Jumpstart

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Jumpstart. Jumpstart is een van de 16513 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Jumpstart nieuws

Aantal vergisters Jumpstart verviervoudigt in 2020

24-01-2020 - 2 reacties Het aantal mestvergisters Jumpstart zal in 2020 groeien van 8 naar 29 of 30.


Jumpstart biedt melkveehouders ook de optie om een moniovergister te huren

11-10-2019 - 0 reacties Coöperatie Jumpstart gaat melkveehouders ook de optie bieden om een monovergistingsinstallatie te huren, in plaats van te kopen. Dit meldt zuivelonderneming FrieslandCampina, de moedercoöperatie van Jumpstart. Vanwege de optie voor huur van de installatie zijn momenteel verschillende melkveehouders in gesprek met Jumpstart over deelname in de coöperatie. In de afgelopen tijd werden ook met enkele melkveehouders contracten getekend over de aanschaf van een monovergister van Biolectric of HoSt.


FrieslandCampina zet ook in op windenergie

11-06-2019 - 31 reacties In navolging op grootschalige projecten als Solar en Jumpstart, biedt FrieslandCampina haar leden-melkveehouders de mogelijkheid om te investeren in kleine windmolens. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf vandaag aanmelden.

De windmolens van 15 meter ashoogte, worden geleverd door E.A.Z. wind. Het is de bedoeling dat de energie wordt gebruikt op het melkveebedrijf. Volgens het zuivelconcern is de windmolen een ideale aanvulling op zonnepanelen, waarbij de eerstgenoemde vooral in de winterperiode en de laatstgenoemde vooral in de zomerperiode het bedrijf van energie voorziet. „De optimale balans van opwek en verbruik is essentieel voor een stabiel en betaalbaar elektriciteitsnetwerk en leidt tot de hoogste economische waarde voor de melkveehouder”, stelt FrieslandCampina.


Jumpstartpionier: ‘Ik deed mijn negatieve verhaal, omdat ik als succesverhaal werd gebruikt’

22-12-2018 - 21 reacties Pieter Heeg uit Hinnaard (Fr) deelde eerder dit jaar zijn ervaringen met het Jumpstart-project. Dat leverde hem een storm aan reacties op en hij sloeg zelfs een vergadering van FrieslandCampina over, omdat hij daar even niet zo geliefd was. „Maar ik vond dat ik naar buiten moest treden met dit verhaal, omdat ik werd gebruikt als voorbeeld hoe goed Jumpstart zou draaien.”

Spijt heeft de pionier niet, hoewel het project hem tussen de 50- en 60 duizend euro kostte. „Je bent ondernemer en dan kan zoiets gebeuren. Ik was er destijds echt van overtuigd dat dit het helemaal zou zijn. In tegenstelling tot mijn vader, die was altijd sceptischer. Ik had alles heel goed uitgezocht, ben in België wezen kijken bij de producent en bij installaties die er al stonden. In 2014 zei ik al, kom maar hier met zo’n demonstratieproject. Je bent als boer toch mooi bezig met mest en duurzame energie, je doet aan CO2-reductie. Een goede zaak.”

Heeg is beslist geen tegenstander van monomestvergisting geworden. „Misschien dat de techniek over vijf jaar wel bewezen is. Techniek staat nooit stil. Als het bewezen is, dan stap ik gerust weer in. Al zullen ze misschien met een kwaje kop naar mij kijken, zo waarschuwde de boekhouder”, lacht de Fries.


Melkveehouder uit Olst heeft vertrouwen in monovergisting

31-07-2018 - 0 reacties Melkveehouder Rob Boerkamp uit Olst heeft sinds begin juni een Biogas+ monovergister in gebruik via de coöperatie Jumpstart. De vergister met navergister ligt recht achter de stallen. Achterin de rechterstal staat een mestkorrelinstallatie. Er is eerst uitgebreid getest en ook moest worden gecontroleerd of het geproduceerde gas aan alle eisen voldoet om via het aardgasnetwerk af te zetten. Met een speciale filterinstallatie worden eerst allerlei ongewenste stoffen uit het gas gehaald.


