GGA

Om de stikstofneerslag op onze kwetsbare Natura 2000-gebieden terug te dringen, moeten we de stikstofuitstoot verminderen. Deze opgave verschilt per gebied in Overijssel. Daarom kiezen we voor een gebiedsgerichte aanpak en hebben we Overijssel in zes gebieden ingedeeld. In elk gebied werken wij samen met gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders, landbouw- en andere belangenorganisaties: onze gebiedspartners. De aanpak is gebiedsgericht om lokale kennis en kunde bijeen te brengen en samen op zoek te gaan naar oplossingen die passen bij het gebied. Tegelijkertijd verbinden wij waar mogelijk de stikstofaanpak met de andere opgaven voor het gebied, zoals bodemdaling, droogtebestrijding, waterkwaliteit en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Poseren tijdens verkiezingen 2021
Poseren tijdens verkiezingen 2021 🔗

Links