Onderwijs

Al het Onderwijs nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Onderwijs nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Onderwijs nieuws

Student meet Farmers, onderdeel van Greener Future for Young farmers

18-05-2020 - 0 reacties In november was het natuurinclusieve landbouw congres waar onder andere behoeftes van het onderwijs zijn opgehaald, als het gaat om het verder brengen en vooral, het in de praktijk en in de lesstof brengen van natuurinclusieve landbouw.


Nieuw online leermateriaal over voedseltransitie

26-03-2020 - 0 reacties Vanaf 26 maart 2020 is online lesmateriaal over Voedseltransitie beschikbaar op Groen Kennisnet. Het lesmateriaal bevat leerstof over verduurzaming van het Nederlandse voedselsysteem en kan gebruikt worden door docenten uit het Voortgezet Onderwijs en MBO.


Masterclass Namaak en Intellectueel Eigendom (IE)

17-10-2019 - 0 reacties Bent u docent in het Hoger Onderwijs en geeft u onderwijs over Intellectueel Eigendom (IE)? Wilt u weten hoe u kennis over namaak en IE-rechten verwerkt in uw regulier onderwijs? Of bent u als ondernemer of jurist geïnteresseerd in namaak en IE? Kom dan naar de Masterclass van het Octrooigilde.Dit jaar is het thema: Het gebruik van Intellectuele Eigendomsrechten ter voorkomen van namaak of bij inbreuk door namakers. Sprekers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de advocatuur lichten dit onderwerp vanuit hun perspectief toe.


Onderwijs over gezondheid en gezonde leefstijl, het ‘protestival’ en plasticverbruik in Nederland

11-10-2019 - 0 reacties Ondertussen vertelt het verhaal van de dag door onze lens: voeding, gezondheid, landbouw, levensmiddelenmarketing, voedselpolitiek en aan landgebruik gerelateerde energie- en watervraagstukken – waar nodig tot op (geo)politieke schaal.


"Zoeken naar antwoorden op arbeidstekort in land- en tuinbouw"

09-10-2019 - 0 reacties De agrarische sector kampt op alle vlakken met personeelstekorten. Bedrijven hebben geen opvolging, instroom uit onderwijs is miniem, en vanuit de arbeidsmarkt laat men zich maar mondjesmaat enthousiasmeren voor de sector.
In het programma Editie NL van RTL kwam gisterenavond o.a. Marcel van Leeuwen van het…


'Stikstofbeleid is te politiek en populistisch'

04-10-2019 - 1 reacties Het Veghelse Vanderlande, de wereldmarktleider in transportsystemen, is overgenomen door de Japanse Toyota Group. Herman Molenaar, managing director en CFO van Vanderlande, is te gast bij BNR Zakendoen en neemt geen blad voor de mond. Het stikstofbeleid, cultuurverschillen met Japan, de invloed van een beursgenoteerd bedrijf en technisch onderwijs passeren de revue.


"Glastuinbouw, onderwijs en onderzoek hebben elkaar veel te bieden"

03-10-2019 - 0 reacties Door alle ontwikkelingen in de sector heeft de glastuinbouw ontzettend veel te bieden aan jongeren. Vaak is dit bij deze doelgroep echter niet bekend. Daarom is Glastuinbouw Nederland projecten gestart als Vlog uit de Kas en Go Go Greenhouse. Veelbelovend zijn de resultaten van een nieuw project waarin…


Limburgs project impuls voor agrarisch onderwijs Ethiopië

30-09-2019 - 0 reacties Agrarische opleidingen in Ethiopië praktijkgerichter maken, zodat onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten. Dat is het doel van het project 'Bright Future in Agriculture', waarbij diverse Limburgse partijen betrokken zijn. Dit moet op lange termijn bijdragen aan een efficiëntere en toekomstbestendige voedselproductie in Ethiopië.


