Meerdere

Al het Meerdere nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Meerdere nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Meerdere nieuws

​Ruim drieduizend fietsers kijken bij de boer

19-08-2019 - 0 reacties Van 31 juli tot en met 10 augustus genoten ruim drieduizend fietsers van een bezoek aan meerdere boerenbedrijven tijdens vier fietstochten in de Gelderse Vallei. Dit gebeurde ook dit jaar weer op initiatief van LTO Gelderse Vallei en Promotie Veehoud


Ruim 26.000 mensen zeggen: “Albert Heijn ik pik het niet”

16-08-2019 - 0 reacties In twee weken tijd stuurden 26.581 mensen een sms naar Albert Heijn. Ze lieten de marktleider weten dat zij voortaan de AH kip laten liggen. De actie is onderdeel van de campagne ‘Skip de AH kip’ van Wakker Dier. Alle 950 AH-filialen in Nederland ontvingen meerdere malen een bericht. Via een protest-sms legden mensen hun … Lees meer


Minister bezoekt extreem droge Achterhoek: 'Er moet iets gebeuren'

13-08-2019 - 0 reacties Minister Cora van Nieuwenhuizen brengt dinsdag een bezoek aan de Achterhoek. Samen met dijkgraaf Hein Pieper, van Waterschap Rijn en IJssel bezoekt de minister van Infrastructuur en Waterstaat meerdere plekken waar de gevolgen van de droogte merkbaar zijn.


150 konikpaarden uit Oostvaardersplassen vertrekken naar Wit-Rusland

09-08-2019 - 0 reacties Een kudde van 150 konikpaarden uit de Oostvaarderplassen is onderweg naar Wit-Rusland, meldt Staatsbosbeheer. De paarden worden per vrachtwagen in drie kuddes van vijftig paarden naar het Nalibokiwoud gereden, een natuurgebied in de buurt van hoofdstad Minsk.
Het verplaatsen van de paarden zou eigenlijk drie weken geleden gebeuren, maar er waren administratieve moeilijkheden. Meerdere Wit-Russische ministeries waren betrokken bij de voorbereiding van het unieke transport, dat daardoor meer tijd in beslag nam.
De afgelopen jaren zorgden de leefomstandigheden van grote grazers in de Oostvaardersplassen, een natuurgebied in Flevoland, voor grote ophef. De dieren kwamen om van de honger, wat leidde tot felle protesten van dierenactivisten. Vorig jaar werden boswachters met de dood bedreigd. De provincie Flevoland besloot uiteindelijk onder druk van de actievoerders toch bij te voeren, tegen het advies van ecologen in.
Afgeschoten
Ook werd besloten om een deel van de dieren te verplaatsen en een ander deel af te schieten. In maart verhuisde een kudde van 29 paarden al naar het Spaanse natuurgebied Atapuerca. Voor edelherten was verplaatsing niet mogelijk, daarom zijn er 1745 afgeschoten.
In juli zorgden de konikpaarden weer voor ophef, omdat de dieren in de vangweide waar ze staan, niet goed verzorgd zouden worden volgens activisten. In het gebied is geen beschutting voor de dieren, waar Forum voor Democratie, de Partij voor de Dieren en de PVV kritisch over waren. De provincie besloot niet in te grijpen en de NVWA constateerde dat er geen beschutting nodig was.


Rendac weigert hittecijfers te verstrekken aan Animal Rights

08-08-2019 - 0 reacties Rendac geeft geen gehoor aan meerdere verzoeken van dierenactivistenorganisatie Animal Rights om cijfers te presenteren over het aantal dode dieren die ze, tijdens en na de hittegolf in juli, bij Nederlandse veehouders heeft opgehaald.


Rendac weigert hittecijfers te verstrekken aan Animal Rights

08-08-2019 - 0 reacties Rendac geeft geen gehoor aan meerdere verzoeken van dierenactivistenorganisatie Animal Rights om cijfers te presenteren over het aantal dode dieren die ze, tijdens en na de hittegolf in juli, bij Nederlandse veehouders heeft opgehaald.


