Koe

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Koe. Koe is een van de 15056 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Koe nieuws

Koe Hermien jaar in rusthuis: "Ze ligt goed in de groep"

12-02-2019 - 0 reacties Het is vandaag precies een jaar gelden dat koe Hermien in koeienrusthuis De Leemweg in Friesland kwam. Ze ontsnapte eind 2017 samen met haar zusje letterlijk aan de slacht. Hermien liep weken vrij rond in de bossen van Lettele. Ze was boeren, veeartsen en jagers te slim af. Tot de Partij voor de Dieren geld inzamelde en Hermien en Zus naar het koeienrusthuis in Friesland bracht. Hoe gaat het nu, een jaar na dato, met de koeien?


Lucy, koe zonder oren

11-02-2019 - 0 reacties In 1998 kwam in Houthulst koe Lucy ter wereld... zonder oren. En die handicap speelde het dier parten bij de registratie.


Wildgroei aan halalkeurmerken, maar waar ze voor staan is onduidelijk

10-02-2019 - 0 reacties Hoewel het stikt van de halalkeurmerken is het niet gemakkelijk te achterhalen of vlees halal is. Op producten in de supermarkt staan namelijk verschillende logo's en keurmerken, waarvan het onduidelijk is waar ze precies voor staan. Koepelorganisatie Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) roept op tot meer transparantie, vooral over de manier waarop vlees is geslacht.
Er bestaan namelijk verschillende visies onder moslims over hoe dieren ritueel geslacht moeten worden. Sommigen vinden dat alleen onverdoofde rituele slacht halal is, anderen staan verdoving voor de slacht toe. Beide methodes kunnen halal worden genoemd.
Maar hoe de koe van je hamburger is geslacht, is op de verpakking niet te zien. Zo kan het zijn dat je vlees eet waar wel halal op staat, maar wat je niet halal vindt.
Er is nu te weinig openheid over, vindt Halil Karaaslan, voorzitter van het CMO, die 380 moskeeën vertegenwoordigt. "Halalkeurmerken zijn niet transparant over de manier waarop het vlees is geslacht. Moslims storen zich eraan dat in de winkels meerdere keurmerken te zien zijn, zonder dat zij weten waar deze voor staan."
Verschillende definities
Halal betekent letterlijk 'toegestaan' en gaat over alle aspecten van het leven. En dus ook over voeding. Niet toegestaan (haram) is bijvoorbeeld het consumeren van varkensvlees, alcohol en de meeste insecten.
Bij halalslacht worden dieren volgens islamitische rituelen geslacht. Dat houdt onder meer in dat de slachter gelovig is en hij slacht in de naam van Allah.
Het dier moet gezond zijn en de keel moet met een scherp mes in één haal worden doorgesneden. Maar of het is toegestaan om het dier voor de slacht te verdoven, daar zijn dus niet alle moslims het over eens.
Niet alleen in Turkse en Marokkaanse supermarkten liggen de schappen vol, maar ook Albert Heijn en Jumbo zeggen dat de vraag naar halalproducten groeit. Het halalassortiment bestaat naast bijvoorbeeld worst, ook uit plakken kaas en zakken snoep. In snoep kan (varkens)gelatine of karmijn, een kleurstof afkomstig van luizen, zitten. En bij kaas is het belangrijk dat het stremsel dat wordt gebruikt, een dierlijk product, ook halal is. Maar het is vooral bij vlees waar de verwarring ontstaat.
"Op de producten staat altijd gewoon 'halal'", zegt diëtiste Mariam Aaras (43). Of er achter het logo een keuringsinstantie zit, en aan welke halaleisen het product voldoet, is voor consumenten vaak niet te zien. Dat maakt boodschappen doen er niet gemakkelijker op. Aaras: "Terwijl het voor mij wel belangrijk is, omdat ik alleen onverdoofd geslacht vlees wil eten."
Op haar website Ikeethalal.nl informeert ze andere moslims met artikelen als 'Is E120 halal?' en 'Gelatinevrij of halalgelatine'. Zo'n tien vragen per maand krijgt ze binnen. Als moslima herkent ze het gevoel van wantrouwen en onzekerheid waar veel van haar sitebezoekers mee zitten. Aaras: "Door alle onduidelijkheid eet ik nu zo min mogelijk vlees."
