Hoeveel

Hoeveel is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Hoeveel en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Hoeveel nieuws

Groot-Brittannië is geliefde bestemming op uienmarkt

18-04-2019 - 0 reacties Groot-Brittannië behoort al het gehele seizoen tot de beste afnemers van Nederlandse uien. Hoeveel uien nemen zij in week 13 af?


Hoeveel vrije uien zijn er nog?

05-04-2019 - 0 reacties Het merendeel van de uientelers heeft hun uien begin april al verkocht. Hoeveel vrije uien zijn er op dit moment dan nog beschikbaar?


IJzerinjectie biggen: (hoe) kunnen we die vervangen?

05-04-2019 - 0 reacties Hoeveel biggen geef jij per week een ijzerinjectie? Ter illustratie: heb je een bedrijf met 500 zeugen dan gaan er wekelijks ongeveer 300 biggen door je handen voor een ijzerinjectie.


Hoeveel sigaretten er in een fles wijn zitten, hangt af van of je een man of vrouw bent

28-03-2019 - 0 reacties Dat het roken van sigaretten een dodelijke verslaving is, is zo langzamerhand wel tot iedereen doorgedrongen. Maar het grote publiek is nog niet goed op de hoogte van de risico’s op kanker door het regelmatig en langdurig drinken van alcohol.


Sensor verbetert mogelijk nauwkeurigheid stikstof leverend vermogen

27-03-2019 - 0 reacties Het stikstofleverend vermogen is een getal op de bodemanalyse, dat inschat hoeveel stikstof vanuit de bodem beschikbaar komt voor de plant. TNO ontwikkelde een sensor, die in de grond exact meet wat de nitraatconcentratie in het bodemvocht is.


Twee schapenhouders reeds vergoed voor wolvenschade

25-03-2019 - 0 reacties Het Belang van Limburg telde uit hoeveel de wolven Naya en Gust de Vlaamse overheid al gekost hebben aan schadevergoedingen. Twee schapenhouders zijn intussen vergoed voor de schade door een wolvenaanval in 2018. Ze kregen samen 1.810 euro. Dit jaar liepen al vijf schadedossiers binnen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De laatste (mogelijke) wolvenaanval op drie alpaca’s in Peer zit daar niet bij. Toch is de schade op conto van de wolven peanuts vergeleken met wat er jaarlijks aan schadevergoedingen voor dassen, bevers, steenmarters of watervogels wordt uitbetaald.


Arbeidsmigranten: Onmisbare handen uit het buitenland

24-03-2019 - 0 reacties We hebben steeds meer arbeidskrachten uit het buitenland nodig. Zij knappen het werk op dat Nederlanders niet willen of kunnen doen. In Friesland hebben momenteel vooral de gemeenten Waadhoeke en Heerenveen hiermee te maken. Hoeveel arbeidsmigranten zijn er eigenlijk? Hoeveel extra zijn er nodig? En waarom vullen Nederlanders deze banen zelf niet in?

Huisvesting voor arbeidsmigranten. Een voornaam thema in vooral Waadhoeke en Heerenveen. Een beetje knap onderkomen blijkt steeds belangrijker.


Gif in mest bedreiging voor insecten en vogels

19-03-2019 - 18 reacties

Originele beschrijving

De provincie Fryslân zou moeten onderzoeken hoeveel bestrijdingsmiddelen er in weidevogelgebieden via de mest van koeien in de bodem komt. Een pas afgerond Gelders onderzoek belooft weinig goeds, zegt wetenschapper Frank Berendse.


Pulsvissers blijven in onzekerheid

19-02-2019 - 0 reacties Het blijft onduidelijk hoeveel vissers moeten ophouden met de pulsvisserij. Vorige week werd duidelijk dat er een verbod komt op pulsvissen. Meerdere Europarlementariërs waren toen nog blij dat 42 kotters nog wel een tijdje door mogen gaan. Maar ook dat is nu twijfelachtig. 'Dat akkoord staat nog helemaal niet zwart op wit,' zegt Europaverslaggever Jesse Pinster. En dat is belangrijk: 'Er is nogal wat ruimte voor interpretatie.'


