Klimaatwet

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Klimaatwet. Klimaatwet is een van de 16733 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Klimaatwet nieuws

Nieuwe klimaatwet valt slecht

04-03-2020 - 0 reacties De nieuwe Kimaatwet die vandaag is gepresenteerd in Brussel moet Europa over dertig jaar klimaatneutraal maken. Twaalf landen waaronder Nederland en een aantal milieuorganisaties willen dat hij zo snel mogelijk een tussendoel voor 2030 van 55 procent CO2-reductie vaststelt.


Veel kritiek op klimaatwet Timmermans

04-03-2020 - 13 reacties De Europese Commissie heeft een klimaatwet voor heel Europa op tafel gelegd. Het moet het hele continent dwingen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Maar er is al van alle kanten kritiek op het plan van eurocommissaris Frans Timmermans.


'Monsteropgave’: in 2030 moet Brabant 50 procent minder CO2 uitstoten

08-11-2019 - 0 reacties Brabant moet in 2030 vijftig procent minder koolstofdioxide (CO2) uitstoten dan in 1990. Dat geldt voor boeren, bedrijven en burgers. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft daar vrijdag mee ingestemd. Het landelijke Klimaatakkoord en de Klimaatwet zetten in op 49 procent. De ambities van Brabant reiken een procentje verder.


Martin Scholten (WUR) hangt veehouders aan klimaatstrop

22-07-2019 - 20 reacties

Originele beschrijving

Stichting  Wageningen Research wrijft onze boeren met haar statutaire eigenaar, het Ministerie van LNV een klimaatschuld aan van 3,5 Megaton CO2. Boeren worden mogelijk via de Klimaatwet gedwongen te betalen voor Wageningen UR haar CO2-onderzoeksbon voor 'klimaatslimme landbouw' van Martin Scholten, die tevens zitting heeft in de Adviescommisie Stikstofproblematiek.

