Maken

Volg al het nieuws over Maken, een van de 14980 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Maken nieuwsbrief.

Maken nieuws

VIDEO: John Deere 7530 occasion verkoopklaar maken

18-01-2019 - 0 reacties


Consumenten blijken voedseletiketten te lezen

18-01-2019 - 0 reacties Consumenten gaan daadwerkelijk een beetje gezonder eten door wat ze lezen op voedingslabels. En nog iets. Levensmiddelenproducenten maken hun producten wat gezonder als op een product moet staan wat er in zit. Dat lijkt te blijken uit een nieuw onderzoek naar het effect van labels.


POV: stallen uitrusten met snelle brand detectiesysteem

17-01-2019 - 0 reacties De POV en de vakgroep LTO Pluimveehouderij willen bestaande veestallen uitrusten met snelle detectiesystemen (warmtesensoren). Dit is een van de extra maatregelen die varkens- en pluimveehouders zouden moeten nemen om hun stallen brandveiliger te maken.


Maken we er sociale beurzen van? #blog

17-01-2019 - 0 reacties Binnen een vrij korte tijd zijn er een paar belangrijke beurzen in de tuinbouwsector. Volgende week de IPM, Fruit Logistica en natuurlijk de Horti Contact dagen. Maar vergeet ook niet de handelsbeurzen.


De hoogte- en dieptepunten van de North American International Auto Show

16-01-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

De NAIAS in Detroit is dé belangrijste beurs op het gebied van personenwagens in Noord-Amerika. Met dank aan de Newspress persdienst kan ik ook dit jaar weer een blog maken over deze beurs, waar ook altijd veel pick ups te vinden zijn, het blijft de USA. Sommige voertuigen bieden een mooie blik op de toekomst, andere zijn net so triest als de huidige aanblik van de stad Detroit… Infiniti prototype 10. VW Passat. Toyota Supra. Ford Mustang Shelby GT500. Lexus RC F Track Edition. Lexus LC Convertible Concept. Kia Forte RS. Infiniti QX Inspiration. Subaru STI S209. Toyota Supra. Toyota.


Turkije heeft snel uien nodig

16-01-2019 - 0 reacties Turkije meldt woensdag 16 januari tijdelijk de importheffing op uien op te heffen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de hoge uienprijs in het land. Kan het land interessant zijn voor Nederlandse exporteurs?


Veehouders maken werk van brandveiligere veestallen

16-01-2019 - 0 reacties Stalbranden veroorzaken enorm veel leed voor dieren, boeren en omwonenden. Varkens- en pluimveehouders nemen daarom extra maatregelen om hun stallen brandveiliger te maken. Daarnaast starten LTO Nederland en POV een voorlichtingscampagne.


Veehouders maken werk van brandveiligere stallen

16-01-2019 - 0 reacties Varkens- en pluimveehouders nemen extra maatregelen om hun stallen brandveiliger te maken. LTO Nederland start een voorlichtingscampagne om ze daarbij te ondersteunen.


Veehouders maken werk van brandveiligere veestallen

16-01-2019 - 0 reacties Varkens- en pluimveehouders nemen extra maatregelen om hun stallen brandveiliger te maken. LTO Nederland start een voorlichtingscampagne om ze daarbij te ondersteunen.


'Beter Leven keurmerk geen middel om veehouderij uit te bannen'

16-01-2019 - 0 reacties Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming is geen middel om de veehouderij uit te bannen maar een instrument om de veehouderij via de weg van overleg en geleidelijkheid diervriendelijker te maken.


'Beter Leven keurmerk geen middel om veehouderij uit te bannen'

16-01-2019 - 0 reacties Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming is geen middel om de veehouderij uit te bannen maar een instrument om de veehouderij via de weg van overleg en geleidelijkheid diervriendelijker te maken.


Volgt Nederland de Belgische demarrage?

16-01-2019 - 0 reacties De Belgische aardappelindustrie heeft zich losgemaakt van de kopgroep in aardappelland. Zowel Bintje als Fontane maken stappen, toont de notering van PCA/Fiwap. Dat maakt de Nederlandse positie cruciaal. Gaan we de demarrage achterna, of laat België zich weer afzakken?


Keuze voor kievit bij mestinjectie levert boer in Friese greidhoek voorwaardelijke straf op

16-01-2019 - 53 reacties De bemesting van een maïsperceel is een boer in de greidhoeke ruim anderhalf jaar geleden duur komen te staan.

Als fervent weidevogelbeschermer werkt hij al jaren samen met de vogelwacht om de nestelende kieviten en andere weidevogels zo goed mogelijk te helpen bij het nestelen van de kieviten en opgroeien van de kuikens. Voordat de maïs zou worden ingezaaid in mei 2017 is het omgeploegde land bemest met de zodebemester. Vogelnesten werden gespaard, maar het kon niet worden voorkomen dat er mede daardoor mest op de bovengrond bleef liggen. En dat is niet toegestaan volgens de meststoffenwet. Mest moet direct worden ondergewerkt.

Rechtbank
Omdat dit direct onderwerken niet is gebeurd, kwam de bijzonder opsporingsambtenaar (boa) in actie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) legde de boer al een korting op van de landbouwsubsidie van bijna vijfduizend euro. ,,Tegen een schikking die daarbovenop zou komen, hebben we dan ook bezwaar aangetekend”, zei zijn advocaat gisteren in de rechtbank. Volgens haar zou uit jurisprudentie blijken dat de boer niet nog eens gestraft zou kunnen worden voor hetzelfde feit.

