Mestvergister

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Mestvergister. Mestvergister is een van de 16554 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Mestvergister nieuws

Geen mestvergister tussen kassen Rilland

22-06-2020 - 0 reacties Glastuinbouwers en bewoners van de Bathpolder bij Rilland hoeven niet langer te vrezen voor de komst van een mestvergister. Energiebedrijf Engie heeft besloten de vergunningsaanvragen voor een mestvergister op die locatie terug te trekken.
Vorig jaar zomer leek het daar nog niet op toen subsidies en…


Energiebedrijf Engie wil mestvergister realiseren op andere locatie in Rilland

17-02-2020 - 0 reacties Energiebedrijf Engie heeft een nieuwe locatie gevonden om bij Rilland een mestvergister te bouwen. Het bedrijf wil een terrein nabij de rioolwaterzuivering van waterschap Brabantse Delta benutten. Een punt van zorg is nog de logistieke bereikbaarheid. Dagelijks moeten er 100 vrachtwagens van en naar de installatie om mest- en co-producten aan te voeren en digestaat af te voeren. Om bij de nieuwe plek nabij de rioolwaterzuivering te komen, moet er 7 kilometer over polderwegen worden gereden.


Hoe komen 100 vrachtwagens per dag veilig aan bij de biovergister bij Bath?

14-02-2020 - 3 reacties RILLAND - Bijna alles is beter aan de nieuwe plek die Engie gevonden heeft om bij Rilland een mestvergister te bouwen. Bijna, want er is één groot struikelblok: het verkeer. Hoe komen de 100 vrachtwagens veilig aan bij de groen-gascentrale? En als wegen moeten worden aangepast, wie gaat dat dan betalen?


Groen licht voor groen gas: eerste industriële mestvergasser van Nederland komt in Emmen

08-02-2020 - 0 reacties EMMEN - Het bedrijf Stercore mag in Emmen de eerste industriële mestvergasser - niet te verwarren met mestvergister - van Nederland bouwen. De installatie is in staat 24.000 huishoudens van groen gas te voorzien.


Kans op mestfabriek Groenlo steeds kleiner: rechtbank vernietigt nu ook derde vergunning

15-11-2019 - 0 reacties GROENLO/ARNHEM - De mestvergister in Groenlo is opnieuw op een nee van de rechtbank in Arnhem gestuit. De rechter vindt de onderbouwing voor de Wet natuurbescherming onvoldoende en vernietigt daarom de vergunning, die de provincie Gelderland vorig jaar heeft afgegeven.


Geen milieutoets nodig voor omstreden mestvergister, tenzij stikstof roet in het eten gooit

24-10-2019 - 0 reacties MIDDELBURG - Een milieutoets voor de bouw van de omstreden mestvergister bij Rilland is niet nodig, tenzij er aanwijzingen zijn dat de stikstofnormen worden overtreden. Dat schrijft het dagelijks provinciebestuur aan de Staten.


Máxima opent mestvergister in de Achterhoek: ‘ze heeft zich voor een karretje laten spannen’

03-09-2019 - 0 reacties BELTRUM - Koningin Máxima opent woensdag een nieuwe mestvergister in Beltrum. Ooit was mest een levenselixer. Tegenwoordig staat mest alleen nog maar bekend als een vieze berg giftige chemicaliën die slecht zijn voor het milieu. Behalve in de Achterhoek.


‘Bathpolder in Rilland is echt de enig mogelijke plek voor omstreden mestvergister’

17-08-2019 - 0 reacties RILLAND - Er is in Zeeland geen alternatieve locatie mogelijk voor de omstreden mestvergister die energiebedrijf Engie wil bouwen aan de Bathpolderweg bij Rilland. Anders loopt het bedrijf de 100 miljoen euro subsidie mis die is toegezegd uit Den Haag.


‘Bathpolder in Rilland is echt de enig mogelijke plek voor omstreden mestvergister’

17-08-2019 - 0 reacties RILLAND - Er is in Zeeland geen alternatieve locatie mogelijk voor de omstreden mestvergister die energiebedrijf Engie wil bouwen aan de Bathpolderweg bij Rilland. Anders loopt het bedrijf de 100 miljoen euro subsidie mis die is toegezegd uit Den Haag.


