Betekenis

Volg al het nieuws over Betekenis, een van de 17233 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Betekenis nieuwsbrief.

Betekenis nieuws

Wat betekend dit waarschuwingslampje?

15-03-2021 - 5 reacties Wat betekend dit lampje op onze shovel?
Alvast bedankt


Nieuw klimaatnormaal leidt tot discussie: is het weer nog wel ‘normaal’?

30-12-2020 - 0 reacties Met ingang van het nieuwe jaar verandert het 'normale weer' in Nederland. Het KNMI heeft nieuwe gemiddelden berekend, gemeten over de afgelopen dertig jaar. Deze berekeningen leiden tot nieuwe normalen, voor bijvoorbeeld temperatuur en neerslag.

Hierdoor wordt nog duidelijker dat het Nederlandse klimaat verandert, stelt het KNMI. Zo is het aantal vorstdagen sterk afgenomen en is het aantal tropische dagen verdubbeld ten opzichte van dertig jaar geleden.
Maar het besluit leidt ook tot discussie. Sommige wetenschappers vinden juist dat door het gebruiken van een nieuw normaal de opwarming van het klimaat als het ware wordt verstopt.

Steeds minder buiten schaatsen
Ten opzichte van het klimaatnormaal van dertig jaar geleden zijn de veranderingen groot, zegt Bernadet Overbeek van het KNMI. "Als we het nieuwe normaal vergelijken met dertig jaar geleden, dan zien we dat de temperatuur is toegenomen, net als de neerslag, we zien dat er meer zonnestraling en verdamping is. Daarmee zien we ook steeds meer droogte in Nederland. En we zien een lichte afname in de windsterkte."
De temperatuur in Nederland is in die tijd met 1 graad gestegen. Maar zelfs die ene graad geeft dus al grote effecten, zegt Overbeek, bijvoorbeeld in de afname van sneeuw en ijs. "We hebben het allemaal zelf kunnen ervaren, dat er steeds minder kans is om buiten te schaatsen. De cijfers laten ook zien dat de vorst steeds meer is afgenomen."
Volgens het KNMI is het voor veel sectoren van belang om te weten wat het gemiddelde weer is in Nederland. Of het nou gaat om mensen met zonnepanelen of voor dijken- en wegenbouwers, vrijwel iedereen houdt in meer of mindere mate rekening met het klimaat. Het instituut maakt elke tien jaar een nieuwe berekening van het gemiddelde weer.
Woord 'normaal' leidt tot discussie
Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd passen meteorologische diensten het normaal aan. Het systeem is bedacht in een tijd dat het klimaat alleen langzaam veranderde door natuurlijke variatie.
Nu de verandering sneller gaat door de uitstoot van broeikasgassen, leidt het woord normaal tot discussie. Want de betekenis die meteorologen eraan geven (een gemiddelde over een bepaalde periode), kan anders zijn dan hoe de maatschappij het interpreteert: een tamelijk statische situatie die altijd zo blijft.
Er is dan ook kritiek op het besluit van het KNMI. Omdat bij de berekening wordt gekeken naar de afgelopen dertig jaar, vrezen wetenschappers dat de situatie van bijvoorbeeld veertig of vijftig jaar geleden buiten beeld raakt. Als het huidige weer dan wordt vergeleken met het nieuwe normaal, zijn de verschillen minder groot dan wanneer ze worden vergeleken met de situatie van langer geleden.
Juist die veranderingen leiden ertoe dat het woord normaal beter niet meer gebruikt kan worden, vindt poolbioloog en klimaatdeskundige Maarten Loonen van de Rijksuniversiteit Groningen. "In die dertig jaar is er ontzettend veel veranderd in de wereld, het is veel warmer geworden. Daarom heb ik grote moeite om over het normaal te praten. Ik vind het een soort van volksverlakkerij als je het huidige weer vergelijkt met het normaal, want dan vergeet je dat het veertig jaar geleden aanzienlijk kouder was."
Loonen vreest dat de ernst van de opwarming hierdoor onvoldoende doordringt. "Dan ben ik bang dat mensen de indruk krijgen dat het niet zo erg is. En mijn boodschap is dat het zelfs erger is dan je denkt." Zelf doet hij onderzoek in het Noordpoolgebied, dat veel sneller opwarmt dan de rest van de wereld.
Klimaatdashboard
Het KNMI snapt de kritiek op het woord normaal. "Het is inderdaad net wat voor naam je eraan wil geven. Je zou het ook langjarig gemiddelde kunnen noemen", zegt Bernadet Overbeek. Maar het systeem als zodanig maakt de opwarming inzichtelijk. "Het nieuwe normaal laat juist goed zien dat we te maken hebben met klimaatverandering. Doordat het klimaat zo snel verandert, is het nieuwe normaal eigenlijk al ingehaald op het moment dat we hem uitbrengen."
Om het grote publiek nog beter te informeren heeft het KNMI het Klimaatdashboard ontwikkeld. Hierop is bijvoorbeeld te zien dat de opwarming plaatsvindt in alle seizoenen.


