Hoeveel

Al het Hoeveel nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Hoeveel nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Hoeveel nieuws

Drone checkt grondwatergebruik boeren

08-08-2019 - 0 reacties Wetterskip Fryslân controleert donderdag en vrijdag met onder meer een drone bij boeren hoeveel grondwater ze onttrekken. Dat gebeurt rond Natura 2000-gebied Drents Friese Wold. Volgens een woordvoerder van het waterschap 'zijn er geluiden dat er daar meer water wordt onttrokken dan wordt geregistreerd'.


Onderzoek uitstoot methaan in de veehouderij

08-08-2019 - 0 reactiesHet onderzoek Veehouderij & Klimaat bekijk hoeveel methaan er vrijkomt in veehouderijen en hoe de uitstoot omlaag kan. Zo kan de landbouwsector de klimaatdoelen halen.


Massey Ferguson met zijn unieke ParaLevel-nivelleringssysteem

30-07-2019 - 0 reacties Massey Ferguson met zijn unieke ParaLevel-nivelleringssysteem in zijn MF Activa S assortiment combines. Met nivelleringsvermogen tot 20% verhoogt dit de keuze voor boeren met hellend terrein.  Dit robuuste, eenvoudige systeem is beschikbaar op de MF Activa S 5- en 6-Walker MCS (Multi Crop Separator) modellen. Het maakt gebruik van parallelle koppeling voor machine-nivellering, terwijl het mogelijk is om bredere banden aan te passen, maar de belangrijke 3,5 m breedte voor het wegvervoer te handhaven.  "Het is verrassend hoeveel van ons bebouwde grond een nivelleringssysteem nodig…


Bepalen eiwitten hoeveel we eten en hoe dik we worden?

30-07-2019 - 0 reacties Zijn na vet en koolhydraten de eiwitten aan de beurt als onderwerp van (oeverloze) discussies? Het voedingskundige bal over eiwitten wordt geopend met hernieuwde aandacht voor een onderbelichte theorie.


Boeren helpen met blussen brand op graanveld Oranje

28-07-2019 - 0 reacties In Oranje heeft vanmiddag een grote brand gewoed in een graanveld. Het vuur is inmiddels onder controle.
De brand brak rond 13.30 uur uit. Ruim een uur later kon het sein brandmeester worden gegeven, meldt RTV Drenthe. Het is niet duidelijk hoeveel schade de brand in het gebied heeft aangericht.
"Door de droogte kun het vuur zich vrij snel verspreiden", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe. "Dankzij het snelle handelen van de brandweer en de boeren was de brand snel onder controle." Volgens de woordvoerder hielpen boeren uit de omgeving met blussen.
Combine
De rook was in de verre omgeving te zien, maar leidde niet tot overlast. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. "Mogelijk is een combine of maaidorser de oorzaak geweest, maar dat is niet met zekerheid te zeggen", aldus de woordvoerder.


Prijsvorming varkensvlees onderdeel ACM onderzoek

25-07-2019 - 0 reacties Welke schakel in de ketens van agrarische producten strijkt hoeveel geld op? Om dit in beeld te krijgen geeft de Minister van LNV aan ACM opdracht tot een onderzoek naar de prijsvorming in de voedselketen. Varkensvlees is een van de producten.


Van boer tot bord: eindelijk inzicht in de prijsvorming van ons eten

25-07-2019 - 0 reacties De Autoriteit Consument & Markt start een onderzoek naar de prijsvorming in de voedselketen. Daarmee wordt bijvoorbeeld inzichtelijk wat een verpakker betaalt voor een kilo tomaten en voor hoeveel hij de verpakte tomaten doorverkoopt. Met deze monitor moet de positie van de boer in de voedselketen worden versterkt.


Prijsvorming uien onderdeel ACM onderzoek

25-07-2019 - 0 reacties Welke schakel in de ketens van agrarische producten strijkt hoeveel geld op? Om dit in beeld te krijgen geeft de Minister van LNV aan de ACM opdracht tot een onderzoek naar de prijsvorming in de voedselketen. Een van de te onderzoeken producten is de ui.


Lodders wil transparant gebruik biostimulatoren

23-07-2019 - 0 reacties Hoeveel biostimulatoren zijn er op de markt, is er toezicht op het gebruik, is duidelijk wat de effecten zijn en kan een gebruiker de mogelijke risico's inschatten? VVD-Kamerlid Helma Lodders heeft veel vragen aan landbouwminister Carola Schouten.


Nieuw boekje over rol biomassa in circulaire economie

19-07-2019 - 0 reacties Hoeveel biomassa gaat er om in Nederland, Europa en de wereld? Welke biomassastromen zijn dat en waar komen ze vandaan? En hoe kunnen we met biomassa het gebruik van fossiele energie terugdringen en kringlopen sluiten? Het boekje "Biomassa en de circulaire economie: alles wat je wilde weten over biomassa maar nooit durfde te vragen" bevat actuele feiten en cijfers over biomassa en biedt handvatten voor tal van toepassingen, van menselijke consumptie en diervoeding tot energie, materialen en chemie.