Verdachte diefstal mestafsluiters vrijgesproken na 'gebrekkig politieonderzoek'

06-08-2019 - 0 reacties De verdachte van de diefstal van meerdere mestafsluiters is vrijgesproken wegens te weinig bewijs. Volgens het Openbaar Ministerie had de politie geen capaciteit om de zaak beter uit te zoeken. De rechter noemde de vrijspraak 'buitengewoon onbevredigend'.


Kippen bezweken door hitte: brandweer zorgt voor verkoeling

25-07-2019 - 0 reacties Meerdere kippen in een stal in Neer zijn donderdag bezweken door de hitte.


Boer zoekt een gedreven helper en geen alleskunner

25-07-2019 - 0 reacties Bijna drie op tien van de Vlaamse melkvee- en varkenshouders heeft één of meerdere externe arbeidskrachten in dienst. Een kwart van alle veehouders heeft plannen om mensen aan te werven in de toekomst. Dat leidt de Stichting Innovatie & Arbeid van de Vlaamse adviesraad SERV af uit hun bevraging van 428 melkvee- en varkenshouders. In een eerste bijdrage op VILT achterhalen we aan de hand van dit onderzoek wat de ideale arbeidskracht is voor een veehouder. Dat hoeft geen alleskunner te zijn, maar wel een gemotiveerd persoon die zich flexibel wil opstellen. Opvallend: sommige melkveehouders geven duidelijk de voorkeur aan een extra paar helpende handen boven de zo bejubelde melkrobot. Waarom dat is, verklaren ze in een diepte-interview.


Grote brand bij Nijmegen legt meerdere hectaren weiland in as

24-07-2019 - 0 reacties MALDEN - Op een weiland langs de Grootstalseweg in Malden, vlakbij de Nijmeegse wijk Hatert, is woensdagmiddag een zeer grote brand ontstaan. Ongeveer twee hectare aan korenveld heeft daardoor in brand gestaan. Brandweerlieden hebben het vuur onder controle.


PlanetProof akkerbouwers mogen knelpunten en kansen aandragen

19-07-2019 - 0 reacties Akkerbouwers die bij een of meerdere van hun teelten werken via ‘On the Way to PlanetProof’ worden opgeroepen eventuele knelpunten en kansen met betrekking tot de toepassing van het certificatieschema aan te dragen bij SMK. Dit voor een herziening.


Drie gps-dieven aangehouden in Hoeksche Waard: onderzoek in volle gang

18-07-2019 - 0 reacties De politie heeft in de Hoeksche Waard drie verdachten aangehouden die meerdere gestolen gps-systemen bij zich hadden. De politie onderzoekt of deze personen ook verantwoordelijk zijn voor de vele andere diefstallen van dergelijke systemen.


Meerdere mijlpalen bereikt bij nieuwbouw Florensis Dinteloord

12-07-2019 - 0 reacties Bij de nieuwbouw van Florensis in Dinteloord zijn de afgelopen tijd meerdere mijlpalen bereikt. 4000 meter aan heipalen, 400.000 kilo staalconstructie en een 13 meter hoge hal zijn de noemenswaardige mijlpalen van de grote getallen.


Consortium wil in Noordzee meerdere ‘stopcontacten’ voor windstroom

10-07-2019 - 0 reacties Havenbedrijf Rotterdam, netbeheerder TenneT, Gasunie en het Deense Energinet pleiten voor de aanleg van meerdere eilanden in de Noordzee. Daar kan opgewekte stroom van windparken worden gebundeld en vervolgens via kabels naar het vasteland vervoerd.


Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldingen mestfraude vanuit Brabant

09-07-2019 - 1 reacties Minister Schouten heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de aanpak van mestfraude een prioriteit heeft. Opvallend: middels de NVWA kwamen veruit de meeste meldingen in de periode tussen 2017 en heden uit de provincie Brabant. 

