Melkvee

Melkvee is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Melkvee en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Melkvee nieuws

Melkveeindex laat voorzichtig herstel zien

09-07-2020 - 0 reacties De stijging in het rendement van de melkveehouders zet ook in eind juni en begin juli voort, zo blijkt uit de DCA Melkvee Index. De toekomst lijkt rooskleurig, maar er zijn nog veel ontwikkelingen gaande die het vooruitzicht 180 graden kunnen laten draaien.


Ruim 40% minder antibioticagebruik op 9 jaar tijd

22-06-2020 - 0 reacties Het antibioticagebruik bij dieren is vorig jaar opnieuw fors gedaald, maar bij onder meer melkvee en huisdieren neemt het wel toe. AMCRA, het kenniscentrum inzake antibioticagebruik bij dieren, wil in een nieuw reductieplan voor de periode 2021-2014 meer inzetten op sensibilisering en dataverzameling bij dierenartsen.


Reactie FDF: Wetsvoorstel begrip melkvee, vrijstelling jongvee en afromingsvrije lease

17-06-2020 - 0 reacties Geacht FDF-lid, Namens de leden van Farmers Defence Force is op 15 juni een reactie ingediend op de consultatie Wetsvoorstel begrip melkvee, vrijstelling jongvee en afromingsvrije lease. U kunt de reactie hier downloaden en lezen: 20200615 – reactie FDF (PDF) Inleidende tekst op overheid.nl: Met vriendelijke groet, Het bestuur van Farmers Defence Force
Het bericht Reactie FDF: Wetsvoorstel begrip melkvee, vrijstelling jongvee en afromingsvrije lease verscheen eerst op Farmers Defence Force.


LTO: 'Nieuwe regels ruw eiwit geen goede start voerspoor'

06-05-2020 - 6 reacties LTO Nederland is kritisch op de vandaag afgekondigde maatregelen om het ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee te beperken. Het gaat om een tijdelijke regeling voor de laatste vier maanden van dit jaar. Daarna wil landbouwminister Carola Schouten alsnog tot afspraken met de sector komen.


Rendement melkveehouder staat onder druk

25-03-2020 - 0 reacties Het rendement in de melkveehouderij staat onder druk, zo blijkt uit de Countus Melkvee Index. Een tegenvaller voor melkveehouders waar nu traditioneel dure maanden voor de boeg staan.


Staatsbosbeheer moet schade door giftig voer voor twee derde vergoeden

16-03-2020 - 1 reacties Staatsbosbeheer moet twee derde van de schade betalen die fokbedrijf voor melkvee in 2000 leed aan zijn veestapel door een vermoedelijke vergiftiging van ruwvoer met Jacobskruiskruid. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op dinsdag 3 maart bepaald in een tussenuitspraak in een al sinds 2012 slepende hoger-beroepszaak. De hoogte van de schadevergoeding wordt in een later stadium bepaald.


Melkveehouders zijn enthousiast over voederbieten in het rantsoen

09-03-2020 - 26 reacties Verschillende Koeien & Kansen deelnemers hebben het afgelopen jaar voederbieten geteeld en gevoerd aan het melkvee. Zij zijn enthousiast en nemen ook het komende jaar weer voederbieten op in het rantsoen van hun koeien. Alle veehouders hebben een goed product voor het voerrantsoen kunnen oogsten, ondanks variërende opbrengsten per hectare door de droge zomer. De koeien vreten het graag. Het eiwitgehalte in de melk ging met 0,05 tot 0,10 procentpunten omhoog en het vetpercentage steeg met 0,10 tot 0,20 procentpunten.


Emotionele melkveehouder: 'Natuurclub IVN medeschuldig aan dierenmishandeling'

09-03-2020 - 58 reacties Natuurvereniging IVN uit Ter Apel die de bouw van een stal voor 700 stuks melkvee in Blijham tegenhoudt, is volgens veehouder Wim Verweij medeschuldig aan dierenmishandeling.


Fries-Hollands vee verkozen tot zeldzaam ras van 2020

02-03-2020 - 0 reacties Het Fries-Hollands vee was tot halverwege de vorige eeuw hèt melkvee in Nederland. De goede eigenschappen van dit ras bieden volop kansen bij de verduurzaming van de landbouw. Stichting Zeldzame Huisdierrassen zet daarom samen met de vereniging van het Fries-Hollands vee deze unieke koe op het podium als ‘Ras van het Jaar 2020’.


