Energiebesparing

Al het Energiebesparing nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Energiebesparing nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Energiebesparing nieuws

"Optimaal klimaat en 25% energiebesparing in een concept"

28-01-2020 - 0 reacties De juiste luchtvochtigheid rondom gewassen in de glastuinbouw is belangrijk om ziektes en schimmels te voorkomen. ITB ontwikkelde daarom haar GreenVent luchtbehandelingskast met ingebouwde warmtewisselaar waarmee ondernemers het klimaat in hun kassen optimaliseren en ongeveer 25% energie besparen. Het…


Meubelspecialist bespaart 10% energie

04-10-2019 - 0 reacties Voor veel bedrijven in Nederland geldt de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat zij energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd tot 5 jaar moeten rapporteren. Dit gaat via het eLoket van RVO.nl. Kantoormeubelspecialist Albeka begon op tijd met energiebesparing. “Zo kun je je investeringen spreiden.”


Beoordeling SEEH-aanvragen gestart

03-10-2019 - 0 reactiesDe Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is op 2 september 2019 weer opengesteld voor woningeigenaren.


Inschrijving EZK Energy Award Bedrijven 2019 geopend

24-09-2019 - 0 reactiesDe inschrijving voor de EZK Energy Award voor bedrijven is geopend. Deze award is bestemd voor bedrijven die in 2019 uitblonken in energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie.


Energietoezicht Oss bespaart net zoveel als halve windmolen

19-09-2019 - 0 reacties Lukt het gemeenten om bedrijven en instellingen aan te sporen om energie te besparen? Jazeker. De gemeente Oss heeft mooie resultaten bereikt. Deze gemeente trekt er hard aan om bedrijven en instellingen de meerwaarde van energiebesparing te laten inzien. Dit in nauwe samenwerking met de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Het effect van dit energietoezicht? De controle van 25 adressen bleek net zoveel energiebesparing op te leveren als de hoeveelheid energie die een een halve windmolen op jaarbasis opwekt.


Energietoezicht Oss bespaart zoveel als halve windmolen

18-09-2019 - 0 reacties Lukt het gemeenten om bedrijven en instellingen aan te sporen om energie te besparen? Jazeker. Oss bereikte mooie resultaten.Gemeente Oss trekt er hard aan om bedrijven en instellingen de meerwaarde van energiebesparing in te laten zien. Dit in nauwe samenwerking met Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Het effect van dit energietoezicht? De controle van 25 adressen bleek net zoveel energiebesparing op te leveren als de hoeveelheid energie die een een halve windmolen op jaarbasis opwekt.


In 2020 in totaal 35 miljoen euro beschikbaar voor programma Kas als Energiebron

17-09-2019 - 0 reacties Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt in 2020 extra middelen beschikbaar om de glastuinbouw duurzamer te maken. Het doel is om de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal te laten werken. De uitvoering loopt via het programma Kas als Energiebron. Dat programma stimuleert energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de kassen. Vanaf 2020 is gemiddeld in totaal 35 miljoen euro per jaar beschikbaar. Daarvan gaat 11 miljoen naar kennisontwikkeling, -uitwisseling en demonstraties en ongeveer 24 miljoen naar subsidies voor telers die energie willen besparen of nieuwe uitvindingen op het gebied van energie in hun bedrijf willen gebruiken.


Informatiebijeenkomst SEEH - 26 september 2019

30-08-2019 - 0 reacties RVO.nl nodigt bouwbedrijven en gemeenten uit voor een informatiebijeenkomst over de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner. 


Subsidieregeling energiebesparing eigen huis open

15-08-2019 - 0 reactiesGoed nieuws. De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis voor eigenaar en bewoners gaat binnenkort weer open en voor de VvE's is er een verlenging.


Subsidie voor energiebesparing VvE's gewijzigd en verlengd

15-08-2019 - 0 reactiesDe Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE, woonverenigingen en wooncoöperaties is tot en met 31 december 2022 verlengd.


Vakbeurs Energie, Ecomobiel, Prefab en Industrial Heat&Power

01-08-2019 - 0 reacties Bent u geïnteresseerd in duurzame energieopwekking en energiebesparing? Bent u betrokken bij duurzame mobiliteit of houdt u zich bezig met vraagstukken rond industriële warmte? Kom dan naar de Vakbeurs Energie, Ecomobiel en Industrial Heat&Power op 8, 9 en 10 oktober 2019.De vakbeurs is onmisbaar voor iedereen die serieus met energiebesparing en het opwekken van duurzame energie bezig is. In het rijke aanbod aan workshops, lezingen en exposanten is ook RVO.nl uitgebreid vertegenwoordigd.


Informatiebijeenkomst SEEH - 29 augustus 2019

31-07-2019 - 0 reacties RVO.nl nodigt bouwbedrijven en gemeenten uit voor een informatiebijeenkomst over de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner. 


Informatiebijeenkomst SEEH

26-07-2019 - 0 reacties RVO.nl nodigt bouwbedrijven en gemeenten uit voor een informatiebijeenkomst over de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner. 


Informatieplicht energiebesparing? Controleer of u moet rapporteren

05-07-2019 - 0 reactiesSinds 1 juli 2019 is de informatieplicht energiebesparing van kracht.


Voorlichtingsbijeenkomst energie-audit EED voor energie-adviseurs

05-07-2019 - 0 reacties Bent u als adviseur betrokken bij energie-audits van uw klanten? Laat u bijpraten en stel uw vragen op dinsdag 10 september 2019 in Utrecht. Na de bijeenkomst weet u alles over de volgende ronde EED energie-audits. Dan kunt u klanten straks niet alleen uitstekend adviseren over energiebesparing, maar ook de audit begeleiden.


Subsidie energiebesparing eigen huis weer open

29-06-2019 - 0 reactiesDe Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar-bewoners is weer opengesteld.  Bekijk hier alle informatie van RVO.nl


Jaarverslag EIA toont toename investeringen in energiebesparing

25-06-2019 - 0 reactiesSteeds meer ondernemers vragen bij RVO.nl de Energie-investeringsaftrek (EIA) aan. In 2018 maar liefst 9 procent meer dan in 2017, wat het totale aantal aanvragen op 19.359 brengt.


Energiebesparing melden voor 1 juli

20-06-2019 - 0 reacties Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. Naast de energiebesparingsplicht is er nu een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren, de informatieplicht. Versnellen De informatieplicht met betrekking tot energiebesparende maatregelen geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh


Nieuwe informatie over warmtegebruik in Nederland

14-06-2019 - 0 reactiesHet energieverbruik voor warmte daalt door onder andere energiebesparing jaarlijks gemiddeld met 0,8%.


Regionale Energiemonitor Glastuinbouw ontwikkeld

13-06-2019 - 0 reacties Wageningen Economic Research voert jaarlijks de nationale Energiemonitor Glastuinbouw uit in opdracht van 'Kas als Energiebron'. In Nederland wordt gewerkt aan reductie van de CO2-emisisie, zo ook door de glastuinbouw. De CO2-emissie kan worden verlaagd langs twee hoofdlijnen: energiebesparing (vraagreductie) en energievoorzieningen zonder CO2-emissie. Het gaat hier om de inzet van duurzame energiebronnen en de inkoop elektriciteit en warmte. Dit wordt vooral op regionaal niveau gerealiseerd.