Biogas

Al het Biogas nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Biogas nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Biogas nieuws

West-Brabant komt in opstand tegen mestverwerkers

08-04-2021 - 0 reacties Twee West-Brabantse gemeenten willen geen mestverwerking binnen de gemeentegrenzen. Twee andere gemeenten praten over zo'n beslissing. West-Brabant loopt vooruit op een provinciale discussie. Boerenorganisatie ZLTO en de provincie vinden dat maar niets. Het is niet voor het eerst dat gemeenten en de provincie tegenover elkaar staan over mestverwerkers.
Op 28 januari nam de gemeenteraad van Woensdrecht een motie aan: 'op geen enkele manier' wil Woensdrecht meewerken aan de vestiging van grootschalige mestverwerking. Op 4 maart deed de Steenbergse raad hetzelfde.
Donderdagavond staat in Roosendaal zo'n motie op de agenda. De stemming komt in april en PvdA-fractievoorzitter Michael Yap denkt dat een meerderheid vóór is. In Bergen op Zoom schrijven vier fracties ook aan een motie. Hoe de verhoudingen daar liggen, is nog onduidelijk.
'Negatief voor de natuur'Alle vier gemeenten kregen in november een brief van vier West-Brabantse natuurorganisaties: "Mestfabrieken zijn negatief voor de natuur, slecht voor de gezondheid en de leefbaarheid in het buitengebied maar ook voor de agrarische sector zelf", stond daarin.
De provincie Brabant is op zoek naar vestigingsplaatsen voor nieuwe mestverwerkers. In die zoektocht is na oktober ruimte voor reacties en inspraak. In West-Brabant lopen ze daar dus een half jaar op vooruit.
De provincie is daar niet blij mee. "Het is goed als gemeenten het debat voeren op het juiste moment wanneer ze ook de juiste informatie hebben," staat er in een eerste reactie op de opstand in West-Brabant. Met andere woorden, volgens de provincie hebben de gemeenten nu nog niet voldoende informatie om een goede keuze te maken.
Manieren om mest te verwerkenBrabant heeft veel vee. Twintig procent van alle Nederlandse mest komt hier vandaan. Volgens de regels mag maar een deel van die mest op akkers worden uitgereden. De rest moet worden verwerkt. Dat kan verschillende dingen betekenen:
Het droge en het natte deel scheiden. Drijfmest bestaat voor negentig procent uit water. Wie drijfmest vervoert, vervoert vooral water.Door verhitting schadelijke bacteriën uit mest halen. Frankrijk bijvoorbeeld, dat veel Nederlands mest importeert, stelt dat als eis.Mest drogen en er korrels van maken. Die korrels worden verkocht in landen waar boeren een tekort aan mest hebben.Mest kan ook worden vergist. Er komt dan biogas uit dat de boer aan het gasnet levert. Omdat Nederland van het aardgas af wil, is daar veel subsidie voor. Overal bezwarenPlannen voor mestverwerkers stuiten overal in Brabant op bezwaren. Provincie en gemeenten staan regelmatig tegenover elkaar. Zo probeerde de gemeente Oss de vestiging van een mestverwerker op een industrieterrein tegen te houden en kwam Bernheze succesvol in actie tegen de provinciale vergunning voor een mestvergister in Nistelrode.
Veel Brabanders zijn bang voor stank en voor druk vrachtverkeer bij mestverwerkers. Een principiëler argument is dat Brabant te veel vee heeft en dat de oplossing eerder gezocht moet worden in een verkleining van die veestapel. "Anders is het dweilen met de kraan open", zegt Bert Zwiers van milieuorganisatie Benegora.
Het is spannend wat daarover in de komende kabinetsformatie wordt besloten. Er liggen ambtelijke ideeën om de stikstofcrisis onder andere met zo'n verkleining van de veestapel te lijf te gaan.
Naar Oost-Brabant rijden?Jos Naalden, varkenshouder en voorzitter van de ZLTO in Roosendaal, vindt dat de gemeenten in West-Brabant te snel zijn. Nieuwe regels gaan ervoor zorgen dat hij straks ook al zijn mest moet laten bewerken. "Als we hier dan geen mestverwerkers hebben, moet ik daarvoor naar Oost-Brabant. Is dat duurzaam?"


Harlingen en Delfzijl krijgen een fabriek voor vloeibaar biogas, hoe maak je dat? En hoe groen is het?

13-03-2021 - 0 reacties FRIESLAND GRONINGEN - Harlingen en Delfzijl krijgen elk een fabriek voor de biologische variant van LNG, het vloeibare aardgas waarop de nieuwe veerboten van Vlieland en Terschelling varen. Hoe maak je dat gas? En is het dan ook echt groen?