Je hebt te maken met de werking van een machine en aan de andere kant met de liefde voor de vogels
De rechter ging hier niet in mee omdat volgens een latere uitspraak van het Hof een combinatie van een korting en een geldstraf wel mogelijk is. ,,De korting op de Europese landbouwsubsidies van meer dan 3 procent is een bestuursrechterlijke zaak, daarnaast kan de zaak ook strafrechterlijk nog worden behandeld.” Ook het feit dat de zaak na anderhalf jaar pas voor de rechter verschijnt, was volgens de rechtbank geen reden om de zaak niet te behandelen.

Spagaat
De melkveehouder toonde zich gisteren tijdens de behandeling van de zaak bewust van het feit dat je met een goede bescherming van de nesten, minder goed in staat bent om alle mest direct onder te werken. ,,Je zit in een spagaat. Laat je de loonwerker komen, dan kun je niet goed de nesten beschermen. Het ging in ons geval om 2,5 hectare van de totale oppervlakte vijftig hectare land, bedoeld voor maïs. Op dergelijk ondergeploegd land zitten altijd veel kieviten. In dat jaar waren er vier nestjes. Omdat het om ondergeploegd land gaat, leidt dat ertoe dat waar je rijdt, de bodem inspoort en dat de mest daardoor minder goed in de bodem terechtkomt. Er blijft dan altijd wat op liggen.”

De officier van justitie erkende dat de boer met zijn handelen in een spagaat was gekomen. ,,Je hebt te maken met de werking van een machine en aan de andere kant met de liefde voor de vogels. Er is echter sprake van een strafbaar feit.” Zij kwam dan ook met een eis van vijftienhonderd euro boete waarvan duizend euro voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar.

Geen waarschuwing
De advocaat van het melkveebedrijf stelde dat de boer zeer zorgvuldig tracht om te gaan met milieu en weidevogels en dat het onbegrijpelijk is dat de huidige wetgeving ertoe leidt dat een boer dan kan worden geconfronteerd met fikse boetes. Ook was ze kritisch op de houding van de boa. ,,Normaliter is het zo dat wanneer je nooit iets verkeerds hebt gedaan, er een waarschuwing volgt. Nu werd er direct opgetreden terwijl er geen winstbejag is geweest en de boer een gewetenskeuze heeft moeten maken.”

De economische politierechter zei te beseffen dat er een gedegen afweging van belangen is geweest, maar dat er desondanks sprake is geweest van een overtreding van de regels. ,,De mest is niet direct ondergewerkt.” Hij nam de eis dan ook deels over. Het leverde de boer een geheel voorwaardelijke boete op met een proeftijd van twee jaar.


Regen doet het grondwaterpeil geleidelijk goed

16-01-2019 - 0 reacties De regenval van de afgelopen weken heeft het lage grondwaterpeil goed gedaan. ,,De stand herstelt zich geleidelijk maar gestaag”, meldt woordvoerder Marianne Reitsma van Wetterskip Fryslân.

,,Wel verloopt het herstel in de polders beter dan op de hoge zandgronden als het Fochteloër Veen.” Vorige maand bleek al uit een analyse met het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium dat de grondwaterstanden vermoedelijk maar moeizaam zullen herstellen van de langdurige droogte in 2018. Met name de hoge zandgronden zullen waarschijnlijk nog tot na de komende zomer met een lager grondwaterpeil te maken hebben.


Helmond investeert miljoenen in voedingsindustrie

16-01-2019 - 0 reacties Helmond wil werk gaan maken van de voedingsmiddelenindustrie in de stad, schrijft het Eindhovens Dagblad. De stad wil miljoenen euro’s investeren in onder andere het Food Tech Park.


Nieuwe proefdiervrije methode om mosselgif op te sporen

15-01-2019 - 0 reacties Gifstoffen in oesters en mosselen kunnen je flink ziek maken. Schelpdieren die in de winkel liggen zijn daarom eerst uitgebreid getest. Daarvoor worden in sommige landen nog muizen en ratten gebruikt. Met de proefdiervrije methode die Europese landen gebruiken, worden alleen bekende gifstoffen opgespoord. De nieuwe proefdiervrije methode die Promovendus Marcia Bodero ontwikkelde kan bekende én onbekende gifstoffen aan het licht brengen.


Bespiegelingen van een wetenschapsjournalist: gistcellen

15-01-2019 - 0 reacties Als een bierbrouwer héél slim is, kan hij bier met 0,0% alcohol maken dat toch net zo lekker smaakt als bier 'met'. Wetenschapsjournalist Jop de Vrieze ontdekte per ongeluk hoe dat zou kunnen en was zo aardig zijn ontdekking te delen met brouwers.


Horecaondernemers doen zout in de ban

14-01-2019 - 0 reacties Horecaondernemers treffen steeds meer maatregelen om het zoutgehalte in restaurants te reduceren. Dat blijkt uit een enquête van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) onder horecaondernemers. Tijdens de Horecava van afgelopen week maakten KHN en de Nierstichting bekend verder samen te gaan werken om Nederlanders bewuster te maken over het gebruik van zout.


Hier moet je op letten bij het verzekeren van je gewas

14-01-2019 - 0 reacties Nu de akkerbouwers bezig zijn met de teeltplannen voor oogst 2019, wordt eveneens de nut en noodzaak van een brede weersverzekering afgewogen. Bij het maken van een keuze zijn een aantal zaken belangrijk, maar die vind je soms alleen in de kleine lettertjes. Ook in België wordt de gewasverzekering actueel.


Video varkenshouder Theo Vernooi: Je moet met innovaties voorop lopen

14-01-2019 - 0 reacties „Om je bedrijf toekomstbestendig te maken, moet je goed meegaan met de tijd en qua innovaties voorop lopen, want als je dat niet doet loop je achter de trein aan.”