Monovergister

Monovergister nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Monovergister nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Monovergister nieuws

Jumpstart biedt melkveehouders ook de optie om een moniovergister te huren

11-10-2019 - 0 reacties Coöperatie Jumpstart gaat melkveehouders ook de optie bieden om een monovergistingsinstallatie te huren, in plaats van te kopen. Dit meldt zuivelonderneming FrieslandCampina, de moedercoöperatie van Jumpstart. Vanwege de optie voor huur van de installatie zijn momenteel verschillende melkveehouders in gesprek met Jumpstart over deelname in de coöperatie. In de afgelopen tijd werden ook met enkele melkveehouders contracten getekend over de aanschaf van een monovergister van Biolectric of HoSt.


KDV: ‘Binnen enkele jaren alle mest uit de keten omgezet in een duurzaam en gecertificeerd product’

27-03-2019 - 0 reacties De Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) verwacht dat binnen enkele jaren van alle meststromen binnen deze keten, een duurzaam en gecertificeerd product wordt gemaakt. Dit stelt de KDV nadat de NVWA de monovergister op haar demovarkensbedrijf goedkeurde.


Melkveehouder uit Olst heeft vertrouwen in monovergisting

31-07-2018 - 0 reacties Melkveehouder Rob Boerkamp uit Olst heeft sinds begin juni een Biogas+ monovergister in gebruik via de coöperatie Jumpstart. De vergister met navergister ligt recht achter de stallen. Achterin de rechterstal staat een mestkorrelinstallatie. Er is eerst uitgebreid getest en ook moest worden gecontroleerd of het geproduceerde gas aan alle eisen voldoet om via het aardgasnetwerk af te zetten. Met een speciale filterinstallatie worden eerst allerlei ongewenste stoffen uit het gas gehaald.


40 kuub biogas uit 1 kuub verse varkensmest

03-12-2017 - 0 reacties De monovergister op het bedrijf van Verhoeven draait op dagverse mest. Dat levert veel biogas.


Varkensbedrijf uit Ardooie verrast met monovergister

17-11-2017 - 0 reacties Op melkveebedrijven bewijzen pocketvergisters al een aantal jaren hun kunnen, maar op een varkensbedrijf was monovergisting van bedrijfseigen mest tot voor kort ongezien. Vleesvarkensbedrijf Akivar te Ardooie zorgt voor de primeur. De veronderstelling dat varkensmest door zijn samenstelling niet voldoende energie zou produceren, klopt niet. Dat schrijft het halfmaandelijkse magazine Management&Techniek, een uitgave van Boerenbond, na een bedrijfsbezoek. Aan VILT legt Mieke Decorte van Biogas-E uit wat tot voor kort de grote hinderpaal was voor monovergisting van varkensmest.


KDV positief over monovergister voor varkensmest

18-09-2017 - 0 reacties Demobedrijf De Hoeve van Hans Verhoeven laat weten dat de eerste resultaten met de monovergister ‘bijzonder positief’ zijn.


Mest omzetten in hernieuwbare energie door de monovergister

13-09-2017 - 0 reacties Minister Kamp van Economische Zaken heeft 150 miljoen toegekend voor de realisatie van monomestvergisters op boerderijen. Met een monomestvergister is het mogelijk mest om te zetten in hernieuwbare energie zoals groen gas, elektriciteit of warmte. De vergisters, goed voor het energieverbruik van in totaal 11.000 huishoudens, leveren een bijdrage aan de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.


Kostprijsdaling monovergister door eenmalige tenderregeling

13-09-2017 - 0 reacties De kostprijs van een monovergister op boerderijschaal is door de aparte tenderregeling van het ministerie van EZ gedaald van 20 cent naar 12,5 cent per kilowattuur. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede kamer.


€150 miljoen voor realisatie monomestvergisters op boerderijen

13-09-2017 - 4 reacties Minister Kamp van Economische Zaken heeft 150 miljoen euro toegekend voor de realisatie van monomestvergisters op boerderijen.

Kamp zegt met de realisatie van de vergisters meerder vliegen in één klap te slaan. „We voorkomen broeikasgasemissies uit mest, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Daarnaast zijn we in staat mest in te zetten voor de productie van hernieuwbare energie wat bijdraagt aan het doel om in 2020 14 procent hernieuwbare energie te realiseren. Een gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer 90 huishoudens.”


Het sprookje van goud uit mest

08-10-2016 - 9 reacties FrieslandCampina wil mestvergisters op melkveebedrijven. De overheid subsidieert, omdat dit duurzaam zou zijn. Maar dat is het niet, vindt Pieter ter Veer. Het is een sprookje.

Meer: boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/…


Jumpstart, een sprong in het diepe

05-10-2016 - 49 reacties Vandaag heb ik na afloop van de officiële opening van de eerste Jumpstart-monovergister de presentatie van Jumpstart mogen meemaken. Deze presentatie wordt binnenkort ook gegeven op alle FrieslandCampina ledenbijeenkomsten.

