Buiten

Buiten nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Buiten nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Buiten nieuws

LTO: Strengere monitoring buiten cirkels werkt kostenverhogend

25-05-2019 - 0 reacties De LTO-werkgroep Pootaardappelen is blij dat de NVWA het beleid voor Meloidogyne chitwoodi en M. fallax heeft aangepakt. De strengere toetsing buiten de cirkels is echter overbodig en werkt alleen maar kostenverhogend voor de betreffende pootgoedtelers.


Slechte wet voor glastuinbouw

22-05-2019 - 0 reacties Koolmees loodst Wet arbeidsmarkt in balans door kritische Eerste Kamer. Met die tekst werd gisteren de behandeling van de wet door de Eerste kamer naar buiten gebracht. Glastuinbouw Nederland is teleurgesteld over die boodschap. Volgende week dinsdag is de stemming in de Eerste Kamer over de wet.


Zachte kaas veroorzaakt een uitbraak in Frankrijk

22-05-2019 - 0 reacties Begin april 2019 kwam het Ministerie van Volksgezondheid in Frankrijk met de waarschuwing naar buiten dat er twee gevallen van listeriosis waren opgetreden die epidemiologisch in verband konden worden gebracht met de consumptie van zachte kaas, gemaakt van ongepasteuriseerde melk.


Eerste Kamer kritisch op WAB, maar pakt niet door

21-05-2019 - 0 reacties ‘Koolmees loodst Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) door kritische Eerste Kamer’. Met deze teleurstellende tekst werd vanochtend in de media de behandeling van de wet in de Eerste Kamer naar buiten gebracht. Volgende week dinsdag is de stemming.


Brancheverenigingen voedingssector richten zich op hergebruik verpakkingen

21-05-2019 - 0 reacties Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) brengt een zeventiental Brancheplannen Duurzaam Verpakken naar buiten. Hierin beschrijven zes levensmiddelensectororganisaties als FNLI, CBL en FWS concrete verduurzamingsdoelstellingen en -maatregelen voor verpakkingen.


Koe slaat op hol en belandt in Doetinchemse gracht

20-05-2019 - 0 reacties DOETINCHEM - Een op hol geslagen koe is maandagochtend rond 08.30 uur in de gracht van Kasteel Slangenburg in Doetinchem beland. Het dier mocht vanochtend voor het eerst weer naar buiten, liep uit de wei en haalde daarbij een nat pak.


Hoelang blijft Duitsland aan uienexport trekken?

15-05-2019 - 0 reacties Uit de nieuwste exportcijfers blijkt dat Duitsland opnieuw de grootste afnemer is van Nederlandse uien. De vraag is echter hoelang zij die positie kunnen vasthouden, gezien het land steeds meer uien importeert van buiten Europa.


