Mkz

Recente nieuwsberichten m.b.t. Mkz

Wetenschappers ontwikkelen snelle goedkope test MKZ

01-09-2016 -

Wetenschappers op het Engelse Pirbright Instituut hebben met een specifiek rundereiwit een nieuwe manier gevonden voor het diagnosticeren van mond-en-klauwzeer (MKZ), dat meer kosteneffectief en gemakkelijker is dan de huidige methode. Bovendien is het minder afhankelijk van kleine dieren


Opvallende wending in juridische procedure over MKZ in Kootwijkerbroek

30-08-2015 -

" align="right" border="1" vspace="5" hspace="10">Het al jaren lopende proces rond het mond- en klauwzeerdossier van Kootwijkerbroek uit 2001 kan een opvallende wending krijgen in de zaak-Dokter. Dat meent bestuurslid Lau Jansen van Stichting Onderzoek MKZ Crisis Kootwijkerbroek.


MKZ-stichting diep teleurgesteld

01-07-2015 -

" align="right" border="1" vspace="5" hspace="10">Onbevredigend en een bittere pil, zo zegt de stichting Geruimde Boerderijen Kamperveen MKZ – 2001 over de uitspraak van het CBB (College van Beroep) waarbij de ruiming destijds van 14 boerderijen rechtmatig wordt genoemd.


MKZ correct aangetoond in zaak Kamperveen

30-06-2015 -

De beslissing om over te gaan op het ruimen van de in 2001 getroffen mond-en-klauwzeer (MKZ) bedrijven in Kamperveen, blijkt gebaseerd op juiste laboratoriumuitslagen.


Weer ruimen bij uitbraak MKZ

04-03-2015 -

Volgens Europarlementariër Jan Huitema zal de Nederlandse overheid bij een nieuwe uitbraak van mond- en klauwzeer, weer kiezen voor ruimen. Het tijdelijk op slot zetten van regio’s met getroffen bedrijven of vaccineren van dieren rond een besmet bedrijf, is volgens de VVD’er geen optie.


MKZ verdenking deense slachterij

29-10-2014 -

dr.dk/Nyheder/Indland/…

(met google translate vertaald)
Abattoir in quarantaine: Verdacht MKZ
Danish Crown slachthuis in Holsted is afgezet en 200 medewerkers kan het slachthuis verlaat.

Danish Crown vee slachthuis in Holsted is woensdagmiddag in quarantaine is geplaatst vanwege een verdenking van een besmettelijke virusziekte, MKZ, vertelt tv-Zuid .
De slachterij is afgesloten, en meer dan 200 werknemers hebben te horen gekregen dat ze het slachthuis niet moet verlaten.
Dieren vertoonden symptomen
Rees het vermoeden bij ontvangst van een dier dat symptomen die overeenkomen met MKZ tentoongesteld. Fødevarestyrelsens experts moet nu bevestigen of te weerleggen van het vermoeden.

- Wij hopen dat Fødevarestyrelsens groepen kunnen zeggen dat er waarschijnlijk geen MKZ, zegt Jens Hansen naar TV Zuid.
Hetzelfde gebeurde in 2007 op een andere Danish Crown slachthuis. Op dat moment waren vermoedens uitgesloten. De laatste grote epidemie van mond- en klauwzeer in Denemarken terug in 1982-1983.
/ AFP /


RECHTER BUIGT ZICH OVER MKZ-RUIMINGEN IN KAMPERVEEN

01-07-2014 -

Zal hier ooit duidelijkheid in komen??

Het College van Beroep buigt zich vandaag over de ruiming van duizenden runderen tijdens de MKZ-crisis. Getroffen boeren uit Kamperveen beweren al jaren dat die ruimingen onterecht zijn geweest.

Boeren willen ruimingen in toekomst voorkomen
De boeren proberen verbeten hun gelijk te halen. Een paar jaar geleden stonden ze al samen met een groep melkveehouders uit Kootwijkerbroek voor de rechter. Die zei toen niet genoeg informatie te hebben, waarna het ministerie van Landbouw tijdens twee hoorzittingen openheid van zaken moest geven. Dat leek toen weinig nieuwe informatie op te leveren.

