Onderwijs

Onderwijs nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Onderwijs nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Onderwijs nieuws

Nieuwe samenwerking tussen Aeres Hogeschool en Chinese Zhongkai University

08-08-2018 - 0 reacties

Op het gebied van onderwijs en onderzoek gaat Aeres Hogeschool samenwerken met de Chinese Zhongkai University. Dat hebben beide partijen vastgelegd in een intentieverklaring, die op 12 april in Guangzhou werd getekend. Dit gebeurde tijdens de handelsmissie die vanuit de Nederlandse overheid werd georganiseerd.


Droogte helpt archeologen - maar nauwelijks in Nederland

17-07-2018 - 0 reacties

Een Romeinse villa. Een begraafplaats uit de Bronstijd. Loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog. Door de droogte van de afgelopen weken komen ze als littekens in het landschap weer boven. Maar in Nederland is er maar weinig oog voor dit soort sporen, waarschuwt expert Anke Stoker van de Vrije Universiteit Amsterdam.
De sporen ontstaan doordat op plekken waar de grond vroeger omgewoeld is, meer water achterblijft en plantenwortels dieper kunnen groeien. In tijden van droogte, zoals de afgelopen weken, is te zien dat op die plekken gewassen hoger groeien of minder snel verdorren dan in de directe omgeving. Dergelijke 'vegetatiesporen' kunnen archeologen op onontdekte resten wijzen.
In Wales werd de afgelopen weken meerdere keren een vliegtuig ingezet om speciaal luchtfoto's te maken. Het leverde meerdere aanknopingspunten op voor verder onderzoek, laat de archeologische dienst weten.
Anke Stokers handen jeuken om dergelijke foto's ook in Nederland te maken. "Ik zou heel graag Zuid-Limburg nog een keer proberen, Romeinse sporen zoeken. Die zijn er genoeg. Ik heb weleens de Romeinse weg zien liggen. In graanvelden wil ik ook speuren naar plattegronden van boerderijen; als dat in Denemarken kan, dan kan het ook hier."
'Ontzettend jammer'
Jarenlang probeerde Stoker collega's enthousiast te krijgen, maar dat lukte niet. Hoewel Nederland een ongekende droogte meemaakt, kent de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed geen plannen om de lucht in te gaan. "We hebben geen lijstjes klaarliggen", zegt een woordvoerder. "Gemeenten doen wel steeds meer met drones, om monumenten in kaart te brengen, maar we zijn niet actief naar aanleiding van de droogte."
"In Nederland is luchtfotografie een ondergeschoven kindje geworden", vindt Stoker, die inmiddels de methode toepast bij archeologisch onderzoek in Griekenland. "Het is geschrapt uit het onderwijs, het is niet meer een standaardmethode in de archeologie. De waarde wordt niet onderkend."
"We zouden het wel wat intensiever kunnen gebruiken", beaamt ook hoogleraar landschapsarcheologie Heleen van Londen. "Links en rechts wordt er nog wel wat gedaan, maar het moet meer volume krijgen. Ontzettend jammer dat we het niet doen."
Voorloper
Nederland was ooit juist voorloper op dit gebied, vertelt hoogleraar Van Londen. "Willy Metz hing vroeger al tot haar middel uit vliegtuigen om West-Friesland te fotograferen. Het was een ontdekking dat je zo waanzinnig belangrijke inzichten kunt opdoen. De luchtfoto's lieten zien hoe rijk het landschap was, je kon sporen van de Bronstijd tot de Middeleeuwen zien."
Volgens Van Londen werd Nederland ingehaald doordat er werd bezuinigd. "Het komt door het financieringsbeleid. We verliezen steeds meer disciplines en specialisaties. Dat gaat alsmaar door."
"Ik hoor altijd het argument dat er niet voldoende expertise is", legt Stoker uit. "Dat is flauw. Ik ben zelf expert en ken andere mensen die ook de vaardigheden hebben. Het staat alleen niet op de agenda."
"Een ander vaak gehoord argument is dat 'Nederland al uitgebreid van bovenaf in beeld is gebracht'. Dat is zeker zo, maar sporen komen en gaan. Iets wat de ene week zichtbaar is, is een week later weer verdwenen. Onderzoek is dus herhaaldelijk en in verschillende seizoenen en jaren nodig."
Stoker en Van Londen wijzen erop dat de techniek de afgelopen jaren steeds beter is geworden. Satellietfoto's zijn scherper en bieden bijvoorbeeld ook infraroodbeelden. Drones maken het makkelijker om veldjes snel te scannen. Met nieuwe technieken is zelfs door de eerste grondlaag heen te kijken.
"Er valt zoveel te ontdekken", benadrukt Stoker. "De kans op sporen wordt steeds groter. Ik weet niet waarom het niet gebeurt. In de omringende landen gebeurt het wel, met resultaat."
Zo werden voor een tentoonstelling in het Belgische In Flanders Fields Museum de sporen van de Eerste Wereldoorlog in kaart gebracht. In de geduldige graanvelden zijn kraters, loopgraven en bunkers te ontdekken voor wie weet hoe te kijken.
Zie hier hoe de Eerste Wereldoorlog nog altijd in de gewassen is terug te vinden:


Twee Wageningse onderzoekers benoemd tot persoonlijk hoogleraar

13-07-2018 - 0 reacties

Prof.dr. Yuling Bai en Prof.dr. Art Dewulf zijn benoemd tot persoonlijk hoogleraar aan Wageningen University & Research. De ingangsdatum van hun hoogleraarschap is 1 juli. Een onderzoeker kan tot persoonlijk hoogleraar worden benoemd op grond van uitstekende prestaties in onderwijs en onderzoek.


LEGO robots in actie (video)

12-07-2018 - 0 reacties

Dertien tweekoppige teams van leerlingen uit het basis- en het voortgezet onderwijs hebben op 11 juli met het uitvoeren van een praktijkopdracht de kunsten van hun LEGO MINDSTORMS robots gepresenteerd aan de jury en aan het publiek in de Spot in Orion. De organisatoren hopen met deze challenge technisch georiënteerde jongeren voor robotica in de landbouw te interesseren.


Volgend schooljaar versoepelt schoolfruit- en melkactie

09-07-2018 - 0 reacties

Om meer scholen de kans te geven om fruit en melk aan te bieden op de schoolbanken, wordt de subsidieregeling ‘Oog voor lekkers’ versoepeld. De Vlaamse ministers Hilde Crevits (Onderwijs), Joke Schauvliege (Landbouw) en Jo Vandeurzen (Volksgezondheid) stimuleren hiermee gezonde voedingskeuzes bij kinderen en hun ouders. Scholen zullen langer kunnen inschrijven op de schoolactie rond fruit en melk, meer bepaald tot 1 oktober. En als het volledige budget niet uitgeput is na afloop van die inschrijvingsperiode kunnen scholen de verdeling eventueel verlengen.


Florint en Flornet presenteren plan voor Europese bloemistencursussen

03-07-2018 - 0 reacties

De internationale brancheorganisatie voor bloemisten Florint organiseerde 28 juni samen met het Europees netwerk voor bloemisterij onderwijs Flornet en hun partners in het European Platform for Floristry Vocational Education and Training (EPFVET) een bijeenkomst bij Waterdrinker Aalsmeer.


100 miljoen euro voor samenwerking tussen bedrijfsleven en mbo

28-06-2018 - 0 reacties

Om verdere samenwerking tussen bedrijfsleven en het mbo te stimuleren, trekt minister Van Engelshoven van Onderwijs 100 miljoen euro uit tot 2022. Door jongeren tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden, zijn ze volgens Van Engelshoven beter voorbereid op de arbeidsmarkt.


Glastuinbouw haalt onderwijs naar de kas

26-06-2018 - 0 reacties

De innovaties in de glastuinbouwpraktijk volgen elkaar in rap tempo op. Voor het onderwijs gaan die ontwikkelingen zo snel dat het met een traditionele manier van leren niet meer bij te benen is. Bij het leren in een hybride omgeving worden school en praktijk met elkaar verweven. Maandag 25 juni is het.....


