Marges

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Marges. Marges is een van de 16554 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Marges nieuws

Boeren over protestacties: 'De puzzel past niet meer in Nederland'

11-07-2020 - 0 reacties Veel agrariërs in Nederland steunen de recente boerenprotesten, blijkt uit een rondgang van de NOS en vakblad Nieuwe Oogst. Bijna 3250 veehouders, akkerbouwers en tuinders vulden een enquête in over de demonstraties.
De afgelopen dagen waren er onder meer acties bij distributiecentra en provinciehuizen. Boeren demonstreerden daar tegen de invoering van een tijdelijke veevoermaatregel en voor eerlijke prijzen voor hun producten.
We vroegen enkele boeren die de vragenlijst invulden waarom ze de acties wel of niet steunen.
Jan Voncken (64), akkerbouwer in Limburg
"Ik steun de acties, al ben ik het niet helemaal eens met hoe ze verlopen. Het liefst zou ik zien dat de boeren niet demonstreren. Maar het vertrouwen is weg - dan krijg je zulke uitspattingen. Het probleem is dat je in een patstelling terechtkomt. Er zijn maar een paar mensen die met de overheid aan tafel zitten. We kunnen niet voldoende meepraten, maar het gaat wel over ons. En dan neemt de verdeeldheid onder de boeren ook nog eens toe."
"Alles in de landbouw is van A tot Z bekend: van bijna elk landbouwbedrijf kun je uitrekenen wat de stikstofuitstoot is. Dat maakt het een van de weinige sectoren die je concreet op uitstoot kunt aanpakken. Maar hoeveel regels komen er nog? Gaan ze morgen bepalen wanneer ik als akkerbouwer mijn aardappelen of bieten moet bespuiten? Op die toer moeten we niet gaan. De overheid moet vertrouwen op het vakmanschap van de boer."
Evalien Smink (52), melkveehouder in Utrecht
"Ik ben bij bijna alle demonstraties geweest. Dat doe ik omdat ik het belangrijk vind dat onze stem gehoord wordt. Keer op keer wordt er in Den Haag niet geluisterd. Plannen lijken vast te liggen en worden doorgedrukt. Het Landbouw Collectief heeft diverse plannen aangedragen, maar die zijn van tafel geveegd."
"Wat er de laatste dagen speelt, de regelgeving over het voeren van dieren, raakt me diep in het hart. Ik ben er woest over en vele collega's met mij. Het stikstofprobleem is vooral een papieren probleem dat middels koeien voeren schijnbaar opgelost moet worden."
"In het algemeen is het salaris van boeren in dertig jaar tijd niet omhooggegaan, terwijl de lasten wel hoger worden. Waar je voorheen met vijftig koeien de aflossing en rente bij de bank kon betalen, heb je daar nu honderd koeien voor nodig. Je staat als boer met je rug tegen de muur. Ik vind het heel belangrijk dat het publiek dat begrijpt."
"De acties die we voeren met het groepje boeren uit de buurt verlopen doorgaans netjes. We hebben regels afgesproken met elkaar - we gaan mensen bijvoorbeeld niet voor rotte vis uitmaken. We willen positief blijven en creatief actievoeren. De kracht zit uiteindelijk in de herhaling. Bovendien moeten we met elkaar vooruit. Er is altijd zuur, dat hebben wij boeren geslikt, en nu is Den Haag eens aan de beurt."
Joris Buijs (44), melkveehouder in Noord-Brabant
"Ik ben geen voorstander van de acties. We moeten als sector de publieke steun niet verliezen. Een hoop mensen weten niet precies waarom de boeren aan het protesteren zijn. Dat is niet goed. Tegelijkertijd snap ik waarom boeren bereid zijn tot actievoeren. Dat er regels komen is oké, maar het moet voor iedereen werkbaar zijn."
"Zelf ben ik veel bezig met emissies: ik doe mee aan het project Koeien en Kansen. In dat samenwerkingsverband kijken we wat er beter kan in de melkveehouderij op het gebied van uitstoot. Als je daarin als agrarisch bedrijf voorop loopt, weet je wat er speelt en wat de knelpunten zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er iets moet veranderen. De vraag is alleen: hoe?"
"Het is lastig dat veel regelgeving naar voren wordt gehaald. Maar als we nu niets doen worden de regels op termijn nog strenger. Bovendien had de overheid en de sector lang geleden al moeten nadenken over bijvoorbeeld het mestbeleid. Nu hebben we 25 jaar lang kunnen doorgroeien en past de puzzel niet meer in Nederland."
Joost Zwinkels (30), glastuinbouwer in Zuid-Holland
"Ik zie dat de maatschappelijke druk op landbouwers en tuinbouwers aan het toenemen is. We worden weggezet als grote energieverbruikers. Dat vind ik niet terecht, wij landbouwers zijn innovatieve ondernemers. De marges zijn krap, dan word je vanzelf creatief om nog een boterham te kunnen verdienen."
"De afgelopen twintig jaar hebben we op ons bedrijf, waar we met name trostomaten verbouwen, enorme slagen gemaakt. Zo zitten we met buren in een aardwarmtecluster waar 60 tot 70 procent van onze behoefte mee gedekt is; onze CO2-uitstoot is enorm gedaald. Wij hebben die stap gezet omdat we daar vertrouwen in hadden, ondernemen in deze sector doe je veelal op gevoel. De laatste jaren groeit de druk vanuit de politiek. Ze dreigen met een CO2-heffing of willen beslissen wat de koeien wel of niet te eten krijgen. Ik vrees dat het ten koste gaat van de kwaliteit die we leveren."
"Het is ook makkelijk om het probleem weer bij de producent neer te leggen. Het emmertje van de boeren is een beetje vol. Ik keur niet alles goed wat de demonstranten doen, soms gaat het te ver, maar van mij mogen ze best een flink tegengeluid laten horen. Er is te weinig toekomstperspectief."


