Buiten

Buiten nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Buiten nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Buiten nieuws

Corn Belt zwaar getroffen door overstromingen

19-03-2019 - 0 reacties De overstromingen als gevolg van de overweldigende regenval houden flink huis in de Amerikaanse Corn Belt, waarbij vooral de staat Nebraska zwaar is getroffen. Aangezien de rivieren ver buiten hun oevers treden, worden nu ook andere staten bedreigd.


Eerst overleg vóór publicatie voorlopige cijfers oogstraming uien

19-03-2019 - 0 reacties Voordat er weer conceptcijfers van de voorlopige oogstaming uien naar buiten worden gebracht, gaat het CBS eerst met alle relevante partijen uit de sector om tafel om de betrouwbaarheid van de raming te toetsen en kwaliteit van de cijfers te verbeteren.


Haha! Rob Jetten komt met holle retoriek: ‘KANSONGELIJKHEID belangrijker dan klimaat!’

17-03-2019 - 25 reacties

Originele beschrijving

Rob Jetten (D66) komt vandaag naar buiten met een extra portie retoriek voor de kiezer. Volgens Jetten, geïnterviewd door het Financieel Dagblad (FD), zou hij de kansongelijkheid in…


Janine Luten wordt boegbeeld ZuivelNL

14-03-2019 - 0 reacties ZuivelNL versterkt de directie en heeft daarom Janine Luten aangenomen als nieuwe directeur. Luten zal vanaf 16 maart de eindverantwoordelijkheid overnemen van Folkert Beekman en zal zich vooral richten op het leggen van verbindingen binnen en buiten de sector.


Regen, regen en nog eens regen, maar het grondwater is nog niet overal op peil

14-03-2019 - 0 reacties Wie vandaag naar buiten moet, kan maar beter een paraplu meenemen. Het regent namelijk de hele dag pijpenstelen. Wanneer is dat nou eens genoeg geweest? Dat grondwater moet nu toch wel overal op peil zijn? Nou, nee dus. Volgens Waterschap Vallei en Veluwe komen we nog wel wat tekort, vooral op de hoger gelegen zandgronden.


Europese tarwe-export neemt een vlucht

14-03-2019 - 0 reacties De Europese tarwe-export neemt in volume toe. Afgelopen week werd volgens de douanedocumenten 847.000 ton tarwe buiten de EU verscheept. Dit cijfer is inclusief de nog niet-verwerkte documenten van de voorliggende weken.


Klimaat kost de landbouw 1 tot 2 miljard euro

13-03-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft woensdag 13 maart de doorrekening van de klimaatplannen naar buiten gebracht. Om de geplande CO2-reductiedoelen te halen, moet de landbouwsector tot en met 2030 tussen de €1 en €2 miljard uittrekken.


Brexit-drama duurt voor; het is nu no-deal of uitstel

13-03-2019 - 0 reacties Nu het Britse Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord met de EU voor een tweede maal heeft verworpen, lijkt dit akkoord voorlopig buiten bereik. Brussel gaat daar nu ook van uit.


Pluimvee bij Attero in Wijster kan weer naar buiten

08-03-2019 - 0 reacties De vier pluimveebedrijven bij Wijster, die sinds de brand afgelopen januari bij Attero hun pluimvee hebben opgehokt, kunnen hun dieren weer naar buiten laten gaan. Koeien moeten voorlopig nog wel binnen blijven.


Koeien bij Attero Wijster blijven binnen

08-03-2019 - 0 reacties Het pluimvee op de vier pluimveebedrijven bij Attero, in het Drentse Wijster, mogen weer naar buiten. De dieren werden opgehokt nadat een loods met onder meer plastics begin januari vlam vatte en de rook over de percelen trok. Daarbij kwam dioxine vrij. Koeien blijven nog binnen.


Pluimvee in Wijster kan weer naar buiten: dioxinewaarden weer normaal na brand bij afvalverwerker

08-03-2019 - 0 reacties De vier pluimveebedrijven bij Wijster, die sinds de brand afgelopen januari bij Attero hun kippen hebben opgehokt, kunnen hun dieren weer naar buiten laten gaan. Uit nieuwe metingen blijkt dat de dioxinewaarden in het gras en de bodem weer normaal zijn.


Koeien willen vooral ’s nachts naar buiten

08-03-2019 - 0 reacties Als koeien zelf kunnen kiezen, gaan ze zo’n 70 procent van de tijd naar de wei. De dieren hebben een voorkeur voor ’s nachts weiden.


Nieuw groen Frans plan wil duurzame investeringen buiten overheidstekort laten

06-03-2019 - 0 reacties Een pact Pour le pouvoir de vivre, om te kunnen leven, 'vandaag en morgen, voor de mens en de mensheid'. Dat lanceerden gisteren de Franse ex-minister Nicolas Hulot, vakbondsbaas Laurent Berger, gesteund door 19 NGO's.


Dit zijn de 5 grootste landeigenaren ter wereld

04-03-2019 - 0 reacties Grond is een gewild bezit, en voor boeren zeer belangrijk. Ook buiten de agrarische sector zijn echter veel actoren voor wie grond belangrijk is, maar toch prijken in de lijst met grootste grondeigenaren behoorlijk wat boeren.


Nederlander blieft geen vleestax als klimaatmaatregel

04-03-2019 - 0 reacties Dierenwelzijnsorganisaties, linkse partijen en natuurlijk de PvdD roepen al jaren dat er een vleestax moet komen als maatregelen tegen de milieuvervuilende vleesconsumptie. En met regelmaat laten ze doorschemeren dat dit is wat de Nederlander wil en de manier is om de consumptie van vlees verminderd. Maar uit een enquête van De Telegraaf blijkt dat de Nederlander, ook links georiënteerd, helemaal geen behoefte heeft aan een vleestax. Van alle voorgestelde klimaatmaatregelen vinden ze dit het slechtste voorstel.