In Nederland is er een systeem dat burgers bij diverse meldpunten een mogelijke verdenking van mestfraude aan kunnen melden. Instanties waar dit bij kan zijn onder meer de NVWA, RVO, de politie, Waterschappen, omgevingsdiensten en gemeenten en bij diverse andere meldpunten als Meld Misdaad Anoniem, Milieu Klachten Centrale en Samen Sterk in Brabant. Als het gaat om zaken die betrekking hebben tot mestfraude, worden deze doorgezet naar de NVWA.

Meldingen overheidsinstanties
Binnen de genoemde overheidsdiensten hebben elk hiervan een eigen verantwoordelijkheid voor het toezicht op wet- en regelgeving. Zo hebben ze allen procedures ingesteld om alle meldingen zorgvuldig te kunnen beoordelen. Minister Schouten geeft aan dat het voor de hand ligt dat klachten over mestfraude gemeld worden, of terecht komen bij de NVWA, RVO.nl of de politie.

RVO.nl
Alle fraudesignalen die telefonisch, schriftelijk of via het digitale formulier 'melden mogelijke fraude' bij RVO.nl binnenkomen worden geregistreerd. Bij de melder wordt er vervolgens gecheckt of de bestaande wet- en regelgeving op een juiste manier is geïnterpreteerd. RVO.nl doet vervolgens onderzoek naar de melding en er zijn meerdere uitkomsten na een melding van vermoedelijke (mest)fraude mogelijk. Als er sprake is van een vermoeden van (mest)fraude wordt er aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Echter, het kan ook voorkomen dat een melding voor nader onderzoek wordt doorgezet naar de NVWA.

NVWA
De Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA ontvangt naast de meldingen van bedrijven en burgers ook informatie vanuit de eigen inspecteurs, anonieme informatie vanuit het TCI1, van andere opsporingsdiensten, van overheidsinstanties en Europese Onderzoek bevelen van andere landen. Binnen Gebiedsgericht handhaven en bij bepaalde risicogericht geselecteerde ondernemingen wordt door de NVWA al snel samengewerkt met andere toezichtspartners om zo de slagkracht en effectiviteit te kunnen vergroten.

Politie
Net als bij andere zaken kan men als burger melding maken van mestfraude via de website van de politie. Bij vermoedens en signalen van mestfraude wordt er altijd eerst contact gezocht door de politie met de NVWA en/of het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Zoals hierboven valt af te leiden kunnen diverse instanties meldingen met betrekking tot mestfraude ontvangen. Echter is er geen instantie die alle meldingen van alle andere instanties verzamelt. De verschillende instanties werken wel met elkaar samen aan de aanpak van (mest)fraude vanuit de Versterkte Handhavingsstrategie Mest.

Brabantse aangiften tussen 2017-2019
In de periode van de afgelopen tweetal jaren zijn er een aantal aangiften met betrekking tot mestfraude binnengekomen. Minister Schouten geeft in haar brief een verdeling van de aangiften per overheidsdienst aan voor de genoemde periode.

De NVWA heeft in deze periode in totaal 34 signalen in relatie met (mest)fraude vastgelegd. Daarvan hebben er 20 betrekking op de provincie Brabant, en dan voornamelijk het zuidoostelijke deel van de provincie. Deze signalen zijn voornamelijk afkomstig van de eigen inspectiediensten van de NVWA als afkomstig van de TCI.
Meldingen met betrekking tot mestfraude worden bij de politie niet geregistreerd, maar wel strafrechtelijke feiten zoals valsheid in geschrifte of oplichtingen. Een overzicht van de hoeveelheid aangiften van mestfraude is daarom niet kenbaar te maken. RVO.nl heeft in deze periode een 25-tal meldingen binnengekregen van mogelijke mestfraude.

