Industrie

Al het Industrie nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Industrie nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Industrie nieuws

Groentesector wil inzicht in klimaat

25-05-2019 - 0 reacties De groente- en fruitverwerkende industrie heeft Wageningen University & Research (WUR) gevraagd om te onderzoeken wat de klimaatverandering voor gevolgen heeft voor de grondstofvoorziening.


Oplopende achterstand bij aardappelverwerkers

17-05-2019 - 0 reacties De achterstand van Nederlandse aardappelverwerkers loopt verder op. Uit de meest recente cijfers van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) blijkt dat het gat met vorig seizoen steeds groter wordt.


E-mailactie foodwatch tegen lobby-gedreven voedsellogo, FNLI reageert (update)

17-05-2019 - 0 reacties Zelfbenoemde voedselwaakhond foodwatch tuigt een nieuwe e-mailactie op. Met de actie willen zij het kabinet laten kiezen voor een voor een "lobbyvrij voedsellogo". Update: FNLI reageert: "De kritiek dat VWS zich laat leiden door de industrie is feitelijk onjuist."


Food law event: clean label volgens de NVWA

14-05-2019 - 0 reacties Zijn de verschillende clean label alternatieven, waaronder plantenextracten, nog wel toegestaan? Dat is een centrale vraag waar veel voedingsmiddelenproducenten en retailers, maar ook de NVWA zich over buigen. De toezichthouder heeft het onderwerp additievenetikettering inmiddels scherper op de kaart staan en wil de industrie en retail hierover informeren op het Food Law Event op 20 juni.


Markt voor vleesvervangers groeit snel: 'Dit is het einde van het vleestijdperk'

13-05-2019 - 0 reacties Vergeleken met vlees worden er nog weinig vleesvervangers verkocht. Maar de markt groeit flink.

Er lijkt een voedselrevolutie gaande. Vleesvervangers zijn steeds meer big business. Vorige week ging voor het eerst een bedrijf in die industrie naar de beurs. Het bedrijf werd in een klap 1,5 miljard dollar waard. Inmiddels is de beurswaarde al ruim 4,5 miljard dollar.


Canadese schuren leeg voor einde seizoen

13-05-2019 - 0 reacties De aardappelvoorraad in Canada ligt op het moment 17% lager dan 1 jaar eerder. Daarbij moet voornamelijk de verwerkende industrie schrapen om aan voldoende aardappelen te komen. De bewaarschuren zijn leeg voordat het nieuwe seizoen zich aandient.


Lely-pioniers genomineerd voor uitvindersaward

07-05-2019 - 0 reacties De Nederlandse ingenieurs Alexander van der Lely en Karel van den Berg zijn door het Europees Octrooibureau (EOB) genomineerd voor European Inventor Award 2019 in de categorie industrie. Ze danken de nominatie aan de Lely-melkrobot.


China (Sichuan) - Netherlands Economic and Trade Cooperation Seminar

06-05-2019 - 0 reacties Bent u geïnteresseerd om uw kansen in de Chinese provincie Sichuan te verkennen? Kom dan op 20 mei naar het China - Netherlands Economic and Trade Cooperation Seminar in Amsterdam.Sichuan is de belangrijkste economische regio in het Chinese binnenland. De provincie heeft een sterk ontwikkelde industrie en een grote en hoog opgeleide beroepsbevolking.


Het alpaca-effect: steeds meer mensen verdienen er geld aan

06-05-2019 - 0 reacties De afgelopen jaren zijn ze bijna niet te missen op sociale media: alpaca's. Dat de Zuid-Amerikaanse dieren populair zijn, is ook goed te zien in het aantal alpaca-boerderijen. Nederland telt inmiddels 130 boerderijen met minimaal tien alpaca's, een verdubbeling sinds 2014.

Er draait inmiddels een ware industrie rondom het knuffelgehalte van de alpaca. Mensen kunnen op de boerderijen met de alpaca's lopen, knuffelen of zelfs aan yoga doen in een wijde vol alpaca's.
Alpaca-fokker Willem-Mathijs van der Aa is een aantal jaar geleden zelf begonnen om wandelingen aan te bieden met zijn alpaca's. Inmiddels telt zijn kudde 33 dieren.

In deze video zie je hoe Willem-Mathijs geld verdient aan zijn dieren én hoe er een nieuw veulen op zijn boerderij wordt geboren:
Op Marktplaats is sinds januari 2018 ruim 300.000 keer gezocht op het woord 'alpaca'. "Van de advertenties met het woord 'alpaca' dat nu op de site staat, bestaat een groot deel ook uit advertenties met woningdecoratie, producten met alpacawol, speciale kammen en borstels voor alpaca's, maar ook bijvoorbeeld workshops alpaca knuffelen", laat de verkoopsite weten.
Hond van de buurman

Er lopen volgens Rogier van Bree, werkzaam bij de Alpaca Association Benelux, zo'n 2000 alpaca's rond in Nederland. "Een trend hierin is dat naast grote boerderijen ook steeds meer particulieren drie tot vijf alpaca's in hun hobbyweide willen hebben."

