Graszoden

Volg al het nieuws over Graszoden, een van de 16211 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Graszoden nieuwsbrief.

Graszoden nieuws

Graszaad zaaien voor nieuw gras

15-07-2019 - 0 reacties Graszaad zaaien voor nieuw gras, hier uitgevoerd door Kuijpers Graszoden. Het belang van goede grond, goede bodembewerking, vlaklegging, beworteling, temperatuur, vochtigheid, verkruimeling, verdeling, aandrukken, etc. en vooral de juiste zaadmengsels spelen een cruciale rol in het geheel om de perfecte graszode te kweken. Jarenlange ervaring speelt een zeer belangrijke rol hierin.  


Holle graszoden doorzaaien

20-03-2019 - 0 reacties De extreme droogte vorig jaar heeft het grassenbestand in veel percelen een flinke tik gegeven. Ook is inzaai en doorzaai afgelopen najaar niet overal goed geslaagd vanwege de aanhoudende droogte.


Problemen met grondwater na droge zomer, maar er is veel geleerd

16-02-2019 - 0 reacties De waterschappen in ons land hebben veel geleerd van de lange droogteperiode van vorig jaar. Ze hebben draaiboeken aangepast, houden meer water vast, stellen het beleid van schutten waar nodig bij, ontwikkelen maatregelen tegen verzilting, denken na over meer communicatie met burgers en boeren en uiteraard wordt er volop geëvalueerd. Dat blijkt allemaal uit een rondvraag van de NOS onder alle 21 Nederlandse waterschappen.
Een half jaar na de grote droogteperiode is de situatie in een aantal waterschappen nog steeds niet helemaal als voorheen. Met de dijken gaat het goed, maar vooral het grondwaterpeil geeft hier en daar nog reden tot zorg.
Scheuren
Verrassend is dat de meeste scheuren die door de droogte zijn ontstaan, vanzelf weer zijn dichtgetrokken, zo geven waterschappen aan. Dat wijst erop dat de dijken meer kunnen hebben dan werd gedacht.
Dat is bijvoorbeeld het geval in Friesland, waar bestuurder Jan van Weperen van het Wetterskip Fryslân ons rondleidt. "We kunnen constateren dat de dijken zich heel goed hebben hersteld. In de droogteperiode hebben we de dijken drie keer gecontroleerd. Daar waar scheuren zaten hebben we het extra in de gaten gehouden en zo nodig wat maatregelen genomen. Na de droogteperiode bleek dat de scheuren die we hadden waargenomen heel mooi en heel goed zijn hersteld. Het herstellend vermogen van de dijken is groot".
Kleikisten
In Zeeland en Noord-Holland zijn op dit moment weliswaar nog niet alle scheuren dicht, maar ze zijn duidelijk wel kleiner geworden. In Noord-Holland heeft het waterschap op vijf plekken zogeheten kleikisten geplaatst.
Daarbij wordt een scheur uitgegraven tot een sleuf van een meter breed en twee meter diep over een lengte van vijftien tot twintig meter, die vervolgens wordt opgevuld met verse vette klei. In Noord-Brabant is voor kleinere scheuren voor het eerst gebruik gemaakt van zwelklei: korreltjes die vocht opnemen en dan uitzetten.
Ook verdorde graszoden zijn grotendeels hersteld, al was het hier en daar wel nodig om gras bij te zaaien. Ook het niveau van het oppervlaktewater is weer normaal. Boeren zien overigens nog wel steeds de gevolgen. In Friesland treffen we vader en zoon Witteveen: "Door het beregeningsverbod van vorige zomer staat er nu heel veel onkruid, waar eerst een goede grasmaat lag. Waarschijnlijk moeten we doorzaaien of omploegen. En dat kost ons geld."
De gevolgen van de droogteperiode zijn nog het meest merkbaar bij het grondwaterpeil. Dit speelt vooral in de provincies met zandgronden. In verschillende gebieden staat het grondwater nog steeds enkele tientallen centimeters onder de gewenste hoogte.
De oplossing wordt gezocht in het langer vasthouden van (regen-)water in het gebied: door de stuwen hoog te laten staan wordt water minder snel afgevoerd en krijgt het langer de tijd om in de bodem door te dringen. Het streven is om het hogere zomerpeil aan te houden.
Van Weperen van Wetterskip Fryslân: "Meestal ben je in de winter bezig met lage peilen. Dan moet het water uit de polder, want het neerslagoverschot is altijd het sterkst in de winter. Nu, in februari 2019, hebben we nog een neerslagtekort. We bevinden ons best wel in een bijzondere situatie."
Verschillende waterschappen, onder andere in Brabant en Limburg, hebben boeren gevraagd om slootjes en duikers af te dammen met planken. In Twente en Drenthe is veel langer dan normaal extra water aangevoerd vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Gewoonlijk houdt dat eind september op, nu liep het tot eind van het jaar.
En nu?
Het waterschap in Friesland werkt aan een berekeningsmethode om in een volgende droogteperiode een beter beeld te hebben waar welke agrarische producten geteeld worden en welke waterbehoefte daarmee samenhangt.
Ook wordt gekeken waar kwetsbare natuur blijvend moet worden voorzien van water. Het doel is om zo regionaal en landelijk betere keuzes te kunnen maken bij dreigende waterschaarste of watertekorten.
Landelijk zijn er overigens flinke verschillen. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen spreekt van een reële dreiging dat de droogte doorwerkt in het komende groeiseizoen, omdat ook de winter relatief droog verloopt. Waterschap Zuiderzeeland verwacht dat het grondwaterpeil pas in april weer normaal is.
Hoogheemraadschap Delfland rapporteert daarentegen dat alles alweer normaal is, maar kondigt wel aan dat het dit jaar aan de slag gaat met een digitale tool om preciezer te kunnen meten waar zich neerslagtekorten voordoen.
Ook wil het meer gebruik maken van drones om het gebied te inspecteren. Want, zo schrijft Delfland, "De ervaring van afgelopen jaren leert dat wij welke zomer voorbereid moeten zijn op droge periodes".
Veel meer nagedacht
Minister Van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat), die afgelopen week op bezoek was in Friesland, zegt dat Nederland nog niet klaar is voor een nieuwe periode van langdurige droogte. De door haar ingerichte Overlegtafel Droogte adviseert haar daarover. "Ik wil bijvoorbeeld weten hoe we strategisch met het grondwater moeten omgaan; tot hoever kun je het gebruiken in de verschillende gebieden. We zien nu dat er al veel meer wordt nagedacht over hoe we water op de beste manier kunnen vasthouden", aldus de minister.


