Euro

Al het Euro nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Euro nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Euro nieuws

Waarde betalingsrechten in 2020 omlaag

17-02-2020 - 0 reacties De waarde van de betalingsrechten uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gaan in 2020 omlaag. Dit is nodig omdat er minder budget is voor de betalingsrechten. Een deel van het budget is verplaatst naar andere subsidies. Er komt onder andere meer geld voor plattelandsontwikkeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verwacht dat de waarde met ongeveer 5 euro per betalingsrecht daalt.


Dubbel gevoel bij straf voor Vughtse ‘vegan streaker’ na inbraak in konijnenstal: ‘Emotionele schade is heel groot’

14-02-2020 - 0 reacties VUGHT/VRAGENDER - ‘Vegan streaker’ Peter Janssen uit Vught is een werkstraf van 50 uur voorgesteld als straf voor inbraak in de konijnenstal van Henk Oonk in Vragender. Ook zou hij de konijnenfokker een schadevergoeding moeten betalen van 500 euro voor ‘immateriële schade’.


Waterschapsbelasting schiet omhoog: check hier hoeveel je gaat betalen

14-02-2020 - 0 reacties De waterschappen verwachten dit jaar ruim 3 miljard euro te ontvangen aan heffingen. Dat is 4,6 procent meer dan in 2019. De groei was in tien jaar niet zo groot, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.


Drugslab op melkveebedrijf Wânswert opgerold: straatwaarde van vier miljoen euro

14-02-2020 - 31 reacties In een voormalige melkveehouderij aan de Wirdsterterp in Wânswert (FR) is in de nacht van woensdag op donderdag een drugslab opgerold. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om methamfetamine met een straatwaarde van vier miljoen euro.


Omzet van FrieslandCampina in kaas, boter en melkpoeder nam in 2019 met 7% toe

13-02-2020 - 0 reacties Via de business group Dairy Essentials produceert en verkoopt zuivelcoöperatie FrieslandCampina kaas, boter en melkpoeder. In 2019 nam de omzet van de groep met 7% toe tot circa 3,27 miljard euro. De hoeveelheid melk die de groep verwerkte was minder dan in 2018, maar dat was ook begroot. Dit zei directeur Hans Meeuwis van de business group tijdens een themabijeenkomst over kaas van FrieslandCampina in Alkmaar.


Provincie Noord-Brabant steunt realisatie nieuw varkensstalsysteem Total Circulair Farmconcept

13-02-2020 - 0 reacties De provincie Noord-Brabant steunt de realisatie van een nieuw stalsysteem bij 3 Brabantse varkenshouders. Dit stalsysteem voorkomt grotendeels de vorming van methaan, ammoniak en geur. De provincie ziet deze brongerichte aanpak van emissies als een kansrijke innovatie waarmee boeren kunnen ondernemen in balans met hun omgeving. De provincie verleent een subsidie van 4,4 miljoen euro.


Rabobank krijgt miljoenenboete vanwege bonuskwestie

13-02-2020 - 0 reacties Rabobank heeft van De Nederlandsche Bank voor een in totaal 2 miljoen euro aan boetes gekregen vanwege het niet correct toepassen van Europese beloningsregels.


In 2019 in agrarische enclave Veluwe meer geld uitgekeerd voor edelhertenschade

11-02-2020 - 0 reacties De nieuwe manier van taxeren van schade door edelherten bij boerenbedrijven in de agrarische enclave op de Veluwe resulteert in hogere vergoedingen. Edelherten vreten graspercelen kaal of brengen schade toe aan mais-velden. Bedroeg de schade in de oude situatie 20.000 euro verdeeld over 7 grondeigenaren, nu gaat het om 48.000 euro bij 8 agrarische bedrijven.


Platform Melkgeitenhouderij verhoogt heffingen voor 2020

11-02-2020 - 0 reacties Het bestuur van het Platform Melkgeitenhouderij heeft besloten om per 1 januari 2020 de heffing voor melkgeitenhouders te verhogen van 0,0006 euro naar 0,0012 euro per kilogram melk. De verwerkers bijdrage gaat van 0,0002 euro naar 0,0004 euro per kilo melk. Als gedurende het jaar blijkt dat er minder geld nodig is dan nu geraamd , dan wordt gekeken hoe dit geld weer terug komt bij de bedrijven.