Nieuw Aviko-contract op basis van kostenindex

14-02-2019 - 0 reacties Met het nieuwe kostenindexcontract ontkoppelt Aviko Potato de contractprijs van de jaarlijkse fluctuaties op de fysieke aardappelmarkt. Een objectieve kostenindex bepaalt hoeveel de contractprijs in een volgend contractjaar stijgt of daalt.


Nieuw Aviko-contract op basis kostenindex

14-02-2019 - 0 reacties Met het nieuwe kostenindex contract ontkoppelt Aviko Potato de contractprijs van de jaarlijkse fluctuaties op de fysieke aardappelmarkt. Een objectieve kostenindex bepaalt hoeveel de contractprijs in een volgend contractjaar stijgt of daalt.


Tijd voor de echte cijfers

13-02-2019 - 9 reacties ANNIE SCHREIJER-PIERIK, LID VAN HET EUROPEES PARLEMENT VOOR HET CDA

Meten is weten. Dat is een oude wijsheid, die nog steeds erg waar is. En het is hoog tijd dat de overheid eens goed gaat meten in het mestbeleid. Want de huidige cijfers stinken.

Want hoeveel milieuvervuilende fosfaat zit er eigenlijk in mest? Dat is nogal belangrijk voordat we nog meer koeien moeten wegdoen om de normen te halen. Melkveehouder Albert Scholten overhandigde mij vorige week GD-mineralencijfers van drieduizend collega-melkveehouders. Gemiddeld bevat elke kilo melk 1,14 gram fosfor, terwijl de overheid rekent met 0,97 gram. Dat maakt nogal verschil. Fosfor die in melk zit, zit niet in de mest. Als je dit doorrekent, is er in Nederland plaats voor meer koeien.

De berekening van Scholten sluit aan bij een berekening van een van mijn medewerkers. Die ontdekte dat de Nederlandse overheid een hogere fosfaatexcretie hanteert dan de Vlaamse overheid. Als Nederland de Vlaamse waarden zou overnemen, is er in Nederland zelfs helemaal geen mestoverschot meer.

Maar we moeten ook eens goed meten waar fosfaat een probleem is. Je zou denken dat fosfaat dus vooral in het milieu zit in regio's met veel vee. En wat denkt u? In de praktijk is het fosfaatoverschot vooral in de Randstad en Zeeland en juist niet in de gebieden met veehouderijen in het noorden, oosten en zuiden van het land.

Het is zo zonde dat topbedrijven moeten krimpen, terwijl milieuvervuilende luchtvaart en wegverkeer wel mogen groeien

Onderzoeksjournalist Geesje Rotgers van V-focus heeft dit op een kaart van Nederland gezet. Ze presenteerde die bij een bijeenkomst die ik vorige week had georganiseerd over het fosfaatstelsel.
'Dus welk probleem lossen we eigenlijk op met dit fosfaatstelsel?' vroeg Rotgers scherp aan de zaal. Duidelijk niet het mestprobleem, als dat al een echt probleem is.

Met echte cijfers en echte metingen moeten we echt beleid kunnen maken. Dan is er wel ruimte voor de veehouderij en kan de sector weer herstellen tot een economische 'witte motor'. De Nederlandse melkveebedrijven behoren tot de wereldtop: zo ongelooflijk efficiënt en innovatief vind je ze bijna nergens. Het is zo zonde dat topbedrijven moeten krimpen, terwijl milieuvervuilende luchtvaart en wegverkeer wel mogen groeien.

Melkveehouders, landbouworganisaties en politiek moeten samen aan de slag gaan. Nu de echte cijfers boven water zijn gekomen, moet minister Carola Schouten (LNV) overstag gaan. Ze moet de echte wil tonen om de melkveehouders de ruimte te geven die hun toekomt.


Minister Schouten: geld voor getroffen pulsvissers

12-02-2019 - 0 reacties Minister Carola Schouten van Landbouw trekt geld uit voor pulsvissers die worden getroffen door het verbod op pulsvisserij dat de Europese Unie morgen zal afkondigen. Om hoeveel geld het precies gaat, wordt pas later duidelijk.


