Onderwijs

Volg al het nieuws over Onderwijs, een van de 13973 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Onderwijs nieuwsbrief.

Onderwijs nieuws

'Mediawet betekent einde specials Boer zoekt Vrouw en Bed & Breakfast'

15-02-2018 - 0 reacties

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Media heeft een lijst samengesteld met amusementsprogramma's van de Publieke Omroep die volgens de criteria van de nieuwe Mediawet zouden sneuvelen.


Wageningse afgestudeerden vaker gepromoveerd, vrouw en naar buitenland

06-02-2018 - 0 reacties

De loopbaan van afgestudeerden aan Wageningen University & Research is vaker internationaal. Ook studeren steeds meer vrouwen af en promoveert een aanzienlijk groter deel van de alumni in Wageningen of elders. Dat blijkt uit de vijfjaarlijkse Loopbaanmonitor die sedert 1973 de positie van afgestudeerden op de arbeidsmarkt via enquêtes inventariseert. De loopbaanmonitor is een gezamenlijk product van Wageningen University & Research en de Wageningse alumnivereniging KLV en kwam tot stand in samenwerking met IVA Onderwijs in Tilburg.


Generatie Z past goed bij innovatieve tuinbouwsector

29-01-2018 - 0 reacties

Tijdens het CIV T&U (Centrum voor Innovatief vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) symposium afgelopen week, gingen bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar in gesprek over de behoeftes van de tuinbouw en de mogelijkheden en waarden van de nieuwe generatie, ook wel betiteld als generatie Z.


Grote tekorten op arbeidsmarkt verwacht

08-01-2018 - 0 reacties

De nieuwe voorspellingen van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) laten zien dat er de komende jaren grote tekorten op de arbeidsmarkt zullen ontstaan. Er moeten namelijk ruim een half miljoen extra banen worden gevuld tot 2020, naast de zeer omvangrijke vervangingsvraag.


Benoemingen: Cees Ruhé, Trienke Elshof en Arjan Stello

15-12-2017 - 0 reacties

Trienke Elshof (50) uit het Friese Oldetrijne is benoemd tot portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving. Cees Ruhé (51) uit het Drentse Erica is benoemd tot portefeuillehouder Onderwijs en Innovatie en Arjan Stello (40) uit het Gelderse Hoenzadriel is benoemd tot bestuurslid van de vakgroep Paddenstoelenteelt. Daarmee is de bestuurlijke inrichting van LTO Nederland in het kader van de modernisering afgerond.


Sustainable Development Goals van de VN onhaalbaar zonder duurzaam landgebruik

08-12-2017 - 0 reacties

In 2015 hebben de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDGs) aangenomen. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten de meest urgente problemen op het gebied van armoede, honger, onderwijs, economie, milieu en klimaat aanpakken. De hoge ambities zijn geformuleerd in 17 SDGs. Eén daarvan luidt: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.


Wim de Vries benoemd tot persoonlijk hoogleraar

06-12-2017 - 0 reacties

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft prof.dr.ir. Wim de Vries benoemd tot persoonlijk hoogleraar. De benoeming geldt per 1 november 2017 en geschiedt op basis van zijn bijzondere kwaliteiten in onderzoek en onderwijs.


Financiele harmonisatie groen onderwijs in 2019

05-12-2017 - 0 reacties

Met het aantreden van het nieuwe kabinet Rutte III valt groen onderwijs onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW. Maar de harmonisatie van de bekostiging wordt pas per 1 januari 2019 gerealiseerd, zo blijkt uit een kamerbrief.


Proeftuinen kunnen als eerste meewerken aan duaal leren

01-12-2017 - 0 reacties

Vandaag heeft de Vlaamse regering de volledige uitrol van duaal leren uitgesteld tot schooljaar 2019-2020. Duaal leren houdt in dat jongeren leren op de werkvloer. Zo liggen de slaagkansen hoger en zijn afstudeerders beter voorbereid voor de arbeidsmarkt. Pas tegen 1 september 2019 zal duaal leren geïmplementeerd worden in technisch, beroeps- en buitengewoon onderwijs. De Vlaamse voedingsindustrie is bezorgd over het uitstel. 55 studierichtingen gaan wel onverkort door met duaal leren vanaf september 2018 via de proeftuinen.