Meer: rtvoost.nl/nieuws/default.aspx/…


Verspreiding MKZ niet door de lucht

19-06-2014 -

Het verspreiden van dierziekten als MKZ, van op afstand van elkaar levende dieren, vindt niet plaats via een directe route door de lucht, maar doordat de ziektekiemen langzaam de omgeving tussen zenderdieren en ontvangerdieren besmetten (door een combinatie van transportprocessen). Dit meldt Veearts.nl.


Mond-en-klauwzeer steunt zuivelprijzen

23-12-2013 -

Met verbazing wordt er gekeken naar de stabiele wereldmarktprijzen voor zuivel, maar nu ziet het er naar uit dat een ingrijpende dierziekte daar verantwoordelijk voor is. De Britten geven aan dat MKZ de melkproductie in het zuidoosten van Azië flink schaadt.


Effect noodvaccinatie sectorprobleem

04-06-2013 -

Ruimingen bij de uitbraak van dierziektes zoals MKZ en varkenspest wekken steeds meer aversie op bij landen in Europa en daarbuiten en daarom heeft Nederland zich hard gemaakt voor noodvaccinatie. Hoewel vaccinatie ruimingen voorkomt zijn de bijwerkingen voor de sector en de veehouder. Zo maakt staatssecretaris van Economische Zaken duidelijk in een brief aan de Kamer.


Bijwerking noodvaccinatie probleem van de sector

04-06-2013 -

Ruimingen bij de uitbraak van dierziektes zoals MKZ en varkenspest wekken steeds meer aversie op bij landen in Europa en daarbuiten en daarom heeft Nederland zich hard gemaakt voor noodvaccinatie. Hoewel vaccinatie ruimingen voorkomt zijn de bijwerkingen voor de sector en de veehouder. Zo maakt staatssecretaris van Economische Zaken duidelijk in een brief aan de Kamer.


Einde aan ruimingen van gezonde gevaccineerde dieren

21-05-2013 -

Het heeft even geduurd maar uiteindelijk zegeviert het gezond verstand:

Aangepast Beleidsdraaiboek KVP/MKZ maakt einde aan ruimingen van gezonde gevaccineerde dieren.

DEN HAAG. Op donderdag 16 mei 2013 vond in Den Haag een bespreking plaats van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en vertegenwoordigers uit de sector over de Beleidsdraaiboeken mond- en klauwzeer (MKZ) en klassieke varkenspest (KVP). Stichting Ent Europa was vertegenwoordigd door Diet Bredenoord.

Over vaccinatie werd tot onze vreugde in die bijeenkomst door vertegenwoordigers van het ministerie het volgende gesteld: ‘In principe is besloten bij een uitbraak van mkz te gaan bestrijden door middel van beschermende vaccinatie (de dieren blijven leven). Zodra de uitbraak wordt gemeld, zal alles in het werk gesteld worden om de benodigde vaccins te verkrijgen. In de eerste 72 uur tijdens de stand still wordt er niet gevaccineerd. In een straal van 1 km rond het besmette bedrijf wordt geruimd. Er wordt in een straal van 2 km rond het besmette bedrijf gevaccineerd. Aan het eind van de uitbraak vindt een screening plaats om te controleren of er nog dieren zijn die antistoffen hebben. Na zes maanden volgt de “vrij-van-mkz-status”. Dit zijn de plannen bij een uitbraak van mkz.’

EZ voelt de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat zaken optimaal verlopen en stelt bij monde van dr. Martijn Weijtens: ‘Het is een gegeven dat nu in de draaiboeken staat dat wij gaan vaccineren. De vaccinatiediscussie is afgerond; het is een gelopen race. Iedereen zou verbaasd zijn als wij niet gingen vaccineren bij een uitbraak. In de Tweede Kamer zou de staatssecretaris onmiddellijk te horen krijgen dat ze moet gaan vaccineren.’

De vertegenwoordigers van EZ melden dat binnen een maand van de staatssecretaris een uitgebreide brief over vaccinatie zal komen, waarin zij ook aangeeft wat zij doet om te zorgen dat de afzet optimaal verloopt. EZ kent de afzetdiscussie; die leeft, die wordt serieus genomen en daar wil EZ zijn bijdrage aan leveren. Wat overigens niemand had voorzien is dat landen als de VS, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland bij de OIE met voorstellen komen de mkz-vrije status bij vaccinatie terug te brengen tot drie maanden in plaats van zes maanden.