Boeren vrezen ruiming na bezetting varkensboerderij Boxtel

14-05-2019 - 2 reacties Boerenorganisaties zijn bang voor ziektes in de varkensboerderij in Boxtel, als gevolg van de bezetting gisteren van ruim honderd dierenactivisten. Mogelijk moeten de boerderij en varkenshouders in de buurt zelfs worden geruimd, zeggen de brancheorganisatie voor varkenshouders POV en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tempert de gemoederen iets, en zegt dat er pas wordt geruimd als er een ziekte wordt aangetroffen. Zover is het nu nog niet, benadrukt de organisatie. Wel is de voedselwaakhond in gesprek met de veehouder en zijn dierenarts over het treffen van maatregelen om risico's van dierziekten in zijn boerderij en verdere verspreiding te beperken.
Varkenspest
De grootste angst, zeggen de boeren, is voor de Afrikaanse varkenspest. Dat is een zeer besmettelijke ongeneeslijke ziekte die voorkomt in grote delen van Azië en ook in verschillende Europese landen. In België is de ziekte bij wilde varkens vastgesteld. Verder naar het oosten van Europa en in China heerst de ziekte ook in de voedselproductieketen.
De Afrikaanse varkenspest wordt het vaakst overgebracht door mensen, zegt Eric Stipthout, vice-voorzitter van brancheorganisatie POV. Varkenshouders in Nederland houden zich aan een reeks beschermingsmaatregelen om de ziekte buiten de deur te houden, waaronder sanitaire zones, douches en speciale kleding. De ruim honderd activisten die de stal binnendrongen, hebben zich daar niet aan gehouden, zegt Stipthout. Dat er activisten deelnamen met 26 nationaliteiten, zoals de actiegroep zelf stelt bij Omroep Brabant, verhoogt het risico op besmetting, zegt hij.
Exportbeperkingen
Na besmetting duurt het enige weken voordat de ziekte zichtbaar is. Als dat gebeurt verliest de boer zijn dieren, en moeten mogelijk ook varkenshouders in zijn omgeving worden geruimd, zegt de POV. Als er eenmaal varkenspest heerst in Nederland, dan worden er hoogstwaarschijnlijk exportbeperkingen of zelfs een exportstop ingesteld, zegt Stipthout. Behalve ziekten, tast ook stress het welzijn van de varkens aan, zegt hij.
De bezettersgroep was zo gemêleerd omdat er in Nederland een internationale bijeenkomst was over de bio-industrie en anti-speciesisme (discriminatie tussen wezens op basis van hun soort). Van de naar schatting ruim honderd dierenactivisten die de boerderij waren binnengedrongen, zitten er nog zeker 75 vast, zegt een woordvoerder van Meet the Victims. Hij verwacht dat ze vanmiddag worden vrijgelaten.
De politie Oost-Brabant wil pas vanmiddag meer kwijt over de juridische stand van zaken. Ook wil een woordvoerder niets zeggen over hoeveel mensen er nog vastzitten.


Activisten die stal binnendringen zorgen niet voor gevaar omgeving, maar wel voor gevaar voor de varkens

13-05-2019 - 1 reacties BOXTEL - Normaal gesproken moet iedereen die een stal vol dieren binnengaat beschermende kleding dragen en onder meer zijn schoenen ontsmetten. Zo voorkomt een boer dat ziektes van buiten de stal naar binnen worden gebracht. Op dit moment is bijvoorbeeld de Afrikaanse varkenspest een groot gevaar. Die ziekte heerst al onder wilde zwijnen in België.


’Onderhandelen is de wereld op zijn kop!’

13-05-2019 - 0 reacties Update 20.40 uur - Dierenrechtenactivisten van ’Meat the Victims’ bezetten maandag al urenlang een boerderij in Boxtel. Een honderdtal van hen zijn een stal binnengedrongen en weigeren te vertrekken, terwijl anderen hen buiten ondersteunen. Eén activist zou onwel zijn geworden en moest weg met de ambulance.


Waarom de politie na uren bezetting niet binnenvalt in de Boxtelse boerderij

13-05-2019 - 6 reacties BOXTEL - Om 12.00 uur betraden zo'n 200 dierenactivisten een varkensboerderij in Boxtel. De helft daarvan verschanste zich binnen in de stallen, de rest staat al die uren al buiten. De politie is aanwezig, maar ondernam nog geen zichtbare actie. Waarom niet?


Actievoerder flauwgevallen bij protest in Boxtel, politie houdt zeker zestig boeren op afstand

13-05-2019 - 15 reacties Een van de dierenactivisten die de varkensboerderij in Boxtel bezet, is maandagavond flauwgevallen. De actievoerder werd rond kwart over acht naar buiten gedragen. Zo'n 200 activisten voeren sinds twaalf uur in en buiten de stal actie. Zeker zestig boeren voeren aan de andere kant van de boerderij een tegenprotest. De politie houdt beide partijen op afstand van elkaar.


Probeer dit eens bij een bedrijf buiten de landbouw...

13-05-2019 - 50 reacties
Als ze hier mee wegkomen, dan hebben we het laatse nog niet meegemaakt.
Originele beschrijving

Een groep van zo’n 125 dierenactivisten van de actiegroep ‘Meat the Victims’ bezet een varkensboerderij aan de Brede Heide in Boxtel. Ze willen aandacht vragen voor wat er volgens hen verborgen wordt gehouden voor de Nederlandse maatschappij.
omroepbrabant.nl/nieuws/2997241/…


Start Kalanchoe Garden seizoen

13-05-2019 - 0 reacties Deze week start het seizoen van de Kalanchoë Garden. Van 15 mei t/m september bieden de gezamenlijke kwekers een compleet assortiment van de kleurrijk bloeiende Kalanchoë voor buiten.