In 2022 biogas en vloeibare CO2 voor tuinders uit mestvergasser Drenthe blijft 'haalbare kaart'

04-03-2021 - 0 reacties Vorig jaar is de komst van een mestvergasser in Emmen aangekondigd. Het is het plan van Stercore. Dit voorjaar hoopt men te starten met de bouw, al loopt momenteel wel een rechtszaak, aangespannen door Milieudefensie. Hans Jansen van Stercore laat echter aan RTV Drenthe weten desondanks te verwachten dat…


Grote politie-actie tegen mestfraude: onder meer inval bij bedrijf in Esbeek

11-02-2021 - 0 reacties De Nederlandse en Belgische politie hebben donderdag vanwege mogelijke mestfraude invallen gedaan op tientallen plaatsen in de grensstreek. In onze provincie werd onder meer onderzoek gedaan bij een bedrijf in Esbeek. In België zijn zeventien mensen gearresteerd, meldt het Belgische Openbaar Ministerie donderdag.
De resultaten van de invallen in Nederland zijn nog niet bekend.

De politie heeft aanwijzingen voor 'grootschalige fraude'. De
verdachten zouden mest illegaal hebben afgevoerd naar
akkerbouwers en naar vergisters die er biogas van maken. Ook zouden
ze testmonsters van mest in hun voordeel hebben gemanipuleerd.

Lucratief om regels te ontduikenDoor het mestoverschot in Nederland en Vlaanderen en de volgens
sommige boeren te strikte limieten op het bemesten van boerenland,
is het al gauw lucratief om de strenge regels te ontduiken.
Fraudeurs jagen ook op de subsidies voor bijvoorbeeld het vergisten
van mest.

De Nederlandse en Belgische politie doorzochten donderdag samen met
de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) huizen en
bedrijven op acht plaatsen in onze provincie en in Limburg. In België gebeurde
dat op nog eens 24 plaatsen.


Alle Nederlandse Heineken-biertjes ‘groen’ gebrouwen

31-08-2020 - 0 reacties Al het bier dat brouwer Heineken voor de Nederlandse markt maakt is sinds juli ‘groen’. De bierbrouwer gebruikt zonne- en windstroom en biogas voor het brouwen en verpakken van het bier. Heineken kijkt nu naar mogelijkheden om verpakkingsmaterialen te gebruiken die minder belastend zijn voor het milieu. Ook richt de brouwer zich op schonere vormen van transport.


Deze fabriek recyclet straks 15.000 ton aan luiers

04-08-2020 - 0 reacties De luierrecyclingfabriek van afvalverwerker ARN in Weurt wordt opgeschaald van testlocatie naar een volwaardige fabriek. Er kan straks 15.000 ton luiers gerecycled worden tot biogas, kunstmest en plastics.


Zitta Biogas Tilburg ontvangt nieuwe SDE+ beschikking

08-04-2020 - 0 reacties Zitta Biogas Tilburg heeft een nieuwe beschikking ontvangen binnen de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Het betekent dat het project nu alsnog kan worden gerealiseerd. Veehouders die mest willen leveren om in Tilburg te laten verwerken kunnen zich opnieuw inschrijven. Zitta Biogas kan verschillende soorten mest verwerken. Er wordt met vast tarief gewerkt zonder begrenzing aan het fosfaatgehalte in de mest.


Niet waterstof maar ammoniak als ideale energieopslag

12-02-2020 - 0 reacties Het gas ammoniak kan uitgroeien tot een succesvol opslagmedium voor het bufferen van wind- en zonne-energie. De eerste toepassing, een duurzaam noodstroomaggregaat, is al te bestellen.


Methaan reduceren? Mest zo snel mogelijk in opslag

26-11-2019 - 0 reacties Met drie proefopstellingen op drie locaties in het land willen onderzoekers de methaanuitstoot uit de externe mestopslag in kaart brengen. Dit gebeurt in het kader van het klimaatonderzoek, in opdracht van het ministerie van LNV. Ondanks de kinderziektes zijn de eerste resultaten met het affakkelen van biogas uit de mestzak hoopgevend.


Biogassector ageert tegen mogelijk stopzetten SDE+ bij verlengde levensduur van covergisters

07-11-2019 - 0 reacties Er is een grote behoefte aan meer groen gas en biogas, dat nu al met 7,5% een substantiële bijdrage levert aan de duurzame energieproductie. Het overgrote deel van de groen gas en biogasproductie in Nederland komt van ondernemers die een co-vergistingsinstallatie exploiteren. De biogasmarkt is nog steeds in ontwikkeling, maar het is wel een bewezen technologie die voorhanden is en al op veel locaties in Nederland wordt toegepast. De Biogas Brancheorganisatie vindt dat de regering een verkeerd signaal afgeeft door de SDE+ regeling voor installaties met een verlengde levensduur stop te zetten.