Open dag Kuypers graszoden

31-01-2019 - 0 reacties Voor het kweken, aanleggen en onderhouden van gazon (zoden) is veel kennis nodig. Hiervoor was deze dag uitermate geschikt. Compost, kunstmest, beregening, maaiers, verluchters, zaai- en doorzaaimachines, beluchters en nog vele andere zaken passeerden hier de revue. Kleinere trekkers zoals, voor het eerst in Nederland, de Farmtrac 4x4 met brede bandjes en de grotere, die waren uitgevoerd met superbrede banden. Hierbij een kleine impressie van het gebeuren. 


"Erosiebestrijding is nooit af"

04-06-2018 - 0 reacties De hevige regenval van afgelopen weekend zorgde opnieuw voor overstromingen in de erosiegevoelige regio rond Tongeren. In een uur tijd viel er 31 liter water per vierkante meter uit de lucht, met wateroverlast en modderstromen tot gevolg. Erosiemaatregelen zijn een efficiënt wapen tegen modderstromen, en daarom zijn er nog meer dammen, graszoden en alternatieve teelttechnieken nodig op de hellende velden in Tongeren. “Maar ze zullen nooit volstaan bij zo'n extreme regenval”, zegt erosiedeskundige Karel Vandaele. “Als we er ooit willen uitkomen, moeten we het met z'n allen samen doen.”