Deze boer weidt niet, maar reduceert wel emissies

31-07-2018 - 14 reacties Melkveehouder Rob Boerkamp is niet echt grondgebonden, heeft geen weidegang en derogatie, maar verduurzaamt wel, met een Biogas+ monovergister. Daarmee haalt hij, qua uitstoot, 600 auto’s van de weg.

Naast melkveehouder is hij vice-voorzitter van coöperatie Jumpstart. Scepsis over monovergisting is er al lang, zoals over vrijwel elk project met mestverwerking. De kritiek zwol de laatste tijd weer sterk aan na het bekend worden van het nieuws dat Pieter Heeg, de eerste melkveehouder met een monovergister, het apparaat inlevert.


Eerste Jumpstartboer wil stoppen met monovergister

30-06-2018 - 73 reacties Wat een aanfluiting, wie durft de stekker uit dit tegenstrijdige project te trekken??:

Melkveehouder Pieter Heeg uit Hinnaard (FR) wil de proef met een monovergister (Biolectric) zo snel mogelijk stoppen. Het gaat om de eerste proefinstallatie van het project Jumpstart. In oktober 2016 werd die met veel feestelijk vertoon geopend. Volgens Heeg is de installatie absoluut niet rendabel te krijgen door onder meer technische problemen. „De vergister moet minimaal 92 procent van de tijd draaien, maar het werd nooit hoger dan 75 procent. Elke keer weer technische problemen.”

De in België gemaakte Biolectric, kosten tussen de 1,5 en 2,5 ton, zou rendabel zijn voor duizenden grote veebedrijven vanaf 120 koeien. Een bedrijf met 150 koeien zou er volgens de berekeningen 5.000 euro per jaar netto aan overhouden. Grotere veebedrijven zouden met de duurdere BiogasPlus (3,5 tot 6 ton met behalve stroom ook biogasproductie) van het Nederlands bedrijf Host zelfs tot 70.000 euro netto mee kunnen verdienen. Dat alles op basis van twaalfjarige leasecontracten en gegarandeerde afname van stroom en gas.

‘Gewoon niet rendabel te krijgen’
Heeg kijkt daar nu heel anders tegen aan. „Ik heb een heel goede boekhouder bij Alfa, die heeft me al 18.000 euro voor alleen Jumpstart gekost. Hoe die ook rekende, het is gewoon niet rendabel te krijgen.”

Meer: melkvee.nl/artikel/…


Melkveebedrijf in Baak haalt stikstof en fosfaat uit dunne fractie

03-10-2017 - 0 reacties Ton Groot Roessink in het Gelderse Baak was 6 jaar geleden een van de eerste melkveehouders in Nederland die besloot de mest te scheiden en de dikke fractie te gebruiken als biobedding boxvulling. Sinds 2 weken gebruikt hij ook een installatie van Circular Values die de dunne fractie kan ontdoen van een deel van het fosfaat en de stikstof. Dit is de eerste installatie van deze fabrikant in de praktijk. De installatie is gebouwd met steun van de POP3-subsidie Jonge Landbouwers.

Fosfaat wordt eerst in oplossing gebracht in de dunne fractie. Vervolgens gaat de dunne fractie door een fosfaatscheider, die struviet of calciumfosfaat produceert. Dit is niet helemaal vrij van organische stof en wordt als dierlijke mest gezien. Het bevat 20 tot 25% fosfaat per kilo droge stof en 120 tot 150 kilo per ton product. Daarna gaat de bewerkte fractie door een stikstofstripper, waar die wordt opgewarmd en ammoniakgas ontstaat. Dat wordt gewassen met water, dat als spuiwater naar een silo gaat. Het bevat 8% anorganische stikstof.