Online cursus Elektrisch Vervoer

23-11-2017 - 0 reacties

Wilt u de state-of-the-art technologie achter elektrische auto’s en laadinfrastructuur leren kennen? Hoe u winstgevende bedrijfsmodellen voor deze nieuwe industrie ontwikkelt en leert begrijpen? En wat effectief beleid is om elektrisch vervoer te stimuleren? U leert het op de gratis online cursus Elektrisch Vervoer.

RVO.nl werkte met Dutch-INCERT onder andere samen aan de integratie van elektrisch vervoer in het onderwijs. Ook beoordeelden de 2 partijen samen de proeftuinen voor elektrisch vervoer. De daar opgebouwde kennis is een onderdeel van deze cursus.


Onderwijs kan nog leren over korte keten

21-11-2017 - 0 reacties

In het landbouwonderwijs is er te weinig aandacht voor alternatieve verkoopwijzen, zoals de korte keten. Daarom nodigde de provincie Oost-Vlaanderen leerkrachten uit voor een inspiratiedag korte keten. Tijdens drie bedrijfsbezoeken konden de deelnemers kennismaken met innoverende initiatieven voor landbouwbedrijven.


Hechte samenwerking groen bedrijfsleven en onderwijs geformaliseerd

15-11-2017 - 0 reacties

Afgelopen donderdag tekenden alle werkgeverspartijen uit de groene sector een convenant om duurzame samenwerking in een platform te bekrachtigen: de onderstructuur groen. Hiermee formaliseerden zij gezamenlijke vertegenwoordiging door het groene bedrijfsleven.


Wageningse bacheloropleidingen: ‘Het wonder van Wageningen’

15-11-2017 - 0 reacties

Ondanks de groeiende studentenaantallen continueert Wageningen University & Research haar eerste positie in de Keuzegids Universiteiten 2018. Waar andere snelgroeiende universiteiten de tevredenheid van hun studenten zien teruglopen, blijven de Wageningse studenten en externe deskundigen het onderwijs, de docenten, de wetenschappelijke vorming, begeleiding en faciliteiten van de universiteit hoog waarderen: totaalscore 76 punten. De Keuzegids spreekt dan ook van ‘Het wonder van Wageningen’.


Wageningse bachelorsopleidingen: ‘Het wonder van Wageningen’

15-11-2017 - 0 reacties

Ondanks de groeiende studentenaantallen continueert Wageningen University & Research haar eerste positie in de Keuzegids Universiteiten 2018. Waar andere snelgroeiende universiteiten de tevredenheid van hun studenten zien teruglopen, blijven de Wageningse studenten en externe deskundigen het onderwijs, de docenten, de wetenschappelijke vorming, begeleiding en faciliteiten van de universiteit hoog waarderen: totaalscore 76 punten. De Keuzegids spreekt dan ook van ‘Het wonder van Wageningen’.


Convenant voor voor betere aansluiting groen werkveld - onderwijs

14-11-2017 - 0 reacties

Alle werkgeverspartijen uit de groene sector hebben een convenant ondertekend om duurzame samenwerking in een platform te bekrachtigen: de ‘onderstructuur groen’. Hiermee formaliseerden zij gezamenlijke vertegenwoordiging door het groene bedrijfsleven. Het platform behartigt de gemeenschappelijke onderwijsbelangen in het mbo.


Fusie groen beroepsonderwijs Oost-Nederland

03-11-2017 - 0 reacties

Niks lijkt een fusie tussen AOC Oost en de Groene Welle nog in de weg te staan. Vanaf komend jaar vormen zij één school. Door de fusie hopen de groene scholen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.


Hoe groen onderwijs toch (nog) onder landbouw valt

03-11-2017 - 0 reacties

Schouten (LNV) is gesprekspartner van Van Engelshoven (OCW), als het gaat om het groene onderwijs.


Agri Innovation Centre helpt landbouw innoveren

29-10-2017 - 0 reacties

Onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven die elkaar versterken. Een doel dat groene onderwijsinstelling Aeres Hogeschool al langer nastreeft. Met de opening van het Agri Innovation Centre in Dronten wordt deze ambitie kracht bij gezet. „Overtuigd dat we met zo’n praktijkgerichte omgeving betere professionals afleveren.”


