Clm

Al het Clm nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Clm nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Clm nieuws

Steeds meer kennis over energie bij agrarisch ondernemers

05-03-2021 - 0 reacties Onder agrarisch ondernemers is de kennis over energie fors toegenomen sinds 2012. 95% van de boeren vindt energiebesparing belangrijk, er is steeds meer kennis over de uitstoot van broeikasgassen en 45% van de ondernemers wekt zelf duurzame energie op, vooral zonne-energie, zo blijkt uit een rapport van CLM.


Tuinbranche toont ambitie gewasbescherming

05-02-2021 - 0 reacties In 2021 brengt Tuinbranche Nederland en haar leden samen met Natuur & Milieu en Centrum Landbouw en Milieu (CLM) de vierde versie van de “Ambitie gewasbescherming in de sierteelt” naar buiten. Daarbij bouwen de partijen voort op de inzichten van de voorgaande ambities en de resultaten uit de jaarlijkse residumetingen.


‘Minder dieren bij natuurgebieden werkt het beste tegen stikstof’

20-10-2020 - 6 reacties CULEMBORG (ANP) - Minder dieren houden in de buurt van natuurgebieden en verkleining van de veestapel werken het best om de uitstoot van stikstof te verminderen, schrijft onderzoeks- en adviesbureau CLM in een nieuw rapport. Consumenten moeten daarnaast ook hun gedrag aanpassen, anders verplaatst het stikstofprobleem zich alleen maar.


Fruittelers willen compensatie voor telen in grondwaterbeschermingsgebieden

21-04-2020 - 0 reacties De beperkende maatregelen in grondwaterbeschermingsgebieden zorgen voor oneerlijke concurrentie in de fruitteelt. In Gelderland liggen 63 fruitteeltbedrijven deels of geheel in een dergelijk gebied. De afgelopen jaren is op de bedrijven geëxperimenteerd met alternatieve middelen, met vaak hogere kosten, onder meer omdat meer spuitronden nodig zijn. CLM onderzoek en Advies, dat betrokken was bij dit onderzoek, vraagt zich af of telers in de grondwaterbeschermingsgebieden financieel kunnen worden gecompenseerd. Op dit moment laat de provincie Gelderland uitzoeken waar fruittelers rechtmatig een claim kunnen indienen voor compensatie van de nadelige gevolgen.


Stedelijke Nederlanders verantwoordelijk voor dood van duizenden koolmezen

12-11-2019 - 0 reacties De headline even herschreven zoals men deze over de landbouw zou schrijven.

De afgelopen twee jaar is de sterfte onder jonge mezen gelijk gebleven, zeggen onderzoeksinstituut CLM. Wel gaan er in de stad meer jonge vogels dood dan op het platteland. Dat komt doordat er minder insecten in de stad zijn en bovendien is de kwaliteit van insecten in steden minder goed.


Bezemactie in Flevoland levert 26.500 kilo aan gewasbeschermingsmiddelen op

09-10-2019 - 0 reacties Akkerbouwers, glastuinders, fruittelers, bollentelers, boomkwekers en loonwerkers hebben van november 2018 tot mei 2019 deelgenomen aan de ‘Bezemactie Flevoland’. Door de ‘Bezemactie’ is in totaal 26.500 kilo gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd, zodat deze middelen niet meer in het milieu terecht kunnen komen. De actie is uitgevoerd in opdracht van waterschap Zuiderzeeland onder het programma Actieplan Bodem & Water. De uitvoering vond plaats door CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met de gewasbeschermingshandel.


Samenwerking goed voor biodiversiteit Haarlemmermeer

14-08-2019 - 0 reacties Meer nuttige biodiversiteit, dat is de inzet van het project GreenBASE. Het in 2017 gestarte biodiversiteitsproject in de Haarlemmermeer is verlengd tot en met 2020. De gebiedsaanpak werkt, maar vraagt wel continuïteit voor de toekomst, stelt CLM Onderzoek en Advies.


Akkerbouwers Haarlemmermeer gaan voor biodiversiteit

29-07-2019 - 0 reacties Het in 2017 gestarte agrarische biodiversiteitsproject GreenBASE in de Haarlemmermeer is verlengd tot en met 2020. De gebiedsaanpak werkt, maar vraagt wel continuïteit voor de toekomst, meldt projectcoördinator CLM Onderzoek en Advies.