Aangescherpte regels
Onverdoofde rituele slacht staat politiek ter discussie. Sinds januari 2018 gelden in Nederland aangescherpte regels. Als een dier 40 seconden na de slacht nog tekenen van leven vertoont, moet het alsnog worden verdoofd.
Sommige moslims zijn bezorgd dat de 40 seconden niet altijd worden afgewacht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert in alle slachthuizen op dierenwelzijn en voedselveiligheid. In het geval van onverdoofde rituele slacht, moet er altijd een dierenarts aanwezig zijn. Die ziet toe op de naleving van de 40-secondenregel, maar kijkt niet of de slacht volgens bepaalde halalstandaarden gebeurt.
De enige die hier wel op toezien zijn dus de keurmerken. Hoeveel dat er precies zijn, is moeilijk te zeggen. Naar schatting gaat het om enkele tientallen. In principe kan iedereen zelf een keurmerk oprichten. Aan het religieuze aspect van de keurmerken wordt door de overheid geen eisen gesteld. Toch mag je niet iets halal noemen als dat het niet is, want dat is consumentenmisleiding.
Het keuren beperkt zich niet tot de slachterijen waar het vlees wordt geslacht. Elke stap in het productieproces heeft namelijk een eigen halalcertificaat: de kruiden in de worsten, het paneermeel van de kroketten en de olie waarmee de machines worden gesmeerd. Voor keurmerken is het belangrijk om van elk ingrediënt te weten dat het halal is. Als er ergens in het proces bijvoorbeeld alcohol wordt gebruikt, is het eindproduct niet halal. De keurmerken zijn dus ook bedoeld als garantie van het ene naar het andere bedrijf.
Wasim al Shaman van keurmerk Halal Quality Control, het grootste Nederlandse halalkeurmerk in vlees, ziet dat het aantal keuringsaanvragen stijgt. "Tegenwoordig is het voor bedrijven steeds belangrijker om een halalcertificaat te hebben, zelfs als het vrij duidelijk is dat een product halal is. Zo ben ik laatst nog naar het buitenland geweest om een fabrikant van ingeblikte perziken te keuren. Als het mij wordt gevraagd, doe ik het. Dit is gewoon business."
Meer transparantie
Een aantal keurmerken erkent dat meer transparantie hard nodig is. Maar tegelijk zeggen ze ook dat consumenten hen kunnen bellen of mailen als zij willen weten op welke manier hun stuk vlees is geslacht. Keurmerk Halal Correct werkt aan een kleurensysteem op de verpakking, zodat je als consument kunt zien op welke wijze het dier is geslacht.
Pogingen in het verleden om een standaard voor halal te formuleren of een landelijk keurmerk op te zetten mislukten. Het bleek niet mogelijk de verschillende opvattingen bij elkaar te brengen.
"We moeten als gemeenschap opstaan en eisen van deze instanties dat ze transparant zijn", zegt Halil Karaaslan van het CMO. "Niet alleen met een sticker, maar ook met bijvoorbeeld een lijst op een website, zodat de consument zelf kan controleren hoe het dier is geslacht."


Fosfaatreductieplan

05-02-2019 - 99 reacties Ook GD-gegevens tonen aan: excretieforfaits te hoog

Vorige week kwam Jan Dijkstra van de Wur met de voor ons nieuwe informatie over de afvoer van fosfaat via de melk.Via de wakkere Albert Scholten kwamen de gegevens van 3000 melkveehouders in beeld waar de GD het fosfaatgehalte in de melk heeft bepaald.

Deze cijfers wijken 17% af. En de fosfaat excretie is niet gemiddeld 42 kg per koe maar 17% lager dat is 7,14 kg per koe . Dan zijn dus niet slechts 80.000 koeien voor niets geruimd maar dan zijn alle koeien in het fosfaatreductieplan voor niets geruimd. Sterker nog dan is er ruimte voor flinke groei. Dan zal men meteen weer roepen ; "Dat kan niet want dan gaan we over het stikstofplafond".