3,5 Megaton CO2 per jaar is minder CO2 dan wat door Meindert


Hoe Spanje met klimaatregelen een andere weg inslaat als Duitsland

02-06-2019 - 0 reacties De klimaatmaatregelen pakken in Madrid heel anders uit dan in de Duitse steden. In de Spaanse hoofdstad werd vorig weekend niet alleen gestemd voor Europa, maar ook voor een nieuwe burgemeester. De meeste kans op de post maakt José Luis Almeida, de kandidaat van het centrumrechtse Partido Popular. Hij wil snel de milieuzone in Madrid op de schop nemen.
De autoluwe zone in het centrum van Madrid werd vorig jaar ingesteld onder de linkse burgemeester Manuela Carmena. In het gebied, dat een groot deel van het centrum beslaat, worden automobilisten die van buiten komen geweerd. Met name diesel- en benzineauto´s mogen er niet rijden. Ook voor scooters en motoren gelden beperkingen.
Met resultaat. De kwaliteit van de lucht verbeterde aanmerkelijk, concludeerden milieugroepen. In april gingen de gehaltes voor stikstofdioxide met 16 procent omlaag, en vielen terug op waarden die voor het laatst in 2012 werden gemeten. In het hele gebied Madrid Central rijden zo'n 8 procent auto's minder.
Effectieve aanpak
"Het is een mislukking. We gaan een einde maken aan het project", herhaalde afgelopen week burgemeesterskandidaat Almeida een aantal keer. Almeida wil vooral de belangrijke verkeerswegen in het centrum weer openstellen voor al het gemotoriseerd verkeer. Parkeren blijft wel in veel gevallen wel beperkt tot de bewoners van de binnenstad.
"Natuurlijk hebben we een groot probleem met de kwaliteit van de lucht in Madrid. Waar het mij om gaat dat je echt effectief moet zijn in je aanpak. Ik ben geen voorstander van privé-auto's in de binnenstad, daar moet je ook andere vormen van vervoer aanbieden. Dat moeten we aanmoedigen", zo relativeerde Almeida.
Maar de vraag is of de uiteindelijke beslissing zich alleen tot het heropenen van grote verkeersaders beperkt. Voor de burgemeesterspost van Almeida is de steun van rechts-populistisch Vox onontbeerlijk. Deze partij trekt liever vandaag dan morgen de stekker uit alle verkeersbeperkende maatregelen.
Intussen kijkt ook de Europese Commissie argwanend toe. Begin dit jaar waarschuwde commissaris voor Milieu Karmenu Vella voor torenhoge boetes als Spanje achterblijft met plannen om de luchtkwaliteit in grote steden te verbeteren. Vooral Madrid en Barcelona werden door Vella genoemd.
Toch maakt Almeida zich nog weinig zorgen. "De Europese Unie zal ons uiteindelijk beoordelen op de resultaten, en niet op de manier waarop we het autoverkeer aanpakken. Ik weet zeker dat wij dat beter gaan doen dan de maatregelen die eerder zijn genomen."
In Duitsland kijken sinds de Europese verkiezingen alle partijen met jaloezie naar de Groenen. Ze zitten in de lift, wisten meer kiezers dan ooit te overtuigen, werden met 20,5 procent de tweede partij. Het contrast met de voormalige grote volkspartijen CDU/CSU en SPD met hun historische nederlagen kon niet groter zijn.
Groene Zeitgeist
Waarom de Groenen het zo goed deden? Ze hebben duidelijk die Zeitgeist mee. Niet alleen in Duitsland wonnen de Groenen, ook in Ierland en Finland en zelfs in Frankrijk (waar ze eerder heel slecht scoorden) behaalden groene partijen goede resultaten. In het Europese Parlement is de fractie gegroeid. Het thema wint razendsnel aan urgentie. In Duitsland vindt het merendeel van de kiezers klimaatverandering het probleem waar de politiek een antwoord op moet vinden.
En er is sprake van een generatieconflict. Jonge kiezers kiezen groen in de hoop dat er actie komt. Ze lieten voor de verkiezingen al flink van zich horen.
Online is deze video waarin youtuber Rezo Ja Lol Ey de vloer aanveegt met het klimaatbeleid van Merkel meer dan 14 miljoen keer bekeken:
Nu tot de regeringspartijen is doorgedrongen dat ze de aansluiting met de jeugd zijn verloren en de groene golf hebben gemist, proberen ze een inhaalslag te maken. Vooral de SPD zet nu vaart achter een klimaatwet, waarin ministeries worden verplicht hun CO2-besparingen te halen. Ze willen die zo snel mogelijk door het kabinet loodsen.
De CDU staat op de rem en stelt klimaatbeslissingen uit tot de herfst. De christendemocraten zitten in een spagaat: in het oosten van het land werden niet de Groenen, maar de Alternative für Deutschland de grootste. In de herfst zijn daar belangrijke verkiezingen. Wordt de CDU te groen, kunnen ze een deel van hun rechts-burgerlijke kiezers afschrikken.


Eerste Kamer kijkt kritisch naar Klimaatwet

21-05-2019 - 0 reacties DEN HAAG - Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ging zichzelf feliciterend akkoord met de Klimaatwet, maar in de Eerste Kamer klinken twijfels. Vandaag gaat de senaat, zónder Forum voor Democratie, in debat over de initiatiefwet.


De Klimaatwet kwam met gemak door de Tweede Kamer, maar dankzij FvD zijn er twijfels in de Senaat

20-05-2019 - 0 reacties De Klimaatwet kwam met gemak door de Tweede Kamer, maar in de Eerste Kamer klinken twijfels. Dat is mede te danken aan Forum voor Democratie, dat binnenkort zitting neemt in de Eerste Kamer.