Waarom koeien geen tandarts nodig hebben

03-07-2019 - 0 reacties Bij het vreten nemen koeien niet alleen plantendelen op, maar ook zand. Hoeveel zand is afhankelijk van het hygiëne-niveau bij de voederwinning en het voeren. Je zou denken dat dit leidt tot slijtage van de tandglazuur. Herkauwers kunnen dat echter met bepaalde gedragingen voorkomen. Lees verder ❯


Nieuw boekje over rol biomassa in circulaire economie

02-07-2019 - 0 reacties Hoeveel biomassa gaat er om in Nederland, Europa en de wereld? Welke biomassastromen zijn dat en waar komen ze vandaan? En hoe kunnen we met biomassa het gebruik van fossiele energie terugdringen en kringlopen sluiten? Het boekje "Biomassa en de circulaire economie: alles wat je wilde weten over biomassa maar nooit durfde te vragen" bevat actuele feiten en cijfers over biomassa en biedt handvatten voor tal van toepassingen, van menselijke consumptie en diervoeding tot energie, materialen en chemie.


Bespiegelingen van een wetenschapsjournalist: hoeveel verwachting moet je wekken?

25-06-2019 - 0 reacties Komende donderdag is het Wereldmicrobioomdag. Een mooie gelegenheid om weer eens even stil te staan bij de invloed van onze onzichtbare 'beestjes' op ons lijf en leden en er voor de gelegenheid eens een column aan te wijden. Maar eigenlijk wil ik het over iets anders hebben, wat ermee te maken heeft.


Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten?

20-06-2019 - 0 reacties Honderden projecten, zoals de uitbreiding van stallen, de aanleg van wegen en de opening van Lelystad Airport, dreigen te sneuvelen of vertraagd te worden. Dat komt door een uitspraak van de Raad van State, die zegt dat de projecten mogelijk in strijd zijn met het streven om de stikstofuitstoot terug te dringen. Met die boodschap kwam minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteravond. Maar hoe zit dat precies?
Wat is er schadelijk aan stikstof?
Er is in de natuur in Nederland te veel stikstof aanwezig. En dat is slecht voor de biodiversiteit, de verscheidenheid aan planten en dieren. Dat zit zo: Stikstof wordt in de vorm van ammoniak uitgestoten door de landbouw. Boeren gebruiken poep van koeien, varkens en kippen als mest voor gewassen. Een deel van die mest verdampt als ammoniak, komt in de lucht en slaat weer neer in de natuur.
Die stikstof verrijkt vervolgens de bodem. En daardoor verliezen zeldzame planten, die het goed doen op voedselarme grond, het van planten die van voedselrijke grond houden. Zo wordt de zeldzame orchidee verdrongen door de brandnetel. En dieren die van die zeldzame planten leven, verdwijnen vervolgens ook.
Onder meer op de heide, in de duinen en het hoogveen neemt door de neerslag van ammoniak het aantal planten en dieren af.
Stikstof komt niet alleen in de vorm van ammoniak in het milieu, maar het wordt ook als stikstofoxide uitgestoten door auto's en door de industrie. Stikstofoxide is ook nog eens schadelijk voor je gezondheid, vooral voor je longen.
Wat heeft de Raad van State nu besloten?
Om de hoeveelheid stikstof in de natuur terug te dringen werkt de overheid sinds 2015 met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Van de 160 zogeheten Natura 2000-gebieden hebben er namelijk 118 last van te veel ammoniak en/of stikstofoxide.
Maar die aanpak voldoet niet, zo oordeelde vorige maand dus de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land. Eind vorig jaar tikte het Europees Hof van Justitie Nederland al op de vingers.
Want de overheid geeft nu toestemming voor allerlei projecten die voor nog meer stikstof zorgen, zoals vergunningen voor uitbreiding van veeteeltbedrijven of de aanleg van wegen.
De overheid vond dat dat mag, omdat er in het PAS ook maatregelen staan om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Maar van die maatregelen staat niet vooraf vast of ze voldoende zijn. En dat moet wel, zei eerder al het Europese Hof en nu ook de Raad van State. "Pas dan kan de overheid een nieuwe activiteit toestaan", aldus de Raad van State.
"Het PAS loopt nu vooruit op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij 'vooraf' toestemming aan nieuwe activiteiten. Dat mag niet, want dat is in strijd met Europese natuurwetgeving."
Wat zijn de gevolgen?
De overheid mag van de Raad van State voorlopig dus geen vergunningen meer uitgeven voor allerlei projecten die de stikstofuitstoot verhogen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dat heeft onder meer mogelijke gevolgen voor de opening van Lelystad Airport, de uitbreiding van industrieterrein Chemelot, de aanleg van Logistiek Park Moerdijk en de verbreding van de snelweg A1 in het oosten van het land, de A2 in Limburg en de A27 bij landgoed Amelisweerd.
Om hoeveel projecten het gaat is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog aan het inventariseren. Maar het zijn er honderden tot mogelijk wel duizenden. Projecten mogen pas doorgang vinden als er per project een stikstofplan komt, waarmee bewezen wordt dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Minister Schouten heeft nu een nieuwe organisatie opgericht die hier aan gaat werken.
De uitspraak heeft volgens de minister geen gevolgen voor projecten met een vergunning die al onherroepelijk is.