De aangepaste beleidsdraaiboeken zullen nu voorgelegd worden aan Brussel. In het geval van een onverhoopte uitbraak verwacht het ministerie dan een tijdige reactie en een tijdig akkoord vanuit Brussel te krijgen.

Stichting Ent Europa is een initiatief van burgers en boeren en verzet zich tegen het ruimen van gezonde dieren. De stichting heeft zich al sinds de mkz-crisis in 2001 ingezet voor een wijziging van het beleid. Na de crisis bleef Ent Europa bestaan. Het werk verschoof van publiekelijk actie voeren naar tijdrovende arbeid achter de schermen. Ent Europa ging met 500.000 handtekeningen tegen het ruimen van gezonde dieren naar Brussel en naar den Haag, volgde alle (wetenschappelijke) publicaties op mkz-gebied en analyseerde en bekritiseerde wetsvoorstellen, richtlijnen en beleidsdraaiboeken.
Ent Europa is bijzonder verheugd over de belangrijke koerswijziging in het nieuwe draaiboek.

Christien Schneider
Voorzitter Ent Europa.

enteuropa.nl


'MKZ besmetting beter communiceren'

10-04-2013 -

'Als we een les hebben geleerd is het dat we MKZ besmettingen beter moeten communiceren.'  Zo reageerde staatssecretaris Sharon Dijksma gisteravond in Den Haag op een vraag van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie over de MKZ uitbraak in Kamperveen.


Belangrijke stap in nieuw middel tegen MKZ

28-03-2013 -

Hoewel een nieuw middel tegen Mond- en Klauwzeer (MKZ) nog enkele jaren is verwijderd van commercieel gebruik, zeggen de onderzoekers die aan het nieuwe middel werken dat er een doorbraak wordt bereikt in de strijd tegen de ziekte. Dit meldt Farmers Weekly.


Mengfoliebalen op voercentrum Leeuwarden

22-11-2012 -

Foliebalenspecialist Willy Verstraaten uit Wanroij (N.Br.) heeft op het voercentrum Leeuwarden verschillende mengbalen gewikkeld voor noodsituaties. Bijvoorbeeld als er vanwege MKZ niet getransporteerd mag worden. Afhankelijk van de inhoud hebben de balen een andere kleur wikkelfolie.


Vaccinatiebeleid MKZ anders dan blauwtong

02-08-2012 -

" align="right" border="1" vspace="5" hspace="10">Er mag vrijwillig tegen blauwtong worden geent zonder gevolgen voor de blauwtongvrije status in Nederland. Voor mond-en klauwzeerbestrijding is dit niet zo zeker, al zou er van dezelfde regeling gebruik gemaakt kunnen worden, vertelt ZLTO vakgroepvoorzitter Toon van Hoof.


Marktsituatie leasemelk op het verkeerde been

27-01-2003 -

Hoe de vraag/ aanbod verhouding en prijs van leasemelk zich gaat ontwikkelen, is momenteel erg actueel. Verschillende partijen in de markt verwachten en voorspellen dat het quotum niet vol komt en dus de leasemelk markt waarschijnlijk zal dalen, maar pas op dat u geen appels met peren vergelijkt en daardoor straks (april) een kater hebt omdat er te weinig is gehuurd en te veel superheffing betaald moet worden (of net als vorig jaar zwaar gecorrigeerd moet worden).

Men kan dit jaar niet vergelijken met vorig jaar, een beter vergelijk is het jaar 2000/2001: er wordt beneden vorig jaar gemolken maar toen werd er fors boven het quotum geproduceerd, maar het beeld leeft dat men onder het quotum produceert!!

Vorig jaar zat men landelijk t/m november 2,6% boven het jaar daarvoor (2000/2001) te produceren, en nu 2002/2003 melkt men t/m november 2,3% onder vorig jaar, maar dit is wel 0,3% boven 2000/2001!


Enkele feiten op een rijtje:

* 2000/2001 kende een onderschreiding van ca 0,15% ( t.g.v MKZ = 3 dagen melken = ca 1%, anders waser 0,8 % overschrijding geweest!!)

