Klimaatakkoord

Klimaatakkoord is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Klimaatakkoord en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Klimaatakkoord nieuws

LTO Nederland over Klimaatakkoord: 'We kunnen en gaan geen ongedekte cheques tekenen'

27-11-2019 - 2 reacties Den Haag - De achterban van de brancheorganisatie is kritisch over de invulling die het kabinet geeft aan het akkoord. De boeren zeggen dat ze per maatregel gaan beoordelen ‘of en hoe de overheid en betrokken partijen onze inzet financieel en beleidsmatig ondersteunen’.

Het vertrouwen van boeren en tuinders in de overheid heeft ‘een flinke knauw’ gekregen door de stikstofproblematiek. In het afgelopen zomer gepresenteerde Klimaatakkoord staan plannen die de overheid samen met tal van bedrijven, sectoren en maatschappelijke organisaties heeft gemaakt.


Rotterdam wil halvering van de CO2-uitstoot in 2030

22-11-2019 - 0 reacties Rotterdam zorgt voor ruim 20% van de landelijke CO2-uitstoot. Daarom heeft de gemeente een eigen Klimaatakkoord opgesteld dat moet leiden tot ongeveer de helft minder emissie van broeikasgassen in 2030. Het akkoord omvat circa 50 plannen om dat doel te bereiken. Meer dan 100 partijen uit de stad hebben zich er bij aangesloten. Het Rotterdams Klimaatakkoord is opgedeeld in vijf onderdelen met elk hun eigen plannen.


Rotterdam wil CO2-uitstoot en broeikasgassen in tien jaar tijd halveren

22-11-2019 - 0 reacties Rotterdam gaat in tien jaar tijd de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen halveren. Bijna vijftig maatregelen, beschreven in het vrijdag gepresenteerde Rotterdams Klimaatakkoord, moeten zorgen voor een forse verduurzaming van de Rotterdamse economie.


„Effect klimaatakkoord op banen was te optimistisch”

15-11-2019 - 0 reacties De ronkende conclusie van een TNO-onderzoek dat het klimaatakkoord 39.000 tot 72.000 extra banen gaat opleveren, blijkt iets te optimistisch. Naar aanleiding van een gegrond verklaarde klacht heeft TNO zijn onderzoeksamenvatting nu aangepast: op lange termijn blijkt het werkgelegenheidseffect zo goed als nul. Dat meldt De Telegraaf.


Ledenenquête LTO Nederland over klimaatakkoord

12-11-2019 - 0 reacties Naar aanleding van het kabinetsvoorstel voor een klimaatakkoord is LTO een ledenenquête gestart.


'Monsteropgave’: in 2030 moet Brabant 50 procent minder CO2 uitstoten

08-11-2019 - 0 reacties Brabant moet in 2030 vijftig procent minder koolstofdioxide (CO2) uitstoten dan in 1990. Dat geldt voor boeren, bedrijven en burgers. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft daar vrijdag mee ingestemd. Het landelijke Klimaatakkoord en de Klimaatwet zetten in op 49 procent. De ambities van Brabant reiken een procentje verder.


Milieuclubs: Het kabinet zakt door het ijs

01-11-2019 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - "Het kabinet zakt door het ijs. 2019 was een jaar waarin zich wereldwijd grote klimaatrampen voltrokken en mensen getroffen werden die daar niet verantwoordelijk voor zijn. De hoogste rechter van het land heeft bepaald dat het zeker moet zijn dat Nederland aan het Urgenda-vonnis voldoet. De rekenmeesters laten zien dat het kabinet dit niet lukt."
Het bericht Milieuclubs: Het kabinet zakt door het ijs verscheen eerst op Nieuws.nl.

Op ’s lands eerste klimaatdag is het kabinetsbeleid ter reductie van de CO2-uitstoot doorgerekend. Met alle plannen komt het gestelde doel nabij. De uitvoering is cruciaal, en veel is nog onzeker.

GroenLinks vindt het „onaanvaardbaar” dat het kabinet de klimaatdoelen niet haalt. Ook de maatregelen die minister Eric Wiebes (Klimaat) neemt om de doelen van het Klimaatakkoord toch nog te halen, vindt de partij „boterzacht”.


Planbureau slaat alarm: kabinet haalt klimaatdoelen niet

01-11-2019 - 16 reacties Het eerder dit jaar gesloten Klimaatakkoord is niet genoeg om het kabinetsdoel van 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 te halen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuwe doorrekening van de klimaatplannen.


'Land- en bosbouwsector wereldwijd kan in 2040 CO2-neutraal zijn'

22-10-2019 - 0 reacties Wageningen
De acties die zij noemen, zijn voor de helft gericht op het terugdringen van de uitstoot CO2 en voor de andere helft op het stimuleren van de opname van dat broeikasgas. Bij elkaar kunnen de acties voor 30 procent bijdragen aan de doelstelling uit het klimaatakkoord in Parijs om de opwarming van de aarde in 2015 te beperken tot 1,5° C.
‘Dit rapport geeft concrete oplossingen die haalbaar zijn en veel meer voordelen opleveren dan voor het klimaat alleen’, zegt de auteur van studie, Gert-Jan Nabuurs van Wageningen University & Research. ‘We hebben gekeken welke actie waar...