Aan de slag met dierenwelzijn op de basisschool

24-09-2020 - 0 reacties Nog sterker dan bij volwassenen hebben dieren voor kinderen een heel bijzondere betekenis. Onderwijs is een goed middel om de betrokkenheid van kinderen bij de natuur en hun kennis van biologie te stimuleren. Onderwijs kan ze bovendien voorbereiden op de lastige vragen rond dierenwelzijn waarmee ze steeds vaker geconfronteerd zullen worden.


Honderden soorten microalgen in Waddenzee zijn de reddende engelen bij een mogelijk voedseltekort

27-08-2020 - 0 reacties Microalgen. Je ziet ze niet met het blote oog, maar ze zijn van grote betekenis voor al wat leeft. Mocht de voedselbehoefte van mensen ooit zo groot worden dat productie op het land daar niet meer tegenop kan boksen, dan zouden microalgen wel eens de reddende engelen kunnen zijn volgens Katja Philippart van het NIOZ.


Flevoland koploper biologische landbouw

21-04-2020 - 0 reacties Flevoland is in Nederland koploper als het gaat om biologische landbouw. Maar wat is de betekenis van de Flevolandse biologische landbouw? Voor welke markten produceren die biologisch ondernemers. Waar gaan de producten naar toe, waar worden ze verwerkt en wie consumeert ze?


Weinig regen, meer verdamping: droogte leidt in natuur tot brandgevaar

10-04-2020 - 0 reacties Liefst vier keer moest de brandweer vannacht uitrukken op de Veluwe om bos- en heidebranden te blussen. Eerder deze maand woedden ook in andere gebieden natuurbranden. In Drenthe was het in korte tijd drie keer raak, ook Groningen en Twente moesten het ontgelden.
Sinds gisteren geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden, blijkt uit de risicokaart van de brandweer. Van de 25 Nederlandse veiligheidsregio's is in 21 regio's 'fase 2' van kracht, waarin een brand zich snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen. De overige vier veiligheidsregio's registreren het natuurbrandrisico niet.
In fase 2 is het risico op uitbreiding van een brand groter dan in fase 1, legt Margreet Zoer uit, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing bij de brandweer. "Die fase is vooral bedoeld als extra waarschuwing aan mensen in de natuur: let op als je daar bent. Mocht er brand ontstaan, dan verspreidt die zich sneller."
Het is nog niet duidelijk hoe de branden op de Veluwe vannacht zijn ontstaan, de brandweer doet daar nu onderzoek naar. "Ik kan me voorstellen dat mensen denken: vier branden in één nacht in een vrij beperkt gebied, dat is opvallend", zegt Robert Spijkerman van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. "Maar het is ook voorjaar, de kans dat een natuurbrand ontstaat is in dit seizoen vrij groot."
Bekijk hier beelden van de brand op de Veluwe vannacht:
De brandweer waarschuwde afgelopen zondag al voor branden in bossen en op de heide, als gevolg van de aanhoudende droogte. Maar hoe zit dat? Hadden we dit jaar niet de op een na natste februarimaand ooit?
Hydroloog en 'waterboswachter' Rob van Dongen van Staatsbosbeheer snapt dat dat tegenstrijdig klinkt. "Maar we hebben de afgelopen drie, vier weken geen regen van betekenis gehad en veel zon. Bovendien stond er de eerste weken veel wind. Dat betekent dat water sneller verdampt, waardoor de bovengrond, de eerste centimeters van de bodem, vrij snel uitdroogt."
Bladeren
Vooral hoger gelegen gebieden in Nederland hebben daar last van, zegt Van Dongen, omdat het grondwater daar dieper ligt. "De bodem is dan echt afhankelijk van hangwater: het water dat blijft hangen na neerslag."
Als het een tijdje niet regent, kan dat dus vrij snel tot uitdroging van de bovengrond leiden. En dat het risico op natuurbranden juist in het voorjaar zo groot is, hangt ook samen met het groeiseizoen, vertelt de waterboswachter. "De bomen en planten krijgen weer bladeren en onttrekken dan water uit de bodem. Die wordt daardoor sneller droog."
Remmende trein
Overigens ontstaan de meeste natuurbranden, naar schatting zo'n 90 procent, door menselijk handelen, bewust of onbewust. Bijvoorbeeld een weggegooide sigarettenpeuk of een nog warme uitlaat van een auto die in hoog gras geparkeerd staat. "Maar ook een remmende trein kan al een natuurbrand veroorzaken", zegt landelijk coördinator Margreet Zoer. "Soms komen daar vonken vanaf, bij droge vegetatie kan dan brand ontstaan."