'Start bouw mestvergister in Wijster dit najaar van start’

22-07-2019 - 0 reacties De Stichting Groen Gas Wijster is op dit moment volop bezig om in de tweede contractronde de laatste mest te contracteren voor de nieuw te bouwen mestvergister. Een groot deel van de van de benodigde 140.000 ton is al gecontracteerd


'Start bouw mestvergister in Wijster dit najaar van start’

22-07-2019 - 0 reacties De Stichting Groen Gas Wijster is op dit moment volop bezig om in de tweede contractronde de laatste mest te contracteren voor de nieuw te bouwen mestvergister. Een groot deel van de van de benodigde 140.000 ton is al gecontracteerd


Rechtbank zet streep door vergunningen voor enorme mestvergister in Groenlo

28-06-2019 - 0 reacties GROENLO/ARNHEM - Voorlopig is er nog geen sprake van een nieuwe mestfabriek op de Laarberg in Groenlo. De rechtbank heeft de omgevings- en waterwetvergunningen voor het bouwen van de mestverwerkingsinstallatie vernietigd. Volgens de rechtbank is in deze vergunningen onvoldoende duidelijk gemaakt waarom er geen milieueffectenrapport is gemaakt.


'Mesttarieven van 7,50 tot 8,50 euro gunstig'

27-06-2019 - 0 reacties „Door de tarieven die tussen de 7,50 en 8,50 euro liggen, is levering van pluimveemest aan de mestvergister in Wijster (DR) gunstig voor pluimveehouders in een straal van 50 kilometer rondom Wijster.” Dat zegt leghennenhouder Frank de Ronde.


Openstelling tweede contractronde deelname Groen Gas Wijster

23-05-2019 - 0 reacties Pluimveehouders kunnen zich inschrijven voor de levering van pluimveemest aan de aan de nog te bouwen mestvergister op het terrein van Attero in Wijster (DR).


Provincie Overijssel moet documenten mestvergister Zenderen openbaar maken

15-03-2019 - 0 reacties De provincie Overijssel moet documenten over de mestvergister in Borne openbaar maken. Dat heeft de rechtbank Overijssel beslist op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob).


PvdD heeft geen enkele compassie met faillietgaande mestvergister BioMoer

20-02-2019 - 0 reacties Mestvergister BioMoer in Moerstraten heeft faillissement aangevraagd bij de rechtbank in Breda. Met geen enkel uitzicht op uitbreiding is doorgaan volgens de aandeelhouders geen optie meer.
.


Rechter moet reeks bezwaren tegen vergunning voor mestvergister in Groenlo beoordelen

28-12-2018 - 0 reacties Omwonenden, de stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland en milieuorganisatie MOB hebben een reeks bezwaren ingediend vanwege de aan het het Duitse bedrijf RMS verleende omgevingsvergunning om op een bedrijventerrein in Groenlo op grote schaal mest te vergisten. De rechter zal moeten bepalen of hun bezwaren gegrond zijn. De verwachting is dat de rechtbank onafhankelijke deskundigen inschakelt om de bezwaren te beoordelen.


Provincie drukt mestvergister Borne door

19-07-2018 - 0 reacties ZWOLLE/ZENDEREN - Zenderen krijgt de mestvergister die het niet wilde, als het aan Provinciale Staten ligt. Een meerderheid stemde woensdag in met een inpassingsbesluit, waardoor gemeente Borne buitenspel wordt gezet.


Achterhoekse buurtbewoners bang voor CO2-opslag uit mest

28-06-2018 - 0 reacties Buren van de mestvergister Varsseveld maken zich grote zorgen. Ze zijn bang voor een CO2-wolk als de gashouder in hun directe omgeving mocht barsten. De veiligheid zou in het geding zijn. Omdat CO2 zwaarder is dan lucht, zou dit grote gevolgen hebben.


'Vanaf 2020 gratis pluimveemest leveren in Wijster'

19-03-2018 - 0 reacties Pluimveehouders kunnen naar verwachting vanaf medio 2020 voor 0 euro per ton pluimveemest leveren aan de aan de nog te bouwen mestvergister op het terrein van Attero in Wijster (DR). Ze hoeven alleen de transportkosten te betalen en een kleine bijdrage voor administratieve kosten. Circa 40.000 van de benodigde 80.000 ton is al gecontracteerd. Voor de overige tonnages zijn de initiatiefnemers nog op zoek naar pluimveemest.