Actieplan CO2-neutrale land- en bosbouw

22-10-2019 - 0 reacties Wageningen
De acties die zij noemen, zijn voor de helft gericht op het terugdringen van de uitstoot CO2 en voor de andere helft op het stimuleren van de opname van dat broeikasgas. Bij elkaar kunnen de acties voor 30 procent bijdragen aan de doelstelling uit het klimaatakkoord in Parijs om de opwarming van de aarde in 2015 te beperken tot 1,5° C.
‘Dit rapport geeft concrete oplossingen die haalbaar zijn en veel meer voordelen opleveren dan voor het klimaat alleen’, zegt de auteur van studie, Gert-Jan Nabuurs van Wageningen University & Research. ‘We hebben gekeken welke actie waar...


Werkgroep: belast alle uitstoot van boeren

08-10-2019 - 19 reacties DEN HAAG (ANP) - Een algemene uitstootheffing voor alle sectoren is de enige manier om de landbouw duurzaam te houden. In het klimaatakkoord werd door het kabinet na veel gedoe een CO2-heffing opgenomen voor de industrie, maar zo'n heffing is ook nodig om te komen tot kringlooplandbouw.


'Elektriciteit uit groene waterstofcentrale is vergezicht'

21-09-2019 - 0 reacties Hoewel het zwart op wit staat in het klimaatakkoord is de kans klein dat in 2030 in ons land een energiecentrale staat die met groene waterstof drie gigawatt aan elektriciteit levert. Die vrees spreken meerdere deskundigen uit tegenover BNR.


​Extra geld voor kringlooplandbouw en klimaatakkoord

18-09-2019 - 0 reacties De begroting van het ministerie van LNV stijgt in 2020 boven de één miljard euro, blijkt uit de miljoenennota. Het extra geld is vooral bestemd voor de transitie naar kringlooplandbouw, uitvoering van het klimaatakkoord en het herstellen van de bal


Overheid.nl | Consultatie Klimaatplan en INEK

16-09-2019 - 4 reacties
Voor iedereen die een mening heeft over klimaatakkoord. Even invullen.
Originele beschrijving

This would be a description of the content your users are sharing


Landelijk meetnet broeikasgassen uitgerold

11-09-2019 - 0 reacties In het Klimaatakkoord is afgesproken dat veenweidegebieden vanaf 2030 jaarlijks 1 megaton minder CO2 uitstoten. Om te onderzoeken of maatregelen ook tot het gewenste resultaat leiden is een landelijk meetnet boeikasgassen uitgerold. Het Innovatie Programma Veen is één van de 6 hoofdlocaties.


Coalitie schrapte grondgebonden voer uit het klimaatakkoord voor de melkveehouderij

08-09-2019 - 1 reacties Dat blijkt uit een reconstructie die Boerderij maakte van de manier waarop het polderakkoord van de Klimaattafel Landbouw werd omgezet in kabinetsbeleid.


Bijeenkomst Industriële warmtepompen in de praktijk

09-08-2019 - 0 reacties Bent u ondernemer in de industrie? En wilt u meer weten over warmtepompen en hun rol in de energietransitie? Kom dan naar de bijeenkomst van het Bedrijvennetwerk Energietransitie (BNET) op 24 september 2019. De bijeenkomst vindt plaats bij FujiFilm Manufacturing in Tilburg.Tijdens deze bijeenkomst hoort u alles over het gebruik van industriële warmtepompen in de praktijk. Ook kunt u meegaan met een rondleiding door de fabriek. Bespreek diverse businesscases met andere ondernemers en laat u bijpraten over de laatste stand van zaken rond het Klimaatakkoord.


Energieslurpende airco’s vergeten in het Klimaatakkoord

30-07-2019 - 0 reacties Het Klimaatakkoord houdt geen rekening met de fors toenemende vraag naar energieslurpende airco’s in woningen. Daardoor wordt het voor Nederland moeilijker om de klimaatdoelstellingen te halen.


Klimaatakkoord: maatregelen haalbaar en betaalbaar

08-07-2019 - 0 reactiesIn het klimaatakkoord staan subsidies en programma's waarmee verduurzaming van gebouwen haalbaal en betaalbaar wordt. Lees de informatie van RVO.nl.


Meulenbroeks vreest alsnog voor inkrimpen melkveestapel

08-07-2019 - 22 reacties

Originele beschrijving

LTO-vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks maakt zich zorgen over de ‘plotselinge koerswijziging’ van het kabinet rondom het klimaatakkoord.