Klimaatakkoord

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Klimaatakkoord. Klimaatakkoord is een van de 16278 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Klimaatakkoord nieuws

Nederlands klimaatbeleid kost ongeveer 3 miljard per jaar

29-05-2020 - 0 reacties Bij eerdere berekeningen werd uitgegaan van de kosten van het Klimaatakkoord van Parijs. Maar Nederland maakte al eerder klimaatafspraken, in 2013. Die kosten (52 miljard euro) lopen nog even door.


Zonneveld en windpark: waar en hoeveel?

17-03-2020 - 0 reacties Door het Klimaatakkoord verschijnen in steeds hoger tempo wind-en vooral zonneparken in het agrarische landschap, ondanks verzet van boer en burger. In de conceptversie van de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES) zijn of worden de nieuwe zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens aangegeven.


Provincies verzetten zich tegen biomassa

10-03-2020 - 0 reacties Eén van de pijlers onder het klimaatakkoord, biomassa, dreigt weg te vallen. Steeds meer provincies willen de bouw van biomassacentrales volledig of deels aan banden leggen. Dat blijkt uit een rondvraag door BNR. En dat terwijl biomassa volgens het kabinet onmisbaar is om de klimaatdoelen te halen.


‘Investeringen bedrijven moeten verdubbelen om doelen klimaatakkoord Parijs te halen’

25-02-2020 - 6 reacties De grote concerns in Europa hebben vorig jaar 124 miljard euro uitgetrokken voor investeringen in het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen. Volgens onderzoekers is dat bedrag volstrekt niet toereikend. Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, zouden deze investeringen dubbel zo hoog moeten zijn, zo schrijft de Volkskrant.


LTO Nederland over Klimaatakkoord: 'We kunnen en gaan geen ongedekte cheques tekenen'

27-11-2019 - 2 reacties Den Haag - De achterban van de brancheorganisatie is kritisch over de invulling die het kabinet geeft aan het akkoord. De boeren zeggen dat ze per maatregel gaan beoordelen ‘of en hoe de overheid en betrokken partijen onze inzet financieel en beleidsmatig ondersteunen’.

Het vertrouwen van boeren en tuinders in de overheid heeft ‘een flinke knauw’ gekregen door de stikstofproblematiek. In het afgelopen zomer gepresenteerde Klimaatakkoord staan plannen die de overheid samen met tal van bedrijven, sectoren en maatschappelijke organisaties heeft gemaakt.


Rotterdam wil halvering van de CO2-uitstoot in 2030

22-11-2019 - 0 reacties Rotterdam zorgt voor ruim 20% van de landelijke CO2-uitstoot. Daarom heeft de gemeente een eigen Klimaatakkoord opgesteld dat moet leiden tot ongeveer de helft minder emissie van broeikasgassen in 2030. Het akkoord omvat circa 50 plannen om dat doel te bereiken. Meer dan 100 partijen uit de stad hebben zich er bij aangesloten. Het Rotterdams Klimaatakkoord is opgedeeld in vijf onderdelen met elk hun eigen plannen.


Rotterdam wil CO2-uitstoot en broeikasgassen in tien jaar tijd halveren

22-11-2019 - 0 reacties Rotterdam gaat in tien jaar tijd de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen halveren. Bijna vijftig maatregelen, beschreven in het vrijdag gepresenteerde Rotterdams Klimaatakkoord, moeten zorgen voor een forse verduurzaming van de Rotterdamse economie.


„Effect klimaatakkoord op banen was te optimistisch”

15-11-2019 - 0 reacties De ronkende conclusie van een TNO-onderzoek dat het klimaatakkoord 39.000 tot 72.000 extra banen gaat opleveren, blijkt iets te optimistisch. Naar aanleiding van een gegrond verklaarde klacht heeft TNO zijn onderzoeksamenvatting nu aangepast: op lange termijn blijkt het werkgelegenheidseffect zo goed als nul. Dat meldt De Telegraaf.


Ledenenquête LTO Nederland over klimaatakkoord

12-11-2019 - 0 reacties Naar aanleding van het kabinetsvoorstel voor een klimaatakkoord is LTO een ledenenquête gestart.


'Monsteropgave’: in 2030 moet Brabant 50 procent minder CO2 uitstoten

08-11-2019 - 0 reacties Brabant moet in 2030 vijftig procent minder koolstofdioxide (CO2) uitstoten dan in 1990. Dat geldt voor boeren, bedrijven en burgers. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft daar vrijdag mee ingestemd. Het landelijke Klimaatakkoord en de Klimaatwet zetten in op 49 procent. De ambities van Brabant reiken een procentje verder.


