Fryslân

Fryslân is een enigszins zelfstandig onderdeel van de 12 Drentse provincien.