Samenwerking met zuiderburen
Omdat de NVWA een duidelijk signaal afgeeft in aantal meldingen dat er vanuit Brabant is gekomen, geeft minister Schouten in haar brief aan dat dit de toezicht niet alleen tot Nederland beperkt. Brabant is een van de zuidelijke Nederlandse provincies en daarom vormt dit een reëel gegeven om aan te nemen dat de fraude zich mogelijk over de grens heen naar België kan gaan begeven. Schouten: "Tussen de Vlaamse en de Nederlandse controleautoriteiten is er regelmatig contact over de uitwisseling van grensoverschrijdende transporten (zowel import als export) van dierlijke mest. Door het kenbaar maken van deze gegevens krijgen de bevoegde autoriteiten zicht op de transporten en daarmee op de afnemers en gebruikers van de meststoffen.

Deze uitwisseling van data biedt inzicht om indien mogelijk gerichte onderzoeken te kunnen opstarten. Ook op dit vlak is er op operationeel niveau afstamming met de Vlaamse mestbank. Op mest importen vanuit België worden analyses uitgevoerd. RVO.nl onderneemt vervolgens actie als blijkt dat Belgische bedrijven hun grensoverschrijdende afvoer wel hebben geregistreerd in het Belgische Mestafzetdocumentenregister, terwijl die niet meer terug te vinden zijn in het Nederlandse vervoersbewijzen dierlijke mest (VDM) register.

Wil iemand een signaal van mestfraude melden, maar dit absoluut anoniem doen, dan kan dit bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA. Dit team werkt met informanten waar de identiteit ten alle tijde wordt afgeschermd. De identiteit van de melders is van cruciaal belang omdat er mogelijk verregaande consequenties meespelen wanneer hun identiteit bekend wordt. Denk hierbij aan ontslag, bedreiging of erger.

Bron: LNV


Breng kennis in de praktijk

03-07-2019 - 0 reacties Steeds meer onderzoekers en studenten worden gestimuleerd om na te denken hoe ze hun kennis kunnen gebruiken in een onderneming. Het Wageningse strategisch plan heeft dan ook als voornemen om ondernemerschap te stimuleren. In dit artikel van Wageningen World worden meerdere voorbeelden gegeven van ondernemingen van onderzoekers.


Klimaatplan industrie haalbaar met 'blauwe waterstof'

