Koeien

Al het Koeien nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Koeien nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Koeien nieuws

'Nederlander wil koe in veenweidelandschap behouden'

27-06-2019 - 1 reacties

Originele beschrijving

Driekwart van de Nederlanders vindt het belangrijk dat de veenweidegebieden worden behouden. Die mensen vinden dat het cultuurhistorisch landschap met koeien in de wei bij Nederland hoort, dat het belangrijk is voor boeren en om te recreëren.


Onderzoek: Nederlander voor behoud veenweidelandschap

27-06-2019 - 0 reacties Driekwart van de Nederlanders vindt het belangrijk dat de veenweidegebieden worden behouden. Omdat het cultuurhistorisch landschap met koeien in de wei bij Nederland hoort, het belangrijk is voor boeren, maar ook om te recreëren. Het alternatief – moerassig landschap – vindt men niet aantrekkelijk. Dat blijkt uit representatief onderzoek naar het draagvlak voor veenweidegebieden onder 1.024 Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Direct Research.


Bel Group wil geen aangebonden koeien meer

26-06-2019 - 0 reacties De Bel Group, waar Bel Leerdammer onderdeel van is, wil dat vanaf 2025 koeien niet meer permanent aangebonden zijn tijdens de winterperiode. Het bedrijf is in gesprek met melkveehouders met een Grupstal.


Urgenda: minder koeien levert grootste CO2-reductie

25-06-2019 - 0 reacties De land- en tuinbouw kan een flinke extra bijdrage leveren aan de broeikasgasredacutie. Dat stelt duurzaamheidsorganisaties Urgenda in haar veertig puntenplan dat maandag is gepresenteerd. Door bijvoorbeeld het aantal koeien te verminderen, is al een reductie van 3 megaton broeikasgas mogelijk.


Politiek kan er niet meer omheen: minder varkens en koeien

25-06-2019 - 14 reacties

Originele beschrijving

Na uitspraken van rechters en een reeks kritische rapporten kan het kabinet er niet langer omheen: de veestapel in Nederland moet worden verkleind. Het gebeurt stapje voor stapje.


‘Siëstabeweiding’ houdt de koe koel

24-06-2019 - 0 reacties Veehouders nemen volgens LTO Nederland massaal maatregelen om hittestress bij hun dieren te voorkomen. Daardoor zou het goed kunnen dat er op de warme dagen die worden verwacht minder koeien in de wei staan. Veel boeren laten ze in de stal staan, waar het koeler is, en laten ze ’s avonds of ’s nachts naar buiten.


Taalwetenschapper onderzoekt taal van koeien

21-06-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

Koeien zijn interessant, mooi en hebben prachtige ogen. Ogen waarmee ze laten zien hoe ze zich voelen. Met boegeroep vragen ze aandacht van de boer, zodat die weet of ze iets moeten.


Video: De ervaringen van Albert Boersen na een aantal weken koeien melken op de Floating Farm

21-06-2019 - 16 reacties Midden in Rotterdam melkt een robot 32 MRIJ-koeien op een drijvend platform. In de video vertelt Floating Farm-boer Albert Boersen over de achtergronden van het concept en zijn ervaringen nadat de koeien er een aantal weken zijn gemolken.


Boeren en natuur hand in hand: koeien van Emiel grazen in natuur en weidevogels jaagt hij niet weg

21-06-2019 - 0 reacties Grazende koeien op de grond van Staatsbosbeheer én plaats voor natuur op het terrein van boer Emiel. Theo Bakker van Staatsbosbeheer en boer Emiel Anssems slaan de handen ineen om natuur en boeren samen te laten gaan. Dat levert winst op voor zowel de boer als de natuur. Maud Hawinkels bezocht de mannen voor het programma 'Natuurrijk' om te zien hoe ze dit voor elkaar krijgen.


Schouten wil geen boete voor beweiden

21-06-2019 - 27 reacties
Originele beschrijving

Boeren in de nabijheid van Natura 2000-gebieden moeten hun koeien kunnen weiden en hun percelen bemesten. Landbouwminister Carola Schouten wil niet dat provincies en gemeenten daar handhavend gaan optreden.


Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten?