Volgens Circular Values kan het systeem financieel uit op een melkveebedrijf met een overproductie vanaf 8.000 kilo stikstof en 4.000 kilo en meer struviet. Groot Roessink komt daar niet aan. Vooralsnog wordt er enkel stikstof verwerkt. Toch is de fosfaatverwerker ook aanwezig op het bedrijf. Een kuub spuiwater bevat evenveel stikstof als 20 kuub rundveedrijfmest. De ammoniumvloeistof is als kunstmeststof gewild in Duitsland en België. Voor toelating in Nederland is de aanvraag al ingediend. Door de concentratie hoeft de melkveehouder minder volume af te voeren en zijn de transportkosten en transportbewegingen minder.

Groot Roessink moet op basis van de normen 4.000 kilo stikstof afvoeren. Dat wordt mogelijk met het uit de mest halen van de stikstof. Door nog meer stikstof te verwerken, kan hij de installatie ook fosfaat laten omzetten tot struviet of calciumfosfaat. Zo zet de melkveehouder fosfaat en stikstof af en kan hij extra mest aanvoeren op de veldkavels. De installatie kan in de praktijk 8.000 kuub dunne fractie per jaar verwerken. Op het bedrijf in Baak is circa 6.000 kuub mogelijk.

Op korte termijn wil Groot Roessink de mest eerst vergisten, alvorens deze te scheiden en de dunne fractie te bewerken. De toezegging voor SDE+-subsidie is daarvoor al binnen. Aanvankelijk overwoog de veehouder deel te nemen aan Jumpstart. De voorkeur gaat echter uit naar een ander type installatie van een andere producent dan waar de coöperatie mee samenwerkt, omdat deze beter past in specifieke situatie van het Baakse melkveebedrijf. Voordeel van de vergister is de warmte die bij het opwekken van stroom vrijkomt. Deze warmte is te benutten bij de terugwinning van stikstof. Het opwarmen van de dunne fractie gebeurt nu nog met gebruik van gas.

bron: Nieuwe Oogst, 30/09/17


Jumpstart krijgt subsidie voor monomestvergisters

14-09-2017 - 0 reacties Coöperatie Jumpstart, opgericht door FrieslandCampina, krijgt €130 miljoen SDE+-subsidie voor het plaatsen van 103 monomestvergisters op melkveebedrijven. Dat heeft minister Henk Kamp, Economische Zaken, woensdag 13 september bekendgemaakt.


130 miljoen euro subsidie voor monomestvergisting op melkveebedrijven

14-09-2017 - 0 reacties Onlangs is bekend geworden dat minister Henk Kamp van Economische Zaken 130 miljoen euro SDE+-subsidie heeft toegekend aan Coperatie Jumpstart voor de plaatsing van 103 monomestvergisters op melkveebedrijven. Coperatie Jumpstart is opgericht door FrieslandCampina dat met dit initiatief wil bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en de doelstellingen van klimaatneutrale groei in 2020.


Monovergisten mest heel moeilijk rond te rekenen

14-06-2017 - 7 reacties Monovergisting van eigen mest op het melkveebedrijf, zoals FrieslandCampina stimuleert via de coöperatie Jumpstart, is financieel heel moeilijk rond te rekenen. Dat blijkt uit een onderzoek van LTO Noord, dat monovergisting heeft doorgerekend voor 19 melkveebedrijven.


Monomestvergisting Jumpstart met Groen Gas rekent zich toch rond

14-10-2016 - 26 reacties Nu er wat meer cijfers voor de monomestvergsiters naar buiten komen kan een wat betrouwbaarder beeld gevormd worden over opbrengsten.
Daar waar ik in het voorafgaande de verwarming van de vergister had ingevuld met het opstoken van aardgas wat dan van de Groen gas opbrengst afgehaald zou worden moet dat bijgesteld worden.
Men gaat een warmtepomp inzetten met een COP van 4 (d.w.z. 1 kWh elektrische erin om uit de bronzijde 4kWh thermisch naar de vergister te pompen).
Dat scheelt een slok op de borrel, daar waar ik berekende dat zo’n 27000Euro aan stookkosten (niet inbare subsidie in feiten) is dat nu nog maar ¼ met ongeveer 7.000Euro.
Daarnaast kent het opwaarderingsysteem van biogas naar Groen gas volgens publicatie een eigen verbruik van 3%. Dus die kosten zijn alleszins te overzien.
Als er nu een goedkope manier aangebracht wordt om een open vloer te veranderen in een dichte dan zie ik op die basis best wel een mogelijkheid dat monomestvergisting naar Groen Gas een lonende zaak .