‘Belangenbehartigers zijn te lief voor organisaties als Wakker Dier. Ze moeten beter samenwerken voor een krachtig offensief’

09-05-2019 - 0 reacties Belangenbehartigers moeten naar buiten toe meer opkomen voor de boeren. Ze schurken nu te veel aan tegen dieren- en milieuorganisaties en boeren hebben het gevoel daar de dupe van te zijn. Dat vindt 57,9 procent van de lezers van Pigbusiness.nl.


Skal eerder te streng dan te laks, RTL moet beter leren bellen

07-05-2019 - 0 reacties Bewuste consumenten of consumenten die het zekere voor het onzekere nemen tegen alles wat gif en gangbaar heet, kiezen voor biologisch. Vandaag zijn ze weer even flink geschrokken omdat RTL rapporten naar buiten brengt waaruit lijkt te blijken dat ook biologisch sjoemelt met alles wat God verboden heeft. 'Honderden producten' zouden onterecht verkocht zijn als biologisch. Kan dat kloppen?


Weer is landbouwsector blij gemaakt met een dode mus

03-05-2019 - 0 reacties Maandag 29 april kwam het nieuws naar buiten dat er bijna €2 miljard beschikbaar is voor jonge boeren en de bio-economie in Europa. Het wordt verkocht alsof de gehele landbouwsector nu gered is en het moet gezien worden als een steuntje in de rug richting de toekomst.


Een kwart van het Nederlandse fruit komt uit Zeeland; tijd voor een fruitig imago

02-05-2019 - 0 reacties VLISSINGEN - Zeeland heeft wel méér te bieden dan zand, zee, zilte groenten, oesters en mosselen. Een kwart van de Nederlandse fruitproductie komt uit Zeeland. Die kant buiten we promotioneel niet genoeg uit, vindt burgemeester Gerben Dijksterhuis van Borsele.


Esbro houdt uitloop bij leghennenhouder tegen uit angst voor vogelgriep

01-05-2019 - 0 reacties Pluimveeslachterij Esbro uit het Gelderse Wehl heeft via de rechter afgedwongen dat de 2,84 kilometer verderop gelegen Doetinchemse leghennenhouderij Tomesen geen kippen buiten mag laten lopen.


Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector

29-04-2019 - 5 reacties De teruggang van de weidevogelstand krijgt veel aandacht, helaas ook vaak eenzijdig en ongenuanceerd. Door dergelijke berichtgeving wordt de landbouw vaak in een hoek gezet, terwijl er veel meer belangrijke factoren zijn die bijna altijd onderbelicht blijven.

Door Tette Hofstra


Het Friese platteland is in de afgelopen decennia sterk veranderd en dat heeft een grote invloed gehad op de habitat voor de weidevogels. Al 25 jaar gaat ieder jaar circa twaalfduizend hectare landbouwgrond in Nederland verloren aan wegen, woningen, industrieterreinen, sportvelden en andere bestemmingen. Ook in Fryslân is de oppervlakte veel kleiner geworden.

Circa vijftig jaar geleden was Fryslân buiten de Friese Wâlden en Gaasterland een grote open vlakte. Nu staat heel de provincie vol met bosjes en bomen, het is een perfecte uitvalsbasis en schuilplaats voor roofvogels en roofdieren. Predatoren zijn in aantal en soort enorm toegenomen, ook soorten die vroeger nauwelijks of niet voorkwamen. De vos bijvoorbeeld kwam oorspronkelijk vooral op de zandgrond voor en wordt nu ook op de klei en de zeedijk waargenomen. Hetzelfde is het geval bij roofvogels. De verspreiding hiervan wordt in de hand gewerkt door corridorvorming en de invulling van de Natura 2000-gebieden. Steenmarters kwamen circa zestig jaar terug vrijwel niet of nauwelijks voor in onze habitat, en zijn nu een grote plaag en hebben geen natuurlijke vijanden. De stand van de ooievaars, reigers, kraaien en marterachtigen is explosief gegroeid.