Educatief aanbod Hooibeekhoeve in nieuw jasje

27-10-2017 - 0 reacties

De Antwerpse Hooibeekhoeve investeert in nieuwe kantoorgebouwen en een beter onthaal voor haar bezoekers. Die zullen vanaf 2019 vooral uit het secundair onderwijs komen. Want Hooibeekhoeve pakt dan uit met een vernieuwd educatief aanbod specifiek gericht op secundair onderwijs en de nieuwe onderwijsstromen, zoals de STEM-richtingen. Bedoeling is ook landbouwers beter te informeren en te overtuigen om meer secundaire scholen op hun erf te ontvangen.


Dit zijn de 24 mannen en vrouwen van Rutte III

26-10-2017 - 0 reacties

Hij vertelde deze week wat de running gag was aan de formatietafel. "De grap die we af en toe maakten, was: we moeten de formatie wel onderbreken voor de verkiezingscampagne in februari 2021. Dan gaan we daarna weer verder." Mark Rutte (50) is blij dat het niet zover is gekomen. De VVD-politicus, nu voor de derde keer premier, kijkt ernaar uit om met zijn nieuwe kabinet aan de slag te gaan. "We hebben gepoogd te zoeken naar mensen met een ego dat ook tegen een stootje kan. Er zit echt een mooi team van 23 karakters."
Lees hier meer over wat Rutte zei na afloop van al zijn gesprekken met de nieuwe bewindspersonen. Of bekijk hier en hier twee compilatievideo's van die gesprekken.
"Kan een botte Fries ook een diplomaat zijn?" Halbe Zijlstra (48), de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, moest lachen toen hem maandag deze vraag werd gesteld. "Dat zal moeten blijken", zei hij. De afgelopen jaren was Zijlstra fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Naar eigen zeggen hoorde daar een ander, 'scherper' profiel bij dan bij het ministerschap. Daarom hoopt hij Nederland de komende tijd een ander beeld te laten zien.
Lees hier meer over Halbe Zijlstra.
Ze spreekt (onder meer) vloeiend Arabisch en Spaans en werkte en woonde in Libanon, Jordanië, Syrië, Genève en New York. Als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking laat Sigrid Kaag (55) een jarenlange carrière bij de Verenigde Naties achter zich. In 2013 en 2014 leidde ze nog een VN-missie in Syrië die de chemische wapens daar moest vernietigen. Kaag is kritisch over de manier waarop Nederland en Europa met migratie omgaan. Volgens haar wordt te makkelijk gedacht over opvang in de regio. In het regeerakkoord staat dat het kabinet die opvang wil verbeteren.
Lees hier meer over Sigrid Kaag.
In eerdere tweets noemde hij Alexander Pechtold een 'windvaan' en beschuldigde hij Mark Rutte van 'dikke ik'-prietpraat'. Spijt heeft Ferdinand Grapperhaus (57) daar niet van, want de tweets hoorden, net als zijn columns in het Financieel Dagblad, bij zijn toenmalige rol, vindt hij. "U mag allemaal lezen wat ik als privépersoon daarvan vond. En u mag mij als bewindspersoon altijd op mijn verantwoordelijkheden afrekenen en aanspreken." Grapperhaus is al sinds de jaren tachtig werkzaam in de advocatuur en was ook hoogleraar Europees arbeidsrecht in Maastricht. Dat verruilt hij nu voor het ministerschap van Justitie en Veiligheid.
Lees hier meer over Ferdinand Grapperhaus.
Hij gold als een van de kroonprinsen van de VVD toen hij in 2012 staatssecretaris werd in het kabinet-Rutte II. Maar het staatssecretariaat liet zijn sporen na. Als verantwoordelijke voor het primair en voortgezet onderwijs botste Sander Dekker (42) regelmatig met het onderwijsveld. Ook de totstandkoming van zijn nieuwe Mediawet ging niet zonder slag of stoot. Maar Dekker, die nu minister voor Rechtsbescherming wordt, vindt het niet erg dat hij het 'kroonprins'-imago nu achter zich laat: "Van die vloek ben ik af. Als je de hemel in wordt geprezen als het grote talent is dat vaak iets waar je niet aan kunt voldoen."
Lees hier meer over Sander Dekker.
