Drenthe

Al het Drenthe nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Drenthe nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Drenthe nieuws

'Blij dat we zelf media uitgenodigd hebben tijdens fipronilcrisis'

21-03-2019 - 0 reacties „We zijn blij dat we zelf RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden hebben uitgenodigd toen ons bedrijf in juli 2017 werd getroffen door de fipronilcrisis. Daardoor konden we zelf ons verhaal vertellen in plaats van dat anderen dat voor ons deden.”


'Brabantse toestanden in Drenthe voorkomen'

19-03-2019 - 0 reacties In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 20 maart wordt zichtbaar welke thema's belangrijk zijn per provincie. De aandacht voor het thema 'landbouw' is per provincie echter sterk verschillend.


Drentse natuurorganisaties: Ga alsjeblieft stemmen

19-03-2019 - 0 reacties Natuur- en milieuorganisaties uit Drenthe roepen mensen op morgen te gaan stemmen bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. De clubs maken zich grote zorgen over de gevolgen van de klimaat- en energieproblemen voor Drenthe.


Natuur of Landbouw? Een combinatie is het beste volgens politiek Drenthe

16-03-2019 - 0 reacties Het lijkt er soms op dat natuurliefhebbers en de landbouw recht tegenover elkaar staan. Op sociale media uitten ze met regelmaat kritiek op elkaar.


Nationale Landschapsenquête: minste waardering voor de Randstad, Drenthe haalt hoogste cijfers

12-03-2019 - 0 reacties De Randstad heeft het minst aantrekkelijke landelijk gebied van Nederland, terwijl Drenthe de hoogste rapportcijfers scoort. Dat blijkt uit de Nationale Landschapsenquête van Natuurmonumenten, uitgevoerd door Wageningen Environmental Research. Met ruim 45.000 respondenten is het de grootste publieksraadpleging over ons landschap ooit. Gemiddeld krijgt het Nederlandse landschap een 7,5 als rapportcijfer.


VVD Drenthe over glyfosaat op pachtgrond: geen extra regels vanuit provincie

09-03-2019 - 0 reacties De VVD in Drenthe vindt niet dat de provincie het gebruik van glyfosaat op grond dat de provincie verpacht aan boeren. Volgens de partij is landbouwgrond allemaal gelijk en mogen daar door de pachter geen extra regels op gelegd worden.


500ste Amazone UX in Nederland

09-03-2019 - 0 reacties Kamps de Wild B.V. en haar dealer de Vries Mechanisatie, Beilen, hebben de 500ste Amazone UX getrokken veldspuit in Nederland afgeleverd. Maatschap Sikken, de trotse nieuwe eigenaar van de jubileummachine, is klaar om aan het werk te gaan op het akkerbouwbedrijf in Nieuw-Weerdinge, Drenthe.Bij deze officiële en feestelijke overdracht waren aanwezig (v.l.n.r.) Henk Sikken, Reinhold Schirmbeck, exportmanager Amazone, Jan Sikken, Marc Slootman, verkoopleider Amazone bij Kamps de Wild en Andre Koskamp, vertegenwoordiger bij de Vries Mechanisatie. Zoals Maatschap Sikken omschreef: “Na…


PvdA Hardenberg bezorgd over gebruik landbouwgif bij teelt leliebollen

07-03-2019 - 0 reacties De PvdA in de gemeente Hardenberg is bezorgd over het gebruik van landbouwgif bij de teelt van leliebollen. Uit onderzoek van OBO (Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden) blijkt dat in Drenthe verschillende soorten bestrijdingsmiddelen in groenten en in de bodem zijn gevonden.


Monteur/storingstechnicus en leerling monteur/storingstechnicus gezocht

07-03-2019 - 0 reacties Mechanisatiebedrijf Meijering is een allround mechanisatiebedrijf gevestigd in Klijndijk (Drenthe). Naast het onderhouden, repareren en verkopen van tractoren en landbouwmachines richten wij ons op de tak tuin en park en hebben we ons gespecialiseerd in beregeningsinstallaties. Het is een groeiend bedrijf en daardoor is er bij Mechanisatiebedrijf Meijering plaats voor enthousiaste monteurs ter versterking van de werkplaats. Momenteel zijn er de volgende vacatures:  Monteur/storingstechnicus (fulltime)  Leerling monteur/storingstechnicus  Voor…


Een eeuwenlange strijd in Drenthe: de jagers tegen de stropers

03-03-2019 - 0 reacties In 1879 telt Drenthe 350 jagers met een jachtakte, maar nog veel meer zonder akte. "Het jagen zit de Drent nu eenmaal in het bloed", meent historisch onderzoeker Henk Luning uit Assen, die in deze materie dook.


