Koeien

Koeien is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Koeien en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Koeien nieuws

Ammoniakemissie lager op Koeien & Kansen-bedrijven

19-09-2019 - 17 reacties De ammoniakemissie per hectare op de Koeien & Kansen-bedrijven is in 2018 met 7 procent gedaald.


Drone biedt hulp bij beoordelen grasaanbod

19-09-2019 - 0 reacties Wanneer koeien weiden, leidt dat vrijwel altijd tot bosvorming; gras rondom de plekken waar koeien hebben gescheten, waarvan ze vervolgens niet meer vreten. Een drone kan herkennen hoeveel gras dat koeien nog vreten er daadwerkelijk in het perceel staat.


Sommige koeien zijn meer gelijk dan andere

17-09-2019 - 0 reacties Nico Gerrits protesteert al jaren tegen de rommelige modelbouw waarmee in Nederland de stikstofemissies en -deposities tot op de millimol precies worden gemeten. Die modellen waren de basis voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat niet rechtsgeldig werd verklaard door de Raad van State en vervolgens Nederland in een stikstofcrisis stortte. Inmiddels staat zelfs Schiphol ter discussie door een nieuwe juridische actie van Johan Vollenbroeks organisatie MOB. Aanleiding voor een column door Gerrits, die Vollenbroek gisteren voor het eerst een knuffel gaf.


Geogia, VS: door veel lucht veel melk

16-09-2019 - 0 reacties Joel Coble uit de staat Georgia in de VS houdt zijn koeien jaarrond op stal. In het warme, bijna tropische Georgia moet er flink gekoeld en geventileerd worden, wil je er hoog productieve koeien kunnen melken. In Georgia worden ook veel koeien volgens het Nieuw-Zeelandse systeem gehouden, jaarrond op de wei. Lees verder ❯


Koeien bloeden dood door scherven in weiland: ‘Voer statiegeld op blikjes in’

14-09-2019 - 0 reacties In één week tijd verloor boerin Eline Vedder drie koeien door versnipperde frisdrank- en bierblikjes in het gras. Gisteren demonstreerde ze met boer Niels Wassenaar in zijn weiland in Leusden wat de gevolgen van zwerfafval voor koeien zijn. Zij pleiten voor de invoering van statiegeld op blikjes.


Wat vindt een koe het lekkerste hapje gras?

13-09-2019 - 0 reacties GARNWERD - Melkveehouders weiden weer vaker hun koeien. Voor veevoer- en agrarisch handelsbedrijf Hoogland uit Leeuwarden aanleiding om onderzoek te doen naar het meest smaakvolle grasmengsel.


Ammoniakemissie per hectare op Koeien & Kansen-bedrijven in 2018 met 7% gedaald

13-09-2019 - 0 reacties De gemiddelde ammoniakemissie per hectare op de Koeien & Kansen-bedrijven is in 2018 met 7% gedaald ten opzichte van 2017. Vooral minder melk per hectare door het houden van minder koeien en een groter bedrijfsoppervlak hebben geleid tot deze daling. Er zijn echter ook bedrijven die ondanks minder dieren aanhouden meer ammoniak uitstoten door een hogere emissie bij mest toedienen.


LTO - LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

12-09-2019 - 107 reacties .LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

LTO Nederland publiceert vandaag haar bijdrage aan het adviescollege Stikstofproblematiek om met nuchterheid, realisme en doorzettingsvermogen per gebied een goede balans tussen natuur, wonen, infrastructuur en landbouw te vinden.

“Boeren en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder boeren geen voedsel en geen groen platteland. We moeten de impasse met nuchterheid en realisme benaderen,” aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

LTO Nederland adviseert voor de korte termijn drie oplossingsrichtingen om Nederland van het stikstofslot te verlossen zodat de bouw van nieuwe huizen doorgaat, de auto niet vaststaat in de garage en boeren en tuinders hun bijdrage aan onze voedselvoorziening, economie én natuur blijven leveren:

inzet op minder stikstofemissies door alle betrokken sectoren, inclusief de veehouderij;maatwerk per gebied om kwetsbare natuur te beschermen;een realistische en veilige drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot.