Wildgroei aan halalkeurmerken, maar waar ze voor staan is onduidelijk

10-02-2019 - 0 reacties Hoewel het stikt van de halalkeurmerken is het niet gemakkelijk te achterhalen of vlees halal is. Op producten in de supermarkt staan namelijk verschillende logo's en keurmerken, waarvan het onduidelijk is waar ze precies voor staan. Koepelorganisatie Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) roept op tot meer transparantie, vooral over de manier waarop vlees is geslacht.
Er bestaan namelijk verschillende visies onder moslims over hoe dieren ritueel geslacht moeten worden. Sommigen vinden dat alleen onverdoofde rituele slacht halal is, anderen staan verdoving voor de slacht toe. Beide methodes kunnen halal worden genoemd.
Maar hoe de koe van je hamburger is geslacht, is op de verpakking niet te zien. Zo kan het zijn dat je vlees eet waar wel halal op staat, maar wat je niet halal vindt.
Er is nu te weinig openheid over, vindt Halil Karaaslan, voorzitter van het CMO, die 380 moskeeën vertegenwoordigt. "Halalkeurmerken zijn niet transparant over de manier waarop het vlees is geslacht. Moslims storen zich eraan dat in de winkels meerdere keurmerken te zien zijn, zonder dat zij weten waar deze voor staan."
Verschillende definities
Halal betekent letterlijk 'toegestaan' en gaat over alle aspecten van het leven. En dus ook over voeding. Niet toegestaan (haram) is bijvoorbeeld het consumeren van varkensvlees, alcohol en de meeste insecten.
Bij halalslacht worden dieren volgens islamitische rituelen geslacht. Dat houdt onder meer in dat de slachter gelovig is en hij slacht in de naam van Allah.
Het dier moet gezond zijn en de keel moet met een scherp mes in één haal worden doorgesneden. Maar of het is toegestaan om het dier voor de slacht te verdoven, daar zijn dus niet alle moslims het over eens.
Niet alleen in Turkse en Marokkaanse supermarkten liggen de schappen vol, maar ook Albert Heijn en Jumbo zeggen dat de vraag naar halalproducten groeit. Het halalassortiment bestaat naast bijvoorbeeld worst, ook uit plakken kaas en zakken snoep. In snoep kan (varkens)gelatine of karmijn, een kleurstof afkomstig van luizen, zitten. En bij kaas is het belangrijk dat het stremsel dat wordt gebruikt, een dierlijk product, ook halal is. Maar het is vooral bij vlees waar de verwarring ontstaat.
"Op de producten staat altijd gewoon 'halal'", zegt diëtiste Mariam Aaras (43). Of er achter het logo een keuringsinstantie zit, en aan welke halaleisen het product voldoet, is voor consumenten vaak niet te zien. Dat maakt boodschappen doen er niet gemakkelijker op. Aaras: "Terwijl het voor mij wel belangrijk is, omdat ik alleen onverdoofd geslacht vlees wil eten."
Op haar website Ikeethalal.nl informeert ze andere moslims met artikelen als 'Is E120 halal?' en 'Gelatinevrij of halalgelatine'. Zo'n tien vragen per maand krijgt ze binnen. Als moslima herkent ze het gevoel van wantrouwen en onzekerheid waar veel van haar sitebezoekers mee zitten. Aaras: "Door alle onduidelijkheid eet ik nu zo min mogelijk vlees."
Aangescherpte regels
Onverdoofde rituele slacht staat politiek ter discussie. Sinds januari 2018 gelden in Nederland aangescherpte regels. Als een dier 40 seconden na de slacht nog tekenen van leven vertoont, moet het alsnog worden verdoofd.
Sommige moslims zijn bezorgd dat de 40 seconden niet altijd worden afgewacht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert in alle slachthuizen op dierenwelzijn en voedselveiligheid. In het geval van onverdoofde rituele slacht, moet er altijd een dierenarts aanwezig zijn. Die ziet toe op de naleving van de 40-secondenregel, maar kijkt niet of de slacht volgens bepaalde halalstandaarden gebeurt.
De enige die hier wel op toezien zijn dus de keurmerken. Hoeveel dat er precies zijn, is moeilijk te zeggen. Naar schatting gaat het om enkele tientallen. In principe kan iedereen zelf een keurmerk oprichten. Aan het religieuze aspect van de keurmerken wordt door de overheid geen eisen gesteld. Toch mag je niet iets halal noemen als dat het niet is, want dat is consumentenmisleiding.
Het keuren beperkt zich niet tot de slachterijen waar het vlees wordt geslacht. Elke stap in het productieproces heeft namelijk een eigen halalcertificaat: de kruiden in de worsten, het paneermeel van de kroketten en de olie waarmee de machines worden gesmeerd. Voor keurmerken is het belangrijk om van elk ingrediënt te weten dat het halal is. Als er ergens in het proces bijvoorbeeld alcohol wordt gebruikt, is het eindproduct niet halal. De keurmerken zijn dus ook bedoeld als garantie van het ene naar het andere bedrijf.
Wasim al Shaman van keurmerk Halal Quality Control, het grootste Nederlandse halalkeurmerk in vlees, ziet dat het aantal keuringsaanvragen stijgt. "Tegenwoordig is het voor bedrijven steeds belangrijker om een halalcertificaat te hebben, zelfs als het vrij duidelijk is dat een product halal is. Zo ben ik laatst nog naar het buitenland geweest om een fabrikant van ingeblikte perziken te keuren. Als het mij wordt gevraagd, doe ik het. Dit is gewoon business."
Meer transparantie
Een aantal keurmerken erkent dat meer transparantie hard nodig is. Maar tegelijk zeggen ze ook dat consumenten hen kunnen bellen of mailen als zij willen weten op welke manier hun stuk vlees is geslacht. Keurmerk Halal Correct werkt aan een kleurensysteem op de verpakking, zodat je als consument kunt zien op welke wijze het dier is geslacht.
Pogingen in het verleden om een standaard voor halal te formuleren of een landelijk keurmerk op te zetten mislukten. Het bleek niet mogelijk de verschillende opvattingen bij elkaar te brengen.
"We moeten als gemeenschap opstaan en eisen van deze instanties dat ze transparant zijn", zegt Halil Karaaslan van het CMO. "Niet alleen met een sticker, maar ook met bijvoorbeeld een lijst op een website, zodat de consument zelf kan controleren hoe het dier is geslacht."