Rabobank wil rentekorting voor duurzame melkveehouders

21-02-2019 - 73 reacties De Rabobank wil een rentekorting van een half procent gaan geven aan melkveehouders die kiezen voor een bedrijfsvoering die bijdraagt aan meer biodiversiteit. Voor de Europese goedkeuring die nodig is, wordt op dit moment gelobbyd.

De duurzaamheid van de bedrijfsvoering zal worden afgemeten aan de score op de biodiversiteitsmonitor. Dat vertelt Bas Rüter, directeur duurzaamheid bij Rabobank, in een interview in Veeteelt. Onlangs is in Drenthe al een pilot gestart met een dergelijke vorm van beloning van duurzame prestaties. Hierin werkt de bank samen met de Provincie en Friesland Campina.


Problemen met grondwater na droge zomer, maar er is veel geleerd

16-02-2019 - 0 reacties De waterschappen in ons land hebben veel geleerd van de lange droogteperiode van vorig jaar. Ze hebben draaiboeken aangepast, houden meer water vast, stellen het beleid van schutten waar nodig bij, ontwikkelen maatregelen tegen verzilting, denken na over meer communicatie met burgers en boeren en uiteraard wordt er volop geëvalueerd. Dat blijkt allemaal uit een rondvraag van de NOS onder alle 21 Nederlandse waterschappen.
Een half jaar na de grote droogteperiode is de situatie in een aantal waterschappen nog steeds niet helemaal als voorheen. Met de dijken gaat het goed, maar vooral het grondwaterpeil geeft hier en daar nog reden tot zorg.
Scheuren
Verrassend is dat de meeste scheuren die door de droogte zijn ontstaan, vanzelf weer zijn dichtgetrokken, zo geven waterschappen aan. Dat wijst erop dat de dijken meer kunnen hebben dan werd gedacht.
Dat is bijvoorbeeld het geval in Friesland, waar bestuurder Jan van Weperen van het Wetterskip Fryslân ons rondleidt. "We kunnen constateren dat de dijken zich heel goed hebben hersteld. In de droogteperiode hebben we de dijken drie keer gecontroleerd. Daar waar scheuren zaten hebben we het extra in de gaten gehouden en zo nodig wat maatregelen genomen. Na de droogteperiode bleek dat de scheuren die we hadden waargenomen heel mooi en heel goed zijn hersteld. Het herstellend vermogen van de dijken is groot".
Kleikisten
In Zeeland en Noord-Holland zijn op dit moment weliswaar nog niet alle scheuren dicht, maar ze zijn duidelijk wel kleiner geworden. In Noord-Holland heeft het waterschap op vijf plekken zogeheten kleikisten geplaatst.
Daarbij wordt een scheur uitgegraven tot een sleuf van een meter breed en twee meter diep over een lengte van vijftien tot twintig meter, die vervolgens wordt opgevuld met verse vette klei. In Noord-Brabant is voor kleinere scheuren voor het eerst gebruik gemaakt van zwelklei: korreltjes die vocht opnemen en dan uitzetten.
Ook verdorde graszoden zijn grotendeels hersteld, al was het hier en daar wel nodig om gras bij te zaaien. Ook het niveau van het oppervlaktewater is weer normaal. Boeren zien overigens nog wel steeds de gevolgen. In Friesland treffen we vader en zoon Witteveen: "Door het beregeningsverbod van vorige zomer staat er nu heel veel onkruid, waar eerst een goede grasmaat lag. Waarschijnlijk moeten we doorzaaien of omploegen. En dat kost ons geld."
De gevolgen van de droogteperiode zijn nog het meest merkbaar bij het grondwaterpeil. Dit speelt vooral in de provincies met zandgronden. In verschillende gebieden staat het grondwater nog steeds enkele tientallen centimeters onder de gewenste hoogte.
De oplossing wordt gezocht in het langer vasthouden van (regen-)water in het gebied: door de stuwen hoog te laten staan wordt water minder snel afgevoerd en krijgt het langer de tijd om in de bodem door te dringen. Het streven is om het hogere zomerpeil aan te houden.
Van Weperen van Wetterskip Fryslân: "Meestal ben je in de winter bezig met lage peilen. Dan moet het water uit de polder, want het neerslagoverschot is altijd het sterkst in de winter. Nu, in februari 2019, hebben we nog een neerslagtekort. We bevinden ons best wel in een bijzondere situatie."
Verschillende waterschappen, onder andere in Brabant en Limburg, hebben boeren gevraagd om slootjes en duikers af te dammen met planken. In Twente en Drenthe is veel langer dan normaal extra water aangevoerd vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Gewoonlijk houdt dat eind september op, nu liep het tot eind van het jaar.
En nu?
Het waterschap in Friesland werkt aan een berekeningsmethode om in een volgende droogteperiode een beter beeld te hebben waar welke agrarische producten geteeld worden en welke waterbehoefte daarmee samenhangt.
Ook wordt gekeken waar kwetsbare natuur blijvend moet worden voorzien van water. Het doel is om zo regionaal en landelijk betere keuzes te kunnen maken bij dreigende waterschaarste of watertekorten.
Landelijk zijn er overigens flinke verschillen. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen spreekt van een reële dreiging dat de droogte doorwerkt in het komende groeiseizoen, omdat ook de winter relatief droog verloopt. Waterschap Zuiderzeeland verwacht dat het grondwaterpeil pas in april weer normaal is.
Hoogheemraadschap Delfland rapporteert daarentegen dat alles alweer normaal is, maar kondigt wel aan dat het dit jaar aan de slag gaat met een digitale tool om preciezer te kunnen meten waar zich neerslagtekorten voordoen.
Ook wil het meer gebruik maken van drones om het gebied te inspecteren. Want, zo schrijft Delfland, "De ervaring van afgelopen jaren leert dat wij welke zomer voorbereid moeten zijn op droge periodes".
Veel meer nagedacht
Minister Van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat), die afgelopen week op bezoek was in Friesland, zegt dat Nederland nog niet klaar is voor een nieuwe periode van langdurige droogte. De door haar ingerichte Overlegtafel Droogte adviseert haar daarover. "Ik wil bijvoorbeeld weten hoe we strategisch met het grondwater moeten omgaan; tot hoever kun je het gebruiken in de verschillende gebieden. We zien nu dat er al veel meer wordt nagedacht over hoe we water op de beste manier kunnen vasthouden", aldus de minister.


