Onderzoek

Onderzoek nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Onderzoek nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Onderzoek nieuws

Waarom wonen naast een maïsveld niet moet verontrusten

20-07-2018 - 0 reacties

“Kijkt u vanuit uw huis uit op een maïsveld? Dan hebt u een verhoogde kans om te sterven aan een luchtwegaandoening.” Sommige kranten trekken te snel te simpele conclusies uit het onderzoek dat in Nederland is uitgevoerd. Een associatie maar geen verband werd gevonden tussen de nabijheid van maïsteelt en een hogere sterfte aan luchtwegaandoeningen. De oorzaak-gevolgrelatie staat niet vast omdat de onderzoekers in feite de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen willen achterhalen maar het hen (voorlopig) ontbreekt aan data. Daarom zeggen ze er zelf bij dat levensstijl ook de verklaring kan zijn voor hun tweede vaststelling, namelijk dat mensen die dichter bij landbouwpercelen wonen over het algemeen zelfs wat gezonder zijn.


Biologische afbraak van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's) goed mogelijk

20-07-2018 - 0 reacties

Geef met PAK’s verontreinigd slib de tijd en het wordt bijna vanzelf schoon. Dat is de uitkomst van een langjarig onderzoek naar verontreinigde bagger door Joop Harmsen en René Rietra. Het bijzondere aan dit onderzoek is de duur ervan, zeggen beide onderzoekers. ‘Een onderzoek van 25 jaar, waarvan de resultaten nu gepubliceerd zijn, is in Nederland, maar ook wereldwijd tegenwoordig ongekend.’


USDA: minder overheidsinvesteringen in landbouwinnovatie bedreiging voor voedselzekerheid

19-07-2018 - 0 reacties

‘Investeren in onderzoek en ontwikkeling (R&D) is een belangrijke aanjager van de toenemende productiviteit van de landbouw’. Dat schrijven economische onderzoekers van het Amerikaans ministerie van landbouw, het United States Department of Agriculture (USDA), in een toelichting op een pas verschenen rapport. Als gevolg van de economische crisis die volgde op het financiële rampjaar 2008 toen de bankencrisis losbarste, zijn de investering door de overheden in rijke landen tussen 2009 en 2013 met gemiddeld 6 procent teruggelopen. Dat had overal gevolgen voor de innovatie van de landbouw, constateert de Amerikaanse overheid.

" width="150">


Duurzame bijenhouderij met weerstand tegen varroamijt

19-07-2018 - 0 reacties

Het gaat niet goed met de bijen. Ze worden bedreigd door ziekten, parasieten, invasieve exoten en bestrijdingsmiddelen. Een filmpje maakt duidelijk dat de varroa-mijt de grootste vijand is. Er is daarom onderzoek naar bijen met weerstand tegen de varroamijt.


Onderzoek toont aan: actief kool inzetbaar voor waterzuivering glastuinbouw

19-07-2018 - 0 reacties

In 2017 is binnen het project 'Technologie voor behandeling
lozingswater glastuinbouw' onderzoek uitgevoerd naar de toepasbaarheid
van actief kool voor het zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen in
lozingswater van de glastuinbouw. Dit omdat bij aanvang van het project
hier geen kennis over.....


'Geen duidelijke relatie tussen aandoeningen en wonen bij landbouw'

18-07-2018 - 0 reacties

Er is geen duidelijk verband tussen het wonen nabij landbouwpercelen of teelten en gezondheidsaandoeningen. Mensen die dichtbij landbouwpercelen wonen, lijken zelfs gemiddeld iets gezonder te zijn dan personen die daar verder vandaan wonen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, de Universiteit Utrecht en Nivel.


Grootschalige controle bij mestverwerkingsbedrijf Gebr. Oude Lenferink in Fleringen

17-07-2018 - 0 reacties

Bij mestverwerker Gebr. Oude Lenferink in het Overijsselse Fleringen vond zaterdag 14 juli een onaangekondigde inspectie plaats waarbij onder meer de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), politie en douane waren betrokken. De inval werd gedaan in het kader van een onderzoek door het Transport Informatie en Expertise Centrum (TIEC). Daarin werken NVWA, ILT, politie, douane en eventueel andere toezichthouders samen. De ILT wilde niet zeggen of de inval het gevolg was van concrete verdenkingen tegen het bedrijf.


