Concurrentie

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Concurrentie. Concurrentie is een van de 16532 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Concurrentie nieuws

Manifest: Vrije invoer van landbouwproducten is oneerlijke concurrentie

01-10-2019 - 0 reacties Vrije invoer van landbouwproducten zonder eisen aan de productiewijze te kunnen stellen is oneerlijke concurrentie voor de Nederlandse en Europese boeren. Dat stellen acht landbouw- en milieuorganisaties in een gezamenlijk manifest.


Manifest: Vrije invoer van landbouwproducten is oneerlijke concurrentie

01-10-2019 - 0 reacties Vrije invoer van landbouwproducten zonder eisen aan de productiewijze te kunnen stellen is oneerlijke concurrentie voor de Nederlandse en Europese boeren. Dat stellen acht landbouw- en milieuorganisaties in een gezamenlijk manifest.


Manifest: Vrije invoer van landbouwproducten is oneerlijke concurrentie

01-10-2019 - 0 reacties Vrije invoer van landbouwproducten zonder eisen aan de productiewijze te kunnen stellen is oneerlijke concurrentie voor de Nederlandse en Europese boeren. Dat stellen acht landbouw- en milieuorganisaties in een gezamenlijk manifest.


De echte prijs van voedsel is óók een kwestie van wat we willen

05-09-2019 - 0 reacties Het lijkt een voor de hand liggende oplossing: druk de maatschappelijke kosten van voedselproductie uit in de prijs voor een hamburger of een pak koekjes, en de overstap naar een vegetarisch en biologisch dieet is snel gemaakt. Toch zit er een belangrijk nadeel aan zogeheten true cost accounting: het reduceert het debat over duurzaam voedsel tot een kosten-batenanalyse en legt de verantwoordelijkheid voor verduurzaming bij de consument. Dat zegt Gustaaf Haan, hoofd onderzoek bij Questionmark, dat concurrentie op duurzaamheid in de voedselmarkt stimuleert.


Deliveroo laat Duitsland aan de concurrentie over

12-08-2019 - 0 reacties


Jumbo mag Agrimarkt overnemen

05-08-2019 - 0 reacties Mededingingsauthoriteit ACM heeft de overname van Agrimarkt door Jumbo goedgekeurd. Er blijft na de overname nog voldoende concurrentie over, zegt ACM.


Europese boeren boos om deal met Mercosur-landen

29-06-2019 - 0 reacties De Europese Unie en Mercosur, het verbond van vier Zuid-Amerikaanse landen, hebben vrijdag een handelsovereenkomst gesloten. Copa en Cogeca, de Europese brancheorganisaties van de land- en tuinbouwsector, vrezen oneerlijke concurrentie met agrarische producten.


Antibioticareductie niet negatief voor concurrentie

28-06-2019 - 0 reacties 'Het feit dat de inzet van antibiotica in 10 jaar tijd gehalveerd is, heeft de concurrentiepositie van de varkenshouderij niet verslechterd', zo luidt de conclusie van het rapport 'Economie van het gebruik van antibiotica op Nederlandse boerderijen' van Wageningen Universiteit.


Bio-ei in de knel door 1 ster Beter Leven

22-06-2019 - 0 reacties Biologische eieren ondervinden grote concurrentie van eieren met 1 ster Beter Leven. Daarnaast is de productie van biologische eieren groter dan de huidige marktvraag. Hierdoor is de markt voor deze producten flink verstoord. Dat heeft grote gevolgen voor de prijzen.


Deense bio-varkenssector kampt met groeistuipen

27-05-2019 - 0 reacties Net als de biologische varkenssector in Nederland heeft ook de Deense biologische varkenssector met groeistuipen in de markt te maken. Friland, verreweg de grootste exporteur, daagt de Nederlandse concurrentie uit met aantrekkelijke prijzen.