Nieuw advies tot binnenhouden vee bij Wijster

12-02-2019 - 0 reacties Gemeente Midden Drenthe geeft eigenaren van vee in het gebied tussen Wijster en Drijber het dringende advies voorlopig geen vee te weiden. Ook het eten van bladgroente uit eigen tuin zoals boerenkool wordt afgeraden.


Boerin Agnes Drentse Vrouw in de Media

05-02-2019 - 0 reacties Boerin Agnes Lensing uit Gasselternijveen krijgt de Vrouw in de Media Award voor de provincie Drenthe. Met de onderscheiding wil de organisatie promoten dat er meer vrouwelijke deskundigen in het nieuws komen.


FrieslandCampina breidt Top-Zuivellijn versneld uit

05-02-2019 - 14 reacties Groot deel Noordelijke melkveehouders maken vanaf nu wel kans op deelname aan Planet Proof.

FrieslandCampina werft sinds afgelopen week ook in Noord-Nederland leden-melkveehouders voor de melkstroom 'On the way to PlanetProof'. De vraag vanuit de retail gaat sneller dan verwacht en daardoor verwacht de coöperatie eind 2019 10% van haar melkvolume onder dit label te produceren.

Er kwamen woensdag 30 januari maar liefst 600 melkveehouders af op de eerste bijeenkomst van de tweede wervingsronde van de melkstroom. Alle veehouders die weidegang toepassen, geen grupstal hebben en niet biologisch zijn, werden aangeschreven. Dat geldt (binnen die criteria) ook voor alle leden van FrieslandCampina in Friesland en een klein deel van Drenthe en Groningen.


Miljoenenstrop voor boeren in Drenthe en Groningen: droge zomer nekt de oogst

04-02-2019 - 0 reacties Akkerbouwers in Drenthe en Groningen hebben vorig jaar een miljoenenstrop geleden door de droge zomer.


Stroomnet in Noord- en Oost-Nederland vol: stop op zonnepanelen

01-02-2019 - 0 reacties Varkenshouders in zes gebieden in Overijssel, Drenthe en Groningen kunnen de komende jaren geen zonne-energie terugleveren aan het net. „Het net zit vol. Daardoor kunnen we geen grootverbruikers meer aansluiten die stroom terugleveren.”


Stroomnet Noord- en Oost-Nederland vol: stop op terugleveren

01-02-2019 - 0 reacties Akkerbouwers en andere ondernemers in zes gebieden in Overijssel, Drenthe en Groningen kunnen de komende jaren geen zonne-energie terugleveren aan het net. „Het net zit vol. Daardoor kunnen we geen grootverbruikers meer aansluiten die stroom terugleveren”


Stroomnet in Noord- en Oost-Nederland vol: stop op zonnepanelen

31-01-2019 - 0 reacties Ondernemers in 6 gebieden in Overijssel, Drenthe en Groningen kunnen de komende jaren geen zonne-energie terugleveren aan het net. „Het net zit vol. Daardoor kunnen we geen grootverbruikers meer aansluiten die stroom terugleveren”, aldus Enexis.


Stroomnet in Noord- en Oost-Nederland vol: stop op zonnepanelen

31-01-2019 - 0 reacties Pluimveehouders in zes gebieden in Overijssel, Drenthe en Groningen kunnen de komende jaren geen zonne-energie terugleveren aan het net. „Het net zit vol. Daardoor kunnen we geen grootverbruikers meer aansluiten die stroom terugleveren.”