Mkz

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Mkz. Mkz is een van de 13697 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Mkz nieuws

„Rechtmatigheid diagnose rond MKZ Kootwijkerbroek opnieuw ter discussie”

27-06-2017 - 0 reacties

De rechtmatigheid van de diagnose om in 2001 tijdens de MKZ-crisis in Kootwijkerbroek 60.000 dieren te ruimen, is opnieuw ter discussie komen te staan.

Dat gebeurde tijdens een zitting bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven maandag in Den Haag, meldde veehouder Henk van den Brink uit Kootwijkerbroek woensdagmorgen.

De MKZ-discussie speelt al jaren rond een van de in totaal vijf monsters van een positief getest kalf. Veehouders vermoeden dat dit monster in het laboratorium is verwisseld. De zogeheten eiwitmethode zou moeten uitwijzen dat dit niet het geval is, maar het Nederlands Forensisch Instituut gaf tijdens de zitting aan dat deze methode niet betrouwbaar is.


Wetenschappers ontwikkelen snelle goedkope test MKZ

01-09-2016 - 0 reacties

Wetenschappers op het Engelse Pirbright Instituut hebben met een specifiek rundereiwit een nieuwe manier gevonden voor het diagnosticeren van mond-en-klauwzeer (MKZ), dat meer kosteneffectief en gemakkelijker is dan de huidige methode. Bovendien is het minder afhankelijk van kleine dieren


Opvallende wending in juridische procedure over MKZ in Kootwijkerbroek

30-08-2015 - 0 reacties

" align="right" border="1" vspace="5" hspace="10">Het al jaren lopende proces rond het mond- en klauwzeerdossier van Kootwijkerbroek uit 2001 kan een opvallende wending krijgen in de zaak-Dokter. Dat meent bestuurslid Lau Jansen van Stichting Onderzoek MKZ Crisis Kootwijkerbroek.


MKZ-stichting diep teleurgesteld

01-07-2015 - 0 reacties

" align="right" border="1" vspace="5" hspace="10">Onbevredigend en een bittere pil, zo zegt de stichting Geruimde Boerderijen Kamperveen MKZ – 2001 over de uitspraak van het CBB (College van Beroep) waarbij de ruiming destijds van 14 boerderijen rechtmatig wordt genoemd.


MKZ correct aangetoond in zaak Kamperveen

30-06-2015 - 1 reacties

De beslissing om over te gaan op het ruimen van de in 2001 getroffen mond-en-klauwzeer (MKZ) bedrijven in Kamperveen, blijkt gebaseerd op juiste laboratoriumuitslagen.


Weer ruimen bij uitbraak MKZ

04-03-2015 - 1 reacties

Volgens Europarlementariër Jan Huitema zal de Nederlandse overheid bij een nieuwe uitbraak van mond- en klauwzeer, weer kiezen voor ruimen. Het tijdelijk op slot zetten van regio’s met getroffen bedrijven of vaccineren van dieren rond een besmet bedrijf, is volgens de VVD’er geen optie.


MKZ verdenking deense slachterij

29-10-2014 - 1 reacties

dr.dk/Nyheder/Indland/…

(met google translate vertaald)
Abattoir in quarantaine: Verdacht MKZ
Danish Crown slachthuis in Holsted is afgezet en 200 medewerkers kan het slachthuis verlaat.

Danish Crown vee slachthuis in Holsted is woensdagmiddag in quarantaine is geplaatst vanwege een verdenking van een besmettelijke virusziekte, MKZ, vertelt tv-Zuid .
De slachterij is afgesloten, en meer dan 200 werknemers hebben te horen gekregen dat ze het slachthuis niet moet verlaten.
Dieren vertoonden symptomen
Rees het vermoeden bij ontvangst van een dier dat symptomen die overeenkomen met MKZ tentoongesteld. Fødevarestyrelsens experts moet nu bevestigen of te weerleggen van het vermoeden.

- Wij hopen dat Fødevarestyrelsens groepen kunnen zeggen dat er waarschijnlijk geen MKZ, zegt Jens Hansen naar TV Zuid.
Hetzelfde gebeurde in 2007 op een andere Danish Crown slachthuis. Op dat moment waren vermoedens uitgesloten. De laatste grote epidemie van mond- en klauwzeer in Denemarken terug in 1982-1983.
/ AFP /


RECHTER BUIGT ZICH OVER MKZ-RUIMINGEN IN KAMPERVEEN

01-07-2014 - 27 reacties

Zal hier ooit duidelijkheid in komen??

