Onderzoek

Al het Onderzoek nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Onderzoek nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Onderzoek nieuws

CNB lanceert tulpenbollenpapier

17-10-2018 - 0 reacties CNB, marktplaats voor de handel in bloembollen, knollen en vaste planten, lanceert in samenwerking met kweker Tinus Teeuwen van de firma Teeuwen en Zn en Bert Lankhoorn papier en karton gemaakt van tulpenbollen-overschot. De ingrediënten voor het papier zijn tulpenbollen, gecertificeerde FSC/PEFC cellulose, lijm en overige hulpstoffen. Wat het bloembollenpapier bijzonder maakt is dat de stukjes bol nog zichtbaar zijn. Het bloembollenpapier wordt gemaakt door Schut Papier. Dit bedrijf produceert meer dan 1.800 recepten papier en karton. Een deel daarvan is geproduceerd met toevoeging van allerlei restmaterialen uit diverse industrieën. Onderzoek hiertoe doen zij in hun eigen laboratorium.


Tekort technici in de voedingsindustrie blijft fors

17-10-2018 - 0 reacties Bijna vijftig procent van de voedingsbedrijven verwacht een tekort aan technici de komende vijf jaar, zo blijkt uit onderzoek van technisch dienstverlener ROVC. Bij alle technische bedrijven ligt dit percentage op ongeveer 80%.


Weer hoofdprijs voor trekvogelprofessor Theunis Piersma

16-10-2018 - 0 reacties De Groninger hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma heeft opnieuw een slag geslagen. Hij krijgt 500.000 euro voor onderzoek uit een particulier fonds.


Nieuwe hoogleraar onderzoekt hoe je van de gezonde keuze een gewoonte kunt maken

16-10-2018 - 0 reacties Kun je de consument ‘verleiden’ tot de gezonde keuze of van de gezonde keuze een gewoonte te maken? En welke mechanismen spelen daarbij een rol? Het is een van de hoofdvragen van het onderzoek van professor Liesbeth Zandstra. Afgelopen week hield ze haar inaugurele rede aan Wageningen Universiteit.


‘Hoe groter het gezin, hoe kleiner vaders kans op kanker’

16-10-2018 - 0 reacties Een onderzoeksgroep van Australische en Zwitserse epidemiologen poneren met de nodige omzichtigheid de stelling dat het krijgen van meer kinderen voor zowel de moeder als de vader de kans op diverse soorten van kanker verkleint. Dat is de uitkomst van een wereldwijd zogeheten ecologisch onderzoek, waarin louter naar statistische verbanden is gekeken.


Waarom stoppen we de supplementen niet in de sla?

16-10-2018 - 0 reacties Land- en tuinbouwadviseur Michel de Groot las over het verrijken van de teelt van planten op water én het Vers+-diner. Het zette hem aan op onderzoek uit te gaan. Als het mogelijk is extra voedingstoffen 'in' je groenten te kweken, waarom zou je dan nog voedingssupplementen uit de winkel willen?


Onderzoek verschil in ammoniakconcentratie en evaluatie PAS eind dit jaar klaar

16-10-2018 - 0 reacties Minister Schouten heeft aangekondigd dat de tussenevaluatie van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en het onderzoek van het RIVM en Wageningen Research,eind dit jaar klaar zullen zijn en ze zal de Kamer tegen die tijd een brief sturen.


Ouders tegen reclame voor ongezonde kinderproducten

15-10-2018 - 0 reacties Ouders willen maatregelen tegen reclame op ongezonde producten bij sportevenementen, op scholen, in tv-series, films en games. Dit blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. De steekproef werd gehouden onder meer dan duizend ouders.


Consument is meer geïnteresseerd in avocado dan erwteneiwit

15-10-2018 - 0 reacties Consumenten zoeken online meer naar gezonde producten die ze makkelijk herkennen dan complexe stoffen zoals geactiveerd charcoal. Dit blijkt uit onderzoek van New Nutrition Business naar de populariteit van 20 gezonde producten op social mediasite Instagram.