Dat is een risico, zegt dierwetenschapper Sarah Pesie. "De toenemende populariteit van de alpaca's heeft als risico dat ze impulsief worden aangeschaft en vervolgens door onkunde hun welzijn in het geding komt. Het moet duidelijk zijn dat alpaca's veel ruimte, een droge stal en een kudde nodig hebben."

Pesie vervolgt: "Mensen herkennen de emoties van de dieren vaak niet. Als je de alpaca's ziet trekken aan de leiband, schrikken of zich afwenden bij aanrakingen, dan wil zo'n dier eigenlijk niet mee. Je kan dan beter de hond van je buurman meenemen op een lange wandeling, die beleeft er waarschijnlijk meer plezier aan."


Tips subsidieaanvraag CO2-reductie industrie DEI+

03-05-2019 - 0 reactiesTot en met 4 juni kunt u gebruikmaken van de subsidiemogelijkheid voor innovaties rond CO2-reductie in de industrie.


Nieuwste trends en ontwikkelingen tijdens IFFA 2019

02-05-2019 - 0 reacties Toonaangevende internationale bedrijven presenteren van 4 tot en met 9 mei hun nieuwste technologieën tijdens IFFA 2019 in Frankfurt am Main. Daarbij geven ze informatie over de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de vleesverwerkende industrie, zoals procesoptimalisatie, digitalisering en het waarborgen van een grotere voedselveiligheid.


Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector

29-04-2019 - 5 reacties De teruggang van de weidevogelstand krijgt veel aandacht, helaas ook vaak eenzijdig en ongenuanceerd. Door dergelijke berichtgeving wordt de landbouw vaak in een hoek gezet, terwijl er veel meer belangrijke factoren zijn die bijna altijd onderbelicht blijven.

Door Tette Hofstra


Het Friese platteland is in de afgelopen decennia sterk veranderd en dat heeft een grote invloed gehad op de habitat voor de weidevogels. Al 25 jaar gaat ieder jaar circa twaalfduizend hectare landbouwgrond in Nederland verloren aan wegen, woningen, industrieterreinen, sportvelden en andere bestemmingen. Ook in Fryslân is de oppervlakte veel kleiner geworden.

Circa vijftig jaar geleden was Fryslân buiten de Friese Wâlden en Gaasterland een grote open vlakte. Nu staat heel de provincie vol met bosjes en bomen, het is een perfecte uitvalsbasis en schuilplaats voor roofvogels en roofdieren. Predatoren zijn in aantal en soort enorm toegenomen, ook soorten die vroeger nauwelijks of niet voorkwamen. De vos bijvoorbeeld kwam oorspronkelijk vooral op de zandgrond voor en wordt nu ook op de klei en de zeedijk waargenomen. Hetzelfde is het geval bij roofvogels. De verspreiding hiervan wordt in de hand gewerkt door corridorvorming en de invulling van de Natura 2000-gebieden. Steenmarters kwamen circa zestig jaar terug vrijwel niet of nauwelijks voor in onze habitat, en zijn nu een grote plaag en hebben geen natuurlijke vijanden. De stand van de ooievaars, reigers, kraaien en marterachtigen is explosief gegroeid.

Onderschat wordt ook de rol van de kat. Het is een van de belangrijkste predatoren van Nederland. In ons land zijn er naar schatting acht tot negen miljoen, gedomesticeerd en in het wild. Wat deze dieren in de natuur en weidevogelgebieden kunnen aanrichten is bekend bij veel organisaties als It Fryske Gea. Ook buitenlands onderzoek bevestigt dit beeld. Natuurorganisaties doen hier echter niets mee uit angst voor ledenverlies.

Weidevogels zijn ongeveer vijf maanden in Nederland. De rest van het jaar zijn ze elders. Ook onderweg (in Zuid-Europa) is er een grote bedreiging om afgeschoten of gevangen te worden. Daarnaast zijn in de overwinteringsgebieden in Noord-Afrika de leefomstandigheden veranderd, en dan veelal niet ten gunste.

Lucht
Weidevogels hebben ook de maken met de sterk toegenomen lichtintensiteit en de geluidsdruk. Lang niet altijd is duidelijk wat de invloed is van de toegenomen straling van mobiele telefoons, wifi en satellieten op de oriëntatie van de dieren in de lucht.

Ook het toepassen van gif door overheden en andere gebruikers van de openbare ruimte heeft een aanzienlijke invloed
Onderbelicht is ook de toename van verkeersbewegingen en de gevolgen voor de natuur en weidevogels. Op Schiphol stijgt elke minuut van de dag een vliegtuig op, het gehele jaar rond. Elk vliegtuig verbruikt gemiddeld per opstijging tien ton kerosine. Ook de lozingen en de gevolgen voor de luchtkwaliteit moeten niet vergeten worden.

Mestinjectie schaadt worm en weidevogel
Op weilanden waar drijfmest in de bodem wordt geïnjecteerd, zijn minder wormen dan op percelen waar ruige stalmest is opgebracht. Dat heeft direct effect op de voedselvoorziening voor weidevogels,...