* 2001/2002 kende een overschrijding van ca 1,2 % ( na een enorme bewuste productie vermindering in februari en maart; om een nog groter overschrijding te voorkomen)

* De landelijke melkproductie van april t/m november 2002/2003 tov 2001/2002 was 2,3% lager,

maar tov 2000/2001 was die 0,3% hoger

* De melkproductie bij FCDF van sept 2002 t/m december 2002 was maar 0,42% lager dan de zelfde productie het jaar ervoor.

* Landelijk septembert/m december 2001 t.o.v zelfde periode jaar eerder + 2,18% ( na vet correctie)

* Dus als je de tendens vergelijkt, melkt men ruim boven 2000/2001 (er zit een verschil van +1,7 % maar dit mag je niet letterlijk vergelijken, maar de tendens is duidelijk boven 2000/2001, het jaar wat zonder MKZ mogelijk afgesloten zou zijn met een overschrijding van ca 0,8%!!!

* Campina produceert in de periode april t/m november 2002/2003 t.o.v. april t/m november 2000/2001 2,3% minder

* maar Campina heeft 2.9% minder fabrieksquotum t.o.v. van deze periode (verkoop/verplaatsing etc), dus levert men eigenlijk 0,6% meer dan in 2000/2001

De eerste weken van december laten nog een sterker beeld zien, leverantie 2002/2003 t.o.v. 2000/2001 1,3% lager maar met het quotum van - 2,9% betekent dat in feite + 1,6%!!!!!

* uit deze cijfers blijkt geenszins een vereveningsruimte van 1-2%!!

* De melkproductie bij FCDF van 21-12 2002 t/m 18 januari 2003 was + 1,75% t.o.v. 21-12-2001 t/m 18-01-2002 : gecorrigeerd voor vet% is + 0,28%!!!!


Duidelijk is dat door de mkz de vergelijking met vorig jaar mank gaat. Trek verder uw eigen conclusies uit deze cijfers. Wij verwachten dat het landelijke quotum meer dan vol komt. In april/mei zullen vele veehouders denken, had ik maar 10 of 20 duizend kilogram (extra) gehuurd!!


?t Gantvoort

Agrarische Bemiddeling, Advies, Taxaties & Vastgoed

Gerrit Caspers & Martin Meijerink

Tel : 0543-476980

e-mail: info@gantvoort.nl


Mkz heffing

20-02-2003 -

Zo, ik zag dat siemjan ook af en toe op deze site kijkt.

Nou dan word het tijd om Siemjan eens te vertellen wat er nu niet goed gaat.


Tijdens de Mkz. tijd is er veel gebeurd, daar hebben wij de rekening voor gekregen. Dat is gebeurd volgens afspraken met de minister.


Dat is niet helemaal eerlijk , ik denk dat de rekening moet komen te liggen bij de transporten van vee , want dat zijn immers de grote risico's.


Dus mijn voorstel is : voor alle evenhoevigen die op transport gaan een premie heffen.

Hoe verder de afstand, hoe hoger de heffing.

En dan net zolang heffen tot de pot volgenoeg is om deze calamiteiten op te vangen.

Dus de afspraken met de minister moeten veranderd worden.

Frank Luyben

Aarlanderveen


STEM NIET OP OPLAAT

11-05-2003 -

Gert Jan Oplaat is de huichelaar van de Nederlandse politiek, alleen zijn zetel en inkomsten zijn belangrijk.

MKZ - geen gehoor

Mest debat - Oplaat liet de gehele landbouw stikken en sprak zichzelf tegen

Melk quotum - Oplaat kiest voor de stoppende boeren niet voor de sector die verder moet concurreren met de ons omringende landen.Melk leasen is dubbel zo duur dan kopen!!


Helaas heeft mijn familie de laaste jaren de vergissing gemaakt om op de VVD te stemmen met als Oplaat als voorkeurstem.


DIT VERGISSING MAKEN WIJ NOOIT MEER! WERK OPLAAT DE KAMER UIT EN STEUR DE VVD HIER MASSAAL MAILTJES OVER. Dit werkt wel!!


De VVD is in ieder geval weer 12 stemmen kwijt.


Boerderij, eenzijdige propaganda.