Henk-Jan Boelens: "De ultieme zelfrijdende veldspuit"

20-12-2017 - 0 reacties Licht, wendbaar en altijd tractie. Dat waren de belangrijkste eisen die Boelens Graszoden stelde aan een nieuw aan te schaffen zelfrijdende veldspuit. Die eisen vond het bedrijf uit het Drentse Borger in de Agribuggy en inmiddels is er een heel seizoen ervaring mee opgedaan. Wij bezochten graszodenteler en akkerbouwer Boelens in het Drentse Borger en legden vast waarom de AgriBuggy voor hem de ultieme zelfrijdende spuit is.


Henk-Jan Boelens: "De ultieme zelfrijdende veldspuit"

20-12-2017 - 0 reacties Licht, wendbaar en altijd tractie. Dat waren de belangrijkste eisen die Boelens Graszoden stelde aan een nieuw aan te schaffen zelfrijdende veldspuit. Die eisen vond het bedrijf uit het Drentse Borger in de Agribuggy en inmiddels is er een heel seizoen ervaring mee opgedaan. Wij bezochten graszodenteler en akkerbouwer Boelens in het Drentse Borger en legden vast waarom de AgriBuggy voor hem de ultieme zelfrijdende spuit is.


Grondbewerking met de Farmtec Lice 300

27-11-2017 - 0 reacties Grondbewerking met de Farmtec Lice 300 Farmstore heeft met de Farmtec Lice 300 een nieuwe grondbewerkingsmachine in de catalogus die geschikt is voor de bereiding van zaaibed, stoppelbewerking en het kapot maken van graszoden.De werking van deze zelfaangedreven Lice 300 is optimaal bij een snelheid van 10 tot 20 kilometer. De machine is leverbaar in een 3 meter werkbreedte en in een uitklapbare variant van 6 meter. Het prijskaartje: 25.000 euro voor de kleine en zo’n 75.000 euro voor de grote broer. Het merk Farmtec, ontwikkeld in Nederland en geproduceerd in Italie,…


Agritechnica: Grondbewerking met de Farmtec Lice 300

19-11-2017 - 0 reacties Farmstore heeft met de Farmtec Lice 300 een nieuwe grondbewerkingsmachine in de catalogus die geschikt is voor de bereiding van zaaibed, stoppelbewerking en het kapot maken van graszoden.


Marktprijs graszaden licht gestegen

07-09-2017 - 0 reacties Vraag en aanbod van graszaden is op dit moment goed met elkaar in evenwicht. Dat stelt de Werkgroep Graszaad en Graszoden nu de graszaadoogst van 2017 binnen is bij de handelsbedrijven.


Henk-Jan Boelens:

06-07-2017 - 0 reacties Licht, wendbaar en altijd tractie. Dat waren de belangrijkste eisen die Boelens Graszoden stelde aan een nieuw aan te schaffen zelfrijdende veldspuit. Die eisen vond het bedrijf uit het Drentse Borger in de Agribuggy en inmiddels is er een heel seizoen ervaring mee opgedaan. Wij bezochten graszodenteler en akkerbouwer Boelens in het Drentse Borger en legden vast waarom de AgriBuggy voor hem de ultieme zelfrijdende spuit is.


De ultieme zelfrijdende veldspuit

06-07-2017 - 2 reacties Licht, wendbaar en altijd tractie. Dat waren de belangrijkste eisen die Boelens Graszoden stelde aan een nieuw aan te schaffen zelfrijdende veldspuit. Die eisen vond het bedrijf uit het Drentse Borger in de Agribuggy en in?middels is er een heel seizoen ervaring mee opgedaan. Wij bezochten graszodenteler en akkerbouwer Boelens in het Drentse Borger en legden vast waarom de AgriBuggy voor hem de ultieme zelfrijdende spuit is.