Energiebehoefte melkvee flink gestegen: update VEM-systeem noodzakelijk

05-02-2020 - 2 reacties De energiebehoefte voor onderhoud van hedendaags melkvee is hoger dan in 1975, toen de basis voor het VEM-systeem werd gelegd: lacterende koeien hebben gemiddeld 16% meer metaboliseerbare energie (ME) nodig voor onderhoud en droge koeien vragen zelfs 26% meer energie voor onderhoud. Dat blijkt uit een experiment met Holstein Friesian koeien in klimaatrespiratiecellen uitgevoerd in 2018. De resultaten van deze proef zullen in vervolgonderzoek gecombineerd worden met resultaten van andere recent uitgevoerde klimaatrespiratieproeven om te komen tot een geactualiseerd VEM systeem.


‘Agrarische revolutie in Engeland na Brexit’

03-02-2020 - 9 reacties Analyse - De Britse regering heeft in verband met de Brexit de nieuwe wetgevingsvoorstellen voor de landbouw klaar.


Landbouw Collectief: 'Spanning in stikstofdossier loopt op'

03-02-2020 - 0 reacties Het Landbouw Collectief krijgt steeds sterkere aanwijzingen dat ingrijpende maatregelen, zoals opkoop en verplaatsing van veehouderijbedrijven, nauwelijks effect hebben op de neerslag van stikstof in natuurgebieden.


'Biodiversiteit haalbaar bij melkvee en akkerbouw'

31-01-2020 - 0 reacties Wageningen Economic Research brengt de meerkosten van biodiversiteitsmaatregelen voor melkvee- en akkerbouwbedrijven in kaart. Een vandaag verschenen rapport geeft een indicatie over de meerkosten.


‘Ministerie kan effecten stikstofmaatregelen niet onderbouwen’

27-01-2020 - 8 reacties Het ministerie van LNV heeft de effecten van het verplaatsen van melkveehouderijbedrijven rondom Natura 2000-gebieden op de stikstofdepositie op natuur niet in beeld. Dit stelt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).


Duits Nedersaksen getroffen door muizenplaag

21-01-2020 - 0 reacties De Duitse deelstaat Nedersaksen wordt getroffen door een grote muizenplaag. Dat meldt boerenorganisatie Landvolk Niedersachsen. De organisatie verwacht een ruwvoertekort voor het melkvee.


Tekort aan dierenartsen in slachterij geen gevaar voor voedselveiligheid

21-01-2020 - 0 reacties Het tekort aan dierenartsen heeft geen directe consequenties voor de uitvoering van de NVWA-keuringen, die worden uitgevoerd op het slachtproces.


Veehouders betalen meer belasting door uitspraak Hoge Raad over sleuf- en mestsilo’s

17-01-2020 - 0 reacties De Hoge Raad oordeelt dat sleuf- en mestsilo’s zijn geen zelfstandig bedrijfsmiddel en horen bij ligboxenstallen en jongveestallen. Dit betekent minder mogelijkheden tot afschrijving.


Veertig koeien in plaats van 130 na uitspraak rechter

09-01-2020 - 24 reacties Melkveehouder Oolbekkink uit Holten (OV) kan niet meer dan veertig melkkoeien houden. Hij heeft bij de rechter geen verruiming van het dierenaantal kunnen afdwingen.


Eind deze week eerste beeld uit stikstofgegevens RIVM

09-01-2020 - 0 reacties Nu alle RIVM-data omtrent stikstofuitstoot openbaar zijn gemaakt en dataspecialisten daarmee aan de slag kunnen, is het wachten op de eerste conclusies uit de cijfers. Volgens Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds volgen die nog deze week, aldus het AD.


FDF eist ook openbaarheid stikstofgegevens Schiphol en Tata Steel

03-01-2020 - 4 reacties Farmers Defence Force dreigt opnieuw met een groot protest wanneer het RIVM de stikstofgegevens van de laatste twee bedrijven niet openbaar maakt. Het rijksinstituut liet begin deze week weten alle overige emissiegegevens vrij te geven.