20-06-2019 - 0 reacties Honderden projecten, zoals de uitbreiding van stallen, de aanleg van wegen en de opening van Lelystad Airport, dreigen te sneuvelen of vertraagd te worden. Dat komt door een uitspraak van de Raad van State, die zegt dat de projecten mogelijk in strijd zijn met het streven om de stikstofuitstoot terug te dringen. Met die boodschap kwam minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteravond. Maar hoe zit dat precies?
Wat is er schadelijk aan stikstof?
Er is in de natuur in Nederland te veel stikstof aanwezig. En dat is slecht voor de biodiversiteit, de verscheidenheid aan planten en dieren. Dat zit zo: Stikstof wordt in de vorm van ammoniak uitgestoten door de landbouw. Boeren gebruiken poep van koeien, varkens en kippen als mest voor gewassen. Een deel van die mest verdampt als ammoniak, komt in de lucht en slaat weer neer in de natuur.
Die stikstof verrijkt vervolgens de bodem. En daardoor verliezen zeldzame planten, die het goed doen op voedselarme grond, het van planten die van voedselrijke grond houden. Zo wordt de zeldzame orchidee verdrongen door de brandnetel. En dieren die van die zeldzame planten leven, verdwijnen vervolgens ook.
Onder meer op de heide, in de duinen en het hoogveen neemt door de neerslag van ammoniak het aantal planten en dieren af.
Stikstof komt niet alleen in de vorm van ammoniak in het milieu, maar het wordt ook als stikstofoxide uitgestoten door auto's en door de industrie. Stikstofoxide is ook nog eens schadelijk voor je gezondheid, vooral voor je longen.
Wat heeft de Raad van State nu besloten?
Om de hoeveelheid stikstof in de natuur terug te dringen werkt de overheid sinds 2015 met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Van de 160 zogeheten Natura 2000-gebieden hebben er namelijk 118 last van te veel ammoniak en/of stikstofoxide.
Maar die aanpak voldoet niet, zo oordeelde vorige maand dus de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land. Eind vorig jaar tikte het Europees Hof van Justitie Nederland al op de vingers.
Want de overheid geeft nu toestemming voor allerlei projecten die voor nog meer stikstof zorgen, zoals vergunningen voor uitbreiding van veeteeltbedrijven of de aanleg van wegen.
De overheid vond dat dat mag, omdat er in het PAS ook maatregelen staan om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Maar van die maatregelen staat niet vooraf vast of ze voldoende zijn. En dat moet wel, zei eerder al het Europese Hof en nu ook de Raad van State. "Pas dan kan de overheid een nieuwe activiteit toestaan", aldus de Raad van State.
"Het PAS loopt nu vooruit op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij 'vooraf' toestemming aan nieuwe activiteiten. Dat mag niet, want dat is in strijd met Europese natuurwetgeving."
Wat zijn de gevolgen?
De overheid mag van de Raad van State voorlopig dus geen vergunningen meer uitgeven voor allerlei projecten die de stikstofuitstoot verhogen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dat heeft onder meer mogelijke gevolgen voor de opening van Lelystad Airport, de uitbreiding van industrieterrein Chemelot, de aanleg van Logistiek Park Moerdijk en de verbreding van de snelweg A1 in het oosten van het land, de A2 in Limburg en de A27 bij landgoed Amelisweerd.
Om hoeveel projecten het gaat is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog aan het inventariseren. Maar het zijn er honderden tot mogelijk wel duizenden. Projecten mogen pas doorgang vinden als er per project een stikstofplan komt, waarmee bewezen wordt dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Minister Schouten heeft nu een nieuwe organisatie opgericht die hier aan gaat werken.
De uitspraak heeft volgens de minister geen gevolgen voor projecten met een vergunning die al onherroepelijk is.


Bel Leerdammer eist uitloop bij grupstal - Nieuws Grupstal

20-06-2019 - 7 reacties

Originele beschrijving

Bel Leerdammer wil dat koeien per 2025 niet meer permanent zijn aangebonden in een grupstal. De zuivelaar is momenteel in gesprek met leveranciers die dit betreft en dan nog melken. De melkveehouders zijn verbolgen over de mededeling.


Bel Leerdammer eist uitloop bij grupstal

20-06-2019 - 0 reacties Bel Leerdammer wil dat koeien per 2025 niet meer permanent zijn aangebonden in een grupstal. De zuivelaar is momenteel in gesprek met leveranciers die dit betreft en dan nog melken. De melkveehouders zijn verbolgen over de mededeling.


'2 extra koeien kost een ton, hoe financier ik dat?'

18-06-2019 - 74 reacties Marije Klever, de portefeuillehouder Melkveehouderij bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, schreef vorige week een brandbrief aan minister Schouten. Waarom schreef ze die, welke oplossingsrichtingen heeft ze, en heeft ze überhaupt nog vertrouwen in de minister?


'2 extra koeien kost een ton, hoe financier je dat?'

18-06-2019 - 0 reacties Marije Klever, de portefeuillehouder Melkveehouderij bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, schreef vorige week een brandbrief aan minister Schouten. Waarom schreef ze die, welke oplossingsrichtingen heeft ze, en heeft ze überhaupt nog vertrouwen in de minister? 


Russische melkgigant breidt met 50.000 koeien uit

17-06-2019 - 0 reacties De ambities van Ekosem-Agrar, de grootste melkproducent van Rusland, liegen er niet om. Het bedrijf opende onlangs al een productielocatie met 6.000 koeien, en laat nu weten dat nog eens 15 van dit soort megaprojecten op stapel staan.


Arla gaat melkgift van 1,5 miljoen koeien voorspellen

14-06-2019 - 0 reacties Arla heeft een tool ontwikkeld, waarmee het de melkaanvoer beter kan voorspellen. De Scandinavische coöperatie zegt dat ze daarmee beter in kunnen inspelen op de veranderende marktomstandigheden.


Vrees voor minder koeien in de wei

13-06-2019 - 58 reacties

Originele beschrijving

Boeren moeten mogelijk noodgedwongen meer vee op stal houden, nu de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig heeft verklaard.


België groeit in koeien en melkproductie

12-06-2019 - 0 reacties Over 2018 werd in België 4,88 miljard liter melk verwerkt tot zuivelproducten, wat 4% meer is dan in 2017. De omzet daalde daarentegen naar €5,3 miljard, vanwege de lagere prijzen. Dat meldt de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ). Het Belgische groeipercentage is een van de hoogsten in Europa.


Melkveehouder lust de weidemelk van Lidl niet

11-06-2019 - 0 reacties “Weidemelk exclusief of ongenuanceerd verkopen als duurzamer of beter voor het welzijn van de koeien is pure volksverlakkerij.” Dat schrijft een jonge Limburgse melkveehouder in een opiniestuk op VRT NWS. Het is een reactie op de aankondiging van warenhuisketen Lidl om alleen nog weidemelk te verkopen. “Productiemethoden zijn nooit enkel goed of slecht”, betoogt hij. “Voor weidemelk geldt dat grazende koeien minder ammoniak uitstoten, maar wel meer methaan.” Naar verluidt is niemand beter geplaatst dan de landbouwer zelf om de complexe keuze te maken die het best aansluit bij de economische, ecologische en sociale context op zijn bedrijf.