Al in de zesde klas van het vwo werd hij lid van de VVD. "Het was de tijd van de jeugdwerkloosheid en de kruisraketten. Je telde niet mee als je geen mening had. Die had ik wel." In het kabinet-Rutte III wordt Mark Harbers (48) staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Hij gaat zich vooral bezighouden met asielzaken, een van de grotere thema's in zijn tijd als Tweede Kamerlid, de afgelopen acht jaar. In het buitenland krijgt hij de titel 'minister voor Migratie'. "Politiek is niet voor bange mensen", zei hij toen een verslaggever hem maandag vroeg of hij niet opziet tegen de asielportefeuille. "Ik ga gewoon met open vizier het gesprek met de Tweede Kamer aan."
Lees hier meer over Mark Harbers.
Haar naam is opmerkelijk - je spreekt hem uit als óó-lon-green - en haar achtergrond is dat misschien ook wel een beetje. Kajsa Ollongren (50) is jonkvrouw, half-Nederlands en half-Zweeds en stamt uit een adellijk Fins geslacht. Vanaf vandaag mag ze zich ook minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vicepremier noemen. Door haar adellijke achtergrond verdwijnt wel de Wet op adel uit haar portefeuille, werd gisteren bekend. Ollongren kent de weg in Den Haag goed. Ze werkte jarenlang op het ministerie van Economische Zaken en was een paar jaar geleden, als hoogste ambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken, nog de rechterhand van Rutte. Na drie jaar als wethouder in Amsterdam keert ze nu weer terug naar het Binnenhof.
Lees hier meer over Kajsa Ollongren.
"Het is altijd goed om op een ander dossier actief te zijn dan waar je veel verstand van hebt", zegt hij over zijn nieuwe functie als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Velen hadden namelijk verwacht dat Raymond Knops (45) minister van Defensie zou worden, omdat hij veel ervaring heeft op dat gebied. Zelf heeft de geboren Limburger er zin in om zich voor zijn nieuwe departement in te zetten. "Er liggen heel veel uitdagingen op alle gebieden, het is een brede portefeuille, en daar kijk ik erg naar uit."
Lees hier meer over Raymond Knops.
"Kinderen worden nu te snel in een hokje gestopt", zei zij vorig jaar nog, als onderwijswethouder in Den Haag. Ze vond dat kinderen meerdere jaren in de brugklas moeten kunnen doorbrengen, zodat ze meer tijd hebben om te kiezen tussen vmbo, havo en vwo. Als minister van Onderwijs kan Ingrid van Engelshoven (51) hier werk van gaan maken.
Lees hier meer over Ingrid van Engelshoven.
Dat hij eigenlijk een 'politieke junkie' is, zal hij niet ontkennen. Arie Slob (55) zat bijna veertien jaar in de Tweede Kamer, waarvan zeven jaar als fractievoorzitter van de ChristenUnie. In 2015 verliet hij de politiek. "Ik heb de twee jaar dat ik hier weg ben, gebruikt om eens even wat te resetten", zegt hij daar nu over. Maar politiek bloed kruipt waar het niet gaan kan. Slob keert terug naar Den Haag als minister op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en wil op die positie snel met leraren in gesprek. "Ik voel me een beetje een herintreder die weer terug aan het front is."
Lees hier meer over Arie Slob.
In de Eerste Kamer lag hij nog wel eens dwars. Tot twee keer toe stemde hij anders dan zijn collega-CDA'ers, bijvoorbeeld over de wet die een einde moest maken aan 'weigerambtenaren'. In 2014 stemde Hoekstra (42) als enige CDA'er vóór die wet. Nu wordt hij minister van Financiën. Zijn bagage: een keur aan managementervaring, opgedaan bij Shell en adviesbureau McKinsey, waar hij tot zijn aantreden als minister partner was. Ook in zijn studententijd stond Hoekstra al aan een roer: in 1997 was hij voorzitter van de Leidse studentenvereniging Minerva.
Lees hier meer over Wopke Hoekstra.