Ook bij Rabobank moeten miljonairs gaan betalen voor hun spaargeld

11-02-2020 - 0 reacties Na ABN Amro en ING zijn nu ook vermogende klanten van Rabobank de klos: ze moeten gaan betalen om hun spaargeld bij de bank te mogen stallen. Vanaf 1 juli dit jaar betalen klanten met meer dan 1 miljoen op hun rekening 0,5 procent rente.

Na ABN Amro en ING gaat ook Rabobank een negatieve rente rekenen voor particuliere klanten met een saldo hoger dan 1 miljoen euro.

UTRECHT (ANP) - Vermogende spaarders moeten ook bij Rabobank rente gaan betalen op hun spaargeld. Vanaf 1 juli gaat de bank op rekeningen met een tegoed van meer dan 1 miljoen euro 0,5 procent rente heffen..


Liquiditeitspositie varkensbedrijven sterk verbeterd in 2019, gunstige vooruitzichten voor 2020

10-02-2020 - 0 reacties De liquiditeitspositie van varkensbedrijven is in 2019 sterk verbeterd. De rekening-courant bereikte in december een top van 81.000 euro. Dat is aanzienlijk hoger dan in 2018 toen de rekening-courant in december op 7.000 euro negatief stond. Vooral vanaf augustus is het hard gegaan; eerst door hogere vleesvarkensprijzen en in het vierde kwartaal door hogere biggenprijzen, die beiden piekten in december. Ook voor 2020 zijn de vooruitzichten gunstig


Liquiditeit van melkveebedrijven bleef over 2019 stabiel

10-02-2020 - 116 reacties De gemiddelde stand op de rekening-courant van melkveebedrijven kwam aan het einde van 2019 uit op 8.000 euro negatief; 700 euro lager dan de stand een jaar eerder. Door de gunstige ontwikkeling van de Nederlandse en mondiale zuivelnoteringen wordt de komende maanden een stijging van de melkprijs verwacht. Dit zal een positief effect hebben op de liquiditeitspositie.


Perspectief voor waterstof uit Noord- Nederland

08-02-2020 - 0 reacties Waterstof is een belangrijke grondstof in de procesindustrie en chemie en een energiedrager. Met hulp van groene stroom kun je waterstof duurzaam produceren zonder CO₂-emissie. Noord-Nederland wil 2,8 miljard euro investeren in de productie van waterstof.


Gemeente Vlieland neemt grond Staatsbosbeheer over

07-02-2020 - 0 reacties VLIELAND - De gronden onder de Vlielander jachthaven en het sportveld worden eigendom van de gemeente. In ruil krijgt Staatsbosbeheer, de huidige eigenaar, 1,1 miljoen euro. Het is de bedoeling dat dat geld uiteindelijk naar fietspaden, natuurbelevingsroutes en het duurzamer maken van Staatsbosbeheergebouwen gaat.


Provincie Noord-Brabant hanteert koop-pacht-aanpak om natuurinclusief boeren te stimuleren

06-02-2020 - 0 reacties De provincie Noord-Brabant koopt voor 30 miljoen euro aan landbouwgrond aan en verpacht die vervolgens terug aan de boeren. Dit stelt die boeren in staat om extra grond aan te kopen waarmee zij kunnen omschakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Deze stimulering van natuurinclusief boeren maakt onderdeel uit van het pakket aan ondersteunende maatregelen voor de transitie veehouderij.


Boeren woest over 'achterbakse plannen' van kabinet om boeren uit te kopen

05-02-2020 - 1 reacties Volgens Haagse bronnen zou het kabinet van plan zijn om een half miljard euro te steken in het vrijwillig uitkopen en het verduurzamen van veehouderijen. Boeren zijn boos, omdat het Kabinet in hun ogen bang is voor de uitkomsten van het stikstofrapport van het Mesdagfonds, die de RIVM-data heeft geanalyseerd. Dit rapport wordt op 20 februari gepresenteerd. Het Landbouw Collectief wilde tot die tijd geen afspraken maken met het Kabinet.