Kabinet stimuleert samenwerking wetenschap en investeerders met 24 miljoen

26-09-2019 - 0 reactiesMinister Van Engelshoven (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en staatssecretaris Keijzer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) trekken € 24 miljoen uit om kennis uit onderzoek be


Sexy of niet? #blog

19-09-2019 - 0 reacties Deze keer heb ik eens een vraag aan jullie. Jullie weten misschien wel dat ik ook betrokken ben bij het MBO onderwijs in het Westland. Het is boeiend om de studenten te laten ervaren hoe mooi onze sector eigenlijk wel niet is.


Telers en onderwijs sluiten aan bij agripark in het Chinese Jiashan

13-09-2019 - 0 reacties Drie Nederlandse telers en twee onderwijsinstellingen sluiten zich aan bij het te realiseren agripark in het Chinese Jiashan. Nederland en China gaan de komende jaren op deze landingsplaats sectorbreed, strategisch en operationeel samenwerken.


Nieuwe programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek

10-08-2019 - 0 reacties Andries Middag wordt de nieuwe programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek. De Greenport is het samenwerkingsverband van overheden, ondernemers, onderwijs en onderzoek in de regio tussen Haarlem en Leiden.


3e Meet-up O2LAB: ondernemerschapsonderwijs versterken

01-08-2019 - 0 reacties Bent u als docent, student, ondernemer of onderwijsaanbieder actief op het gebied van ondernemerschapsonderwijs? En wilt u met ons meedenken over het programma O2LAB?Tijdens de meet-up vertellen wij u meer over de verschillende actielijnen binnen het O2LAB-programma. Ook gaan wij graag met u in gesprek over de invulling van programmaonderdelen: wat kunnen we doen om ondernemendheid en ondernemerschap in het onderwijs te versterken en verankeren?Onderwerpen waarover we graag uw ideeën en inbreng horen zijn:


Boer aan het roer bij Regio Deal FoodValley

20-07-2019 - 0 reacties Boeren, onderwijs, overheid en andere partijen in de Foodvalley kunnen aan de slag met de versnelde transitie van de primaire sector, gezonde voeding en versterking kennis- en innovatiecluster. De gemeenteraad van Ede gaf eind vorige week groen licht voor de laatste bijdrage van 7 miljoen euro aan de Regio Deal FoodValley.


Simulatie verduurzaming melkveehouderij beschikbaar voor onderwijs

11-07-2019 - 2 reacties De melkveehouder staat voor belangrijke uitdagingen op het gebied van verduurzaming. Je kunt denken aan de stikstofuitstoot, beweiding of uitstoot van broeikasgassen. Met de DairyFarmSim in de nieuwe wiki Duurzame melkveehouderij kun je het effect van maatregelen verkennen.


‘De Greenport als internationale vraagbaak over vertical farming’

03-07-2019 - 0 reacties Een consortium van onderwijs, onderzoeksinstellingen en ondernemers gaat de komende jaren aan de slag met een fieldlab vertical farming. Ze gaan uit van een positief besluit van het Europese EFRO-fonds dat naar verwachting voor de zomer definitief wordt. Het consortium ontstond op initiatief van het…


Tuinbouwcluster pakt grootste arbeidstekort aan

25-06-2019 - 0 reacties De knelpunten op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt kosten de regio veel geld. Maandag tekenden 66 partijen uit het groene bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord.


Tuinbouwcluster pakt grootste arbeidstekort Nederland aan

25-06-2019 - 0 reacties De knelpunten op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt kosten de regio veel geld. Maandag tekenden 66 partijen uit het groene bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord.


Nationale Wetenschapsagenda: WUR in 4 onderzoeksprojecten

13-06-2019 - 0 reacties In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). In totaal doet WUR dit jaar mee aan vier NWA-projecten. WUR krijgt de coördinatie over een groot, nieuw onderzoek hoe insecten als veevoer kunnen worden ingezet.


Boeren screenen 200 lesboeken op valse informatie over landbouw en visserij

12-06-2019 - 0 reacties Alle 200 lesboeken in het onderwijs worden komend weekend door de Stichting Agri Facts (Staf) gecheckt op correcte informatie over landbouw en visserij. Staf vraagt vrijwilligers om zaterdag 15 juni mee te helpen de boeken uit te pluizen.