Voor iedereen een opfrisser.
We zijn fosfaat gaan meten omdat we stikstof zo moeilijk nauwkeurig kunnen meten.

Onlangs nog stelde @henkschoonhoven dat de cijfers misscien wel iets beter kunnen maar melkveehouders daar geen nadeel van hebben ondervonden.

Een pertinente onwaarheid.

Melkveehouders zijn bij de bok gedaan door EZ/LNV door LTO/NMV/NZO en ZuivelNL.

Er zijn twee bestuurders die geen blaam treft dat zijn Arjan Schimmel en John van Spithoven die hielden de rug recht en traden terug want ze wilden niet meewerken aan de onzin van het fosfaatreductieplan.

Melkveehouders doen er goed aan een goede advocaat in te schakelen en de betrokken organisaties aansprakelijk te stellen voor de afgedwongen reductie in dieren en ook de bestuurders die hier actief aan hebben meegwerkt hoofdelijk aansprakelijk te stellen.

Dit is wanbeleid pur sang.


Koe doet behoefte op urinoir

01-02-2019 - 0 reacties Koeien die vrijwillig een koeientoilet in de stal bezoeken. Het lijkt een grap, maar innovatiebedrijf Hanskamp in Doetinchem is sinds 2016 met een 'urinoir' bezig.


Haags Klimaattheater: stop inseminatie koe, ‘fakende’ Klaver en angst voor ‘klimaatwerkeloze’

24-01-2019 - 0 reacties


Stikstof is ook een probleem

23-01-2019 - 11 reacties Naast fosfaat zorg over stikstof

Terwijl de normen voor fosfaatproductie per koe vergeleken met Vlaanderen tot discussie leiden, baart de stikstofproductie Henk Schoonvelde, bestuurslid van de LTO vakgroep Melkveehouderij, meer zorgen. De sector moet hierin nog forse stappen zetten, stelt hij.


Verschillende normen voor fosfaatproductie door een Belgische koe dan door Nederlandse, leidt tot discussie. Het verschil verbaast Schoonvelde echter niet. 'De fosfaatexcretie wordt door ieder land afzonderlijk berekend. In België geldt ook een aparte berekening voor Wallonië en Vlaanderen, in Duitsland zelfs voor iedere deelstaat.

Meer mais
'In Vlaanderen wordt in het rantsoen relatief veel mais gebruikt en veel minder gras', vervolgt de vakgroepbestuurder. 'Daardoor krijgen de koeien minder fosfaat via het voer. Dat maakt bij eenzelfde productie ook de fosfaatexcretie per koe lager. Rantsoenen hebben hier veel invloed op.'

De huidige Nederlandse stikstof- en fosfaatproductiegetallen in tabellen van de Meststoffenwet zijn gebaseerd op productie in de jaren 2011, 2012 en 2013. De huidige normen voor fosfaatexcretie zijn ook gehanteerd bij het verstrekken van fosfaatrechten.
'Het lijkt mij niet dat er met terugwerkende kracht nu ineens andere normen, bijvoorbeeld die van België, zouden kunnen gelden', stelt Schoonvelde.

Stikstof ook een probleem
'We moeten slagen maken om de koeien efficiënter met stikstof te laten omgaan’, vervolgt de bestuurder. ‘Ondanks het feit dat we hier al mee aan de slag zijn. De melkveehouderij heeft naast een fosfaatplafond immers ook een stikstofplafond als doel opgelegd gekregen. Ook dit plafond komt voort uit de derogatie-eisen en een al langer bestaande verplichting tot ammoniakreductie.’.

'Wanneer we als sector hier niet op inspelen, eist Brussel mogelijk een verdere verhoging van de generieke korting, dus met kortingen op fosfaatrechten als gevolg’, waarschuwt de vakgroepbestuurder.

‘Dat is voor LTO Nederland onbespreekbaar en vanzelfsprekend zit geen enkele melkveehouder daarop te wachten. We moeten daarom zorgen dat we voor de zomer acties in gang zetten gericht op een efficiënter gebruik van stikstof.’