Award Suiker Unie voor transport met eigen biogas

11-10-2019 - 0 reacties Met het project 'Onderweg op eigen groen gas' heeft Suiker Unie de FNLI-award 2019 gewonnen.


Nieuw op Trekkerweb: Holaras merkpartner-pagina

04-04-2019 - 0 reacties Holaras heeft nu ook een merkpartner-pagina op Trekkerweb, met al het laatste nieuws van Holaras. Sinds 1911 is Hoopman Machines B.V. uit Aalten fabrikant van de Holaras machines. Er worden machines geproduceerd en ontwikkeld voor de landbouw, akkerbouw, uienverwerking, infratechniek en biogas. Naast de standaard machines in het assortiment, hebben veel van deze machines de mogelijkheid om ze naar eigen wens uit te breiden met de mogelijke opties. Op 8 september 2011 ontving Hoopman Machines B.V. het ‘predicaat Hofleverancier’.
Hoopman Machines B.V. staat voor een…


Holland Business Lounge tijdens ExpoBiogaz 2019

12-03-2019 - 0 reacties Bent u actief op het gebied van biogas en heeft u interesse in de Franse biogasmarkt? Neem dan op 12 en 13 juni deel aan de Holland Business Lounge tijdens de vakbeurs ExpoBiogaz in Lille.


Vrachtwagens Suiker Unie rijden op eigen biogas - Ons West Brabant

19-02-2019 - 0 reacties Suiker Unie neemt deze maand vier suikerbulkwagens in gebruik die volledig op eigen biogas rijden. De CO2-uitstoot gaat hierdoor per vrachtwagen met 90% omlaag.

De gascilinders in de vrachtwagens kunnen gevuld worden bij de suikerfabrieken in Stampersgat en Vierverlaten. Suiker Unie levert 30 miljoen m3 biogas per jaar. Daarmee is het de grootste groen-gasproducent van Nederland.


Bulktransport Suiker Unie op 100 procent groen gas

14-02-2019 - 0 reacties Suiker Unie neemt deze maand vier suikerbulkwagens in gebruik die 100 procent op eigen biogas rijden. Daarmee gaat de CO2-uitstoot per vrachtwagen met 90 procent omlaag.


Bouw grootste biogasinstallatie kan beginnen

25-01-2019 - 0 reacties Zitta Biogas Chemelot heeft door de toekenning van SDE+-subsidie de financiën rond om op chemiepark Chemelot in Geleen de bouw te kunnen starten van de grootste biogasinstallatie van Nederland.


Limburgse mestverwerker krijgt felbegeerde subsidie

21-01-2019 - 0 reacties Het Limburgse mestverwerkingsproject Zitta Biogas Chemelot heeft een belangrijke hindernis genomen. De toekenning van een SDE+-subsidie, die noodzakelijk is voor de bouw van een nieuwe biogasinstallatie met een capaciteit van 700.000 ton mest, is namelijk binnen.


700.000 ton mestverwerker Chemelot toch stap dichterbij

21-01-2019 - 0 reacties De vestiging van een biogasinstallatie, met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 700.000 ton drijfmest en een productie van 60 miljoen m3 biogas, op het Chemelot terrein in Geleen, is een stap dichterbij gekomen nu een SDE+ subsidie is toegekend.


Commissie m.e.r. vindt milieueffectrapport mestverwerker Twence nu in orde

19-12-2018 - 0 reacties De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de mestverwerkingsinstallatie die Twence op het bedrijventerrein Elhorst-Vloedbelt in Zenderen wil realiseren op verzoek van de provincie Overijssel opnieuw beoordeeld. Met aanvullende informatie over monitoring en de opwerking van biogas tot aardgaskwaliteit is nu goede en volledige informatie beschikbaar, stelt de commissie.


Matchmaking tijdens Biogaz Europe 2019

05-12-2018 - 0 reacties Bent u op zoek naar potentiële internationale samenwerkingspartners op het gebied van biogas, biogasopwaardering of waste-to-energy? Enterprise Europe Network organiseert op 30 en 31 januari een matchmaking tijdens de vakbeurs Biogaz & ReGen Europe 2019.Het evenement richt zich op (innovatieve) mkb-bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten die actief zijn op het gebied van biogas, biogasopwaardering en waste-to-energy.