Het Rli-advies kringlooplandbouw nader verklaard

22-05-2019 - 0 reacties Ecoregelingen zijn het instrument om de omslag naar kringlooplandbouw te maken, schrijft het Rli in een vandaag uitgebracht advies. Rli-raadslid Krijn Poppe legt uit hoe dat werkt. „Er ontstaat een concurrentie op duurzaamheid.”


Grassenbestrijding en anti-stuifdek in suikerbieten

16-05-2019 - 0 reacties Grassen in suikerbieten kunnen het beste vóór de uitstoeling bestreden worden. Dat voorkomt concurrentie om vocht en voeding. Focus Plus is de betrouwbare grassenbestrijder. Het bladherbicide is effectief tegen onder meer raaigras en hanenpoot.


Verlaging importheffing serieuze bedreiging eiersector

15-05-2019 - 0 reacties Importheffingen beschermen de eiersector in de EU tegen invoer uit derde landen. Als bi- en multilaterale onderhandelingen met niet-EU-landen resulteren in het verminderen of afschaffen van importheffingen, vormt concurrentie een grote bedreiging, vooral voor de producenten van eipoeder. In de EU moeten producenten zich houden aan voorschriften betreffende milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Hierdoor stijgen de productiekosten met circa 16% op bedrijfsniveau.


Aantal faillissementen in de voedingsmiddelenindustrie neemt weer toe

03-05-2019 - 0 reacties Dunne marges en felle concurrentie zijn de voornaamste aanleidingen voor de verwachte toename aan faillissementen in de Nederlands voedingsmiddelenindustrie in 2019.


Royal Van Zanten zet in op betere verkrijgbaarheid pluischrysantassortiment

09-04-2019 - 0 reacties Om de concurrentie het hoofd te bieden, moeten bloemisten zich meer dan ooit onderscheiden met bijzondere bloemen en bloemwerk waarin vakmanschap getoond wordt. Veredelaar Royal Van Zanten wil daarom haar opvallende soorten beter verkrijgbaar maken.


FrieslandCampina scoort in 2018 op alles net minder

28-02-2019 - 0 reacties Een lagere melkprijs, mindere omzet en dalende winst. Voor zuivelcoöperatie FrieslandCampina was 2018 allemaal net iets minder dan het jaar daarvoor, zo tonen de jaarcijfers die het bedrijf donderdag 28 februari heeft gepubliceerd. Dit heeft vooral te maken met een scherpere concurrentie op de wereldmarkt.


#Frieslandcampina toonaangevend in duurzaamheid

28-02-2019 - 47 reacties Hein Schumacher, CEO: "Voor FrieslandCampina was 2018 een jaar van transformatie. We hebben een nieuwe organisatiestructuur en -strategie gelanceerd. Dit geeft het bedrijf meer focus en commerciële kracht, terwijl het ons in staat stelt om sneller te reageren op de eisen van klanten. Wij willen leiden met duurzaamheid en laten dit onder andere zien als het eerste zuivelbedrijf dat zuivel op de markt brengt met een onafhankelijk 'On the way to PlanetProof' keurmerk. "

Lage basis zuivelprijzen, concurrentie voor babyvoeding en incidentele kosten hebben de resultaten verminderd
Het bedrijfsresultaat daalde met 23,0 procent tot 342 miljoen euro in 2018 (2017: 444 miljoen euro). Deze daling van de bedrijfswinst was onder meer het gevolg van een bijkomend verlies van meer dan 100 miljoen euro, deels veroorzaakt door te lage basiszuivelprijzen ten opzichte van de garantieprijs, betaald door FrieslandCampina aan de melkveehouders voor hun melk. Extra investeringen in innovatie, marketing, verkoop en distributie hebben de resultaten van FrieslandCampina in Azië verlaagd.

Kosten verbonden aan organisatorische herstructurering en de aangekondigde sluitingen van productie-installaties bedroegen 50 miljoen euro. Ter compensatie werden 85 miljoen euro aan kostenbesparingen gerealiseerd en een aanzienlijk verbeterd werkkapitaal. De bedrijfscashflow verbeterde met 201 miljoen euro in vergelijking met vorig jaar.