Nieuwe Oogst Opiniepanel: '47% van varkenshouders is voor inkrimpen varkensstapel'

15-10-2018 - 0 reacties In een peiling via het het Nieuwe Oogst Opiniepanel, waaraan 386 varkenshouders deelnamen, geeft 47% aan voorstander te zijn van een krimp van de varkensstapel in Nederland. In gebieden waar burgers overlast ervaren ligt dat aandeel op 80%. Het onderzoek is gehouden om de mening van varkenshouders te peilen over het hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij. Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 33% belangstelling voor deelname aan de saneringsregeling die de Rijksoverheid voorbereidt. Het gaat daarbij met name om bedrijven met minder dan 150 zeugen en bedrijven met 500 tot 1.500 vleesvarkensplaatsen.


Wakker Dier undercover: onverdoofde castraties, vieze stallen Iers rundvee

15-10-2018 - 0 reacties Onverdoofde castraties, vieze stallen en kale plekken. Er is veel mis met de leefomstandigheden van Iers rundvee, concludeert dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier na undercoverbezoeken aan dertien boerderijen in Ierland.
Nagenoeg alle Nederlandse supermarkten verkopen Iers rundvlees. Het product heeft een diervriendelijk imago, omdat de dieren in reclame-uitingen vaak vrolijk grazend in een weiland worden getoond. Dat imago was voor Wakker Dier aanleiding het onderzoek te doen.
De omstandigheden waarin de dieren werkelijk leven zijn slechter dan die voor runderen in Nederland, zagen de onderzoekers afgelopen winter.
Zo troffen ze bomvolle stallen aan waarin de runderen in de winter minimaal vier tot vijf maanden doorbrachten, meestal op harde betonnen roostervloeren.
Tot de hoeven in de mest
Twee boeren gaven toe dat ze hun stieren onverdoofd castreerden. Zeven boeren onthoornden hun dieren zonder verdoving. In de Nederlandse veesector moet dat gebeuren met verdoving.
De bezochte stallen waren daarnaast bevuild. Soms stonden de dieren tot over hun hoeven in de mest en op alle boerderijen waren runderen te zien met kale plekken.
Iers rundvlees wordt in alle grote Nederlandse supermarkten verkocht en Nederland staat in de top-vijf van landen waarnaartoe Ierland vlees exporteert.
Zo exporteerde het land in 2016 voor zo'n 2,4 miljard euro 535.000 ton rundvlees. 45.000 ton, ter waarde van 200 miljoen euro, ging naar Nederland.
Keurmerk
60 procent van het vlees heeft het keurmerk Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme (SBLAS). Volgens Wakker Dier bewijst het onderzoek dat het keurmerk weinig voorstelt.
"Dit onderzoek toont het belang aan van een keurmerk met degelijke eisen op het gebied van dierenwelzijn. Wakker Dier wil dat supermarkten stoppen met de verkoop van Iers rundvlees zolang dit niet minimaal aan de eisen van één ster Beter Leven van de Dierenbescherming voldoet", aldus Wakker Dier.
De supermarkten hebben nog niet gereageerd op het onderzoek.


Overheid is veel te soepel met norm voor schadelijk fijnstof

15-10-2018 - 0 reacties Van alle schadelijke stoffen in de lucht beschermt de overheid burgers het slechtst tegen fijnstof en stikstofdioxide. De normen voor uitstoot zijn veel soepeler dan bij gifstoffen die minder vaak voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie. Een strengere norm kan jaarlijks duizenden vroegtijdige doden en chronisch zieken schelen.


Onderzoek onthult misstanden bij Iers rundvee

15-10-2018 - 9 reacties Er is veel mis met de leefomstandigheden van Iers rundvee. Dat blijkt uit onderzoek van Wakker Dier. In de winter staan de dieren maandenlang op stal, meestal op harde betonnen roosters. Veel jonge kalfjes lijden pijn door onverdoofde castratie en onthoorning. Bij een bezoek aan dertien boerderijen troffen onderzoekers geregeld erg vervuilde en bomvolle stallen … Lees meer


Duits onderzoek naar lasergestuurde onkruidbestrijding

13-10-2018 - 0 reacties Vervangen laserstralen op termijn de chemische onkruidbestrijding? In het Laser Zentrum Hannover (LZH) vorderen onderzoekers met een methode die optische onkruiddetectie combineert met een op lasertechniek gebaseerde onkruidvernietiging.