Schoonvelde vindt wel dat de tabellen uit de Meststoffenwet moeten worden aangepast. Boven de 10.624 kilo melk staat de stikstof- en fosfaatproductie vast en wordt die niet verder verhoogd. 'Dat maakt een geforceerd hoge melkproductie per koe interessant. Die hoge productie kost echter wel meer stikstof en fosfaat, die niet wordt doorgewogen in het fosfaatrechtenstelsel.


De lokale slager met een goed verhaal wint steeds meer terrein

19-01-2019 - 0 reacties Slagers winnen langzaamaan terrein ten opzichte van de kiloknallers. In het Groene Hart weten slagers die zelf slachten als geen ander hoe belangrijk het verhaal achter de koe is.

Het eten van vlees staat onder druk en we moeten wennen aan het idee dat we niet meer elke dag een bal gehakt eten. Althans, dat blijkt uit een nieuw internationaal rapport dat is opgesteld door 36 wetenschappers die drie jaar werkten aan het dieet voor de 21ste eeuw.

Toch merkt de slagersbranche dat dit niet per se verkeerd uit hoeft te pakken. Sterker nog: de slager krijgt het langzaam maar zeker wat drukker omdat minder mensen de kiloknaller van de supermarkt willen, maar als ze vlees eten juist goed vlees zoeken.

Dat weten ze in Baambrugge op boerderij/slagerij De Lindehoff als geen ander. Daar wordt de rij met particulieren die vlees willen steeds langer. De koeien hebben het hier goed: in de stal is een heuse 'koeientuin' ingericht inclusief bomen.


Uniek ‘koetoilet’ op voerbox beperkt ammoniakemissie

15-01-2019 - 0 reacties Hanskamp Agrotech heeft een uniek systeem ontwikkeld voor de krachtvoerbox om de urine op te vangen. Het zogenoemde ‘Cowtoilet’ laat de koe plassen waarna de urine wordt opgevangen in een resevoir en vervolgens wordt afgezogen en apart opgeslagen.


Kan de koe niet naar het slachthuis? Dan komt het slachthuis naar de koe

12-01-2019 - 0 reacties


EMB: noodzaak marktregulering groter dan ooit

11-01-2019 - 0 reacties In het huidige geopolitieke landschap, met een dreigende zuivelcrisis, is de noodzaak voor een instrument waarmee Brussel kan ingrijpen in de Europese zuivelmarkt groter dan ooit. De European Milk Board (EBM) dringt er daarom zeer sterk op aan bij de Europese Commissie dat hun 'Market Responsibility Programme' verankerd wordt in het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

De EBM, een organisatie van Europese melkveehouders, vreest een nieuwe zuivelcrisis. „Met de Brexit-onderhandelingen wil het maar niet vlotten”, zegt vice-voorzitter Sieta van Keimpema. „Als er straks een Brexit is zonder deal, dan zijn er van de ene op de andere dag geen Europese handelsverdragen meer met Engeland. Dat betekent niet alleen dat er dan geen afzet meer is voor de relatief geringe hoeveelheid melk die Nederland naar Groot-Brittannië exporteert, maar ook dat de alle melk die andere EU-landen in Engeland afzetten, op de binnenlandse markt blijft hangen.”

Tel daarbij op de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag met het Latijns-Amerikaanse handelsblok Mercosur. Dat kan leiden tot een extra aanvoer van bijvoorbeeld Braziliaans rundvlees. Van Keimpema: „Men wil in 2019 zowel de Mercosur-deal als de Brexit afronden. Als er dit jaar een Brexit komt zonder deal, zitten zowel melk als vlees in de problemen.”

TTIP
Ook de TTIP, het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, hangt als een dreigende wolk boven de markt. Europa zet volgens de EMB de landbouw maar al te graag in als wisselged voor bijvoorbeeld de auto-industrie. Een vrijhandelsovereenkomst creëert voor de Europese melkveehouderij dan een ongelijk speelveld.