Het College van Beroep buigt zich vandaag over de ruiming van duizenden runderen tijdens de MKZ-crisis. Getroffen boeren uit Kamperveen beweren al jaren dat die ruimingen onterecht zijn geweest.

Boeren willen ruimingen in toekomst voorkomen
De boeren proberen verbeten hun gelijk te halen. Een paar jaar geleden stonden ze al samen met een groep melkveehouders uit Kootwijkerbroek voor de rechter. Die zei toen niet genoeg informatie te hebben, waarna het ministerie van Landbouw tijdens twee hoorzittingen openheid van zaken moest geven. Dat leek toen weinig nieuwe informatie op te leveren.

Meer: rtvoost.nl/nieuws/default.aspx/…


Verspreiding MKZ niet door de lucht

19-06-2014 - 0 reacties

Het verspreiden van dierziekten als MKZ, van op afstand van elkaar levende dieren, vindt niet plaats via een directe route door de lucht, maar doordat de ziektekiemen langzaam de omgeving tussen zenderdieren en ontvangerdieren besmetten (door een combinatie van transportprocessen). Dit meldt Veearts.nl.


Mond-en-klauwzeer steunt zuivelprijzen

23-12-2013 - 2 reacties

Met verbazing wordt er gekeken naar de stabiele wereldmarktprijzen voor zuivel, maar nu ziet het er naar uit dat een ingrijpende dierziekte daar verantwoordelijk voor is. De Britten geven aan dat MKZ de melkproductie in het zuidoosten van Azië flink schaadt.


Effect noodvaccinatie sectorprobleem

04-06-2013 - 0 reacties

Ruimingen bij de uitbraak van dierziektes zoals MKZ en varkenspest wekken steeds meer aversie op bij landen in Europa en daarbuiten en daarom heeft Nederland zich hard gemaakt voor noodvaccinatie. Hoewel vaccinatie ruimingen voorkomt zijn de bijwerkingen voor de sector en de veehouder. Zo maakt staatssecretaris van Economische Zaken duidelijk in een brief aan de Kamer.


Bijwerking noodvaccinatie probleem van de sector

04-06-2013 - 0 reacties

Ruimingen bij de uitbraak van dierziektes zoals MKZ en varkenspest wekken steeds meer aversie op bij landen in Europa en daarbuiten en daarom heeft Nederland zich hard gemaakt voor noodvaccinatie. Hoewel vaccinatie ruimingen voorkomt zijn de bijwerkingen voor de sector en de veehouder. Zo maakt staatssecretaris van Economische Zaken duidelijk in een brief aan de Kamer.


Einde aan ruimingen van gezonde gevaccineerde dieren

21-05-2013 - 2 reacties

Het heeft even geduurd maar uiteindelijk zegeviert het gezond verstand:

Aangepast Beleidsdraaiboek KVP/MKZ maakt einde aan ruimingen van gezonde gevaccineerde dieren.

DEN HAAG. Op donderdag 16 mei 2013 vond in Den Haag een bespreking plaats van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en vertegenwoordigers uit de sector over de Beleidsdraaiboeken mond- en klauwzeer (MKZ) en klassieke varkenspest (KVP). Stichting Ent Europa was vertegenwoordigd door Diet Bredenoord.

Over vaccinatie werd tot onze vreugde in die bijeenkomst door vertegenwoordigers van het ministerie het volgende gesteld: ‘In principe is besloten bij een uitbraak van mkz te gaan bestrijden door middel van beschermende vaccinatie (de dieren blijven leven). Zodra de uitbraak wordt gemeld, zal alles in het werk gesteld worden om de benodigde vaccins te verkrijgen. In de eerste 72 uur tijdens de stand still wordt er niet gevaccineerd. In een straal van 1 km rond het besmette bedrijf wordt geruimd. Er wordt in een straal van 2 km rond het besmette bedrijf gevaccineerd. Aan het eind van de uitbraak vindt een screening plaats om te controleren of er nog dieren zijn die antistoffen hebben. Na zes maanden volgt de “vrij-van-mkz-status”. Dit zijn de plannen bij een uitbraak van mkz.’

EZ voelt de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat zaken optimaal verlopen en stelt bij monde van dr. Martijn Weijtens: ‘Het is een gegeven dat nu in de draaiboeken staat dat wij gaan vaccineren. De vaccinatiediscussie is afgerond; het is een gelopen race. Iedereen zou verbaasd zijn als wij niet gingen vaccineren bij een uitbraak. In de Tweede Kamer zou de staatssecretaris onmiddellijk te horen krijgen dat ze moet gaan vaccineren.’

