Koeien

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Koeien. Koeien is een van de 15957 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Koeien nieuws

Rantsoen van droogstaande koeien is vaak te rijk

24-02-2020 - 4 reacties Het voer van koeien in de droogstand bevat nogal eens te veel energie. De kuilen zijn te rijk en het vee krijgt soms een speciaal droogstandsbrok. 'Dat is niet nodig', zegt Paul Dobbelaar, docent veevoeding van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.


Bij de koeien in de wei zag hij het licht

21-02-2020 - 0 reacties Naakt door de straten rennen na een ontdekking zul je ze niet gauw meer zien doen. Maar net als Archimedes beleven nu ook tal van wetenschappers hun ‘Eureka-moment’.

Het mooiste beschreven moment van inzicht is die van orthopedagoog Aryan van der Leij: „Het was de zomer van 1978, ik stond tussen de koeien in een weiland achter mijn huis in Nieuwleusen en zag het licht. Stop met het getob met letters en bied tegelijkertijd klank aan.” Hij ontwikkelde de Kijk- en Luistermethode met boekjes én geluidsbandjes voor dyslectische kinderen.


Vergunning superstal voor 1344 koeien in Asten-Heusden verleend

20-02-2020 - 19 reacties HEUSDEN - Niets lijkt de bouw van een superstal voor 1344 koeien aan de Slobeendweg in Asten-Heusden in de weg te staan. Het Astense gemeentebestuur heeft besloten om de laatste benodigde vergunning hiervoor te verlenen. Tegen de verleende vergunning kan nog beroep worden ingesteld.


Enschedese dierenvriend werkt in het slachthuis: ‘Mensen eten nou eenmaal vlees’

20-02-2020 - 0 reacties ENSCHEDE - Nee, als zelfslachtende ambachtelijke slager droomt Ruud ter Mors niet per se van een eigen slagerij. Eerder wil hij ooit nog eens boer worden. Eentje die z’n koeien zelf slacht.


Video | Dit masker voor koeien moet klimaatverandering tegengaan

19-02-2020 - 8 reacties Met dit masker voor koeien hoopt het Britse bedrijf Zelp klimaatverandering tegen te gaan. Het apparaat vangt de boeren van koeien op. Die boeren produceren methaan, een broeikasgas dat ook bijdraagt aan de opwarming van de aarde.


Boeren in Mijzenpolder onzeker over natuurplannen van provincie Noord-Holland

14-02-2020 - 0 reacties Boeren in de Mijzenpolder verkeren in onzekerheid nu de provincie Noord-Holland het gebied wil omvormen tot natuur. In de polder van 600 hectare zijn 8 extensieve melkveebedrijven actief die samen circa 600 koeien houden. Ze pachten grond van Staatsbosbeheer en doen aan weidevogelbeheer. De provincie wil naar een veebezetting van 1,5 grootvee-eenheid per hectare vanwege de mestplaatsingsruimte.


Bierdraf is sleutel voor klimaatvriendelijke melk

14-02-2020 - 9 reacties Door resten van brouwerijen en andere voedingsindustrieën in veevoeder te mengen kunnen belangrijke klimaatwinsten geboekt worden. Dat blijkt uit een studie van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). “Voeder met bijproducten als draf - een bierrest - en koolzaadschroot reduceert de methaangassen van koeien met 13 procent per liter melk en leidt tot een kleinere ecologische voetafdruk bij de melkproductie”, klinkt het.


Energiebehoefte melkvee flink gestegen: update VEM-systeem noodzakelijk

05-02-2020 - 2 reacties De energiebehoefte voor onderhoud van hedendaags melkvee is hoger dan in 1975, toen de basis voor het VEM-systeem werd gelegd: lacterende koeien hebben gemiddeld 16% meer metaboliseerbare energie (ME) nodig voor onderhoud en droge koeien vragen zelfs 26% meer energie voor onderhoud. Dat blijkt uit een experiment met Holstein Friesian koeien in klimaatrespiratiecellen uitgevoerd in 2018. De resultaten van deze proef zullen in vervolgonderzoek gecombineerd worden met resultaten van andere recent uitgevoerde klimaatrespiratieproeven om te komen tot een geactualiseerd VEM systeem.


LTO Nederland pleit voor snelle invoering statiegeld op blik

05-02-2020 - 0 reacties Elk jaar lopen naar schatting 12.000 koeien letsel op door het binnenkrijgen van scherp afval, ondere andere van blijkjes. Zo’n 4.000 runderen overleven dat niet. Om de schade voor de dieren te beperken, brengen veel melkveehouders een magneet in bij de koe om ijzerafval in de maag op te vangen. Zo’n magneet trekt echter geen blik aan, omdat dat meestal van aluminium is gemaakt. Daarom pleit LTO Nederland voor een snelle invoering van statiegeld op blik.