Onderschat wordt ook de rol van de kat. Het is een van de belangrijkste predatoren van Nederland. In ons land zijn er naar schatting acht tot negen miljoen, gedomesticeerd en in het wild. Wat deze dieren in de natuur en weidevogelgebieden kunnen aanrichten is bekend bij veel organisaties als It Fryske Gea. Ook buitenlands onderzoek bevestigt dit beeld. Natuurorganisaties doen hier echter niets mee uit angst voor ledenverlies.

Weidevogels zijn ongeveer vijf maanden in Nederland. De rest van het jaar zijn ze elders. Ook onderweg (in Zuid-Europa) is er een grote bedreiging om afgeschoten of gevangen te worden. Daarnaast zijn in de overwinteringsgebieden in Noord-Afrika de leefomstandigheden veranderd, en dan veelal niet ten gunste.

Lucht
Weidevogels hebben ook de maken met de sterk toegenomen lichtintensiteit en de geluidsdruk. Lang niet altijd is duidelijk wat de invloed is van de toegenomen straling van mobiele telefoons, wifi en satellieten op de oriëntatie van de dieren in de lucht.

Ook het toepassen van gif door overheden en andere gebruikers van de openbare ruimte heeft een aanzienlijke invloed
Onderbelicht is ook de toename van verkeersbewegingen en de gevolgen voor de natuur en weidevogels. Op Schiphol stijgt elke minuut van de dag een vliegtuig op, het gehele jaar rond. Elk vliegtuig verbruikt gemiddeld per opstijging tien ton kerosine. Ook de lozingen en de gevolgen voor de luchtkwaliteit moeten niet vergeten worden.

Mestinjectie schaadt worm en weidevogel
Op weilanden waar drijfmest in de bodem wordt geïnjecteerd, zijn minder wormen dan op percelen waar ruige stalmest is opgebracht. Dat heeft direct effect op de voedselvoorziening voor weidevogels,...

Ook op land is het aantal verkeersbewegingen sterk toegenomen en heeft dit invloed op natuur en milieu. Vele miljoenen auto’s en vrachtauto’s rijden rond in ons land. Ook de toenemende recreatie heeft zijn invloed.

Boerenpraktijk
Boeren doen veel aan weidevogelbeheer hoewel nazorgers van de BFVW weten dat van alle legsels het overgrote deel het niet redt. Oplossingen worden gezien in het verhogen van slootpeil, dat gaat ten koste van de efficiëntie in de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er hoger gelegen gedeeltes nodig, voorheen werden immers daar de meeste broedparen gezien.

Boeren en weidevogels werden decennia geleden geconfronteerd met verplichte aangepaste bemestingstechnieken, het verplicht in de grond brengen van de mest. Veel wordt er gedaan (zoals speciale kunststof hoedjes over de nesten tijdens het bemesten) om de vogelstand te ondersteunen, maar de nieuwe vormen van bemestingen zorgen niet voor een goed bodemleven en daardoor voldoende voedsel voor de jonge weidevogelkuikens en hun ouders.

Veel is er te doen over de sterke afname van de insectenpopulatie. Dat de huidige vorm van landbouw de hoofdoorzaak is, geeft een te eenzijdig beeld. De rol van alle verkeer op het grootschalige verlies van insectenpopulaties blijft sterk onderbelicht. Ook het toepassen van bestrijdingsmiddelen door overheden, samenleving, spoorwegen en andere gebruikers van de openbare ruimte heeft een aanzienlijke invloed.

Het is volstrekt onwenselijk de melkveehouderij terug te zetten in het Ot en Sien-tijdperk. De gedachte daarachter is dat het dan wel goed komt met de weidevogels en de biodiversiteit. Dat is niet reëel. De rest van de samenleving dendert door met nog meer wifi, auto’s (files), vliegtuigen, toerisme, huizen, industrie, asfalt en beton. Grutto’s kunnen niet broeden op de Haak om Leeuwarden, we worden geconfronteerd met steeds meer asfaltpijn.

Tette Hofstra woont in Meskenwier bij Akkrum