De vertegenwoordigers van EZ melden dat binnen een maand van de staatssecretaris een uitgebreide brief over vaccinatie zal komen, waarin zij ook aangeeft wat zij doet om te zorgen dat de afzet optimaal verloopt. EZ kent de afzetdiscussie; die leeft, die wordt serieus genomen en daar wil EZ zijn bijdrage aan leveren. Wat overigens niemand had voorzien is dat landen als de VS, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland bij de OIE met voorstellen komen de mkz-vrije status bij vaccinatie terug te brengen tot drie maanden in plaats van zes maanden.

De aangepaste beleidsdraaiboeken zullen nu voorgelegd worden aan Brussel. In het geval van een onverhoopte uitbraak verwacht het ministerie dan een tijdige reactie en een tijdig akkoord vanuit Brussel te krijgen.

Stichting Ent Europa is een initiatief van burgers en boeren en verzet zich tegen het ruimen van gezonde dieren. De stichting heeft zich al sinds de mkz-crisis in 2001 ingezet voor een wijziging van het beleid. Na de crisis bleef Ent Europa bestaan. Het werk verschoof van publiekelijk actie voeren naar tijdrovende arbeid achter de schermen. Ent Europa ging met 500.000 handtekeningen tegen het ruimen van gezonde dieren naar Brussel en naar den Haag, volgde alle (wetenschappelijke) publicaties op mkz-gebied en analyseerde en bekritiseerde wetsvoorstellen, richtlijnen en beleidsdraaiboeken.
Ent Europa is bijzonder verheugd over de belangrijke koerswijziging in het nieuwe draaiboek.

Christien Schneider
Voorzitter Ent Europa.

enteuropa.nl


'MKZ besmetting beter communiceren'

10-04-2013 - 5 reacties

'Als we een les hebben geleerd is het dat we MKZ besmettingen beter moeten communiceren.'  Zo reageerde staatssecretaris Sharon Dijksma gisteravond in Den Haag op een vraag van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie over de MKZ uitbraak in Kamperveen.


Belangrijke stap in nieuw middel tegen MKZ

28-03-2013 - 0 reacties

Hoewel een nieuw middel tegen Mond- en Klauwzeer (MKZ) nog enkele jaren is verwijderd van commercieel gebruik, zeggen de onderzoekers die aan het nieuwe middel werken dat er een doorbraak wordt bereikt in de strijd tegen de ziekte. Dit meldt Farmers Weekly.


Mengfoliebalen op voercentrum Leeuwarden

22-11-2012 - 0 reacties

Foliebalenspecialist Willy Verstraaten uit Wanroij (N.Br.) heeft op het voercentrum Leeuwarden verschillende mengbalen gewikkeld voor noodsituaties. Bijvoorbeeld als er vanwege MKZ niet getransporteerd mag worden. Afhankelijk van de inhoud hebben de balen een andere kleur wikkelfolie.


Vaccinatiebeleid MKZ anders dan blauwtong

02-08-2012 - 0 reacties

" align="right" border="1" vspace="5" hspace="10">Er mag vrijwillig tegen blauwtong worden geent zonder gevolgen voor de blauwtongvrije status in Nederland. Voor mond-en klauwzeerbestrijding is dit niet zo zeker, al zou er van dezelfde regeling gebruik gemaakt kunnen worden, vertelt ZLTO vakgroepvoorzitter Toon van Hoof.


Marktsituatie leasemelk op het verkeerde been

27-01-2003 - 3 reacties

Hoe de vraag/ aanbod verhouding en prijs van leasemelk zich gaat ontwikkelen, is momenteel erg actueel. Verschillende partijen in de markt verwachten en voorspellen dat het quotum niet vol komt en dus de leasemelk markt waarschijnlijk zal dalen, maar pas op dat u geen appels met peren vergelijkt en daardoor straks (april) een kater hebt omdat er te weinig is gehuurd en te veel superheffing betaald moet worden (of net als vorig jaar zwaar gecorrigeerd moet worden).

Men kan dit jaar niet vergelijken met vorig jaar, een beter vergelijk is het jaar 2000/2001: er wordt beneden vorig jaar gemolken maar toen werd er fors boven het quotum geproduceerd, maar het beeld leeft dat men onder het quotum produceert!!

Vorig jaar zat men landelijk t/m november 2,6% boven het jaar daarvoor (2000/2001) te produceren, en nu 2002/2003 melkt men t/m november 2,3% onder vorig jaar, maar dit is wel 0,3% boven 2000/2001!