Ook op land is het aantal verkeersbewegingen sterk toegenomen en heeft dit invloed op natuur en milieu. Vele miljoenen auto’s en vrachtauto’s rijden rond in ons land. Ook de toenemende recreatie heeft zijn invloed.

Boerenpraktijk
Boeren doen veel aan weidevogelbeheer hoewel nazorgers van de BFVW weten dat van alle legsels het overgrote deel het niet redt. Oplossingen worden gezien in het verhogen van slootpeil, dat gaat ten koste van de efficiëntie in de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er hoger gelegen gedeeltes nodig, voorheen werden immers daar de meeste broedparen gezien.

Boeren en weidevogels werden decennia geleden geconfronteerd met verplichte aangepaste bemestingstechnieken, het verplicht in de grond brengen van de mest. Veel wordt er gedaan (zoals speciale kunststof hoedjes over de nesten tijdens het bemesten) om de vogelstand te ondersteunen, maar de nieuwe vormen van bemestingen zorgen niet voor een goed bodemleven en daardoor voldoende voedsel voor de jonge weidevogelkuikens en hun ouders.

Veel is er te doen over de sterke afname van de insectenpopulatie. Dat de huidige vorm van landbouw de hoofdoorzaak is, geeft een te eenzijdig beeld. De rol van alle verkeer op het grootschalige verlies van insectenpopulaties blijft sterk onderbelicht. Ook het toepassen van bestrijdingsmiddelen door overheden, samenleving, spoorwegen en andere gebruikers van de openbare ruimte heeft een aanzienlijke invloed.

Het is volstrekt onwenselijk de melkveehouderij terug te zetten in het Ot en Sien-tijdperk. De gedachte daarachter is dat het dan wel goed komt met de weidevogels en de biodiversiteit. Dat is niet reëel. De rest van de samenleving dendert door met nog meer wifi, auto’s (files), vliegtuigen, toerisme, huizen, industrie, asfalt en beton. Grutto’s kunnen niet broeden op de Haak om Leeuwarden, we worden geconfronteerd met steeds meer asfaltpijn.

Tette Hofstra woont in Meskenwier bij Akkrum


NVWA beantwoordt vragen over listeria (longread)

29-04-2019 - 0 reacties Listeria monocytogenes maakte eind vorig jaar opnieuw deel uit van programma van het Food Safety Event. De massaal aanwezige industrie liet zich bijpraten over monitoring, studies en challengetesten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaf inzicht in haar opvattingen en afwegingen. De belangrijkste zaken zijn op een rij gezet in dit tweeluik. Dit tweeluik is verschenen in VMT 3 van 22 maart 2019 en VMT 4 van 19 april 2019.


België blijft patattenland no.1

28-04-2019 - 0 reacties Afgelopen jaar passeerden de Belgische aardappelverwerkers de grens van de 5 miljoen ton aardappelen. Mede door ruim 1 miljard euro aan investeringen in de productiecapaciteit kon de Belgische aardappelverwerkende industrie haar marktleiderspositie...


Stefano Renzetti ontvangt Harald Perten Prize 2018

24-04-2019 - 0 reacties Vandaag heeft dr. Stefano Renzetti, Senior Scientist bij Wageningen Food & Biobased Research, Nederland, de tweejaarlijkse Harald Perten Prize 2018 in ontvangst genomen. Hij ontving de prijs tijdens de 19e International Association for Cereal Science and Technology (ICC) Conference 'Science meets technology' in Wenen, Oostenrijk. Renzetti krijgt waardering voor zijn vermogen om fundamentele wetenschap methodisch te vertalen naar consumentenproducten voor de industrie.


‘Vleesverwerkende industrie moet niet zeuren over hoge varkensprijzen’

23-04-2019 - 0 reacties


Nieuwe stelling: Varkenshouders, pak je kans om nu afspraken te maken over margeverdeling in keten

20-04-2019 - 0 reacties De huidige situatie op de varkensmarkt, waarbij de varkensprijzen de lucht in schieten, zou bij de industrie het besef moeten creëren dat één enkele schakel tegenwoordig kwetsbaar is.


Aardappelverwerkers laten het gas niet los

19-04-2019 - 0 reacties De aardappelverwerkers hebben over maart minder verwerkt dan vorig jaar, maar toch blijven fabrieken goed doordraaien. Dat blijkt uit de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI).


Aardappelverwerking in maart met 4.500 ton omhoog

19-04-2019 - 0 reacties De Nederlandse aardappelverwerkende industrie heeft in maart 323.000 ton aardappelen verwerkt. Dit betekent een plus van 4.500 ton ten opzichte van februari.


FNLI-directeur Marian Geluk tempert enthousiasme Nutriscore: ‘Er zijn ook veel nadelen'

10-04-2019 - 0 reacties Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS0 kondigde op het Food Future Event op 9 april aan dat er eind 2019, begin 2020 een voedselkeuzelogo ligt. Wordt dat de bewierrookte Nutriscore? Blokhuis houdt zich op de vlakte. Ook de voedingsindustrie heeft nog geen keuze gemaakt. Eerst maar eens een gedegen afweging van de voor- en nadelen van de verschillende logo’s en een kosten-batenanalyse maken, stelt Marian Geluk van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).