Reductie door innovatie
De landbouw heeft de ammoniakuitstoot sinds 1990 al met ruim 65% teruggebracht , een indrukwekkende prestatie van een sector die wereldwijd leidend is. Tegelijkertijd kunnen en willen we meer doen. Door het stikstofslot kunnen boeren en tuinders nu niet investeren in bijvoorbeeld voer waarmee minder stikstof wordt uitgestoten, nieuwe stallen, slimme mestverwerking en andere technologische innovaties waar Nederland wereldwijd om bekend staat. Dat is funest - agrarisch ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ontwikkelen zodat ze hun bijdrage kunnen blijven leveren aan een beter milieu, klimaat en dierenwelzijn. Zo worden niet alleen stikstofemissies teruggebracht maar kunnen ook andere duurzaamheidsdoelen, zoals de reductie van CO2- en methaanuitstoot, sneller worden behaald.

Integraal maatwerk per gebied
Natura2000-gebieden met een lage kritische depositiewaarde (stikstoftolerantie) zijn als hagelslag over ons land verspreid. Generieke krimp biedt geen oplossing omdat er in elk gebied andere oorzaken en effecten stikstofdepositie zijn. LTO Nederland pleit daarom voor een integrale aanpak met maatwerk per gebied. Daarmee kunnen goede resultaten worden behaald die in lijn zijn met de nationale prioriteiten van het omgevingsbeleid . Het gaat erom per gebied een juiste afwegingen te maken tussen natuur, woningbouw, infrastructuur en land- en tuinbouw.

Geen stikstofslot op verwaarloosbare emissies
LTO Nederland benadrukt dat het mogelijk moet zijn om hele kleine, voor de natuur verwaarloosbare stikstofemissies zonder papierwinkel toe te laten. De organisatie stelt daarom een realistische en veilige drempelwaarde voor van 1 mol per hectare per jaar. Dat is een voorzichtige en genuanceerde grens, die overigens hoger ligt in onze buurlanden.

“Het oer-Hollands landschapsbeeld is inmiddels vergunningsplichtig geworden. Een boer moet sinds de Raad van State-uitspraak formeel een vergunning aanvragen om zijn koeien in de wei te laten lopen. Dat is hetzelfde als wanneer de bakker een vergunning voor brood bakken moet aanvragen. Beweiden en bemesten horen bij de kringlooplandbouw. Het kan niet zo zijn dat de juridische impasse dat onmogelijk maakt,” aldus Marc Calon. “De aanleg van bijvoorbeeld ecologische oevers wordt nu stilgelegd omdat de graafmachines een paar dagen stikstof uitstoten. Een vergunningsstelsel voor zulke verwaarloosbare emissies is niet realistisch.”

Nederlandse poldernuchterheid
Op dit moment gaat de juridische status van een Natura2000 gebied boven alle andere maatschappelijke belangen – wonen, reizen, werken. Zelfs de kleinste hoeveelheid extra stikstof mag volgens de regels niet meer. Deze ongewenste werkelijkheid is een probleem voor de hele samenleving.

Op de langere termijn moet worden gekeken wat het aantal, de ligging en de natuurdoeltypen van Natura2000-gebieden betekent voor economische en andere maatschappelijke activiteiten waarbij ammoniak en andere stikstofverbindingen vrijkomen. Een kritische blik hierop betekent uitdrukkelijk niet dat LTO Nederland pleit voor minder natuur. Boeren en tuinders werken in en met de natuur, en zijn als beheerders van het platteland nauw betrokken bij natuuronderhoud en -herstel. LTO Nederland zal hier namens haar achterban het gesprek met het adviescollege Stikstofproblematiek, beleidsmakers, politici en de maatschappij over aan blijven gaan.


CRV meet binnenkort voeropname op grootste schaal ter wereld

09-09-2019 - 0 reacties In 2020 meet CRV van ruim 1.600 koeien de voeropname. De fokkerijorganisatie is ervan overtuigd dat er nog veel te winnen is op het gebied van het verbeteren van de voerefficiëntie via fokkerij.


Koeien blijven nog niet langer lopen

07-09-2019 - 18 reacties De levensduur van de Nederlandse melkveestapel wordt nog niet langer. Kenners in de fokkerijwereld hadden dit wel verwacht.


