Klimaatneutraal

Volg al het nieuws over Klimaatneutraal, een van de 15944 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Klimaatneutraal nieuwsbrief.

Klimaatneutraal nieuws

Marktdag klimaatneutraal en circulair inkopen

17-10-2019 - 0 reacties Op 7 november 2019 ontmoeten overheid en bedrijfsleven elkaar in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Onder leiding van topondernemer en dagvoorzitter Annemarie van Gaal delen publieke en private partijen kennis over klimaatneutraal en circulair inkopen.Hoe kunnen overheid en markt samen optrekken in de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie? Welke hobbels moeten er samen genomen worden? In een veilige en eerlijke setting verkennen we samen de mogelijkheden.


In 2020 in totaal 35 miljoen euro beschikbaar voor programma Kas als Energiebron

17-09-2019 - 0 reacties Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt in 2020 extra middelen beschikbaar om de glastuinbouw duurzamer te maken. Het doel is om de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal te laten werken. De uitvoering loopt via het programma Kas als Energiebron. Dat programma stimuleert energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de kassen. Vanaf 2020 is gemiddeld in totaal 35 miljoen euro per jaar beschikbaar. Daarvan gaat 11 miljoen naar kennisontwikkeling, -uitwisseling en demonstraties en ongeveer 24 miljoen naar subsidies voor telers die energie willen besparen of nieuwe uitvindingen op het gebied van energie in hun bedrijf willen gebruiken.


Koning heeft mondjesmaat aandacht voor landbouw

17-09-2019 - 0 reacties Nederland moet in 2050 klimaatneutraal zijn, zo stelt koning Willem-Alexander dinsdag 17 september in de troonrede. 'Dit vraagt om verdere verduurzaming van de landbouwsector.' Behoudens deze opmerking was er tamelijk weinig aandacht voor boeren.


Koning heeft mondjesmaat aandacht voor landbouw

17-09-2019 - 0 reacties In 2050 moet de Nederland klimaatneutraal zijn, zo stelde koning Willem Alexander vandaag in zijn troonrede in de Ridderzaal. Dit vraagt om een verdere verduurzaming van de landbouwsector. Behoudens deze opmerking was er tamelijk weinig aandacht voor boeren.


Troonrede legt nadruk op duurzame landbouw en klimaatneutraal 2050

17-09-2019 - 0 reacties Koning Willem-Alexander vergelijkt de opgave om in 2050 tot een klimaatneutraal Nederland met een duurzame landbouwsector te komen met het bouwen van de Deltawerken. „Het waren investeringen uit noodzaak, die ons kennis en ervaring hebben opgeleverd.”


Troonrede legt nadruk op duurzame landbouw en klimaatneutraal 2050

17-09-2019 - 0 reacties Koning Willem-Alexander vergelijkt de opgave om in 2050 tot een klimaatneutraal Nederland met een duurzame landbouwsector te komen met het bouwen van de Deltawerken. „Het waren investeringen uit noodzaak, die ons kennis en ervaring hebben opgeleverd.”


Troonrede legt nadruk op duurzame landbouw en klimaatneutraal 2050

17-09-2019 - 0 reacties Koning Willem-Alexander vergelijkt de opgave om in 2050 tot een klimaatneutraal Nederland met een duurzame landbouwsector te komen met het bouwen van de Deltawerken. „Het waren investeringen uit noodzaak, die ons kennis en ervaring hebben opgeleverd.”


Aanbestedende diensten maken werk van klimaatneutraal en circulair inkopen

12-08-2019 - 0 reactiesAanbestedende diensten grijpen kansen met de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI). Samen zijn ze al goed voor 48 aanvragen.


Kansen MVI-adviseurs bij Subsidie advies klimaatneutraal en circulair inkopen

09-05-2019 - 0 reactiesMVI adviseurs met kennis, kunde en ervaring op dit gebied bij een aanbestedende organisatie kunnen zich nu aanmelden voor een database van RVO.


VVD-leider: 200 miljard nodig voor klimaatneutraal maken Gelderland

24-04-2019 - 0 reacties ARNHEM - Gelderland volledig klimaatneutraal maken in 2050 gaat mogelijk 200 miljard euro kosten. Dat beweert de Gelderse gedeputeerde financiën en VVD-leider Jan Markink. Forum voor Democratie reageert verbaasd.


Subsidie Advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

19-04-2019 - 0 reactiesVanaf 1 mei 2019 kunnen aanbestedende diensten subsidie krijgen voor het inwinnen van extern advies bij maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).


Danish Crown zet in op klimaatneutraal varkensvlees

18-03-2019 - 0 reacties De Deense slachterij Danish Crown wil de CO2 voetafdruk in 2030 gehalveerd hebben ten opzichte van 2005. In 2050 wil het in de hele keten omzetten in een zo klimaatneutrale productie. Dat is een behoorlijke ambitie.