Droogte helpt archeologen - maar nauwelijks in Nederland

17-07-2018 - 0 reacties

Een Romeinse villa. Een begraafplaats uit de Bronstijd. Loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog. Door de droogte van de afgelopen weken komen ze als littekens in het landschap weer boven. Maar in Nederland is er maar weinig oog voor dit soort sporen, waarschuwt expert Anke Stoker van de Vrije Universiteit Amsterdam.
De sporen ontstaan doordat op plekken waar de grond vroeger omgewoeld is, meer water achterblijft en plantenwortels dieper kunnen groeien. In tijden van droogte, zoals de afgelopen weken, is te zien dat op die plekken gewassen hoger groeien of minder snel verdorren dan in de directe omgeving. Dergelijke 'vegetatiesporen' kunnen archeologen op onontdekte resten wijzen.
In Wales werd de afgelopen weken meerdere keren een vliegtuig ingezet om speciaal luchtfoto's te maken. Het leverde meerdere aanknopingspunten op voor verder onderzoek, laat de archeologische dienst weten.
Anke Stokers handen jeuken om dergelijke foto's ook in Nederland te maken. "Ik zou heel graag Zuid-Limburg nog een keer proberen, Romeinse sporen zoeken. Die zijn er genoeg. Ik heb weleens de Romeinse weg zien liggen. In graanvelden wil ik ook speuren naar plattegronden van boerderijen; als dat in Denemarken kan, dan kan het ook hier."
'Ontzettend jammer'
Jarenlang probeerde Stoker collega's enthousiast te krijgen, maar dat lukte niet. Hoewel Nederland een ongekende droogte meemaakt, kent de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed geen plannen om de lucht in te gaan. "We hebben geen lijstjes klaarliggen", zegt een woordvoerder. "Gemeenten doen wel steeds meer met drones, om monumenten in kaart te brengen, maar we zijn niet actief naar aanleiding van de droogte."
"In Nederland is luchtfotografie een ondergeschoven kindje geworden", vindt Stoker, die inmiddels de methode toepast bij archeologisch onderzoek in Griekenland. "Het is geschrapt uit het onderwijs, het is niet meer een standaardmethode in de archeologie. De waarde wordt niet onderkend."
"We zouden het wel wat intensiever kunnen gebruiken", beaamt ook hoogleraar landschapsarcheologie Heleen van Londen. "Links en rechts wordt er nog wel wat gedaan, maar het moet meer volume krijgen. Ontzettend jammer dat we het niet doen."
Voorloper
Nederland was ooit juist voorloper op dit gebied, vertelt hoogleraar Van Londen. "Willy Metz hing vroeger al tot haar middel uit vliegtuigen om West-Friesland te fotograferen. Het was een ontdekking dat je zo waanzinnig belangrijke inzichten kunt opdoen. De luchtfoto's lieten zien hoe rijk het landschap was, je kon sporen van de Bronstijd tot de Middeleeuwen zien."
Volgens Van Londen werd Nederland ingehaald doordat er werd bezuinigd. "Het komt door het financieringsbeleid. We verliezen steeds meer disciplines en specialisaties. Dat gaat alsmaar door."
"Ik hoor altijd het argument dat er niet voldoende expertise is", legt Stoker uit. "Dat is flauw. Ik ben zelf expert en ken andere mensen die ook de vaardigheden hebben. Het staat alleen niet op de agenda."
"Een ander vaak gehoord argument is dat 'Nederland al uitgebreid van bovenaf in beeld is gebracht'. Dat is zeker zo, maar sporen komen en gaan. Iets wat de ene week zichtbaar is, is een week later weer verdwenen. Onderzoek is dus herhaaldelijk en in verschillende seizoenen en jaren nodig."
Stoker en Van Londen wijzen erop dat de techniek de afgelopen jaren steeds beter is geworden. Satellietfoto's zijn scherper en bieden bijvoorbeeld ook infraroodbeelden. Drones maken het makkelijker om veldjes snel te scannen. Met nieuwe technieken is zelfs door de eerste grondlaag heen te kijken.
"Er valt zoveel te ontdekken", benadrukt Stoker. "De kans op sporen wordt steeds groter. Ik weet niet waarom het niet gebeurt. In de omringende landen gebeurt het wel, met resultaat."
Zo werden voor een tentoonstelling in het Belgische In Flanders Fields Museum de sporen van de Eerste Wereldoorlog in kaart gebracht. In de geduldige graanvelden zijn kraters, loopgraven en bunkers te ontdekken voor wie weet hoe te kijken.
Zie hier hoe de Eerste Wereldoorlog nog altijd in de gewassen is terug te vinden:


Nieuwe warmteconcepten bieden kansen voor de warmtetransitie

17-07-2018 - 0 reacties

" width="99" height="66" alt="Agriport - geothermie - aardwarmte" title="Agriport - geothermie - aardwarmte">


Uit onderzoek blijkt dat twee nieuwe warmteconcepten bijdragen aan de warmtetransitie in Nederland.


Zuivelvet kan kans op beroerte verlagen

17-07-2018 - 0 reacties

Bepaalde soorten zuivelvetten kunnen mensen beschermen tegen een ernstige beroerte. Dat blijkt uit een onderzoek van het University of Texas Health Science Center in Houston, Verenigde Staten (UTHealth).