25-07-2003 -

De redactie van weekblad Boerderij schrijft haar blad graag vol onzinnige on-objectieve quotummarkt informatie. Welke bedoeling ze hier mee hebben is mij niet duidelijk. Het is in elk geval niet objectief informeren. Wel is het erg opvllend dat er altijd in het straatje van de verkopende partij gepraat wordt.


Veel vraag, weinig handel


(25-07-03) Er wordt behoorlijk veel geïnformeerd naar koopmelk maar weinig gekocht.(1) Ook de leasemelkhandel is zeer rustig.


De koopmelk zit in een impasse door het grote verschil tussen kopers en verkopers. Verkopers willen de melk nog niet voor minder dan 39 cent verkopen, terwijl kopers al onder de 38 denken. De prijzen waarvoor de enkele partijen weg gegaan zijn liggen daardoor tussen 38 en 39 cent.

Er blijft een lichte prijsdruk maar dit zet niet door in een echte daling.(2) Er kan in het beste geval enkele tienden van centen af. (3)

Prognose: Koopmelk stabiel tot iets lager. Leaseprijs stabiel. (4)


De onafhankelijkheid van weekblad Boerderij kan steeds meer in twijfel getrokken worden. Als je zulke verhaaltjes als marktanalyse schrijft spelen er andere belangen als objectiviteit. En dan nog in het blad een advertentie dat ze van "harde cijfers" houden??? Kom er maar mee op zou ik zeggen:


1* Wie zegt dat er veel geinformeerd wordt?, En betekent dat automatisch veel vraag?,Of wordt jullie dat op de mouw gespelt door iemand die een mooie spreekbuis aan jullie heeft?


2* Heel knap dat jullie dat kunnen schrijven, is dit het bewijs dat de quotumprijzen kunstmatig gestuurd worden?


3* Is hier sprake van een paranormale gave van jullie redacteur of wordt dit is weer voorgefloten?


4* Waaruit kun je deze conclusie/prognose maken? Louter en alleen uit het verhaal van de verkopende kant? Iedereen snapt dat die geen belang hebben bij lage prijzen.


Vorig jaar, (ik dacht Augustus) stond in het vakdeel Veehouderij een van nul en gener waarde verhaal over de quotumhandel. Daarin stond dat van prijsafspraken absoluut geen sprake was. In het hele verhaal was niets te lezen wat het tegendeel bewees. Alleen dat van Bakel is 80 mln.kg. vastgehouden heeft, maar dat had vast niets met de prijs te maken.... .


Deze week stond er is weer zo'n nietszeggende analyse in. De leasemelk blijft minimaal op dit nivo, want er wordt zoveel gemolken. 3 mnd melk geleverd dit quotumjaar, en nu al concluderen dat er zoveel gemolken word? Misschien kunnen jullie het zelf niet bedenken, maar het afkalfpatroon is sinds de mkz nogal verschoven. Daarnaast is in 20 jr. quotering het melkleverantie nivo nog nooit gelijk geweest. Met een gemiddelde tkt. van meer als 400 dgn schuift alles steeds op.


Daarnaast zijn er volgens de redactrice 3 soorten kopers:mensen die elk jaar kopen, kopers die hun leasemelk willen behouden via koopmelk. En kopers die wel moeten kopen omdat ze vorig jaar afhaakten door hoge prijzen, en hun productie wel gegroeid is.


Groep 1 snap ik, 2 en 3 niet.Voor groep, 2 verleasen wordt ingeperkt, niet verboden. Deze groep least omdat ze geen geld hebben om te kopen, waar moet dit geld nu weg komen met deze melkprijs? Groep 3, Productie wel gegroeid, maar niets gekocht vorig jaar? wat hebben ze dan met hun melk gedaan? zelf opgedronken? Of melk geleast voor 2,7 eurocent in Jan.? Terwijl jullie analyse vorig jaar de hele zomer elke week schreef dat de leasemelk wel duurder dan 4,5 eurocent moest worden omdat de koopmelk ook zo duur was en mensen uit zouden wijken naar lease. Kortom laat de analyse van de quotumhandel maar mooi achterwege, alleen maar opjutterij en gratis spreek ruimte voor handelaren. Informatie die niet te staven is met harde cijfers waar jullie zoveel om geven.......