Duurzaamheidsoffensief Deense veehouderij

12-03-2019 - 0 reacties De Deense zuivel-en vleesgiganten Arla en Danish Crown willen wereldwijd koploper in duurzame veehouderij worden. In 2050 worden zuivel en vlees uit Denemarken klimaatneutraal geproduceerd.


Arla-boer moet in 2050 klimaatneutraal zijn

11-03-2019 - 0 reacties Arla heeft aangekondigd dat het nieuwe maatregelen gaat nemen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. De Scandinavische zuivelcoöperatie heeft zichzelf als doel gesteld om in 2050 CO2-neutraal te zijn. In de komende 10 jaar moet de uitstoot met 30% dalen.


Waterschap draait op groene stroom, maar daar is niet iedereen blij mee

01-03-2019 - 0 reacties Hoe gaan we om met het water? Daar stemmen we over op 20 maart, want dan zijn de Waterschapsverkiezingen. Maar waar gaat het Waterschap over? In de serie 'Over Water' duiken we in vijf actuele thema's. Zo denkt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over het mogelijk inzetten van windmolens om uiteindelijk voor 100 procent klimaatneutraal te zijn.


Warm én klimaatneutraal Roermond stap dichterbij

08-02-2019 - 0 reactiesOp vrijdag 8 februari 2019 kwam het Slim Energienet Roermond (SER) weer een stap dichterbij. Enpuls, de Provincie Limburg en Roermond ondertekende een overeenkomst voor het warmtenet.


Project CO2-transport per schip van start

05-02-2019 - 0 reacties Om verduurzaming van de glastuinbouw te realiseren en om in 2040 klimaatneutraal te zijn neemt de vraag naar levering van CO2 sterk toe. Er kan een knelpunt ontstaan wanneer de CO2 die buiten het bestaande OCAP netwerk geleverd wordt over de weg getransporteerd moet worden. In het project 'CO2 transport over water, de juiste weg!' worden de mogelijkheden onderzocht om CO2 per binnenvaartschip te vervoeren in plaats van per vrachtwagen.


Nederland blij met Europese klimaatstrategie

28-11-2018 - 0 reacties Nederland is positief over de klimaatstrategie die de Europese Commissie woensdag presenteert. Het meest ambitieuze scenario is dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Broeikasgassen die dan nog worden uitgestoten, moeten bijvoorbeeld worden opgeslagen zodat er niet meer CO2 in de lucht komt. EU-klimaatcommissaris Miguel Canete is ervan overtuigd dat dat haalbaar is.


Een gat in de sneeuw pissen

02-11-2018 - 73 reacties Hij zit achter een paywall, maar ik deel hem hier volledig. Ik reken erop dat Co niet zo principieel is als het gaat om de Telegraaf

Originele beschrijving

De droogte, de brexit en de druk om steeds milieuvriendelijker te produceren stellen boeren voor grote uitdagingen. Landbouwvoorzitter en akkerbouwer Marc Calon schaakt op veel borden om er het beste uit te halen voor de boeren.

Marc Calon stapte in januari 2017 over als voorzitter van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, naar land- en tuinbouworganisatie LTO, die net een lastige periode achter de rug had met veel onderling gedoe.

De strijd voor Nederland als landbouwnatie

Nu die organisatie nagenoeg helemaal staat, wordt de landbouw deze zomer door een nieuwe crisis getroffen: de enorme droogte. Die heeft complete oogsten vernietigd en snijdt met tientallen procenten in de inkomsten van boeren. „ Deze droogte was en is nog steeds extreem. Als je bij mij op de boerderij in Zuurdijk komt, daar is het hartstikke droog. In het westen vallen de problemen mee. In het noorden is de productie 20% minder. Grote klappen zitten in Salland, Achterhoek en het zuidwesten. In het oosten is het grondwaterpeil te laag en in het zuidwesten is het water te zout.”

Omringende landen trekken honderden miljoenen uit om boeren te compenseren. Nederland houdt de hand op de knip. Is uw lobby in Nederland mislukt?

„Wij hebben bewust niet de klassieke houding aangenomen van: wij boeren willen geld. Wij hebben er bewust voor gekozen om het onderzoek naar de droogteschade af te wachten. Wij willen geen generieke maatregel, maar een maatregel op maat. Het is op de ene plek erger da op de ander, dan moet je niet met gemiddelde werken. Wat ons wel teleurstelde, is dat landbouwminister Carola Schouten hier negatief in stond voordat het onderzoek af is.”

Ondertussen zitten de boeren in onzekerheid.

„Nee, we hebben drie dingen gedaan. De hoeveelheid mest die wij mogen uitrijden, willen wij over een langere tijd uitrijden. Het heeft geen zin om mest uit te rijden op droge grond. Dat punt is gehonoreerd. Voor Europese subsidies moeten wij groengewassen zaaien. Wij hebben gevraagd of dat ook gewassen mogen zijn die wij aan de dieren kunnen voeren, zodat wij onze voorraad veevoer kunnen aanvullen. Ook dat is gehonoreerd. Zo hoeven wij nooit zoals in Duitsland nu is gebeurd, melkkoeien te slachten omdat er te weinig voer is.”