Melkproductie blijft volgens EMB verlieslatend

13-10-2018 - 89 reacties De melkproductie in 6 Noordwest-Europese landen – België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland – leverde de melkveehouderij daar in de voorbije 5 jaren alleen maar verlies op.

Dit constateert het Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft (BAL) in een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de European Milk Board (EMB).


Mucosoy goed alternatief voor vismeel in startvoer biggen

12-10-2018 - 0 reacties De eiwitgrondstof Mucosoy is een aantrekkelijk alternatief voor de veelgebruikte grondstof vismeel in de voeding van zeer jonge biggen. Dat blijkt uit onderzoek van de Technische Universiteit van Madrid, in opdracht van producent FeedValid. Het onderzoek is uitgevoerd met 192 biggen, na het spenen. De


‘Privatisering controle slachthuizen terugdraaien’

10-10-2018 - 0 reacties De privatisering van de controle op hygiëne en dierziekten in slachthuizen moet worden teruggedraaid. Dat is de reactie van Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid op een onderzoek door Investico.


NAV: Aanpak oneerlijke handelspraktijken een stapje verder

08-10-2018 - 0 reacties Nu de Europese Commissie met een voorstel is gekomen voor regelgeving om oneerlijke handelspraktijken (OHPs) aan te pakken, komt er duidelijk meer schot in de zaak. Over deze voorstellen wordt de komende maanden onderhandeld tussen de Commissie, het Europarlement en de Raad van Ministers. Als deze richtlijn in de EU is vastgesteld, moeten de lidstaten het in hun nationale wetgeving implementeren. In een gesprek dat de NAV samen met SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) had met vertegenwoordigers van het Ministerie van LNV viel wel op dat nu minister Schouten verantwoordelijk is, er van die zijde een meer welwillende houding is dan onder het vorige kabinet met minister Kamp als verantwoordelijke.

Bij LNV wordt al volop nagedacht hoe de voorstellen in Nederland moeten worden ingevuld. Een opvallend verschil met de werkwijze tot nu toe is dat niet omschreven wordt wat goede handelspraktijken zijn, waaraan bedrijven zich vrijwillig zeggen te gaan houden. In de huidige voorstellen wordt juist omschreven wat oneerlijke handelspraktijken zijn en die worden ook in de wet vastgelegd. Die OHPs zijn daarmee dus bij wet verboden. Daarmee is een belangrijke wens van de NAV ingevuld en komt er een einde aan het huidige vrijwillige systeem. Een andere wens van de NAV om een onafhankelijke autoriteit in te stellen die toeziet op de naleving van deze wet en waar boeren ook volstrekt anoniem misstanden zouden kunnen melden en die ook serieuze sancties kan opleggen, wordt nog niet n op n overgenomen. Het Ministerie denkt dit als volgt in te vullen:
De ACM (Autoriteit Consument en Markt) zal periodiek onderzoek uitvoeren hoe de wetgeving in de praktijk wordt nageleefd. Producenten kunnen anoniem meer algemene misstanden bij ACM melden, waarna de ACM zelfstandig kan besluiten dit wel of niet verder te onderzoeken. Maar de ACM zal geen individuele zaken afhandelen.
Een producent kan naar de rechter gaan als hij/zij denkt met een OHP te maken te hebben. Dit kan uiteraard niet anoniem.
De producent kan een geschil met een afnemer melden bij de Stichting Geschillen Beslechting. Een verdere afhandeling van het geschil kan uiteraard op een gegeven moment niet meer anoniem. De gedachte is dat voor een producent de stap naar het SGB veel laagdrempeliger is dan een stap naar de rechter.

De NAV had liever een zelfstandige APM gezien waar al deze 3 stappen in verenigd zijn, maar vindt dit voorstel wel al een enorme vooruitgang t.o.v. het huidige vrijwillige systeem en daarmee de moeite waard om te proberen.

Een belangrijk onderdeel van de voorstellen van de EC is dat ook producenten van buiten de EU bescherming genieten van deze wetgeving. In Brussel staat dit nu sterk ter discussie. Voor de NAV is dit wel essentieel. Wij willen niet dat onze collegas buiten de EU meer met OHPs te maken krijgen als we het hier beter geregeld hebben.