'Goed draaiend vleesvarkensbedrijf kan concurrentie met buitenlandse collega's aan'

10-03-2020 - 0 reacties De vleesvarkenshouderij in Nederland doet het beter dan op het eerste gezicht lijkt. De marges zijn doorgaans constant en voldoende voor de vakman die goed rekent en grip heeft op de kosten. Nederlandse varkenshouders die goed draaien hebben een vergelijkbare kostprijs als hun Spaanse collega‘s. Dat stelt Paul Bens, directeur van DLV Advies. Volgens hem is het perspectief voor de vleesvarkenshouderij in Nederland prima.


De logistiek sorteert voor op een sterke omzetgroei in 2020

24-01-2020 - 0 reacties UTRECHT - Logistieke ondernemers zijn per saldo redelijk optimistisch over de financiële ontwikkelingen in 2020, al blijven de krappe marges een punt van zorg. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in ...Lees meer


'Hoge voerkosten drukken marges melkveebedrijf'

25-09-2019 - 0 reacties De wereldwijde zuivelmarkt is in het tweede kwartaal van 2019 redelijk goed in balans gebleven, zo concludeert Rabobank in een nieuwe zuivelupdate. Ook in de tweede helft van het jaar verwacht het dat de groei in de melkproductie bescheiden zal zijn, waardoor de wereldwijde markt volgens Rabobank goed in balans blijft.


Iedere pond telt bij graanteelt Zuid-Engeland

11-09-2019 - 0 reacties In het zuiden van Engeland is grond erg gewild. Met de marges die op deze grond worden gemaakt, is de rente van de hypotheek vrijwel niet te betalen. Door een dunne toplaag is enkel graanteelt mogelijk. Zeker dit jaar wordt dat pittig, als gevolg van de regen.


Aantal faillissementen in de voedingsmiddelenindustrie neemt weer toe

03-05-2019 - 0 reacties Dunne marges en felle concurrentie zijn de voornaamste aanleidingen voor de verwachte toename aan faillissementen in de Nederlands voedingsmiddelenindustrie in 2019.


DMK zet in op merkenzuivel voor hogere marges

05-04-2019 - 0 reacties De Deutches Milchkontor (DMK) heeft in 2018, met een lagere omzet, een hogere winst geboekt. In de toekomst gaat een van de grootste zuivelverwerkers van Duitsland zich meer richten op merkenzuivel.


​DCA stopt met verkoop rosékalfsvlees

28-02-2019 - 0 reacties DCA International stopt vanaf vandaag met de verkoop van rosékalfsvlees. Over de reden wil eigenaar Wilfred Simmelink niets zeggen. In de markt zijn geluiden te horen dat de marges op de verkoop van vlees minimaal zijn en dat een gebrek aan rendemen


Marges in rundvleesketen zijn flinterdun of onbestaand

22-02-2019 - 0 reacties Vanuit het Ketenoverleg werd in 2016 de vraag aan de FOD Economie gericht om het toenemend verschil te verklaren tussen de winkelprijs van een kilo rundvlees en de producentenprijs van een runderkarkas. De nieuwe studie is een herhaling van een oefening die in 2008 al een keer gebeurde, en wijst uit dat de marges in de rundvleesketen flinterdun zijn. Als enige schakel in de keten werken de rundveehouders met negatieve marges. “Een pasklare oplossing is er niet”, schrijft Boerenbondadviseur Roel Vaes in ledenblad Boer&Tuinder. “Het aanbod daalt momenteel. Samen met een diversificatie in de productie en extra inspanningen op vlak van export en promotie, moet dat leiden tot een kentering, maar dat vraagt tijd.”