Milieuclubs: Het kabinet zakt door het ijs

01-11-2019 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - "Het kabinet zakt door het ijs. 2019 was een jaar waarin zich wereldwijd grote klimaatrampen voltrokken en mensen getroffen werden die daar niet verantwoordelijk voor zijn. De hoogste rechter van het land heeft bepaald dat het zeker moet zijn dat Nederland aan het Urgenda-vonnis voldoet. De rekenmeesters laten zien dat het kabinet dit niet lukt."
Het bericht Milieuclubs: Het kabinet zakt door het ijs verscheen eerst op Nieuws.nl.

Op ’s lands eerste klimaatdag is het kabinetsbeleid ter reductie van de CO2-uitstoot doorgerekend. Met alle plannen komt het gestelde doel nabij. De uitvoering is cruciaal, en veel is nog onzeker.

GroenLinks vindt het „onaanvaardbaar” dat het kabinet de klimaatdoelen niet haalt. Ook de maatregelen die minister Eric Wiebes (Klimaat) neemt om de doelen van het Klimaatakkoord toch nog te halen, vindt de partij „boterzacht”.


Planbureau slaat alarm: kabinet haalt klimaatdoelen niet

01-11-2019 - 16 reacties Het eerder dit jaar gesloten Klimaatakkoord is niet genoeg om het kabinetsdoel van 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 te halen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuwe doorrekening van de klimaatplannen.


'Land- en bosbouwsector wereldwijd kan in 2040 CO2-neutraal zijn'

22-10-2019 - 0 reacties Wageningen
De acties die zij noemen, zijn voor de helft gericht op het terugdringen van de uitstoot CO2 en voor de andere helft op het stimuleren van de opname van dat broeikasgas. Bij elkaar kunnen de acties voor 30 procent bijdragen aan de doelstelling uit het klimaatakkoord in Parijs om de opwarming van de aarde in 2015 te beperken tot 1,5° C.
‘Dit rapport geeft concrete oplossingen die haalbaar zijn en veel meer voordelen opleveren dan voor het klimaat alleen’, zegt de auteur van studie, Gert-Jan Nabuurs van Wageningen University & Research. ‘We hebben gekeken welke actie waar...


Actieplan CO2-neutrale land- en bosbouw

22-10-2019 - 0 reacties Wageningen
De acties die zij noemen, zijn voor de helft gericht op het terugdringen van de uitstoot CO2 en voor de andere helft op het stimuleren van de opname van dat broeikasgas. Bij elkaar kunnen de acties voor 30 procent bijdragen aan de doelstelling uit het klimaatakkoord in Parijs om de opwarming van de aarde in 2015 te beperken tot 1,5° C.
‘Dit rapport geeft concrete oplossingen die haalbaar zijn en veel meer voordelen opleveren dan voor het klimaat alleen’, zegt de auteur van studie, Gert-Jan Nabuurs van Wageningen University & Research. ‘We hebben gekeken welke actie waar...


Werkgroep: belast alle uitstoot van boeren

08-10-2019 - 19 reacties DEN HAAG (ANP) - Een algemene uitstootheffing voor alle sectoren is de enige manier om de landbouw duurzaam te houden. In het klimaatakkoord werd door het kabinet na veel gedoe een CO2-heffing opgenomen voor de industrie, maar zo'n heffing is ook nodig om te komen tot kringlooplandbouw.


'Elektriciteit uit groene waterstofcentrale is vergezicht'

21-09-2019 - 0 reacties Hoewel het zwart op wit staat in het klimaatakkoord is de kans klein dat in 2030 in ons land een energiecentrale staat die met groene waterstof drie gigawatt aan elektriciteit levert. Die vrees spreken meerdere deskundigen uit tegenover BNR.


​Extra geld voor kringlooplandbouw en klimaatakkoord

18-09-2019 - 0 reacties De begroting van het ministerie van LNV stijgt in 2020 boven de één miljard euro, blijkt uit de miljoenennota. Het extra geld is vooral bestemd voor de transitie naar kringlooplandbouw, uitvoering van het klimaatakkoord en het herstellen van de bal


Overheid.nl | Consultatie Klimaatplan en INEK

16-09-2019 - 4 reacties
Voor iedereen die een mening heeft over klimaatakkoord. Even invullen.
Originele beschrijving

This would be a description of the content your users are sharing


Landelijk meetnet broeikasgassen uitgerold

11-09-2019 - 0 reacties In het Klimaatakkoord is afgesproken dat veenweidegebieden vanaf 2030 jaarlijks 1 megaton minder CO2 uitstoten. Om te onderzoeken of maatregelen ook tot het gewenste resultaat leiden is een landelijk meetnet boeikasgassen uitgerold. Het Innovatie Programma Veen is één van de 6 hoofdlocaties.


Coalitie schrapte grondgebonden voer uit het klimaatakkoord voor de melkveehouderij

08-09-2019 - 1 reacties Dat blijkt uit een reconstructie die Boerderij maakte van de manier waarop het polderakkoord van de Klimaattafel Landbouw werd omgezet in kabinetsbeleid.