In vergelijking met hun Amerikaanse collega's moeten Nederlandse boeren aan veel meer eisen voldoen. ,,Amerika kent bijvoorbeeld geen I&R-systeem, en voor slachtvee geldt alleen de regel dat de koe nog op vier poten moet kunnen staan. Verder wordt er niet of nauwelijks gekeurd”, weet Van Keimpema. ,,Als de TTIP doorgaat, zijn we als melkveehouders de klos.”

Opbrengstprijs 10 cent te laag
Kortom: er loeren diverse gevaren voor de Europese melkveehouderij. Uit een brede EMB-studie naar de kostprijs van melk in de grote Europese zuivellanden is bovendien gebleken dat de Europese boer gemiddeld 10 cent te weinig beurt voor een liter melk om alle toegerekende kosten te dekken.

De EMB pleit al jaren voor een Market Responsibility Prgramme, maar gezien de huidige situatie wordt zo'n maatregel steeds urgenter, stelt Van Keimpema. De EMB heeft een index ontwikkeld voor de zuivelmarkt. Als die index stijgt, is er meer vraag naar melk en loopt de prijs op. Bij een dalende index is er te veel melk. Boeren zouden dan in eerste instantie vrijwillig minder kunnen gaan melken, tegen een vergoeding (bonus) voor elke niet-geleverde liter melk.

„Dat instrument heeft de EU in 2016 ook toegepast na de Russische boycot; toen was er van oktober 2016 tot januari 2017 sprake van een vrijwillige productiebeperking en dat werkte heel goed”, volgens Van Keimpema. „Vooral de intensieve zuivellanden zoals Ierland maakten gebruik van deze regeling. Wij willen dat dat instrument direct kan worden ingezet bij een onrechtmatige verstoring van de markt.”

Geld wat nu nog verdwijnt in het subsidiëren van interventieregelingen, kan dan worden aangewend voor het financieren van de bonus bij vrijwillige productiebeperking, stelt de EMB. Dit instrument zou een vast onderdeel moeten worden van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, bepleit de EMB.

Huiverig
Binnen de Europese Unie is men echter huiverig voor marktregulering; Eurocommissaris Phil Hogan niet in de laatste plaats. Maar volgens Van Keimpema is er sowieso al geen sprake van een vrije markt. „Men roept dan 'de markt moet het doen', maar 'de markt' wordt tegenwoordig vooral bepaald door handelsverdragen.”

Daarnaast is het zo dat de Europese Commissie simpelweg te weinig kennis heeft van de zuivelmarkt om te begrijpen waarom marktregulering verstandig zou zijn, zegt Van Keimpema. De Milk Market Observatory is speciaal in het leven geroepen om transparantie in de Europese zuivelsector te bovrderen en om tijdig marktontwikkelingen te analyseren. Maar feit is volgens Van Keimpema dat bijvoorbeeld niemand precies weet hoeveel mager melkpoeder er in particuliere opslag zit. „Dat was vroeger, vanwege de subsidie die ermee gemoeid was, veel meer in beeld dan tegenwoordig. Er kan maar zo nog 400.000 ton in particuliere opslag liggen. Er móet nu een plan komen om te voorkomen dat de melkprijs straks gigantisch onderuit gaat.”


Mobiel slachthuis Dokkum moet vleesverspilling voorkomen

08-01-2019 - 0 reacties Slachthuis Dokkum heeft een mobiel slachthuis ontwikkeld waarin een kreupele koe op de boerderij gedood en verbloed kan worden. Diervriendelijk en haar vlees blijft behouden.


Terugblik op een memorabele dag: de koning die op een koe klom in Esbeek

31-12-2018 - 0 reacties HILVARENBEEK - Het was wekenlang het best bewaarde geheim van de gemeente Hilvarenbeek: het bezoek van koning Willem-Alexander aan Haghorst en Esbeek. Zijne Majesteit kreeg er een rondleiding langs de verschillende succesvolle burgerinitiatieven van dorpsbewoners. Een terugblik op een memorabele dag.