Marges in rundvleesketen zijn flinterdun of onbestaand

22-02-2019 - 0 reacties Vanuit het Ketenoverleg werd in 2016 de vraag aan de FOD Economie gericht om het toenemend verschil te verklaren tussen de winkelprijs van een kilo rundvlees en de producentenprijs van een runderkarkas. De nieuwe studie is een herhaling van een oefening die in 2008 al een keer gebeurde, en wijst uit dat de marges in de rundvleesketen flinterdun zijn. Als enige schakel in de keten werken de rundveehouders met negatieve marges. “Een pasklare oplossing is er niet”, schrijft Boerenbondadviseur Roel Vaes in ledenblad Boer&Tuinder. “Het aanbod daalt momenteel. Samen met een diversificatie in de productie en extra inspanningen op vlak van export en promotie, moet dat leiden tot een kentering, maar dat vraagt tijd.”


John Deere 8320 RT met 6 meter Horsch stoppelbewerking

30-01-2019 - 0 reacties John Deere 8320 RT met 6 meter Horsch bezig met de stoppelbewerking in Frankrijk.De chauffeur maakte gebruik van GPS maar moest toch wel wat overlap marges in bouwen doordat door de heuvels de combinatie wel wat ging schuiven.  


Rendement varkenshouder nadert kantelpunt

09-01-2019 - 0 reacties De marges in de zeugenhouderij stonden in de tweede helft van 2018 behoorlijk onder druk, maar inmiddels kan weer naar boven worden gekeken. De Countus Biggenindex laat dan ook een stijging zien. Het rendement in de vleesvarkenshouderij nadert echter een kantelpunt.


'Weer tempert melkproductie'

22-12-2018 - 0 reacties De verwachte groei van de melkproductie in veel zuivel exporterende landen wordt het vierde kwartaal van 2018 getemperd door de tegenvallende weersomstandigheden. Ook een toegenomen druk op de marges remt de melkproductie.


Leveranciers kunnen niet zonder de supermarkt

11-10-2018 - 0 reacties Volgens leveranciers van voedingsmiddelen hebben supermarkten te veel macht in de voedingsketen. Slechts vijf inkoopcombinaties in Nederland bepalen wat er op ons bord ligt, en tegen welke prijs. Leveranciers hebben hierdoor weinig grip op de prijzen die consumenten betalen en vinden dat de constante concurrentie op prijs hun marges uithollen.


Hoe een bloemenexporteur zijn marges beschermd tegen Brexit

24-09-2018 - 0 reacties Nu een harde Brexit dichterbij lijkt te komen, gaan steeds meer exporteurs naar het Verenigd Koninkrijk hun valutarisico op het Britse pond indekken. Naarmate een harde Brexit waarschijnlijker wordt, is de verwachting dat de pond versus de euro sterk zal afzwakken.


Topsportkoeien zijn ongewenst, zeggen ethici

02-08-2018 - 0 reacties De afgelopen 15 jaar is het gebruik van preventieve vaccinaties om melkkoeien gezond te houden toegenomen. Entstoffen tegen mastitis en kalverdiarree en immuunsysteem-versterkende middelen zijn populair. Kleiner wordende marges verleiden de boer om ziekterisico's bij zijn dieren af te kopen door middel van preventieve medicatie. Zo blijft de koe optimaal in conditie en productie.


Boerenbond-dochter Aveve boekt meer inkomsten en winst

30-07-2018 - 0 reacties Aveve, een onderdeel van de Boerenbond, heeft er opnieuw een sterk jaar opzitten. De omzet steeg naar bijna 1,4 miljard euro. De nettowinst ging zelfs een kwart hoger. Opvallend is de lage marge van amper 1,5 procent nettowinst op de omzet. “De marges zijn in onze sector eerder aan de lage kant”, legt woordvoerster Stéphanie Deleul uit. '”eevoeder is bijvoorbeeld een segment met hoge investeringen. Onze huidige marge is echter al iets hoger dan vroeger.” Door de nieuwe winst stijgt het eigen vermogen van Aveve naar 385 miljoen euro. Dat cijfer bestaat vooral uit reserves.


RVO.nl maakt marges voor mestboetes openbaar

27-07-2018 - 0 reacties RVO.nl maakt handhavingsmarges openbaar die zij hanteert voor opleggen mestboete.


RVO.nl maakt gehanteerde marges bij opleggen mestboete openbaar

27-07-2018 - 0 reacties De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft de marges die zij hanteert voor de handhaving op het mestbeleid openbaar gemaakt. Dit als reactie op de inzet van onder meer de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) voor meer inzicht in de onderbouwing van mestboetes.


Amerikaanse slachterijen in lastige spagaat

22-06-2018 - 0 reacties De perikelen rond de handelsoorlog zijn funest voor de slachterijen in de Verenigde Staten (VS). De marges hebben de afgelopen maanden flink ingeleverd, waardoor zij per geslacht varken circa $5 dollar moeten toeleggen.