Moment

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Moment. Moment is een van de 15649 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Moment nieuws

Prachtig moment in Pauw. Tjeerd de Groot snapt het nu ook zegt hij

17-10-2019 - 1 reacties Even kijken vanaf minuut 31


Onderzoek naar kosten reiniging aardappelloodsen

16-10-2019 - 0 reacties De Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie wil inzicht krijgen in een kosteneffectieve reiniging van bewaarloodsen waar in het verleden chloorprofam is gebruikt. Samen met Europese partners wordt hier op het moment onderzoek naar gedaan.


Nederlandse studententeams aan kop tijdens World Solar Challenge

15-10-2019 - 0 reacties Deze week strijden 53 teams uit 24 landen tegen elkaar tijdens de World Solar Challenge, een tweejaarlijkse wedstrijd voor voertuigen die rijden op zonne-energie. De teams rijden van Darwin in 10 etappes naar Adelaide, ruim 3.000 kilometer verderop. Op dit moment ligt de Nederlandse TU Twente aan kop, op de voet gevolgd door het team van TU Delft.


Fendt Katana 65 op demo

09-10-2019 - 0 reacties Bij Roeters landbouwmechanisatie uit Een rijden ze op dit moment demo met een Fendt Katana 65 maishakselaar hier wat beelden van deze machine voor meer informatie roetersbv.nl/


Open brief Nederlandse supermarkten aan de minister van Landbouw

06-10-2019 - 0 reacties Minister Carola Schouten van Landbouw praat over het betrekken van supermarkten om haar beleid te realiseren, maar concrete gesprekken blijven uit. Na het historische boerenprotest van 1 oktober jongstleden, dient zich opnieuw een historisch moment aan. In Frankrijk ontbood in 2017 president Emmanuel Macron alle partners in de voedselketen aan zijn tafel en droeg hen op te gaan samenwerken. In Nederland bieden de supers het zelf aan. Dat doen ze in het openbaar zodat iedereen er getuige van kan zijn en vragen kan stellen. De Nederlandse supermarkten, verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, stellen een belangrijke voorwaarde: eenheid van beleid en een duidelijke uitvoeringsvisie. Ook daar kan het in het openbaar over gaan.


Schuiling wil als LTO-lid met minister praten

04-10-2019 - 8 reacties Dit is het moment voor landbouw Nederland om te oogsten, om ander landbouwbeleid uit te onderhandelen.’ Akkerbouwer Arjen Schuiling uit Tynaarlo is uit het bestuur van Agractie gestapt en lid geworden van LTO.


Op die manier hoopt hij meer invloed te kunnen uitoefenen op de minister om een ander landbouwbeleid te realiseren. ‘Ik denk dat de minister door het draagvlak nu ook in staat is om populaire maatregelen te nemen voor de landbouw.’

Schuiling is klaar met actievoeren en denkt als LTO-lid beter van waarde te kunnen zijn. ‘Als het nodig is zou ik graag samen met andere leden van LTO en met de minister willen onderhandelen over een ander landbouwbeleid. Maar dat mogen ook andere mensen doen, als er maar onderhandelt wordt.’

Dat LTO zich pas laat heeft aangesloten bij de actie begrijpt Schuiling. ‘Eigenlijk is het jammer dat LTO niet de initiatiefnemer van de actie was. Dat LTO bang is geweest voor de gevolgen snap ik. Ze hebben zich natuurlijk afgevraagd hoe Agractie de club boze boeren in bedwang kan houden. Maar dat hebben we heel goed gedaan.’

Binnenkort praat Schuiling met mensen binnen LTO om te kijken wat zijn rol kan worden.


Minimaal drie jaar nodig voor teelt rubberpaardenbloemen

04-10-2019 - 0 reacties Het duurt nog minimaal drie jaar vooraleer paardenbloemen als nieuwe teelt voor de productie van natuurlijk rubber groeien op onze akkers. Op dit moment wordt gewerkt aan gewasveredeling en methoden om zo veel mogelijk rubber uit de wortels te halen


Dierenactivisten willen naar Malieveld komen tijdens boerenprotest

30-09-2019 - 11 reacties Dierenactivisten hebben aangekondigd ook aanwezig te zullen zijn bij het boerenprotest morgen in Den Haag. De activisten zijn van plan om naar het Malieveld te komen, waar op dat moment ook veel boze boeren zullen demonstreren.