CO2-uitstoot in Nederland daalt sneller dan verwacht

12-10-2016 - 6 reacties Het Jumpstart project kan voorlopig weer de vrieskast in:

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt sneller dan verwacht. De C02-uitstoot zal in 2020 naar verwachting met 23 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. Eerder werd uitgegaan van een daling van 19 procent.

Meer: trouw.nl/tr/nl/…


'Behalve melk ook mest tot waarde brengen'

10-10-2016 - 0 reacties Pieter Heeg en zijn vader Minne uit het Friese Hinnaard zijn de eerste melkveehouders die via de coöperatie Jumpstart een monomestvergister hebben gebouwd. Voor Pieter Heeg is dit een bewuste keuze.


Het sprookje van goud uit mest

08-10-2016 - 9 reacties FrieslandCampina wil mestvergisters op melkveebedrijven. De overheid subsidieert, omdat dit duurzaam zou zijn. Maar dat is het niet, vindt Pieter ter Veer. Het is een sprookje.

Meer: boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/…


Ook de luchtvaart neemt een #Jumpstart

07-10-2016 - 0 reacties Co2 verminderen wordt business 😉

Net als Frieslandcampina wil ook de luchtvaart co2 aanpakken. Ook deze sector wil blijven doorgroeien en gaat het co2 probleem afkopen. Misschien bieden ze wel meer als de 10 euro van Frieslandcampina??

Meer: nrc.nl/nieuws/2016/…


Jumpstart, een sprong in het diepe

05-10-2016 - 49 reacties Vandaag heb ik na afloop van de officiële opening van de eerste Jumpstart-monovergister de presentatie van Jumpstart mogen meemaken. Deze presentatie wordt binnenkort ook gegeven op alle FrieslandCampina ledenbijeenkomsten.

Voor wie denkt dat het Frieslandcampina monovergister-project nog een discussiepunt is die heeft het mis. De trein rijd en elke melkveehouder met weidegang (en genoeg koeien) kan uiteindelijk meerijden. De eerste 100 vergisters zijn besteld. En ook de leden/leveranciers van andere zuivelfabrieken en coöperaties mogen straks meedoen.

Hier een presentatie wat Jumpstart is:


Er is binnenkort geen mestprobleem meer

04-10-2016 - 42 reacties Als de techniek alle beloften waarmaakt dan is binnenkort mest geen probleem meer

Behalve co2 en biogas kun je meer uit de mest halen. Bij de eerste monovergister staat ook een experimentele mestkraker die uit het digistaat van de vergister de stikstof en fosfaat haalt. Als dat lukt (en rendabel is) dan wordt het rekensommetje weer heel anders.


Mestvergistingscöperatie FrieslandCampina van start

04-10-2016 - 59 reacties Met de ingebruikname van de eerste monomestvergister op het melkveebedrijf van de familie Heeg in Hinnaard (Fr.) heeft minister Kamp van Economische Zaken het startsein gegeven voor Jumpstart. Dat is de coöperatie van FrieslandCampina die melkveehouders faciliteert bij de plaatsing en het gebruik van monomestvergisters.


Kamp zet 150 miljoen euro apart voor monomestvergisting

04-10-2016 - 0 reacties Het kabinet trekt 150 miljoen euro aan SDE-subsidie uit voor monomestvergisters. Minister Henk Kamp (EZ) heeft dat dinsdag bekend gemaakt. Hij denkt zo de toepassing van deze techniek over het dode punt heen te helpen.