Bierbostel

Al het Bierbostel nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Bierbostel nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Bierbostel nieuws

Corona kan stro- en bierbostelprijs opdrijven

17-03-2020 - 6 reacties De voerprijzen zijn op het moment stabiel, maar de handelaren houden de situatie nauwlettend in de gaten. Er gaan geruchten dat Frankrijk en misschien België de grenzen volledig gaan sluiten. Als dit gebeurd dan heeft dat gevolgen voor de prijzen van onder andere stro en bierbostel.


Prijs bierbostel trekt verder aan

14-01-2020 - 0 reacties In de derde week van dit jaar valt is de situatie op de voermarkt nog altijd rustig, zo geven handelaren aan. Er gebeurt weinig bijzonders, wat al een aantal weken de trend is. De matige vraag naar bierborstel en snijmais in vergelijking met de hoge prijzen is...


Aanbod van bierbostel blijft krap, prijs stijgt

17-12-2019 - 0 reacties Het aanbod van bierbostel is ook deze week zeer krap en dat zorgt ervoor dat de prijs opnieuw stijgt. Als we kijken naar de andere ruwvoerproducten op de voermarkt, dan kan gesteld worden dat de Kerstvakantie al begonnen is.


Tekort aan bierbostel stuwt prijs omhoog

22-10-2019 - 0 reacties De voermarkt staat deze week voornamelijk in het teken van bierbostel. Er is namelijk een onbalans ontstaan tussen vraag en aanbod, waardoor de prijs stappen omhoog maakt. Ook de prijs van snijmaïs zet weer een klein stapje omhoog.


Bierbostel en stro doen stapje omlaag

27-08-2019 - 0 reacties Terwijl vorige week de prijs voor snijmaïs onder druk stond, staan deze week de prijzen van bierbostel en stro onder druk. Voor beide producten geldt dat er meer aanbod dan vraag is, waardoor de prijzen noodgedwongen een stapje terug moeten doen.


Prijs voor bierbostel trekt verder aan

30-07-2019 - 0 reacties De handel in ruwvoer is niet spectaculair te noemen, al tonen de prijzen deze week wel een aantal kleine prijsmutaties. Er is bijvoorbeeld meer vraag naar bierbostel, terwijl de markt voor weidehooi opgedroogd is. 


Koeien smullen van bierbostel

01-05-2019 - 0 reacties Het bier wordt weer volop gebrouwen. Melkveehouders kunnen daarom nu goed aan bierbostel komen. Dat is namelijk een afvalproduct van de bierbrouwerij dat koeien graag lusten.


Bierbostel spelbreker op voermarkt

30-04-2019 - 0 reacties Hoewel op de voermarkt nog altijd terughoudendheid heerst onder kopers en verkopers, weten de meeste voerprijzen ook deze week stabiel te blijven. Bierbostel is de spelbreker op de markt.


Video: Balen maken van gemengd ruwvoer

05-04-2019 - 0 reacties Melkveehouder Manfred Keuper uit De Heurne (GD) maakte deze week droogstandbalen. Hij mengde daarvoor maïs met gewalst stro, bierbostel en een eiwitaanvulling. Het gemengde ruwvoer werd vervolgens in rondbalen geperst in plastic verpakt.


Voermarkt ligt er ongewoon rustig bij

06-11-2018 - 18 reacties Fouragehandelaren zeggen dat er ongewoon weinig handel is op de voermarkt. Het resulteert veelal in stabiele noteringen, met 1 uitzondering: bierbostel. De prijs voor dit product weet namelijk wel een minimale stijging weg te zetten.


Stabiele en hoge prijzen op voermarkt

25-09-2018 - 0 reacties De prijzen op de voermarkt blijven in week 39 vrijwel allemaal stabiel, maar dan wel op bijzonder hoge niveaus. Daarentegen zet bierbostel juist een daling weg. Waar komt de prijs voor dit product op uit?


Kleine prijsmutaties op voermarkt

11-09-2018 - 0 reacties Er zijn een aantal kleine prijsmutaties zichtbaar op de voermarkt. Zo staan de prijzen van snijmaïs en bierbostel onder druk, maar weet de prijs voor stro zich goed staande te houden.


Is een tekort aan brijvoer aanstaande?

26-08-2018 - 0 reacties Door de slechte groeiomstandigheden van deze zomer laat de gras- en maïsoogst op sommige plekken te wensen over. Daarom kopen melkveehouders meer bijproducten aan als corngold en bierbostel.


Prijs bierbostel onder druk door ruim aanbod

30-05-2018 - 0 reacties Het ruime aanbod aan bierbostel laat zich nog altijd niet makkelijk plaatsen.


Ab InBev maakt ontbijtdrankje van bierbrouwresten

09-05-2018 - 0 reacties Ieder jaar blijven er wereldwijd 30 miljoen ton graanresten - bierbostel in vaktaal - over van het bierbrouwen. Ab InBev maakt van bierbostel ontbijtdrankjes.


AB Inbev maakt ontbijtdrank uit bierbostel

07-05-2018 - 0 reacties Bierbrouwconcern AB InBev, bekend van Dommelsch, Leffe, Hoegaarden, Hertog Jan en Jupiler heeft een voedselrijke ontbijtdrank ontwikkeld op basis van de droge graanresten die overblijven na het brouwen van bier. De drank wordt in het kader van een pilootproject verkocht aan de oostkust van de VS.


Prijsverhogingen stro zetten door

21-02-2018 - 0 reacties De stroprijzen lopen richting het einde van februari verder op. Ook in Frankrijk krijgen kopers steeds vaker nee te horen. Daarmee richten de ogen zich steeds meer op Spanje. Andere interessante producten zijn bierbostel en soja.


