR). Daar concluderen de auteurs dat voor een aanzienlijk deel van de decimering van de bevolking van vliegende insecten sinds 1990, de massale expansie van windparken verantwoordelijk is.

De windparken decimeren niet alleen de vliegende insecten , maar door de insecten klap voor de rotorbladen ook de efficiëntie van het systeem tot 50 procent kan verminderen. De auteurs van het onderzoek concluderen dat de analyse van windenergie sinds 1990 ", ondanks de bestaande onzekerheden, een zorgwekkende ontwikkeling laat zien."


Informatie over duurzame melkveehouderij gebundeld voor MBO onderwijs

15-03-2019 - 0 reacties Voor het MBO onderwijs is informatie verzameld over duurzame melkveehouderij. Er is gezocht naar actuele, toegankelijke informatie die online beschikbaar is. Bronnen zijn vooral onderzoek, overheid en bedrijfsleven, maar ook verschillende duurzaamheidsprojecten en natuurorganisaties.


Behandelen achterste teennagel slecht voor welzijn hennen

15-03-2019 - 0 reacties Meer onderzoek noodzakelijk voor ingrepen bij vleeskuikenvaderdieren


Europa worstelt met traceren bio

15-03-2019 - 0 reacties Het controlesysteem voor biologische producten is verbeterd, maar er blijven nog enkele uitdagingen bestaan, dat stelt de Europese Rekenkamer in een speciaal verslag. Veel biologische producten die in de Europese Unie verkocht worden kunnen niet naar de landbouwproducent worden getraceerd. En soms duurt het meer dan drie maanden om ze te traceren. In 2012 werd al eens een gelijkaardig onderzoek gevoerd. “We constateerden dat het controlesysteem was verbeterd sinds onze vorige controle en dat onze aanbevelingen over het algemeen waren uitgevoerd, maar er bleven enkele uitdagingen bestaan”, klinkt het bij de Europese Rekenkamer.


Democratie lijkt de beste vorm van bestuur voor de volksgezondheid

15-03-2019 - 0 reacties Een groot onderzoek met statistische gegevens van 170 landen over een periode van een halve eeuw geeft een nieuwe betekenis aan het begrip ‘gezonde democratie’. In een democratisch land heb je meer kans op een lang en gezond leven, zegt het rapport.


Minister Schouten stelt €2,5 miljoen beschikbaar voor biodiversiteitsonderzoek

13-03-2019 - 0 reacties Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat eind vorig jaar werd gelanceerd. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt €2,5 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar mogelijkheden om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen, schrijft Trouw. De krant sprak met Schouten en met Louise Vet, pleitbezorger van het Deltaplan, 'twee gelijkgestemde zielen'.


Onderzoek naar grootschalige fraude bij Rijkswaterstaat

12-03-2019 - 0 reacties ARNHEM - Naar aanleiding van aangifte door Rijkswaterstaat tegen een medewerker is de politie een onderzoek gestart. Er is een verdenking van het plegen van grootschalige fraude door de medewerker en derden. Dat betekent dat het onderzoek niet alleen gericht is op de betreffende medewerker maar breder plaatsvindt.

Dinsdag vond een doorzoeking plaats in de woning van de verdachte medewerker. Er is geen aanhouding verricht. De politie sluit meerdere aanhoudingen in het onderzoek niet uit.


Waardering voor boer en buitengebied is hoog

12-03-2019 - 0 reacties Boeren spelen een cruciale rol bij de leefbaarheid van het Nederlandse platteland en moeten hiervoor beter beloond worden. Dat is de uitkomst van een onderzoek van Wageningen Environmental Research. LTO Nederland deelt de waardering voor het buitengebied even als de zorg van de instandhouding ervan.


Emissiearmer bemesten met sleepvoet

12-03-2019 - 0 reacties Het Nederlands Meetinstituut (NMi) start een onderzoek met Triple Spray om zo de ammoniakemissie terug te dringen bij bemesting met de sleepvoetmachine.


Emissiearm bemesten met sleepvoet

12-03-2019 - 0 reacties Het Nederlands Meetinstituut (NMi) start een onderzoek dat de ammoniakemissie terug kan dringen bij bemesting met de sleepvoetmachine.