Grasraffinage

Grasraffinage is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Grasraffinage en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Grasraffinage nieuws

Grasraffinage moet eiwitbenutting verhogen

15-08-2019 - 0 reacties ‘Raffinage van najaarsgras’ is een project waarin drie bedrijven zoeken naar een manier om najaarsgras beter te benutten dan de nu min of meer gangbare manier van voeren aan jongvee of droogstaande koeien.


Grassa vergroot activiteit in grasraffinage

13-05-2014 - 0 reacties Grassa vergroot haar activiteiten bij de verwaarding van gras. Het bedrijf is bezig met de bouw en exploitatie van een grotere grasraffinage-installatie. Het initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een bv en Martijn Wagener is als directeur aangesteld.


WUR: Grasraffinage houdt perspectief

08-05-2012 - 2 reacties Raffinage van gras staat nog in de kinderschoenen, maar is wel perspectiefvol. Het basisproduct gras is volop beschikbaar en door voortschrijdende technologie kunnen naar verwachting steeds meer componenten van gras tot economische waarde worden gebracht. Vooral de eiwitten uit het nutriëntenrijke perssap kunnen tot waarde worden gebracht. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research in opdracht van het Ministerie van EL&I naar de perspectieven van grasraffinage voor veehouderijbedrijven.