Enkele feiten op een rijtje:

* 2000/2001 kende een onderschreiding van ca 0,15% ( t.g.v MKZ = 3 dagen melken = ca 1%, anders waser 0,8 % overschrijding geweest!!)

* 2001/2002 kende een overschrijding van ca 1,2 % ( na een enorme bewuste productie vermindering in februari en maart; om een nog groter overschrijding te voorkomen)

* De landelijke melkproductie van april t/m november 2002/2003 tov 2001/2002 was 2,3% lager,

maar tov 2000/2001 was die 0,3% hoger

* De melkproductie bij FCDF van sept 2002 t/m december 2002 was maar 0,42% lager dan de zelfde productie het jaar ervoor.

* Landelijk septembert/m december 2001 t.o.v zelfde periode jaar eerder + 2,18% ( na vet correctie)

* Dus als je de tendens vergelijkt, melkt men ruim boven 2000/2001 (er zit een verschil van +1,7 % maar dit mag je niet letterlijk vergelijken, maar de tendens is duidelijk boven 2000/2001, het jaar wat zonder MKZ mogelijk afgesloten zou zijn met een overschrijding van ca 0,8%!!!

* Campina produceert in de periode april t/m november 2002/2003 t.o.v. april t/m november 2000/2001 2,3% minder

* maar Campina heeft 2.9% minder fabrieksquotum t.o.v. van deze periode (verkoop/verplaatsing etc), dus levert men eigenlijk 0,6% meer dan in 2000/2001

De eerste weken van december laten nog een sterker beeld zien, leverantie 2002/2003 t.o.v. 2000/2001 1,3% lager maar met het quotum van - 2,9% betekent dat in feite + 1,6%!!!!!

* uit deze cijfers blijkt geenszins een vereveningsruimte van 1-2%!!

* De melkproductie bij FCDF van 21-12 2002 t/m 18 januari 2003 was + 1,75% t.o.v. 21-12-2001 t/m 18-01-2002 : gecorrigeerd voor vet% is + 0,28%!!!!


Duidelijk is dat door de mkz de vergelijking met vorig jaar mank gaat. Trek verder uw eigen conclusies uit deze cijfers. Wij verwachten dat het landelijke quotum meer dan vol komt. In april/mei zullen vele veehouders denken, had ik maar 10 of 20 duizend kilogram (extra) gehuurd!!


?t Gantvoort

Agrarische Bemiddeling, Advies, Taxaties & Vastgoed

Gerrit Caspers & Martin Meijerink

Tel : 0543-476980

e-mail: info@gantvoort.nl


Mkz heffing

20-02-2003 - 2 reacties

Zo, ik zag dat siemjan ook af en toe op deze site kijkt.

Nou dan word het tijd om Siemjan eens te vertellen wat er nu niet goed gaat.


Tijdens de Mkz. tijd is er veel gebeurd, daar hebben wij de rekening voor gekregen. Dat is gebeurd volgens afspraken met de minister.


Dat is niet helemaal eerlijk , ik denk dat de rekening moet komen te liggen bij de transporten van vee , want dat zijn immers de grote risico's.


Dus mijn voorstel is : voor alle evenhoevigen die op transport gaan een premie heffen.

Hoe verder de afstand, hoe hoger de heffing.

En dan net zolang heffen tot de pot volgenoeg is om deze calamiteiten op te vangen.

Dus de afspraken met de minister moeten veranderd worden.

Frank Luyben

Aarlanderveen


STEM NIET OP OPLAAT

11-05-2003 - 6 reacties

Gert Jan Oplaat is de huichelaar van de Nederlandse politiek, alleen zijn zetel en inkomsten zijn belangrijk.

MKZ - geen gehoor

Mest debat - Oplaat liet de gehele landbouw stikken en sprak zichzelf tegen

Melk quotum - Oplaat kiest voor de stoppende boeren niet voor de sector die verder moet concurreren met de ons omringende landen.Melk leasen is dubbel zo duur dan kopen!!


Helaas heeft mijn familie de laaste jaren de vergissing gemaakt om op de VVD te stemmen met als Oplaat als voorkeurstem.


DIT VERGISSING MAKEN WIJ NOOIT MEER! WERK OPLAAT DE KAMER UIT EN STEUR DE VVD HIER MASSAAL MAILTJES OVER. Dit werkt wel!!


De VVD is in ieder geval weer 12 stemmen kwijt.