Melkveehouder aan de slag met snelle kuil

21-11-2017 - 12 reacties Snelle kuilen en een volle kuilplaat zijn uitdagingen waar melkveehouders mee te maken hebben. Het heeft gevolgen voor de handel in snijmaïs, maar ook heeft het zijn weerslag op bierbostel en de structuurproducten.


Waarom reageert voermarkt op EK vrouwenvoetbal?

08-08-2017 - 0 reacties Op de brijvoermarkt zijn prijsontwikkelingen te bespeuren. Deze vallen zowel positief als negatief uit voor veehouders. Wat betekent de droogte in Zuid- en Oost-Europa voor de voerprijzen, en waarom gaat de prijs van bierbostel omhoog?


Zonder veehouderij komt een circulaire voedselvoorziening niet van de grond

29-01-2017 - 19 reacties Art. FD 27-1-2016

Veehouders krijgen voortdurend te horen dat ze met hun vee mede debet zijn aan het klimaatprobleem en aan onze te grote ecologische footprint. De problemen in de veehouderij zijn serieus, maar helaas blijft door de grote nadruk op die problemen onderbelicht dat er zonder veehouderij nooit een circular and biobased society zal zijn.
Die circular and biobased society is een samenleving die draait op hernieuwbare grondstoffen voor al onze behoeften: voedsel, energie, materialen, noem maar op. Plantenbiomassa is dan de grondstof waarop de hele duurzame samenleving draait. Maar als experts praten over de beloften van de biobased society, hebben ze het alleen maar over lineaire productieketens. Over de nieuwe materialen die we kunnen maken uit biomassa, bijvoorbeeld rubberbanden uit paardenbloemen of nieuwe brandstoffen uit zeewieren.
Biomassa
Zo geredeneerd moeten we nog veel meer plantenbiomassa gaan produceren dan we nu al doen. En dat kan niet, want die ruimte is er op aarde niet. We zullen dus veel slimmer om moeten gaan met de biomassa die we in de landbouw produceren. Dat kan alleen als we de biologische kringlopen daadwerkelijk sluiten.
En daarvoor heb je vee nodig. Dieren die de plantenresten kunnen verteren die anders verloren zouden gaan, en die mest produceren waarmee de bodem kan worden bijgetankt.

Koeien, schapen, kippen en varkens zijn door de mens ooit als landbouwhuisdieren geselecteerd, omdat zij biomassa kunnen verteren die wij niet verdragen. Gras bijvoorbeeld, of hooi en bierbostel. Of denk aan insecten. Ik verwacht niet dat wij mensen op grote schaal insecten gaan eten, maar ze zijn bijzonder geschikt als voer voor kippen — die immers van oorsprong insectivoor zijn. Met die reststromen voorzien dieren ons van kostbare en kostelijke producten als melk, eieren en vlees.
Mest
En dieren produceren mest. Nu nog kijken we naar mest als een afvalproduct, waar we te veel van hebben en vanaf moeten. Vanuit het perspectief van een circulaire voedselvoorziening verandert dat beeld radicaal. Daarin is mest een bodemverbeteraar, een bron van organisch materiaal waar de bodem ontzettend veel behoefte aan heeft. Zaak is om hoogwaardige organische stof uit de mest te halen en terug te brengen naar de bodem. Want die vruchtbare bodem hebben we hard nodig om de maximale hoeveelheid plantenbiomassa te kunnen produceren om de cirkel weer rond te maken en te laten draaien.
Eén aarde
Alleen zo kan die ene aarde straks negen en een half miljard mensen voorzien van goed en gezond voedsel, van duurzame energie en van materialen uit een hernieuwbare grondstof. Alleen zo ontstaat er een echte kringloop: grond maakt planten, maakt dieren, maakt mest, maakt grond, planten, dieren, mest… Eigenlijk een manier om te voorzien in de behoeften van mensen, gebaseerd op een mechanisme dat in de natuur al lang bestaat: ecologische kringlopen.

De uitstoot van broeikasgassen in de veehouderij kan ruim 50% verminderen

Maar vee is toch mede de oorzaak van het klimaatprobleem? Door de methaanproductie die voortkomt uit het verteren van die plantaardige materialen door koeien, schapen en andere dieren? Dat is waar: 15% van de broeikasgassen komt uit de veehouderij. Het is deels het gevolg van een veehouderij die niet goed, efficiënt en zorgvuldig is ingericht. We kunnen die uitstoot van broeikasgassen uit de veehouderij met ruim 50% verminderen door slimmer met de dieren, hun voer en hun mest om te gaan. En bovenal: door nog beter voor hun gezondheid te zorgen.
CO2 vastleggen
Er is nóg een kant aan dit verhaal. Als we de kringloop goed sluiten en de bodem weer opladen met de organische stof uit de mest van dieren, brengen we koolstof, die nu nog in de lucht zit, terug naar de bodem. Zo levert de landbouw met veehouderij juist een bijdrage aan het vastleggen van CO2 uit de atmosfeer in de bodem en daarmee aan het tegengaan van de klimaatproblemen die we in de afgelopen eeuw met het gebruik van fossiele brandstoffen hebben veroorzaakt.
Welbeschouwd hebben we het hier dus over een complete regiemshift. Overomdenken. Van een veehouderij die is verkokerd in lineaire voedselketens gaan we naar een veehouderij waarin biomassa optimaal wordt ontsloten en hoogproductieve voedselkringlopen duurzaam worden gesloten. En van een maatschappij die is gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een maatschappij die draait op biobased grondstoffen.
In Leeuwarden staat Us mem, een bronzen standbeeld van een koe. Het wordt tijd dat we ons vee weer op een voetstuk zetten.
Martin Scholten is algemeen directeur Animal Sciences Group, Wageningen University & Research.