Tot vorige week vrijdag was hij nog helemaal geen D66-lid. Dat vond Menno Snel (46) niet passen bij zijn vorige functies, onder andere als topambtenaar op het ministerie van Financiën en directievoorzitter van de Nederlandse Waterschapsbank. "Ik stemde al wel D66", zegt hij nu lachend. "De partij staat dicht bij mijn uitgangspunten." Snel heeft veel ervaring in de financiële wereld. Nu hij als staatssecretaris verantwoordelijk is voor de Belastingdienst zal hij die nog hard nodig hebben. Volgens zijn voorganger Eric Wiebes moet Snel een 'onverwoestbaar humeur' hebben en 'geen enkele interesse in zijn eigen loopbaan'. Gelukkig voor Snel zijn de lijntjes met zijn voorganger kort: Wiebes wordt in het nieuwe kabinet minister van Economische Zaken en Klimaat.
Lees hier meer over Menno Snel.
Haar vader was ooit beroepsmilitair en daarom ging Ank Bijleveld (55) afgelopen weekend even bij haar ouders langs. Als nieuwe minister van Defensie kon ze wel wat 'tips en tricks' gebruiken. Bijleveld kent Den Haag op haar duimpje: in het vierde kabinet van Jan-Peter Balkenende (2007-2010) was ze al staatssecretaris en ook was ze twee keer lid van de Tweede Kamer. De afgelopen vijf jaar was ze commissaris van de koning in Overijssel. Over of ze net als oud-minister van Defensie Hennis ook met het Korps Commandotroepen gaat parachutespringen, is Bijleveld duidelijk: "Nee, daar kunt u van op aan. Ik houd niet zo van grote hoogtes."
Lees hier meer over Ank Bijleveld.
Voor het eerst in zeven jaar zit er weer een staatssecretaris op Defensie. Aan Barbara Visser (40) de taak om, samen met minister Bijleveld, de problemen op het geplaagde departement op te lossen. Visser is blij dat ze als staatssecretaris mag bijdragen aan onze veiligheid, 'samen met al die mannen en vrouwen van Defensie'. Een nieuwkomer in de politiek is ze niet: Visser zat sinds 2012 in de Tweede Kamer en was daarvoor gemeenteraadslid en wethouder in Zaanstad.
Lees hier meer over Barbara Visser.
Ze werd eigenlijk een beetje en passant lid van de VVD. Toen ze in 1994 naar een andere stad verhuisde, waar ze niemand kende, zag ze in het lokale krantje een advertentie van de partij. Ze zochten mensen voor achterbanvergaderingen. Cora van Nieuwenhuizen (54) meldde zich aan en daarna ging het snel. Ze was achtereenvolgens gemeenteraadslid, lid van de Provinciale Staten, gedeputeerde, Tweede Kamerlid en lid van het Europees Parlement. Nu keert ze als minister van Infrastructuur en Waterstaat weer terug naar Den Haag. "Als kind had ik nooit gedacht dat dit mijn loopbaan zou worden."
Lees hier meer over Cora van Nieuwenhuizen.
Buiten is het herfst, binnenkort vallen de eerste bladeren op het spoor. Stientje van Veldhoven (44), die als staatssecretaris het openbaar vervoer in haar portefeuille krijgt, maakt zich er nog niet zo druk om. "We gaan kijken wat dat wordt." Van Veldhoven staat bekend als iemand die klimaat en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. In de afgelopen zeven jaar, toen ze lid was van de Tweede Kamer, maakte ze zich bijvoorbeeld hard voor verplichte maatregelen om energie te besparen. Nu wil ze van het openbaar vervoer 'echt een goed alternatief' maken voor in de file staan. "Daar zet ik graag mijn tanden in."
Lees hier meer over Stientje van Veldhoven.
Dat hij de Belastingdienst nu achter zich moet laten, vindt hij best 'verdrietig'. "Ik ben eigenlijk dol op de Belastingdienst", zei Eric Wiebes (54) deze week na afloop van zijn gesprek met formateur Rutte. Wel is hij klaar voor een nieuwe uitdaging. Als minister van Economische Zaken en Klimaat laat hij het ministerie van Financiën, waar hij staatssecretaris was, achter zich. Wat voor minister van Klimaat hij wil zijn? "Een economische. De kunst is om van klimaat een kans te maken voor de economie, maar ook van een goed draaiende economie een kans voor klimaat."
Lees hier meer over Eric Wiebes.
Deze geboren Volendamse komt uit een ondernemersfamilie. "Dat gevoel dat er, als je 's ochtends op kantoor komt, niet altijd werk voor je is, dat gevoel ken ik heel sterk." Maar verder moet Mona Keijzer (49) zich nog wel verdiepen in haar nieuwe portefeuille op Economische Zaken. Ze gaat als staatssecretaris het midden- en kleinbedrijf in Nederland ondersteunen en versterken. Keijzer zat hiervoor in de Tweede Kamer en was afwisselend gemeenteraadslid en wethouder in Purmerend en Waterland. Ook heeft ze gewerkt als advocaat en mediator.