Aan de Nederlandse boeren

30-09-2019 - 22 reacties

Originele beschrijving

Beste boeren, Ik hoop dat jullie morgen met véél meer mensen naar Den Haag trekken om te protesteren tegen de sanering die er voor jullie sector aankomt dan de autoriteiten op dit moment verwachten. Ik geloof dat burgemeester Krikke maximaal vijf tractoren op het Malieveld wil toestaan, zodat het in de beeldvorming allemaal wel meevalt …


Column: Er wordt goed aan de varkens verdiend

28-09-2019 - 0 reacties Wat er op de wereldmarkt gebeurt, is duidelijk van invloed op de prijzen van de vleesvarkens in West-Europa. Op dit moment haalt China veel vlees uit zijn eigen reserve en geeft steeds meer landen toestemming om naar hen te exporteren.


[video] Nog 100 dagen te gaan: Riwald met hybride rallymonster naar Dakar

27-09-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

In juli had onze spion hem al voor de lens, maar nu is het officieel: Het Riwald Dakar Team heeft samen met de Tsjechische partner MKR Technology maandenlang hard gewerkt aan de ontwikkeling van een geheel nieuw en uniek concept; een hybride off-road truck. Het project wordt ondersteund door de partners – ZF Friedrichshafen – Renault Trucks – Hendrickson – AxleTech – Eurol. Eerder vanavond, vrijdag 27 september, werd de Renault C460 Hybrid Edition onthuld. Dit is het moment voor de juiste keuze In de tijd dat het milieu een groot en wereldwijd issue is geworden, is bij de ontwikkeling


De 5 vragen aan... Henk van Eijk

27-09-2019 - 0 reacties Mijn naam is Henk van Eijk. Ik ben geboren in Delft in 1957. Op dit moment ben ik woonachtig in Wateringen en per februari 2020 in de Lier. Hier heb ik ook de middelbare tuinbouwschool met succes afgerond. Op latere leeftijd heb ik onder andere bedrijfskunde gestudeerd (4-jarige leergang) aan de Erasmus Universiteit.


Meer vraag naar grove dan fijne peen

27-09-2019 - 0 reacties De peenmarkt is redelijk in balans, waardoor de handel op dit moment niet heel wild is. Alhoewel het areaal groter is, zijn de opbrengsten in de Europese Unie minder. Daarnaast loopt de vraag goed door. Er is meer vraag naar grove peen, dan naar fijne peen.


Ctgb reageert op e-mailactie foodwatch Nederland

25-09-2019 - 0 reacties Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) ontvangt op dit moment reacties op de e-mailcampagne van foodwatch Nederland. Het college wordt aangesproken op de Europese toelating van glyfosaat.


Boer Theo maakt zich zorgen om het stikstofbeleid: 'Wat als niets meer mag?'

25-09-2019 - 0 reacties Voor melkveehouder Theo en zijn collega's is op dit moment alles onzeker. Wat mogen zij in de toekomst nog doen? Het Nederlandse stikstofbeleid gaat dat bepalen. Veel hangt af van het advies dat de commissie Remkes deze week presenteert.


Handel in snijmaïs komt rustig op gang

24-09-2019 - 0 reacties Nu de eerste percelen nieuwe snijmaïs geoogst zijn, komt de handel langzaam op gang. Welke prijs wordt daarbij genoemd? Daarnaast blijkt dat de (melk)veehouders op dit moment veel interesse hebben in aardappelproducten. Dit leidt tot hogere prijzen.


Problemen met je front PTO: Waar let je op bij aankoop?

19-09-2019 - 27 reacties Akkerbouwers en veehouders hebben vaak weinig aandacht voor het merk fronthef of front PTO. Ook niet tijdens de aankoop van een nieuwe tractor. Terwijl dit juist hét moment is om je op de hoogte te brengen. Erik Arts, akkerbouwer en adviseur in Luttelgeest, vertelt over zijn ervaring met verschillende PTO’s. Tractoraankoop Erik kocht zijn tractor enkele jaren terug. Via een voordelige actie kocht hij een fronthef en front PTO van hetzelfde merk als zijn tractor. Dit was heel aantrekkelijk, maar de problemen kwamen al zeer vlot. Wat ging er mis? Lekkage bij de PTO. “De…


Verlaging pootgoed bij nacontrole 38 procent

17-09-2019 - 0 reacties Het verlagingspercentage van de nacontrole van het pootgoed is op dit moment 38 procent, meldt de NAK.


LTO - LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

12-09-2019 - 107 reacties .LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

LTO Nederland publiceert vandaag haar bijdrage aan het adviescollege Stikstofproblematiek om met nuchterheid, realisme en doorzettingsvermogen per gebied een goede balans tussen natuur, wonen, infrastructuur en landbouw te vinden.