02-07-2019 - 0 reacties Onderzoeksinstituut TNO en grote bedrijven in de Nederlandse industrie denken het doel van het Klimaatakkoord vooral te kunnen halen door middel van blauwe waterstof. Een nieuwe grootschalige fabriek op de Maasvlakte kan in een belangrijk deel van de toekomstige behoefte naar waterstof voorzien, blijkt uit onderzoek van TNO in samenwerking met 16 grote bedrijven en organisaties, dat vanmiddag is overhandigd aan minister Wiebes.
Waterstof kan onder voorwaarden fossiele brandstoffen vervangen. In het vorige week gesloten Nationaal Klimaatakkoord heeft waterstof een belangrijke rol gekregen. Niet alleen in de industrie, ook in het vervoer en mogelijk in de toekomst in de gebouwde omgeving worden verschillende toepassingsmogelijkheden voor waterstof gezien.
Bij het plan van TNO gaat het om de raffinaderijen, de chemie en mogelijk ook kolencentrales. De hoop is dat waterstof aardgas en mogelijk ook steenkool kan vervangen. Voor de productie van blauwe waterstof wordt nog wel aardgas gebruikt, maar de CO2 wordt afgevangen en onder de grond opgeslagen. Voor groene waterstof wordt geen gas meer gebruikt, omdat dit gemaakt kan worden met windenergie.
Overgangsperiode
Maar op korte termijn is er niet voldoende groene waterstof beschikbaar, vertelt René Peters van TNO. "Voor die groene variant heb je heel veel groene energie nodig. Die hoeveelheid is er nu nog niet. Voordat je dat niveau bereikt hebt, bijvoorbeeld door de nieuwe windparken op zee, ben je tien jaar verder. Daarom moeten we met blauwe waterstof de komende tien jaar overbruggen."
TNO heeft samen met de bedrijven verschillende varianten onderzocht, waarbij zo snel mogelijk de CO2-uitstoot fors naar beneden kan. Er is bijvoorbeeld gekeken naar het grootschalig gebruik van biomassa of het elektrificeren van productieprocessen. Maar deze opties zijn allemaal duurder dan de inzet van blauwe waterstof.
Wel betekent het dat er op grote schaal CO2 onder de zeebodem moet worden opgeslagen. De CO2 wordt met buizen geïnjecteerd in lege gasvelden voor de kust, is het plan. Volgens TNO zijn er vlak bij de kust vier à zes lege gasvelden in de Noordzee, die geschikt zijn om de CO2 in op te slaan.
Goedkoper
Waar het tot nu toe vaak gaat over het afvangen van CO2 uit rookgassen in een schoorsteen, is het nu de bedoeling dat de CO2 veel eerder in het proces uit het aardgas wordt gehaald. "Nog voordat je het gas gaat gebruiken, kan de CO2 er al uitgehaald worden", vertelt Peters. Omdat de dichtheid van CO2 dan veel groter is, is het een goedkopere techniek. "Als je aardgas verhit, wordt het gesplitst in een stroom met vooral CO2 en een stroom waterstof."
De CO2 is er dan goedkoper uit te halen, dan wanneer je het uit een schoorsteen filtert, zoals bij bijvoorbeeld een kolencentrale. Er zitten volgens Peters dan ook meerdere voordelen aan het plan. Niet alleen is het goedkoper, ook past de waterstof goed bij de huidige productieprocessen in bedrijven. Daarnaast is ook de haven van Rotterdam voorstander, omdat die zich graag wil profileren als klimaatvriendelijke haven.
Klimaatakkoord
In het vorige week gepresenteerde Klimaatakkoord staat ook de ontwikkeling van groene en blauwe waterstof beschreven. Op dit moment is er "helaas" nog onvoldoende groene waterstof beschikbaar, aldus de tekst in het akkoord, en dus wordt gezocht naar mogelijkheden om die versneld te ontwikkelen.
Natuur & Milieu waarschuwt dat investeringen in blauwe waterstof niet ten koste mogen gaan van die in de groene variant. "Je bouwt een fabriek niet voor een paar jaar", zegt directeur Marjolein Demmers. "Het gevaar is dat er investeringen worden gedaan in de opslag van CO2, die ten koste gaan van de ontwikkeling van echt groene waterstof."
Natuur & Milieu doet dan ook een oproep dat zo snel mogelijk in kaart wordt gebracht hoe Nederland tot voldoende aanbod van groene waterstof kan komen.


Pak bladvlekkenziekten in suikerbieten tijdig aan

02-07-2019 - 0 reacties Voor een optimale suikerproductie is het belangrijk uw suikerbieten tijdig te beschermen tegen infecties door bladvlekkenziekten. Op meerdere percelen verspreid over Nederland zijn nu de eerste aantastingen van cercospora en stemphylium aangetroffen.


'Melkveehouder kan nog veel slimmer werken'

01-07-2019 - 5 reacties Arend Kuperus, de CEO van JOZ, vindt dat melkveehouders nog veel slimmer kunnen werken. De fabrikant van meerdere mest- en voeraanschuifrobots is ambitieus. Recent stapte Rabobank in als investeerder om de groeiplannen waar te maken. In een gesprek met Wouter Baan doet Kuperus de plannen uit de doeken.


Schieters in vroeg gezaaide bieten

27-06-2019 - 0 reacties Bieteninstituut IRS meldt dat op meerdere suikerbietenpercelen de eerste schieters zijn waargenomen.