Wetenschap in plaats van emotie

29-12-2018 - 9 reacties

Originele beschrijving

In een manifest – ondertekend door 24 professoren, ingenieurs en andere experts – wordt gesteld dat de voorgestelde klimaatwet regelrecht naar een ramp leidt. ’De doelstellingen zijn onhaalbaar’, valt te lezen. ’Handhaving ervan veroorzaakt een catastrofe van armoede, kou en honger. Economisch maakt het Nederland tot een derdewereldland’.


Klimaatwet gesteund door meerderheid

17-12-2018 - 0 reacties De Klimaatwet wordt door vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer gesteund. Bij de wetsbehandeling in het parlement bleek dat Nederland een stap dichterbij het terugbrengen van de broeikasgassen is.


Klimaatwetenschappers bezorgd over kwaliteit discussie over klimaatwet

31-10-2018 - 0 reacties Vandaag vond in Den Haag een hoorzitting plaats van de Vaste Commissie Economische Zaken en Klimaat over ‘kosten en baten van de voorgenomen klimaatwet’, op initiatief van Thierry Baudet. Een aantal klimaatwetenschappers, waaronder Bert Holtslag van Wageningen Universiteit, stuurde een brief aan de leden van de commissie om hun zorgen te uiten over de mate waarin allang ontkrachte argumenten, die niet overeen komen met de huidige stand van de wetenschap, gehoor vinden bij de commissie.


Klimaatwetenschappers bezorgd over kwaliteit discussie over klimaatwet

31-10-2018 - 0 reacties Vandaag vond in Den Haag een hoorzitting plaats van de Vaste Commissie Economische Zaken en Klimaat over ‘kosten en baten van de voorgenomen klimaatwet’, op initiatief van Thierry Baudet. Een aantal klimaatwetenschappers, waaronder Bert Holtslag van Wageningen Universiteit, stuurde een brief aan de leden van de commissie om hun zorgen te uiten over de mate waarin allang ontkrachte argumenten, die niet overeen komen met de huidige stand van de wetenschap, gehoor vinden bij de commissie.


Met ketenpartners werken aan CO2-reductie om grotere stappen te zetten

30-09-2018 - 0 reacties Volgens de Klimaatwet moet Nederland in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat de foodindustrie voor een enorme opgave staat. Samen met hun ketenpartners zullen ze moeten werken aan een aanzienlijke CO2-reductie. Hoe gaat die samenwerking in de keten tot nu toe? En waar zien de ketenpartners nog kansen voor verbetering? Dit artikel is verschenen in VMT 11 van 28 september.


Biopropaan: Fossielvrije brandstof voor de land- en tuinbouw

14-09-2018 - 0 reacties De land- en tuinbouw staan voor grote uitdagingen als het gaat om CO2 besparingen. De klimaatwet bepaalt dat er een flinke reductie moet komen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Een groot deel van de CO2 uitstoot zit in transport (landbouwmachines), elektriciteit en verwarming.


De veelbesproken Klimaatwet is een feit: vier verheugde partijleiders vertellen

28-06-2018 - 55 reacties Reken er maar niet op dat er meer ruimte voor meer koeien komt in NL. Zelfs de zoontjes van Lodewijk Asscher zijn vegetariër geworden toen ze hoorden hoe slecht koeienscheten voor het klimaat zijn:

Het is een historisch akkoord: de Klimaatwet die 27 juni in de Tweede Kamer werd gepresenteerd. Nederland verplicht zich de CO2-uitstoot de komende jaren met minimaal 95 procent terug te brengen ten opzichte van 1990. Zeven partijen, goed voor 113 zetels, schaarden zich na maandenlange onderhandelingen achter de doelstellingen. De vier coalitiepartijen en drie linkse oppositiepartijen maken met het akkoord duidelijk dat het klimaat niet aan partijpolitieke voorkeuren doet, want ook toekomstige kabinetten worden gebonden aan deze Klimaatwet.


Akkoord over klimaatwet

27-06-2018 - 0 reacties Regering en oppositie hebben een akkoord bereikt over de klimaatwet.