Toelatingsproef diergeneeskunde pas vanaf 2019

19-06-2018 - 0 reacties

Door de systematisch stijgende inschrijvingen ligt het idee van een verplichte toelatingsproef voor de opleiding diergeneeskunde al eventjes op tafel. Vorig jaar werd over de in- en uitstroom van de opleiding een resolutie goedgekeurd in het Vlaams Parlement, maar de uitvoering van die resolutie schiet traag uit de startblokken. Dat blijkt uit de toelichting van Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits over het onderwerp in de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement.


Onderwijsorganisaties AOC Oost en Groene Welle samen verder

04-06-2018 - 0 reacties

AOC Oost en Groene Welle gaan vanaf het nieuwe schooljaar samen verder als één nieuwe onderwijsorganisatie. Samen willen ze verder werken aan onderwijs dat vooruitstrevend is, nog beter aansluit bij de beroepspraktijk en met meer betrokkenheid van bedrijfsleven.


Financiële meevallers dekken dichtdraaien gaskraan

28-05-2018 - 0 reacties

Het dichtdraaien van de Groninger gaskraan is een tegenvaller op de begroting. De lagere gasbaten lopen naar verwachting op tot 900 miljoen euro in 2022. Dit staat in de Voorjaarsnota, die minister Hoekstra van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
In het regeerakkoord is afgesproken dat de tegenvallende gasinkomsten binnen de begroting moeten worden opgevangen. De tegenvallers worden grotendeels gedekt door de meevallers op de begroting.
De economie groeit en daar profiteert de overheid van. Bij Sociale Zaken bijvoorbeeld, zijn er minder AOW-ers dan verwacht, waardoor er 95 miljoen euro minder wordt uitgegeven.
Bij Volksgezondheid is er 350 miljoen minder uitgegeven aan geneesmiddelen. Ook bij de huurtoeslag is er een meevaller van 100 miljoen euro.
De economische groei helpt de begroting ook. De wereldhandel groeit sneller dan verwacht, en ook de woningmarkt draagt bij aan de groei. Toch moet er rekening worden gehouden met internationale risico's, zoals het soms onvoorspelbare beleid van de Amerikaanse president Trump en de uitwerking van de brexit, benadrukt Hoekstra in zijn brief.
Extra geld
In aanloop naar de brexit neemt het kabinet al een aantal voorzorgsmaatregelen. Zo wordt er 34 miljoen euro vrijgemaakt voor extra personeel bij Douane en keuringsdiensten.
Ook zal er 200 miljoen euro worden vrijgemaakt voor onderwijs, omdat er meer leerlingen en studenten naar school en universiteiten gaan dan werd voorspeld. Meer ouders werken vanwege de gunstige economie en daarom moet er 80 miljoen extra naar de kinderopvang.
Gaskraan
Het dichtdraaien van de gaskraan heeft dus gevolgen voor de overheidsfinanciën. In 2018 gaat het om een bedrag van 150 miljoen euro aan gederfde inkomsten en in 2022 is dat bedrag 900 miljoen euro.
Daarnaast heeft het kabinet besloten om ieder jaar 200 miljoen euro te reserveren voor andere kosten voor Groningen, zoals de afhandeling van schadeclaims. "Deze reservering houdt onder meer verband met de voortgaande gesprekken met de regio over het toekomstperspectief voor Groningen," schrijft de minister.
Dit bedrag van 200 miljoen wordt buiten de begroting geplaatst. De overheid leent dat geld en daardoor gaat de aflossing van de staatsschuld minder snel.
Door het vroegtijdig dichtdraaien van de gaskraan zal er ook veel gas in de grond blijven zitten. De waarde daarvan wordt geschat tussen de 50 en 125 miljard euro. Achter de schermen onderhandelt minister Wiebes van Economische Zaken met Shell en Exxon over die achtergebleven rekening. De onderhandelingen zijn nog in volle gang, deze kosten zijn dan ook nog niet in de Voorjaarsnota meegenomen.
Het kabinet wil ook extra geld uittrekken voor de knelpunten bij de politie en het Openbaar Ministerie. Pas op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, wordt bekend of het ministerie daadwerkelijk kan rekenen op zo'n 65 miljoen euro, zoals eerder werd gemeld.