Bom alert

06-09-2019 - 0 reacties Naar aanleiding van de grote explosie van een dichte emissiearme vloer in Markelo waar meer dan 20 koeien omkwamen, mocht een medewerker van de omgevingsdienst Twente een onderzoek starten bij meer dan 20 vergelijkbare bedrijven. Hier werd duidelijk dat er niet alleen gevaarlijke mestgassen onder...
Het bericht Bom alert verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


Overijssel wil volgend jaar geen koeien meer in de wei

06-09-2019 - 58 reacties Ik las vanmorgen de Tubantia en schrok me wezen loos, het moet niet gekker worden


Hoe een ‘mooi plaatje’ in de krant het schopte tot ruzie tussen boer en ballonvaarder

05-09-2019 - 19 reacties VARSSEVELD / MAARHEEZE - Van de ene op de andere dag de koeien onrustig en 's nachts ook nog eens de hond kwijt. De hond werd gelukkig nog teruggevonden, maar bleek kletsnat en kreupel. Twee andere honden hadden zich verstopt in een stal. Veeboer Robbert Steijvers uit het Brabantse Maarheeze begreep er helemaal niets van. Tot hij dinsdag een mooi plaatje in het Eindhovens Dagblad zag staan. Een ingezonden foto door een lezer met een landende luchtballon en toekijkende koeien. Zijn koeien!


Hanskamp pipefeeder in autotandem westfalia

04-09-2019 - 8 reacties beste,
we overwegen pipefeeders van hanskam te installeren in onze 2x3 tandem. Wie heeft hier ervaring mee? zo ja welke? lopen de koeien goed door na het melken? waarop letten bij aanschaf? tevreden?
reden waarom we dat zouden doen is, koeien staan dan toch afgezonderd, koeien zouden gelokt worden met voer (snel binnenkomen),
koeien krijgen al een deel enkelvoudige via aan het voerhek (gemengd) dus max 4-6 kg max per dag verstrekken met de pipefeeders.


De stal voor één persoon

04-09-2019 - 0 reacties In 2005 namen Jarno en Mari het melkveebedrijf van Jarno’s ouders over. Toen werden op het bedrijf nog 40 koeien op de grup gemolken. Inmiddels melken ze 180 koeien in een nieuwe stal en arbeidsefficiëntie hun belangrijkste speerpunt. Lees verder ❯


Cichorei voorkomt nitraatuitspoeling

04-09-2019 - 0 reacties Kruiden als cichorei kunnen bijdragen aan het voorkomen van nitraatuitspoeling. Wanneer koeien cichorei vreten, nemen ze dagelijks meer vocht op, urineren ze vaker en dat heeft een verdunnend effect op die urine.


Sociale koeien grazen meer en langer

04-09-2019 - 0 reacties De ene koe zoekt haar koppel direct weer op als ze een bepaalde tijd afgezonderd is geweest, andere koeien hebben daar geen haast mee. Deze laatste koeien blijken het dominante koppelgedrag in mindere mate te volgen en nemen daardoor mogelijk minder gras op.


Ierse zuivelaar belooft 270 dagen weidegang

03-09-2019 - 50 reacties

De Ierse zuivelverwerker Dairygold heeft een label gelanceerd, waarbij de term weidegang in koeienletters benadrukt wordt. Het label luister naar de naam 'Pastureland' en belooft zuivel van koeien die jaarlijks 270 dagen weidegang hebben.


Boer in Almelo verbouwt hennep voor zijn koeien

03-09-2019 - 2 reacties In het buitengebied van Almelo staan dit jaar velden met hennep. Die horen niet bij een illegale kwekerij, maar dienen als veevoer. Ongeveer 2,5 hectare van die hennep-aanbouw is van melkveehouderij Frits Werning. Hij heeft voor de zekerheid enkele borden bij het perceel geplaatst om duidelijk te maken dat het om veevoer gaat, waar geen THC in zit. Er is ook nog een veld van een andere boer. De hennep wordt binnenkort al geoogst.


Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2019-2020

02-09-2019 - 0 reacties Wageningen Livestock Research publiceert een nieuwe editie van het Handboek Melkveehouderij. De nieuwe editie is geactualiseerd en uitgebreid met onder andere kennis over sorghum en zeewier als voedergewas, bemesting van snijmaïs, droogstandsmanagement voor individuele koeien, huisvesting van melkvee en verduurzaming van de melkveehouderij.