“Boeren en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder boeren geen voedsel en geen groen platteland. We moeten de impasse met nuchterheid en realisme benaderen,” aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

LTO Nederland adviseert voor de korte termijn drie oplossingsrichtingen om Nederland van het stikstofslot te verlossen zodat de bouw van nieuwe huizen doorgaat, de auto niet vaststaat in de garage en boeren en tuinders hun bijdrage aan onze voedselvoorziening, economie én natuur blijven leveren:

inzet op minder stikstofemissies door alle betrokken sectoren, inclusief de veehouderij;maatwerk per gebied om kwetsbare natuur te beschermen;een realistische en veilige drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot.

Reductie door innovatie
De landbouw heeft de ammoniakuitstoot sinds 1990 al met ruim 65% teruggebracht , een indrukwekkende prestatie van een sector die wereldwijd leidend is. Tegelijkertijd kunnen en willen we meer doen. Door het stikstofslot kunnen boeren en tuinders nu niet investeren in bijvoorbeeld voer waarmee minder stikstof wordt uitgestoten, nieuwe stallen, slimme mestverwerking en andere technologische innovaties waar Nederland wereldwijd om bekend staat. Dat is funest - agrarisch ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ontwikkelen zodat ze hun bijdrage kunnen blijven leveren aan een beter milieu, klimaat en dierenwelzijn. Zo worden niet alleen stikstofemissies teruggebracht maar kunnen ook andere duurzaamheidsdoelen, zoals de reductie van CO2- en methaanuitstoot, sneller worden behaald.

Integraal maatwerk per gebied
Natura2000-gebieden met een lage kritische depositiewaarde (stikstoftolerantie) zijn als hagelslag over ons land verspreid. Generieke krimp biedt geen oplossing omdat er in elk gebied andere oorzaken en effecten stikstofdepositie zijn. LTO Nederland pleit daarom voor een integrale aanpak met maatwerk per gebied. Daarmee kunnen goede resultaten worden behaald die in lijn zijn met de nationale prioriteiten van het omgevingsbeleid . Het gaat erom per gebied een juiste afwegingen te maken tussen natuur, woningbouw, infrastructuur en land- en tuinbouw.

Geen stikstofslot op verwaarloosbare emissies
LTO Nederland benadrukt dat het mogelijk moet zijn om hele kleine, voor de natuur verwaarloosbare stikstofemissies zonder papierwinkel toe te laten. De organisatie stelt daarom een realistische en veilige drempelwaarde voor van 1 mol per hectare per jaar. Dat is een voorzichtige en genuanceerde grens, die overigens hoger ligt in onze buurlanden.

“Het oer-Hollands landschapsbeeld is inmiddels vergunningsplichtig geworden. Een boer moet sinds de Raad van State-uitspraak formeel een vergunning aanvragen om zijn koeien in de wei te laten lopen. Dat is hetzelfde als wanneer de bakker een vergunning voor brood bakken moet aanvragen. Beweiden en bemesten horen bij de kringlooplandbouw. Het kan niet zo zijn dat de juridische impasse dat onmogelijk maakt,” aldus Marc Calon. “De aanleg van bijvoorbeeld ecologische oevers wordt nu stilgelegd omdat de graafmachines een paar dagen stikstof uitstoten. Een vergunningsstelsel voor zulke verwaarloosbare emissies is niet realistisch.”

Nederlandse poldernuchterheid
Op dit moment gaat de juridische status van een Natura2000 gebied boven alle andere maatschappelijke belangen – wonen, reizen, werken. Zelfs de kleinste hoeveelheid extra stikstof mag volgens de regels niet meer. Deze ongewenste werkelijkheid is een probleem voor de hele samenleving.

Op de langere termijn moet worden gekeken wat het aantal, de ligging en de natuurdoeltypen van Natura2000-gebieden betekent voor economische en andere maatschappelijke activiteiten waarbij ammoniak en andere stikstofverbindingen vrijkomen. Een kritische blik hierop betekent uitdrukkelijk niet dat LTO Nederland pleit voor minder natuur. Boeren en tuinders werken in en met de natuur, en zijn als beheerders van het platteland nauw betrokken bij natuuronderhoud en -herstel. LTO Nederland zal hier namens haar achterban het gesprek met het adviescollege Stikstofproblematiek, beleidsmakers, politici en de maatschappij over aan blijven gaan.


Sluitingsdatum Topkuil nadert: 4 kuilen aan kop

12-09-2019 - 0 reacties Melkveehouders hebben nog twee dagen om hun graskuil aan te melden voor de individuele en provinciale competitie van Topkuil. Op dit moment zijn er 4 kuilen met de maximale score.