De NAV denkt zeker niet dat boeren door het aanpakken van OHPs betere prijzen voor hun producten zullen krijgen, laat staan kostendekkende prijzen. Daarvoor is de mogelijkheid om het aanbod te kunnen reguleren cruciaal. Deze voorstellen kunnen boeren wel een iets sterkere positie in de keten opleveren.


Aanpak oneerlijke handelspraktijken een stapje verder

08-10-2018 - 0 reacties Nu de Europese Commissie met een voorstel is gekomen voor regelgeving om oneerlijke handelspraktijken (OHPs) aan te pakken, komt er duidelijk meer schot in de zaak. Over deze voorstellen wordt de komende maanden onderhandeld tussen de Commissie, het Europarlement en de Raad van Ministers. Als deze richtlijn in de EU is vastgesteld, moeten de lidstaten het in hun nationale wetgeving implementeren. In een gesprek dat de NAV samen met SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) had met vertegenwoordigers van het Ministerie van LNV viel wel op dat nu minister Schouten verantwoordelijk is, er van die zijde een meer welwillende houding is dan onder het vorige kabinet met minister Kamp als verantwoordelijke.

Bij LNV wordt al volop nagedacht hoe de voorstellen in Nederland moeten worden ingevuld. Een opvallend verschil met de werkwijze tot nu toe is dat niet omschreven wordt wat goede handelspraktijken zijn, waaraan bedrijven zich vrijwillig zeggen te gaan houden. In de huidige voorstellen wordt juist omschreven wat oneerlijke handelspraktijken zijn en die worden ook in de wet vastgelegd. Die OHPs zijn daarmee dus bij wet verboden. Daarmee is een belangrijke wens van de NAV ingevuld en komt er een einde aan het huidige vrijwillige systeem. Een andere wens van de NAV om een onafhankelijke autoriteit in te stellen die toeziet op de naleving van deze wet en waar boeren ook volstrekt anoniem misstanden zouden kunnen melden en die ook serieuze sancties kan opleggen, wordt nog niet n op n overgenomen. Het Ministerie denkt dit als volgt in te vullen:
De ACM (Autoriteit Consument en Markt) zal periodiek onderzoek uitvoeren hoe de wetgeving in de praktijk wordt nageleefd. Producenten kunnen anoniem meer algemene misstanden bij ACM melden, waarna de ACM zelfstandig kan besluiten dit wel of niet verder te onderzoeken. Maar de ACM zal geen individuele zaken afhandelen.
Een producent kan naar de rechter gaan als hij/zij denkt met een OHP te maken te hebben. Dit kan uiteraard niet anoniem.
De producent kan een geschil met een afnemer melden bij de Stichting Geschillen Beslechting. Een verdere afhandeling van het geschil kan uiteraard op een gegeven moment niet meer anoniem. De gedachte is dat voor een producent de stap naar het SGB veel laagdrempeliger is dan een stap naar de rechter.

De NAV had liever een zelfstandige APM gezien waar al deze 3 stappen in verenigd zijn, maar vindt dit voorstel wel al een enorme vooruitgang t.o.v. het huidige vrijwillige systeem en daarmee de moeite waard om te proberen.

Een belangrijk onderdeel van de voorstellen van de EC is dat ook producenten van buiten de EU bescherming genieten van deze wetgeving. In Brussel staat dit nu sterk ter discussie. Voor de NAV is dit wel essentieel. Wij willen niet dat onze collegas buiten de EU meer met OHPs te maken krijgen als we het hier beter geregeld hebben.

De NAV denkt zeker niet dat boeren door het aanpakken van OHPs betere prijzen voor hun producten zullen krijgen, laat staan kostendekkende prijzen. Daarvoor is de mogelijkheid om het aanbod te kunnen reguleren cruciaal. Deze voorstellen kunnen boeren wel een iets sterkere positie in de keten opleveren.


Egyptische landbouwministerie onderzoekt 'tomatencrisis'

08-10-2018 - 0 reacties De Egyptische minister van Landbouw Ezz Eddin Abo Setit zei woensdag dat zijn ministerie onderzoek doet naar een crisis die v