Maar door de lagere productie nemen de prijzen toe. Is dat een voordeel?

„Nee, het meeste bestaat uit contracthandel. Heel leuk dat de aardappelprijs nu op 33 cent per kilo staat, maar met de fabriek heb je al een prijs van 8 of 9 cent afgesproken. Als een boer een beetje pech heeft, moet die zelfs hele dure aardappelen aankopen om aan de contractlevering te voldoen. En gewassen als suikerbieten en granen zijn commodities, dus afhankelijk van de wereldhandel en de olieprijs. Als de olieprijs stijgt, stijgt hun prijs ook. Die worden dan gebruikt voor brandstofproductie.”

Boeren hadden zich toch gewoon kunnen verzekeren?

„De brede weersverzekering is veel te duur. Daarom hebben ook maar 1700 van de 50.000 boeren er een afgesloten. Die verzekering is voor 60% gesubsidieerd door Brussel, maar Nederlandse boeren zijn de enigen die 21% assurantiebelasting moeten betalen. Daarnaast is het eigen risico 30%. Wij willen dat de assurantiebelasting geschrapt wordt en het eigen risico naar 20% gaat. Verder willen we met Financiën overleggen of boeren fiscaal uitstel kunnen krijgen, zodat ze dat geld kunnen reserveren en een buffer kunnen opbouwen voor een volgende tegenslag.”

Is de droogte en dat dit mogelijk vaker gaat gebeuren, de grootste dreiging?

„De grootste dreiging voor de Nederlandse landbouw is de Brexit. Het eerste probleem hebben we al gehad, de waardedaling van het pond. Onze bloemen en planten die daar in de winkel staan, zijn gewoon 20% duurder. Tweede effect praten we nu over. De operationele ellende. Kunnen de containers dadelijk in twintig seconden door of doen ze er twee dagen over? En dan heb je nog het gevaar dat de Britten lagere eisen stellen aan voedsel en voor goedkoper geproduceerd voedsel uit andere plekken in de wereld kiezen. Overal in Europa zie je mensen en partijen opstaan die willen dat de EU uit elkaar valt. Levensgevaarlijk!”

We hadden toch ook handel toen er nog grenspoortjes waren?

„Er is door het wegvallen van de grenzen veel meer nieuwe handel bijgekomen. Die valt gewoon weg als de grenzen terugkomen. Dat kost geld en banen.”

De Melkveehoudersbond en Pluimveehoudersbond vinden dat LTO veel te veel tegen de macht aan schurkt.

„Ja, ze kakken op ons, maar ze zelf pissen nog geen gat in de sneeuw. Wij zitten aan tafel in Brussel. Ik kan Phil Hogan (eurocommissaris Landbouw, red.) bellen, omdat ik zijn mobiele nummer heb. Eén punt hadden ze gelijk in: dat de organisatie sectoraal geregeld moet worden. Dat hebben we doorgevoerd, dus LTO Melkveehouderij gaat over melkveehouderij.”

Schouten is de populairste minister. Hoe is jullie relatie met haar?

„Ik ben blij dat er na zeven jaar weer een ministerie van Landbouw is. Schouten wil naar gesloten landbouwketens. Dat is prima, maar zij heeft geen geld en geen concreet uitvoeringsplan. Wij zijn al veel verder in wat wij willen bereiken dan Schouten. Wij willen als AgriNL in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. De regering zit nog steeds te zeuren of dat 49% of 50% moet zijn. Wij willen in 2050 zonder emissie produceren met hoogwaardige technologie. Wat Duitsers zijn voor machines, zijn wij voor voeding.”

Kunnen alle boeren daarin mee?

„Nee, maar dat is ook helemaal niet erg. In 1990 waren er 100.000 boeren, nu nog 50.000 en over 30 jaar zijn we nog nog een keer de helft van de boeren kwijt. Vroeger deed een boer vijftig koeien, nu is het gemiddeld honderd. Is dat slecht? Nee. De nieuwe stallen zijn beter voor de koeien zelf. Waterbedden waar ze op kunnen liggen, ze kunnen eten wanneer zij willen, ze kunnen gemolken worden wanneer zij zin hebben. De consument wil koeien in de wei zien, dus daarom doen wij koeien in de wei. Voor de koe en milieu is het veel beter dat die op stal staat. Maar een nieuw systeem is altijd beter dan het oude. Ik ben redelijk positief.”


‘De consument gaat steeds meer klimaatneutraal varkensvlees vragen’

31-10-2018 - 0 reacties In de toekomst gaat de consument steeds meer klimaatneutraal varkensvlees vragen. Het is als varkenshouder zaak om daar tijdig op in te spelen. Door steeds op nieuwe ontwikkelingen in te spelen bouw je een voorsprong op.” weet Teun Biemond van Agrimaco.