Akkerbouwers Haarlemmermeer bevorderen biodiversiteit

29-07-2019 - 0 reacties Het in 2017 gestarte agrarische biodiversiteitsproject GreenBASE in de Haarlemmermeer is verlengd tot en met 2020. De gebiedsaanpak werkt, maar vraagt wel continuïteit voor de toekomst, meldt projectcoördinator CLM Onderzoek en Advies.


Telers leveren bijna 8.000 kilo middelen in

19-07-2019 - 0 reacties Zeeuwse telers, loonwerkers en hoeveniers hebben sinds december 2018 bijna 8.000 kilo gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd tijdens de actie Bezem door de middelenkast. De actie werd gecoördineerd door CLM en ondersteund door adviseurs van CZAV en gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten.


'Hectarepremie past goed bij PlanetProof'

25-06-2019 - 0 reacties Telers die produceren onder de vlag van 'On the way to PlanetProof' moeten meer kosten maken dan gangbare telers. Hoe hoog zijn die extra kosten en op wat voor manier zouden die moeten worden vergoed? Een hectarepremie ligt voor de hand, concludeert het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).


Dekt meerprijs voor PlanetProof de kosten?

18-06-2019 - 0 reacties Steeds meer afnemers betalen een meerprijs voor producten die zijn geteeld onder het keurmerk 'PlanetProof'. De vraag is echter of die meerkosten wel vergoed worden. Adviesbureau CLM berekende daarom de kosten voor tafelaardappelen. Dekt de vergoeding alle inspanningen?


PlanetProof-aardappel kost 2,5 cent per kilo meer

18-06-2019 - 0 reacties Telers van consumptieaardappelen die volgens de regels van PlanetProof produceren, hebben meerkosten van ongeveer 2,5 cent per kilo. Dat blijkt uit een quickscan van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).


Mezensterfte door bestrijding buxusmot

30-04-2019 - 0 reacties Kool- en pimpelmezen in buurten waar de buxusmotrups wordt bestreden met gif gaan vaak dood aan de vele soorten bestrijdingsmiddelen. Dat bleek dinsdag uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).


Help het onderzoek naar mezensterfte


30-04-2019 - 0 reacties De buxusmotrupsen komen er weer aan. Ook in jouw tuin. Afgelopen jaar besteedde FL aandacht aan de buxusmot; onder meer door met dit filmpje. Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) doet onderzoek naar het verdwijnen van mezen. Mogelijk is chemische bestrijding van de buxusmot - vooral door particulieren - de boosdoener. Adriaan Guldemond van CLM vraagt de medewerking van onze lezers: verzamel dode mezen en lever ze in voor onderzoek.


Milieubelasting gewasbescherming drastisch verlaagd

28-02-2019 - 0 reacties De milieubelasting van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het waterleven is in de periode 2004 tot 2016 verminderd met 90 tot 95 procent. Dat blijkt uit een studie van Wageningen Economic Research (WUR) en CLM Onderzoek en Advies.


Milieubelasting gewasbescherming glastuinbouw drastisch verlaagd

27-02-2019 - 0 reacties Uit een recente studie van Wageningen Economic Research (WUR) en CLM Onderzoek en Advies blijkt dat in de periode van 2004 tot 2016 de milieubelasting van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op het waterleven met 90-95% is verminderd.


Milieubelasting gewasbeschermingsmiddelen op waterleven flink verminderd

27-02-2019 - 0 reacties Uit een recente studie van Wageningen Economic Research (WUR) en CLM Onderzoek en Advies blijkt dat in de periode van 2004 tot 2016 de milieubelasting van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op het waterleven met 90-95% is verminderd.


Spoor illegale bestrijding buxusmot leidt naar stedeling

02-09-2018 - 1 reacties In pimpel- en koolmezen, verzameld in stedelijk gebied waar buxusmotten zijn bestreden, zijn 14 verschillende pesticiden gevonden, blijkt uit verkennend onderzoek van CLM Onderzoek en Advies. De onderzoekers vonden in dood gevonden jonge mezen negen middelen tegen insecten, drie tegen schimmels en een biocide en een hulpstof 1). Geen van deze middelen is voor particulieren toegelaten. Dit wijst op mogelijk illegaal gebruik.


Telers maken ballonvaart over Bommelerwaard

23-08-2018 - 0 reacties Gisteren maakten vier telers met verschillende achtergrond (fruit, akkerbouw, rozen en gerbera’s) een ballonvaart boven de Bommelerwaard. Zij waren in de mand uitgenodigd omdat ze dit voorjaar deelnamen aan onderzoek van CLM naar geïntegreerde gewasbescherming. In de lucht bespraken ze samen kansen en.....