Lees hier meer over Mona Keijzer.
Deze financiële bolleboos onderhandelde samen met D66-leider Pechtold over een nieuw kabinet. Als minister van Sociale Zaken maakt hij daar nu zelf onderdeel van uit. Wouter Koolmees (40) was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in de politiek. Naar eigen zeggen verfde hij als middelbare scholier zijn haar auberginekleurig bij het aantreden van het eerste paarse kabinet in 1994. Inmiddels werkt Koolmees zo'n veertien jaar in Den Haag, eerst als ambtenaar op het ministerie van Financiën en sinds 2010 als Tweede Kamerlid. Dat hij nu minister wordt, vindt hij 'zeer eervol'.
Lees hier meer over Wouter Koolmees.
Na zeven jaar in de Tweede Kamer, waarvan vijf als vicefractievoorzitter van de VVD, maakt Tamara van Ark (43) nu de overstap naar het kabinet. Velen zien dat als beloning voor haar rol als 'chief whip', waarin ze de fractie bij elkaar moest houden. En omdat de VVD een regeringspartij was, betekende dat voor Van Ark ook zorgen dat de Kamerfractie een beetje in de pas bleef lopen met het kabinetsbeleid. Nu wordt ze staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een portefeuille die haar niet onbekend is: ook als wethouder in Nieuwerkerk aan den IJssel (nu de gemeente Zuidplas) ging ze over sociale zaken.
Lees hier meer over Tamara van Ark.
Zijn schoenen trokken zaterdag meteen de aandacht, toen hij de Stadhouderskamer binnenwandelde voor een gesprek met formateur Rutte. Hugo de Jonge (40) staat bekend om een bonte schoenenverzameling waarmee hij niet onopgemerkt blijft. Ook zijn standpunten als CDA'er zijn niet altijd even orthodox. Als jeugd- en zorgwethouder in Rotterdam zei hij dat mensen die niet in staat zijn tot verantwoord ouderschap verplicht voorbehoedsmiddelen zouden moeten gebruiken. De Jonge wordt nu minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier. Dat er veel Rotterdammers in de nieuwe kabinetsploeg zitten, vindt hij een voordeel. "Het is dus een ploeg die met opgerolde mouwen klaar staat om aan de slag te gaan."
Lees hier meer over Hugo de Jonge.
Als bestuursvoorzitter van het UWV gaf hij journalisten zijn 06-nummer, zodat ze hem altijd konden bellen. Of dat nu ook weer geldt, daar moet Bruno Bruins (54) eens even goed over nadenken. Als minister voor Medische Zorg op het ministerie van Volksgezondheid wil hij eerst graag kennismaken met de mensen in het veld. "Niet alleen maar zenden, ook ontvangen."
Lees hier meer over Bruno Bruins.
Hij is een van de drie bewindspersonen op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar niemand zal zich gaan vervelen, denkt Paul Blokhuis (53). "Er is een kolossale klus te doen. Alleen al aan de ggz, onderdeel van mijn portefeuille, zou ik een dagtaak kunnen hebben." De oud-wethouder van Apeldoorn gaat zich naast met de ggz ook bezighouden met preventie, vooral op het gebied van roken en overgewicht. "Wij willen echt een begin maken met een rookvrije generatie."
Lees hier meer over Paul Blokhuis.
Tijdens de formatie week zij niet van de zijde van medeonderhandelaar Gert-Jan Segers. Nu zijn de ogen op háár gericht, want in het kabinet-Rutte III is Carola Schouten (40) minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en vicepremier. Ze was blij dat ze afgelopen zaterdag, in haar gesprek met formateur Rutte, nog even de wederzijdse verwachtingen kon doorspreken. "Het is toch best spannend, nieuw. En het vicepremierschap is veeleisend." Schouten kent het reilen en zeilen van het boerenbedrijf: ze groeide op een boerderij op en na het overlijden van haar vader runde ze het bedrijf samen met haar moeder en zussen.
Lees hier meer over Carola Schouten.