Het op termijn dichtdraaien van de gaskraan in Groningen scheelt het kabinet 900 miljoen euro in 2022 aan gasopbrengsten. Daarnaast wordt er vanaf dit jaar structureel 200 miljoen euro vrijgemaakt voor de gevolgen van de bevingsschade in de regio.

Meevallers op de rijksbegroting zijn dit jaar groot genoeg om het gat te dichten dat geslagen wordt door het verder terugschroeven van de gaswinning in Groningen. Daarnaast is er ruimte om enkele tegenvallers op te vangen zonder elders te hoeven bezuinigen, blijkt uit de vandaag gepresenteerde Voorjaarsnota.


Kwaliteitszorg aan Wageningen University goed beoordeeld

25-05-2018 - 0 reacties

Een internationaal expertpanel heeft in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) de kwaliteitszorg van Wageningen University beoordeeld en positief bevonden. Het panel constateert dat de universiteit een kwaliteitscultuur en kwaliteitszorg heeft die garant staan voor goed onderwijs. In 2012 was Wageningen ook positief beoordeeld qua kwaliteitszorg.


Wageningen University en Radboud Universiteit gaan samen meer bètaleraren opleiden

17-05-2018 - 0 reacties

Wageningse studenten kunnen vanaf volgend collegejaar een eerstegraads lesbevoegdheid scheikunde en natuurkunde behalen aan de Radboud Docenten Academie zonder studietijdverlies. Een deel van de Nijmeegse lerarenopleiding wordt opgenomen in het studieprogramma van Wageningen. Zo slaan beide universiteiten de handen ineen om het lerarentekort in het voortgezet onderwijs aan te pakken. Vandaag ondertekenen ze hiervoor een overeenkomst.


100 jaar onderwijs bij WUR (+video's)

23-04-2018 - 0 reacties

Honderd jaar geleden kreeg de Landbouw Hoogeschool officieel haar academische status. In de daaropvolgende eeuw is een hoop veranderd, maar de Wageningse sfeer is hetzelfde gebleven vindt Roel Dijksma, docent Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer. Hij maakte een videoserie over 100 jaar WUR onderwijs ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van WUR.


Grote zorgen inspectie over toekomst groen onderwijs

23-04-2018 - 0 reacties

De Onderwijsinspectie heeft grote zorgen over de toekomst van het groen onderwijs in Nederland. De leerlingaantallen dalen snel.


Inspectie bezorgd over toekomst agrarisch onderwijs

22-04-2018 - 0 reacties

De Inspectie van het Onderwijs is bezorgd over de toekomst van de agrarische onderwijscentra (aoc).


Onderwijsinspectie: Toekomst groen onderwijs in gevaar

19-04-2018 - 0 reacties

Steeds minder leerlingen en studenten kiezen voor groen onderwijs, en verschillende opleidingen zijn financieel niet gezond. Dat blijkt uit een rapport van de onderwijsinspectie, dat ministers Van Engelshoven en Slob aan de Tweede Kamer hebben aangeboden.


Toekomst groen onderwijs in gevaar

19-04-2018 - 0 reacties

Steeds minder leerlingen en studenten kiezen voor groen onderwijs, en verschillende opleidingen zijn financieel niet gezond.


Toekomst groen onderwijs in gevaar

19-04-2018 - 0 reacties

Steeds minder leerlingen en studenten kiezen voor groen onderwijs, en verschillende opleidingen zijn financieel niet gezond. Dat blijkt uit een rapport van de onderwijsinspectie, dat ministers Van Engelshoven en Slob aan de Tweede Kamer hebben aangeboden.


Vruchtbare handelsmissie China voor groen onderwijs

16-04-2018 - 0 reacties

De handelsmissie naar Chinawas nuttig voor Aeres Hogeschool en voor WUR.