Boeren kopen meer koeien om zich in te dekken tegen stikstofregels

03-02-2020 - 16 reacties Boeren hebben de afgelopen maanden massaal extra koeien aangeschaft. De melkveestapel is eind 2019 met 30.000 dieren gegroeid. Dat terwijl het aantal melkkoeien in Nederland de afgelopen jaren juist telkens daalde. Een verklaring voor de stijging kan zijn dat melkveehouders speculeren op kabinetsplannen om de veestapel in te krimpen. Door nog snel uit te breiden, vallen de gevolgen van een eventueel gedwongen inkrimping van de bedrijven misschien mee.


Hondenpoep gevaarlijk voor koeien

03-02-2020 - 0 reacties In hondenpoep kan een gevaarlijk beestje zitten; de Neospora-parasiet. Als koeien daarmee besmet raken, is de kans op een miskraam groot. Daarmee stopt ook de melkproductie. "Meestal laten we de koe dan afvoeren naar het slachthuis, want de parasiet blijft altijd in de koe", zegt Gerard Hegen. Hegen is van de boermarke in Gees.


Uitstoot stikstof uit mest afgelopen jaar gedaald in Overijssel

30-01-2020 - 0 reacties De stikstofuitstoot uit mest in Overijssel is vorig jaar met bijna twee procent gedaald ten opzichte van 2018. De meeste uitstoot uit mest kwam van koeien (70,2 procent), daarna van varkens (17,8 procent). Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Hoewel de uitstoot van stikstof het afgelopen jaar is gedaald, ligt het percentage wel hoger dan tien jaar geleden (0,9 procent).


Franse plattelandsgeluiden worden nationaal erfgoed

30-01-2020 - 0 reacties Een opmerkelijk wetsvoorstel in Frankrijk. Het parlement stemt er vrijdag een nieuwe wet die typische plattelandsgeuren en –geluiden als nationaal erfgoed wil erkennen. Daarmee wil Frankrijk een einde maken aan de stroom van klachten over kraaiende hanen, loeiende koeien en zingende insecten.


Beste grasopbrengst met BES

29-01-2020 - 0 reacties Voor het Koeien & Kansen-bedrijf van Johan en Carla Dekker in Zeewolde pakt de ‘Bedrijfsspecifieke bemesting met stikstof van dierlijke mest’ (BES)-pilot dit jaar opnieuw goed uit. Met meer dierlijke mest en minder kunstmest werd een beste opbrengst en een goede bodemefficiëntie gehaald.


Oss koopt een van laatste boeren aan rand van Geffen weg voor natuurontwikkeling

28-01-2020 - 0 reacties OSS/GEFFEN - Aan de rand van Geffen grazen over een paar jaar geen koeien meer. Met de aankoop van de boerderij van de familie Van Lith aan de Heesterseweg verdwijnt een van de laatste melkveehouderijen in de directe omgeving van het dorp. De weilanden worden tot natuur omgevormd.


Vleesproductie melkkoeien zorgt voor milieuwinst

25-01-2020 - 99 reacties Door bij koeien niet alleen te kijken naar de melkproductie, maar ook naar het vlees, is veel milieuwinst te behalen. Want het vlees dat in Nederland wordt geproduceerd, hoeft niet te worden ingevoerd, stelt Theun Vellinga van Wageningen Livestock Research.


Wageningen UR: koeien met stabiele melkproductie gezonder

21-01-2020 - 2 reacties Koeien met minder schommelingen in de melkproductie zijn gezonder, veerkrachtiger en leven langer.


Melkrobot schat aan informatie voor fokkerij

21-01-2020 - 2 reacties Door de komst van melkrobots is er steeds meer informatie beschikbaar over productieschommelingen van melkkoeien. Koeien met een genetische aanleg voor een stabiele melkproductie hebben vaak ook een genetische aanleg voor een goede uiergezondheid en weinig metabole problemen, zoals slepende melkziekte.


Provincie Drenthe handhaaft bij stadsboerderij ’t Nije Hoff

15-01-2020 - 0 reacties Gedeputeerde Staten van provincie Drenthe (GS) willen voorkomen dat er koeien worden gehuisvest in de stallen die in aanbouw zijn van ’t Nije Hoff bij Emmen.


Veertig koeien in plaats van 130 na uitspraak rechter

09-01-2020 - 24 reacties Melkveehouder Oolbekkink uit Holten (OV) kan niet meer dan veertig melkkoeien houden. Hij heeft bij de rechter geen verruiming van het dierenaantal kunnen afdwingen.