Nevedi

Volg al het nieuws over Nevedi, een van de 15512 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Nevedi nieuwsbrief.

Nevedi nieuws

‘Nederlandse diervoederindustrie belangrijkste afnemer RTRS-soja’

24-07-2019 - 0 reacties Nederlandse diervoederbedrijven waren in 2018 de belangrijkste afnemers van verantwoorde soja in het algemeen en Round Table Responsible Soy (RTRS). Dat meldt Nevedi op basis van het RTRS Management Report 2018. De lijst werd in 2018 aangevoerd door de grotere leden van Nevedi. Ook Nederlandse


‘Nederlandse diervoederindustrie belangrijkste afnemer RTRS-soja’

23-07-2019 - 0 reacties Nederlandse diervoederbedrijven waren in 2018 de belangrijkste afnemers van verantwoorde soja in het algemeen en Round Table Responsible Soy (RTRS). Dat meldt Nevedi op basis van het RTRS Management Report 2018. De lijst werd in 2018 aangevoerd door de grotere leden van Nevedi. Ook Nederlandse


Nevedi staat achter klimaatakkoord

28-06-2019 - 0 reacties Het klimaatakkoord dat vandaag door het kabinet is gepresenteerd kan op positieve bijval van Nevedi rekenen, dat laat de belangenvereniging in een eerste reactie weten. Via de sectortafel Landbouw en Landgebruik was Nevedi betrokken bij de onderhandelingen over het Ontwerp Klimaatakkoord. In deze sectortafel waren


Minister snapt circulariteit veevoerimport niet goed

20-06-2019 - 0 reacties Het realisatieplan voor de transitie naar kringlooplandbouw van minister Schouten betekent een krimp van het eiwitaandeel in de import van veevoer. Henk Flipsen, voorzitter van Nevedi, wijst er echter op dat het merendeel van het geïmporteerde veevoer al uit reststromen bestaat die bijdragen aan een circulaire voedselketen.


Nevedi: Realisatieplan Schouten passend en moedig

19-06-2019 - 0 reacties Nevedi heeft positief gereageerd op het realisatieplan kringlooplandbouw van minister Carola Schouten dat afgelopen maandag werd gepresenteerd. “Het is goed nieuws als moderne veredelingstechnieken in Europa meer wettelijke basis krijgen, en mogelijkheden om producten als diervoedergrondstoffen te gebruiken worden verruimd”, zegt Nevedi-directeur Henk Flipsen. Verandering


Gaat mengvoerafzet fors krimpen?

03-06-2019 - 0 reacties De voersector ziet en verwacht een dalende mengvoerafzet, zo zei brancheorganisatie Nevedi vorige week. Frank Verhoeven, adviseur op het gebied van kringlooplandbouw, is van mening dat de sector zichzelf ten doel moet stellen jaarlijks niet meer dan 3 miljoen ton af te leveren aan de melkveehouderij. Dit is nu nog ruim 4 miljoen ton.


Pluimveevoerafzet stijgt licht in 2018

30-05-2019 - 0 reacties De pluimveevoerafzet steeg vorig jaar met 1,8 procent en 54.000 ton van 3.079.000 ton in 2017 naar 3.133.000 ton. Dat blijkt uit cijfers van Nevedi.


Nevedi ziet en verwacht dalende mengvoerafzet

30-05-2019 - 0 reacties De rundveehouderij en de varkenshouderij namen in 2018 minder mengvoer af dan in 2017. In de pluimveehouderij werd juist meer mengvoer verbruikt. In totaal daalde de afzet van mengvoerleveranciers licht en Nevedi verwacht dat die daling doorzet.


Landelijke afzet varkensvoeders daalt licht

30-05-2019 - 0 reacties De afzet van varkensvoer vertoont een dalende tendens. In 2018 transporteerden de Nevedi leden tussen de 5 en 6 procent minder voer naar de varkensbedrijven.