Misschien niet zo realistisch, het vezeladvies

05-02-2019 - 0 reacties Het belang van genoeg vezels in de voeding is duidelijk. Maar hoeveel moet je eten, en van welke soort? En is het erg als je je vezeldoelstelling niet haalt? Wie eet er 20 bruine boterhammen of een kilo knolselderij per dag? Deel 2 van Huib Stam over vezels.


De nieuwe waarheid van een oud geloof: vezels zijn heilig

01-02-2019 - 0 reacties Al decennia geldt het advies om voldoende vezels te eten, want die zijn goed voor de darmen. In de verschuiving naar een meer plantaardig voedselpatroon krijgen voedingsvezels opeens een nieuwe rol. Onderzoek vertelt ons nu ook hoeveel vezels we moeten eten voor onze gezondheid.

Vandaag deel 1: waarom vezels zo vreselijk goed zijn.
Volgende week deel 2: waarom dat misschien een beetje overdreven is.


Hoeveel langer pikt de boer het nog?

30-01-2019 - 0 reacties Agrarisch ondernemerschap vergt multitalent en daar is de afgelopen jaren een nieuwe discipline aan toegevoegd: pr. Met fluwelen handschoenen te werk gaan om zo niemand voor de borst te stuiten. De maat is echter steeds vaker vol, waardoor de fluwelen handschoen ingeruild wordt voor een bokshandschoen.


Hoeveel krimpt veestapel bij kringlooplandbouw?

29-01-2019 - 0 reacties Een groei van de Nederlandse veestapel en agrarische export lijkt niet haalbaar bij de uitvoering van de kringloopvisie van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Sterker nog, het is niet ondenkbaar dat 25% van de veestapel verdwijnt in deze visie.


Verstegen start blockchainproject voor nootmuskaatboer

28-01-2019 - 0 reacties Verstegen wil door middel van blockchain inzichtelijk maken of nootmuskaatboeren een leefbaar inkomen ontvangen. In een app kunnen mensen het verschil zien tussen de prijs die ze op dit moment ontvangen en hoeveel de prijs moet zijn voor een leefbaar inkomen.


Video: Monitoren en vaststellen van bestrijdingsmoment tegen vogelmijten

28-01-2019 - 0 reacties Met MiteAlert kan een pluimveehouder controleren of en hoeveel vogelmijten er in zijn stal zitten en afhankelijk daarvan het optimale bestrijdingsmoment bepalen. In deze video geeft Frank Schreurs van Hotraco Agri uitleg over de werking van hun systeem.