Boer Marnix gaat zijn eigen weg en vindt liefde pas na tv-opnames

29-12-2018 - 0 reacties De afgelopen maanden werd Marnix Knetemann (40) plots een bekende Nederlander door zijn deelname aan het populaire televisieprogramma ’Boer Zoekt Vrouw’. Indachtig zijn eigen lijfspreuk ’et si omnes ego non’ (’zelfs indien alle anderen, ik niet’) is het eigenlijk geen verrassing dat de agrariër uit Wijdewormer uiteindelijk de liefde niet in dat programma vond.

Hij trekt even snel een schoon hemd aan voor het interview. Eerder vanochtend heeft hij nog geholpen bij de bevalling van een koe, vandaar. Het leven op een boerderij gaat immers altijd door, ook na deelname ...


Wur Commissie Deskundigen Mestwetgeving kost melkveehouderij 1,8 miljard euro.

28-12-2018 - 100 reacties Onze zuiderburen hebben ook een mestwetgeving en normen voor fosaat en stikstof excretie per dier. Ook keurig in een tabel opgemaakt. De indeling is iets overzichterlijker dan de Nederlandse indeling maar je kan een aardig overzichtje maken van de excretie per productie niveau.
Opvallend is dat de fosfaatexcretie per koe fors lager ligt dan in Nederland. ALs Nederland de Belische normen gaat hanteren dan is er circa 9 miljoen kg fosfaatruimte.
Ook de Belgische normen zullen een wetenschappelijke onderbouwing kennen en de Belgen een beetje kennende zal die vast niet minder doordacht zijn dan de Nederlandse. Dan rest de vraag wie heeft gelijk de Belgische of de Nederlandse wetenschappers??? Het verschil in euro is circa 1,8 miljard immers 9 miljoen kg keer 200 euro per kg. Conclusie de benadering van de WUR wetenschappers kost de melkveehouders circa 1,8 miljard.


Goed nieuws: Vers vlees bij McDonald's, Bert en Ernie 'uit de kast' en koe Penka gered

21-12-2018 - 0 reacties Van koe Penka tot de vers vlees bij McDonald's, van Bert en Ernie 'uit de kast' tot het genderneutrale paspoort: 2018 blijkt tussen alle ellende door óók een uitstekend jaar voor vrolijk stemmende berichtjes.


Geen maximum aan melkproductie per koe

17-12-2018 - 6 reacties Er komt geen wettelijk maximum aan de melkproductie per koe, als het aan minister Carola Schouten ligt. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) had de minister gevraagd of ze zo’n maximum zou willen instellen.

De minister zegt dat de melkveehouderij tegenwoordig meer het accent legt op goede gezondheid en dierwelzijn. Een goede melkgift blijft noodzakelijk voor een goed verdienmodel in de melkveehouderij, maar daarbij staan een goede voeding, huisvesting en verzorging voorop”, aldus Schouten.


Fosfaatrechten terugverdienen met één extra koe?

14-12-2018 - 10 reacties Hoeveel draagt één extra koe bij aan het resultaat? En wat is de terugverdientijd van de benodigde fosfaatrechten? We laten het u zien met een aantal berekeningen.


Aan de methaanoprisping van een koe kan je sleutelen

12-12-2018 - 0 reacties Koeien zet gras om in melk, maar stoten daarbij wel methaan uit. Methaan is momenteel goed voor 51 procent van de broeikasgassen uitgestoten door de Vlaamse landbouw, de rest is lachgas (26%) en CO2 (23%). ILVO doet al bijna tien jaar onderzoek naar mogelijkheden om de methaanuitstoot bij rundvee te beperken. Het doel van het onderzoeksproject ‘SMARTmelken’ is toepasbare voederstrategieën aan te reiken om melk te produceren met een zo laag mogelijke impact op het klimaat en milieu, en dat tegen een rendabele kostprijs.


Landbouwminister bekijkt kansen voor veenweiden

12-12-2018 - 0 reacties Landbouwminister Carola Schouten voorziet geen eenduidige koers voor het Noord-Hollandse veenweidegebied. Vernatting biedt kansen, maar er moet ook ruimte blijven voor de koe in het landschap.