Mengvoerafzet licht gedaald

29-05-2019 - 0 reacties Een dalende rundvee- en varkensvoerafzet, waar die van pluimveevoer licht steeg. Dat is samengevat de Nederlandse mengvoederafzet in 2018, meldt Nevedi.


Mengvoerafzet daalt licht

29-05-2019 - 0 reacties Een dalende afzet rundvee- en varkensvoer, waar die van pluimveevoer licht steeg. Dat is samengevat de Nederlandse mengvoederafzet in 2018, meldt Nevedi.


Mengvoederafzet in 2018 krimpt licht

29-05-2019 - 0 reacties De mengvoederafzet in Nederland is in 2018 licht gekrompen. Verwacht wordt dat deze dalende lijn zich in 2019 voortzet. Dat meldt Nevedi. Een dalende afzet voor rundvee- en varkensvoeders, de twee grootste categorieën landbouwhuisdieren. De afzet van pluimveevoer steeg licht. Dat is samengevat de Nederlandse


Derde editie grondstoffenwijzer gepresenteerd

24-05-2019 - 0 reacties Nevedi-directeur Henk Flipsen heeft namens Nevedi tijdens het Netwerkevent van Nevedi en Het Comité, de derde editie van de Grondstoffenwijzer aan Lieke Hendrix van LNV aangeboden. Deze editie is de opvolger van de editie 2016, met de meest recente data en nieuwe inzichten op het


'Voerrantsoen varkens en melkvee op de schop'

24-05-2019 - 0 reacties Het rantsoen voor varkens en melkvee gaat flink veranderen. Dat heeft vooral te maken met het plan om zoveel mogelijk grondstoffen dicht bij huis te vergaren. Henk Flipsen, de CEO van brancheorganisatie Nevedi, vindt het verstandig om hier proactief mee om te gaan.


Melkveehouderij zet in op stikstofreductie

23-05-2019 - 0 reacties NAJK, NMV en LTO hebben gezamenlijk het plan Sectoraanpak Stikstofreductie Melkveehouderij gepresenteerd. Bij de realisatie van de doelstellingen worden ze ondersteund door NZO en Nevedi.


EU produceert meer eigen eiwit dan gesuggereerd

22-05-2019 - 0 reacties De Nederlandse voerindustrie staat tegenwoordig voor grote uitdagingen, zo bleek woensdag 22 mei tevens op het congres van Nevedi over klimaat, kringlopen en de uitdagingen die dat oplevert. Op het congres werd onder meer gesteld dat Europa al veel meer eigen eiwit produceert dan vaak gesuggereerd wordt in de media.


Melkveehouderij aan de slag met stikstofreductie

22-05-2019 - 0 reacties NAJK, NMV, LTO Nederland en Netwerk Grondig zijn tot een gezamenlijke Sectoraanpak Stikstofreductie Melkveehouderij gekomen. Nevedi en NZO ondersteunen de sectorpartijen. Het is voor het eerst dat een dergelijke, gezamenlijke, aanpak is opgesteld om de stikstofexcretie in de melkveehouderij omlaag te krijgen.


Brancheorganisatie Nevedi laat mogelijk frauderend veevoerbedrijf hard vallen

22-05-2019 - 0 reacties


Rapport over relatie voer, gewasbescherming en insecten rammelt

11-04-2019 - 0 reacties Onderzoek van Stichting Agri Facts bevestigt Nevedi, Hisfa en LTO Noord in het beeld dat het onderzoeksrapport over de relatie tussen gewasbeschermingsmiddelen in voer en mest en de achteruitgang van weidevogels, rammelt.


Varkenssector bundelt de krachten met oprichting brancheorganisatie

10-02-2019 - 0 reacties De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Centrale organisatie voor de Vleessector (COV) en de verenigde voerfabrikanten Nevedi zijn bezig om samen een brancheorganisatie op te richten. De transportsector Vee & Logistiek wordt ook betrokken.