Voor wie denkt dat het Frieslandcampina monovergister-project nog een discussiepunt is die heeft het mis. De trein rijd en elke melkveehouder met weidegang (en genoeg koeien) kan uiteindelijk meerijden. De eerste 100 vergisters zijn besteld. En ook de leden/leveranciers van andere zuivelfabrieken en coöperaties mogen straks meedoen.

Hier een presentatie wat Jumpstart is:


Er is binnenkort geen mestprobleem meer

04-10-2016 - 42 reacties Als de techniek alle beloften waarmaakt dan is binnenkort mest geen probleem meer

Behalve co2 en biogas kun je meer uit de mest halen. Bij de eerste monovergister staat ook een experimentele mestkraker die uit het digistaat van de vergister de stikstof en fosfaat haalt. Als dat lukt (en rendabel is) dan wordt het rekensommetje weer heel anders.


Mestvergistingscöperatie FrieslandCampina van start

04-10-2016 - 59 reacties Met de ingebruikname van de eerste monomestvergister op het melkveebedrijf van de familie Heeg in Hinnaard (Fr.) heeft minister Kamp van Economische Zaken het startsein gegeven voor Jumpstart. Dat is de coöperatie van FrieslandCampina die melkveehouders faciliteert bij de plaatsing en het gebruik van monomestvergisters.


Kamervragen over SDE voor project mono-vergisters

29-09-2016 - 73 reacties Helma Lodders (VVD) heeft minister Henk Kamp (EZ) schriftelijke vragen gesteld over het mestvergistingsinitiatief van FrieslandCampina. Ze wil met name meer weten over de collectieve aanvraag voor SDE-subsidie.


Frieslandcampina nog groener

07-05-2016 - 25 reacties FrieslandCampina wil in 2020 duizend melkveehouders helpen aan een installatie waarmee ze op de boerderij mest om kunnen zetten in elektriciteit. Dat zegt topman Roelof Joosten tegen Trouw. De zuivelcoöperatie doet dit om aan de klimaatdoelstellingen tegemoet te komen en de CO2-uitstoot van de melkveesector te verlagen.

10 procent van de CO2-uitstoot van FrieslandCampina komt van fabrieken. 90 procent vindt plaats op de boerderij
Roelof Joosten
De zuivelonderneming wil eerst monovergisters bij tweehonderd melkboeren plaatsen. Daarvoor moet meer geld beschikbaar komen voor kleinschalige mestvergisting vanuit een subsidieregeling voor duurzame energievoorziening.

De directeur van FrieslandCampina verwacht in juni een regeling met minister Kamp (economische zaken) te ondertekenen. Het ministerie bevestigt de gesprekken, waaraan ook Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) meedoet.

Nu al kunnen boeren met een mestvergister aanspraak maken op subsidie. Die krijgen ze per afgeleverde kilowattuur stroom, niet oor de aanschaf van de installatie. En die aanschaf is duur, zegt Hans Huijbers van LTO.

Voor een bedrijf met honderd koeien loopt de prijs van een monovergister op tot 300.000 euro. Hoe groter het bedrijf, hoe duurder de installatie."

Broeikasgassen
Een monovergister werkt alleen op mest. "Op het methaangas in de mest draait een motor en die wekt elektriciteit op", zegt Huijbers. "Groene stroom. Daarnaast verlaagt een monovergister de uitstoot van broeikasgassen. Methaangas is veel schadelijker dan CO2."

FrieslandCampina wil de melkveehouder alle taken en zorgen uit handen nemen, door de financiering te regelen, de monovergister te laten installeren, de administratieve afhandeling te doen en het groot onderhoud te laten uitvoeren. Eigenlijk hoeft de melkveehouder alleen een stukje grond beschikbaar te stellen, zegt Joosten.

"Hij moet een stopcontact hebben en de mest in de monovergister stoppen. Zo makkelijk moet het zijn. Met de opgewekte stroom wordt de boerderij klimaatneutraal.

Vierduizend melkveehouderijen
De stroom die de boer niet nodig heeft, levert hij aan het net. Net als bij het opwekken van windenergie", legt Joosten uit. Op langere termijn zijn er volgens hem vierduizend melkveehouderijen geschikt voor een vergistingsinstallatie. "10 procent van de CO2-uitstoot van FrieslandCampina komt van fabrieken. 90 procent vindt plaats op de boerderij."

Het aantal monovergisters in Nederland is nu op twee handen te tellen, concludeert Huijbers. "De discussie erover loopt al jaren en is onderdeel van een groter debat over de schaal van de mestverwerking. Er zijn tien à twintig grote fabrieken in aanbouw."

"Een breed initiatief kan mestvergisting bij de boer een grote impuls geven en de kosten per vergister drukken. De tijd moet leren wat de effectiefste methode is."