Voedseldemocratie in Brabant maakt energie los

16-06-2019 - 0 reacties “Het is fantastisch om te zien hoeveel energie en enthousiasme het programma Voedsel 1000 in Brabant heeft losgemaakt”, aldus Gedeputeerde Anne Marie Spierings na het in ontvangst nemen van het zgn. Voedselbesluit zaterdag 15 juni in Den Bosch. Een uniek experiment.


Aanmelden regionale excursies

05-06-2019 - 0 reacties In mei en juni organiseert VVK vier regionale excursies. Leden kunnen zich aanmelden via info@dekalverhouder.nl. Vermeld daarbij naar welke excursie u wilt en met hoeveel personen u komt. Hieronder staan de vier excursies. Voor een volledig overzicht


Onderzoek naar eiwitbenutting zetmeel en vezels melkkoeien

05-06-2019 - 0 reacties Op Dairy Campus is deze maand een proef gestart waarbij in kaart wordt gebracht hoeveel microbieel eiwit wordt gevormd uit pensfermentatie van kuilgras, snijmais, zetmeel en vezels in de koe zelf. Dat meldt Dairy Campus op haar website. Doel van deze proef is om deze


Vrije koeien worden afgeslacht, koeien die braaf aan de ketting liggen worden beloond

03-06-2019 - 0 reacties Dood moesten ze, die 170 vrije koeien, of 185. Niemand wist precies hoeveel verwilderde koeien in de uiterwaarden van de rivier de Warta rondzwierven.


Noord-Holland telt insecten met cameraval

17-05-2019 - 0 reacties Provincie Noord-Holland is de eerste afnemer van een door Naturalis gelanceerde automatische insectenherkenning. Deze cameravallen staan 24 uur per dag aan om in beeld te brengen hoeveel en welke insecten er in bepaalde gebieden leven.


Boeren vrezen ruiming na bezetting varkensboerderij Boxtel

14-05-2019 - 2 reacties Boerenorganisaties zijn bang voor ziektes in de varkensboerderij in Boxtel, als gevolg van de bezetting gisteren van ruim honderd dierenactivisten. Mogelijk moeten de boerderij en varkenshouders in de buurt zelfs worden geruimd, zeggen de brancheorganisatie voor varkenshouders POV en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tempert de gemoederen iets, en zegt dat er pas wordt geruimd als er een ziekte wordt aangetroffen. Zover is het nu nog niet, benadrukt de organisatie. Wel is de voedselwaakhond in gesprek met de veehouder en zijn dierenarts over het treffen van maatregelen om risico's van dierziekten in zijn boerderij en verdere verspreiding te beperken.
Varkenspest
De grootste angst, zeggen de boeren, is voor de Afrikaanse varkenspest. Dat is een zeer besmettelijke ongeneeslijke ziekte die voorkomt in grote delen van Azië en ook in verschillende Europese landen. In België is de ziekte bij wilde varkens vastgesteld. Verder naar het oosten van Europa en in China heerst de ziekte ook in de voedselproductieketen.
De Afrikaanse varkenspest wordt het vaakst overgebracht door mensen, zegt Eric Stipthout, vice-voorzitter van brancheorganisatie POV. Varkenshouders in Nederland houden zich aan een reeks beschermingsmaatregelen om de ziekte buiten de deur te houden, waaronder sanitaire zones, douches en speciale kleding. De ruim honderd activisten die de stal binnendrongen, hebben zich daar niet aan gehouden, zegt Stipthout. Dat er activisten deelnamen met 26 nationaliteiten, zoals de actiegroep zelf stelt bij Omroep Brabant, verhoogt het risico op besmetting, zegt hij.
Exportbeperkingen
Na besmetting duurt het enige weken voordat de ziekte zichtbaar is. Als dat gebeurt verliest de boer zijn dieren, en moeten mogelijk ook varkenshouders in zijn omgeving worden geruimd, zegt de POV. Als er eenmaal varkenspest heerst in Nederland, dan worden er hoogstwaarschijnlijk exportbeperkingen of zelfs een exportstop ingesteld, zegt Stipthout. Behalve ziekten, tast ook stress het welzijn van de varkens aan, zegt hij.
De bezettersgroep was zo gemêleerd omdat er in Nederland een internationale bijeenkomst was over de bio-industrie en anti-speciesisme (discriminatie tussen wezens op basis van hun soort). Van de naar schatting ruim honderd dierenactivisten die de boerderij waren binnengedrongen, zitten er nog zeker 75 vast, zegt een woordvoerder van Meet the Victims. Hij verwacht dat ze vanmiddag worden vrijgelaten.
De politie Oost-Brabant wil pas vanmiddag meer kwijt over de juridische stand van zaken. Ook wil een woordvoerder niets zeggen over hoeveel mensen er nog vastzitten.