De Telegraaf staat bekend als een van de weinige kranten, die sceptisch is tegenover allerlei klimaatmaatregelen en visies. Nu klimaat en het klimaatakkoord een ‘hot item’ in Nederland is en de Nederlander geconfronteerd wordt met tal van duurbetaalde maatregelen, vond de krant het tijd om eens bij de Nederlanders zelf te peilen wat zij vinden. De uitkomsten zijn voor de ‘klimaattafelaars’ niet al te positief. Vooral omdat burgers niet gehoord werden en alle maatregelen door de burger betaald moet worden, terwijl de bedrijven, die juist verantwoordelijk zijn voor de grootste vervuiling, buiten schot blijft.


Landbouwgrond buiten de bedrijfsoverdracht laten

04-03-2019 - 0 reacties Of het wel of niet verstandig is om bij een bedrijfsovername niet alle percelen cultuurgrond over te dragen, hangt sterk af van de achterliggende redenen om dat te doen.


Nederlandse haalt doelen kwaliteit oppervlaktewater niet

03-03-2019 - 0 reacties De Europese Commissie bewaakt de waterkwaliteit in Europa. Daarvoor is de Kaderrichtlijn Water (KRW) een belangrijk instrument. Iedere 6 jaar moeten de lidstaten aan de Europese Commissie laten zien of ze aan de KRW-doelen voldoen en welk beleid ze voeren om daar aan te blijven voldoen. Vanwege de jongste evaluatie moet Nederland aan de bak met 2 verbeterpunten. Mest en gewasbeschermingsmiddelen zijn de hoofdpijndossiers voor de Nederlandse waterkwaliteit. Medicijnresten in het water blijven nog even buiten schot.


Seizoen bijzondere tuinorchideeën van start met introductie Calanthe

01-03-2019 - 0 reacties Het seizoen van de bijzondere Garden Orchid van Anthura heeft de afgelopen weken een goede start gehad. Door het lekkere weer in heel Europa krijgt iedereen zin om naar buiten te gaan en aan de slag te gaan in de tuin.


Stop die vervloekte luchtwassers en plofkelders!

27-02-2019 - 0 reacties De intensieve veehouderij drukt zwaar op Nederland. Heel veel dieren produceren heel veel poep en dus heel veel giftige stoffen. De omgeving pikt het niet langer en klaagt massaal over stank en gezondheidsgevaren. De oplossingen van de overheid? Fabrieksmatige ingrepen, die dier én mens in gevaar brengen.

Plofkelders
Een paar dagen geleden stierven dertien koeien in een stal, toen ze na een ontploffing door de vloer zakten en in de kelder vol met hun eigen poep vielen. Kun je nog droeviger aan je eind komen dan verdrinken in je eigen poep? Nog eens vijf koeien zijn gewond en zullen het waarschijnlijk ook niet halen. De boer zeg hierover:“De verwondingen variëren van gewonde poten tot mest in de longen en ammoniak dat in de ogen is gekomen, waardoor ze blind dreigen te worden”

De reden voor deze ontploffing? Omdat de ammoniak uit de mestkelder overlast veroorzaakt, is er een ‘emmissievrije vloer’ geplaatst. Dat moet van onze overheid. Die vloer heeft er nu toe geleid dat gevaarlijke gassen zich in de mestkelder ophoopten en tot ontploffing zijn gekomen. En dat schijnt veel vaker voor te komen.

Luchtwassers
Wegens diezelfde ammoniakuitstoot stimuleert onze overheid al jaren de aanschaf van luchtwassers in varkensstallen. Die moeten de naar buiten gaande lucht zuiveren van ammoniak en stof. Het is ook al jaren volstrekt duidelijk dat luchtwassers ondingen zijn. Ze zijn levensgevaarlijk omdat ze de kans op stalbranden aanzienlijk vergroten. Ook verzieken ze het leven van varkens nog verder omdat de luchtkwaliteit ín de stal - waar de varkens leven - nog ongezonder wordt dan die al was.

Stop gevaarlijke en dieronvriendelijke ‘innovaties’
Hoewel deze gevaren bekend zijn, en dieren én boeren de pineut zijn, blijft onze overheid dit soort maatregelen verplichten. Dat moet stoppen!

Is er teveel overlast van vee?
Dan wordt het tijd dat de overheid onder ogen ziet dat we misschien íets minder vee moeten houden in Nederland.

Problemen door ammoniak?
Dat probleem is door mensen veroorzaakt. Juist doordat wij dieren laten leven boven een grote kelder waar al hun poep en urine zich verzamelt en vermengt, ontstaat al dat ammoniak. Bij dieren die buiten leven is er nauwelijks ammoniak. En als varkens de kans en de ruimte krijgen, poepen en plassen ze graag op aparte plekken. Wég ammoniakprobleem. Varkenshouders zien dat ook in. Zo leven de varkens in deze 'Stal van de Toekomst' niet langer boven een put vol poep.

Dus laten we stoppen met dieronvriendelijke ingrepen in de stal. Verklein toch die veestapel! En laat de dieren dan op een meer natuurlijke manier leven. Zonder stank. Met alle vier de pootjes op de grond. Lekker veilig.


Brabantse boer al volop aan het weiden

27-02-2019 - 7 reacties Melkveehouder Pieter Boons uit Raamsdonk begeleidt zijn koeien naar buiten. Die gaan al vanaf 16 februari de wei in en nemen nu al 5 kilo droge stof per koe op.