Keerpunt in de tweede helft van 2018
In de tweede helft van 2018 werden de eerste positieve resultaten van de geïnitieerde transformatie zichtbaar. De volumes van alle businessgroepen stegen met in totaal 2,3 procent in vergelijking met de eerste helft van het jaar. De verkoop van kaas heeft in het tweede halfjaar een positief resultaat opgeleverd. Om haar positie in kaas te versterken, heeft FrieslandCampina in de tweede helft van het jaar vier acquisities afgerond. Een partnerschapsovereenkomst voor de productie van mozzarella werd ook ondertekend. Daarnaast was er een sterk verbeterde volumegroei voor de business group Consumer Dairy in Azië in het bijzonder.

Lagere melkprijs
De melkprijs van FrieslandCampina is in 2018 met 6,4 procent gedaald tot 37,43 euro per 100 kilo melk (2017: 40,01 euro). Dit omvatte de garantieprijs, prestatiepremie, uitgifte van ledenobligaties en andere toeslagen. De gegarandeerde FrieslandCampina-prijs in 2018 was 36,05 euro per 100 kilo melk, 5,0 procent lager dan het jaar ervoor (37,96 euro). De daling was te wijten aan het resultaat van lagere melkprijzen van referentiebedrijven. De waardecreatie (prestatiepremie en uitgifte van ledenobligaties) bedroeg 0,59 euro per 100 kilo melk (2017: 1,33 euro.) De daling was het gevolg van het lagere resultaat.

Toonaangevend in duurzaamheid
FrieslandCampina wil toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarom werkt het bedrijf samen met leden-melkveehouders aan het verder verminderen van de ecologische voetafdruk. De totale uitstoot van broeikasgassen daalde met 5,1 procent tot 12.462 kt CO 2gelijkwaardig. Deze daling werd veroorzaakt door de toename van de hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit door leden-melkveebedrijven. FrieslandCampina gebruikt 100 procent groene stroom in Europa, 90 procent van het totale elektriciteitsverbruik wereldwijd. Bijna 28 procent van alle groene stroom werd gekocht van zijn eigen leden. Het weiden van weiden nam ook toe tot 81,2 procent en bereikte de 2020-doelstelling. Via het Dairy Development Programme zijn het afgelopen jaar meer dan 80.000 lokale boeren in ontwikkelingslanden en opkomende landen getraind. Dat is bijna vier keer meer dan in 2017.

Op weg naar PlanetProof
FrieslandCampina speelt in op de vraag naar speciale en / of duurzaam geproduceerde zuivelproducten met flexibele melkstromen. Een voorbeeld hiervan is Campina-melkvee met het label 'On the way to PlanetProof' met extra aandacht voor dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. FrieslandCampina is het eerste zuivelbedrijf dat onder dit onafhankelijke label zuivelproducten op de markt brengt. De extra inkomsten komen ten goede aan de leden die melk voor zuivel leveren onder dit label.


'Oneerlijke concurrentie door neonicotinoïden'

26-02-2019 - 0 reacties Julia Klöckner, de Duitse landbouwminister, maakt bezwaar tegen de vrijstelling voor het gebruik van neonicotinoïden en extra hectaresteun voor de bietenteelt in sommige Europese landen. Volgens de minister ontstaat hierdoor oneerlijke concurrentie.


FrieslandCampina beweegt niet door concurrentie

25-02-2019 - 0 reacties De garantieprijs van zuivelcoöperatie FrieslandCampina voor maart is bekend. Marktexpert Wouter Baan bespreekt de mutatie en benoemt ook de biologische melkprijs.


Duitse bietentelers protesteren tegen grote EU-verschillen

22-02-2019 - 0 reacties Deze maand protesteren Duitse suikerbietentelers op tal van locaties tegen de grote verschillen in teeltvoorwaarden binnen de EU. Dit zorgt voor een grote oneerlijke concurrentie. De verschillen belopen circa 500 euro per hectare.