Groeipijnen van buurtmoestuinen: onderzoekers WUR adviseren helpdesk

17-07-2018 - 0 reacties

Bij het onderhouden en ontwikkelen van een buurtmoestuin blijkt het een uitdaging om de organisatorische taken in balans te houden met het tuinieren zelf. Dit was een uitkomst van het onderzoek door de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research (WUR), naast dat kennisuitwisseling een belangrijke factor is voor het functioneren van buurtmoestuinen. Een helpdesk kan daarbij een waardevolle ondersteuning zijn.


Terras-en balkonderzoek 2018: Hagenaar besteedt meeste tijd aan balkon of terras

17-07-2018 - 0 reacties

Den Haag besteedt er de meeste tijd aan balkons- en (dak)terrassen van Nederland, Utrecht is het meest tevreden over hun ‘buiten’, Amsterdam heeft de groenste en Rotterdam heeft geen groene vingers. Dit blijkt uit landelijk onderzoek van mooiwatplantendoen.nl. Het is de derde keer dat een landelijk onderzoek is gehouden om het ‘groengehalte’ en de tevredenheid te toetsen onder balkon- en terraseigenaren.


Veni-beurs voor negen jonge WUR-onderzoekers

16-07-2018 - 0 reacties

Negen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) hebben een Veni-beurs in de wacht gesleept. De jaarlijkse beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is gericht op wetenschappers die net hun promotie achter de rug hebben en aan het begin staan van hun carrière. Onderzoekers krijgen maximaal 250.000 euro om hun ideeën de komende drie jaar verder te ontwikkelen.


De ‘enige gifvrije supermarkt’ EkoPlaza start onderzoek naar effect gifvrij eten op ongeboren baby

16-07-2018 - 0 reacties

" width="150">


Diepvriesgroenten best altijd koken voor gebruik

16-07-2018 - 0 reacties

Door de besmetting van diepgevroren groenten met de Listeria-bacterie zijn in Europa 47 personen ziek geworden, waarvan er negen overleden. Uit onderzoek door de bevoegde Europese agentschappen (EFSA en ECDC) blijkt onder meer dat de instructies van de fabrikant op het etiket niet altijd gevolgd werden. Nochtans is dat één van de vijf sleutels voor veilig voedsel, zo benadrukt ons Voedselagentschap. Voor diepvriesgroenten adviseert Greenyard om ze minstens twee minuten op een minimum temperatuur van 70 °C te koken.


Spaanse rosé in Franse zakken

14-07-2018 - 0 reacties

Een grootschalig onderzoek van de Franse controledienst DGCCRF heeft een
omvangrijke fraude met Spaanse rosé aan het licht gebracht. In 2016 en 2017 werd 70.000 hectoliter ofwel 10 miljoen flessen Spaanse wijn als Franse verkocht. Franse wijn is meer waard, zodat de identiteitsfraude loont.

" width="150">


Twee Wageningse onderzoekers benoemd tot persoonlijk hoogleraar

13-07-2018 - 0 reacties

Prof.dr. Yuling Bai en Prof.dr. Art Dewulf zijn benoemd tot persoonlijk hoogleraar aan Wageningen University & Research. De ingangsdatum van hun hoogleraarschap is 1 juli. Een onderzoeker kan tot persoonlijk hoogleraar worden benoemd op grond van uitstekende prestaties in onderwijs en onderzoek.


EFSA: ‘richtlijnen voor pesticide gehalten in babyvoeding misschien niet toereikend’

13-07-2018 - 0 reacties

De richtlijnen voor de maximale pesticidegehaltes in babyvoeding zijn misschien niet toereikend en moeten geëvalueerd worden. Dit stelt de European Food Safety Authority (EFSA) na onderzoek uitgevoerd door het European Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) in opdracht van de Europese Commissie (EC).


Wateropname bij zeugen stimuleren en nooit beperken.

13-07-2018 - 0 reacties

Op het varkensonderzoekscentrum van Trouw Nutrition, het SRC, is onderzoek gedaan naar het effect van wateropname bij zeugen in de dracht op de productie.


Tekort aan bedrijfsopvolgers voor boerensector

13-07-2018 - 0 reacties

Uit cijfers van ABN Amro blijkt een sterke vergrijzing van de boerensector. Van alle boerenbedrijven wordt bijna de helft gerund door een boer van 55 jaar of ouder. Verklaringen hiervoor zijn strengere regelgeving maar het wordt ook duurder om in te stappen als jonge boer. De stijgende grondprijs blijkt een drempel voor jongere boeren, maar ook de grootte van de bedrijven speelt een rol.

Ruim negen van de tien boerenbedrijven zijn familiebedrijven. Slechts 4 procent van studenten wiens ouders boer zijn, zijn van plan dit bedrijf over te nemen. Dat wijst een onderzoek van het Center of Familiy Businesses uit. Redenen zijn onder andere dat jonge boeren onder andere gemotiveerd worden door status, reputatie en zelfverwezenlijking.