De winter lijkt alweer voorbij (als hij er al ooit is geweest)

21-01-2020 - 0 reacties Slecht nieuws voor de winterfan die zijn laatste hoop op februari had gevestigd. In de nieuwe 30 daagse verwachting van Weerplaza zien we totaal geen signalen van kou. ,,Het lijkt er dan ook op dat deze meteorologische winter als een nachtkaars uitgaat zover die überhaupt al was aangegaan”, concludeert Raymond Klaassen.

Het lijkt erop dat deze winter als een nachtkaars uitgaat. Ook de weersverwachtingen voor februari laten "totaal geen signalen van enige kou van betekenis zien", zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.


Dorpen kunnen prima zonder kerk, straks alleen nog kerk in hoofdkernen

08-01-2020 - 0 reacties NIJMEGEN - De sluiting van kerken gaat de komende jaren in een veel hoger tempo, maar zal ook van weinig betekenis zijn voor de dorpen die zonder kerk komen te zitten. Wel zal de sluiting van de kerken tot gevolg hebben dat nóg meer mensen zich van de kerk afkeren.


Aardappeloogst 2019 is een martelgang

11-11-2019 - 0 reacties De aardappelmarkt van dit jaar kan een martelgang genoemd worden, zegt DCA-marktexpert Edwin Burgers. Niet alles is uit de grond. Ook de situatie in Engeland kan een rol van betekenis gaan spelen.


"Imago glastuinbouw zit in de lift"

11-10-2019 - 0 reacties Marketeers in de agrarische wereld zijn dun gezaaid, terwijl het imago van de sector flinke stappen voorwaarts maakt, stelt Jeroen Verweij, opleidings- en personeelsspecialist.
Niet iedereen beseft dat de agrarische sector van grote betekenis is voor de Nederlandse economie. Dat geldt voor eigenlijk alle…


International 1255 XL - Wat betekent deze sticker op een case 1255xl

06-10-2019 - 2 reacties Ik heb deze sticker in mijn case 1255xl.
Nu zag ik een international 1255xl op marktplaats staan met de zelfde sticker als in die van mij.
Die van mij en die op marktplaats komen uit Frankrijk.
Weet iemand wat zo'n sticker betekent of van wat het is?
Het gaat om de onderste sticker.


De koninklijke weg naar een rationeel mestbeleid

03-09-2019 - 0 reacties Onze koningin opent op woensdag 4 september de 'Groene Mineralen Centrale' te Beltrum, gelegen in de Achterhoek. Het project krijgt daarmee aandacht van een breed publiek en dat verdient het ook. Het gaat immers om een systeeminnovatie met een grote maatschappelijke betekenis.


Maandsom van meer dan 70 millimeter op veel plaatsen

18-08-2019 - 1 reacties Eindelijk regen van betekenis in het droge zuidoosten

hetweeractueel.nl/actueel-neerslagkaartje/


Veranderingen staan weer aan de poort

01-08-2019 - 0 reacties Het woord 'dynamiek' is een prachtig en bijzonder woord. Als je het naar onze agrarische sector vertaalt, ben je meteen op de hoogte van de betekenis.


De symbolische betekenis van het aantal rozen dat je aan elkaar geeft

29-07-2019 - 0 reacties Dat rode rozen staan voor de liefde, weten we allemaal wel, maar dat ook het aantal rozen dat iemand geeft een symbolische betekenis heeft, is wat minder bekend. Leuk om als bloemist mee te kunnen geven aan je klanten!


Opnieuw zomerwarmte in aantocht: aantal beregeningsverboden neemt toe

18-07-2019 - 0 reacties Voor volgende week voorziet Weeronline zonnig zomerweer met landinwaarts mogelijk een tropische 30 graden. Neerslag van betekenis zit nog niet in de pijplijn, waardoor het neerslagtekort alleen maar toeneemt. waterschappen stellen beregeningsverboden in.


LTO wil duidelijkheid over PiP's

06-07-2019 - 0 reacties LTO Noord wil snel duidelijkheid over de betekenis van de PAS-uitspraak van de Raad van State voor lopende gebiedsprocessen in de provincie Overijssel. De belangenbehartiger pleit voor een goede analyse voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen.


Weerbericht: Graanoogst en beregening op volle toeren door aanhoudende droogte

02-07-2019 - 0 reacties De droogte zorgt er net als vorig jaar voor dat de graanoogst in grote delen van Nederland buitengewoon vroeg op gang komt. Bovendien is er in de verste verte geen regen van betekenis te zien in de 14-daagse weersverwachting.


Wachten op droger land loont als het weer eindelijk opknapt

16-03-2019 - 12 reacties Veertiendaagse zonder regen van betekenis, vanaf dinsdag


Democratie lijkt de beste vorm van bestuur voor de volksgezondheid

15-03-2019 - 0 reacties Een groot onderzoek met statistische gegevens van 170 landen over een periode van een halve eeuw geeft een nieuwe betekenis aan het begrip ‘gezonde democratie’. In een democratisch land heb je meer kans op een lang en gezond leven, zegt het rapport.