Provincie Utrecht steunt Veenweide Innovatie Centrum voor de periode 2020 – 2023

05-02-2020 - 0 reacties De afgelopen jaren heeft het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) unieke expertise opgebouwd als regionaal kenniscentrum. Het is van groot belang voor de provincie Utrecht dat deze expertise structureel wordt gecontinueerd en verder door het VIC wordt ontwikkeld. Daarom wordt een provinciale bijdrage van jaarlijks 60.000 euro aan de exploitatiebegroting van het VIC voor de periode 2020 – 2023 geregeld en gaat de Provincie Utrecht een samenwerkingsovereenkomst aan met de provincie Zuid-Holland.


'Afval voor miljoenen als veevoer verkocht', verdachten aangehouden

05-02-2020 - 2 reacties Het waren ongeregistreerde stoffen of zelfs afval, en ze werden vermengd en aan boeren verkocht als veevoer. Een veevoerbedrijf uit Noord-Brabant heeft hiermee vermoedelijk zo'n twee jaar lang gefraudeerd.

Zo is er meer dan 4 miljoen euro verdiend, volgens het Openbaar Ministerie. Het zouden ernstige strafbare feiten zijn, want de grondstoffen die in dierenvoeder zitten kunnen de gezondheid van dieren én uiteindelijk mensen beïnvloeden.

Begin deze week zijn drie mannen die bij het bedrijf werken aangehouden, zij worden nu verhoord. Het bedrijf zelf is in mei 2019 al stilgelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Certificaten zijn inmiddels ingetrokken en tientallen vrachtwagens zijn in beslag genomen.

Eerder al mis
Dat er van alles niet op orde was bij het bedrijf, bleek uit verschillende inspecties. Ten eerste constateerde de NVWA vorig jaar dat het bedrijf niet hygiënisch genoeg werkte. De opslagtanks waarin het reststromen van levensmiddelenbedrijven verzamelde, waren systematisch "ernstig vervuild" en verroest. Bij elkaar kon er 7 miljoen kilo op het terrein worden opgeslagen.
Daarnaast stelt het OM dat de papieren waarschijnlijk zijn vervalst. Wat doorverkocht werd aan boeren als diervoeder kreeg het keurmerk 'GMP+': een certificaat dat bedoeld is om aan te tonen dat een bedrijf veilig of duurzaam werkt.

Maar het voer bleek bij controle niet alleen de richtlijnen voor dat keurmerk te schenden, het was zelfs hoe dan ook niet geschikt om aan dieren te eten te geven. Dat certificaat is toen ingetrokken.
Vervolgens werd het bedrijf stilgelegd en moest het de niet-eetbare producten naar een vergister brengen om te vernietigen. Ook bleek er te zijn gesjoemeld: er zou 731 ton meer zijn weggebracht dan op het terrein lag opgeslagen.
Risico voor mensen en dieren

Verder stond in de administratie niet welke grondstoffen gebruikt waren om het veevoer te maken. Dat is wel nodig, omdat die grondstoffen in de gehele voedselketen terecht kunnen komen. Ook bij mensen.
Om de gezondheid van mensen en dieren te kunnen beschermen moet het voer door de hele keten te volgen zijn. "Dit om in het geval van een besmetting snel tot de identificatie van de herkomst te komen en verdere verspreiding te voorkomen", stelt het OM.


Stikstof en 'stroomknelpunten': meer geld nodig voor zonnepark Heerenveen

05-02-2020 - 0 reacties HEERENVEEN - Voor de aanleg van een zonnepark bij Heerenveen en het leveren van de opgewekte energie aan Liander, is meer geld nodig. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om 175.000 euro extra.


Waterschap WDODelta investeert in windmolens Nieuwleusen om energieneutraal te worden

04-02-2020 - 0 reacties Waterschap Drents Overijsselse Delta stelt negenhonderdduizend euro beschikbaar voor een windmolenproject in Nieuwleusen. Het project van de coöperatie Nieuwleusen Synergie moet het waterschap helpen om in 2025 energieneutraal te zijn. Het gaat om een investering in twee windmolens, aldus het waterschap.