Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Bedrijfsopvolging en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Bedrijfsopvolging nieuws

ABZ Diervoeding neemt voeractiviteiten H.W. Koning over

02-12-2019 - 0 reacties ABZ Diervoeding neemt de veevoeractiviteiten van Fa. H.W. Koning uit Winsum (Groningen) over. Toenemende regeldruk in de veehouderij en het ontbreken van bedrijfsopvolging heeft Fa. H.W. Koning doen besluiten een stapje terug te doen.


Hoelang is deze grondprijs nog te financieren?

30-01-2019 - 0 reacties Het financieren van grond is een heikel punt in de landbouw. Doordat de grond steeds schaarser wordt, zijn de prijzen flink gestegen. Hierdoor is er steeds meer vreemd vermogen nodig voor bedrijfsopvolging of -uitbreiding. Maar, hoelang is deze grondprijs nog te financieren?


Alles boven tafel

25-01-2019 - 0 reacties Bedrijfsopvolging is een langlopend traject, waarbij het belangrijk is dat alle zaken boven tafel komen.


Osse blikgroente kon Zwanenberg redden

27-06-2018 - 0 reacties OSS - Een bekende dichtregel uit 1935 zegt: En de boer, hij ploegde voort. Hij moet wel, maar makkelijk is het niet. Melkquota, milieuregels, schaalvergroting die wel moet maar niet mag, problemen met bedrijfsopvolging, overheden die tussentijds regels veranderen. Maar de boer, hij ploegt voort. De boeren kunnen wel wat steun gebruiken, maar wie geeft die?


Zuidkoop breidt uit

23-04-2018 - 0 reacties Zuidkoop in De Lier neemt per 1 juli 2018 Groenprojecten Zoetermeer over. De middelgrote speler in interieurbeplanting heeft vanwege gebrek aan bedrijfsopvolging gezocht naar een nieuwe eigenaar van Groenprojecten en heeft deze gevonden in Zuidkoop. Na de overname blijft het bedrijf voorlopig onder leiding van de huidige eigenaar Denis Trees door draaien.


Bedrijfsoverdracht is ook in het loonwerk een issue

16-03-2018 - 0 reacties Boerenbond heeft samen met een aantal partners een Kenniscentrum Bedrijfsopvolging opgericht omdat een overname van een landbouwbedrijf financieel, juridisch en economisch complex is. Bij een overname in familieverband gaat het over centen maar ook over emoties. Met het boek ‘de generatiewissel’ maakt sectorfederatie Landbouw-Service duidelijk dat het eigen bedrijf loslaten ook voor loonwerkers één van de meest moeilijke beslissingen is. Het boek helpt de overdracht voorbereiden, onder meer met een stappenplan, en wil ook inspireren met tien portretten van loonwerkersfamilies waar de volgende generatie de fakkel overneemt.


"Grond kan je in één generatie niet terugverdienen"

08-01-2018 - 0 reacties “Grond is te duur in verhouding tot de opbrengsten uit landbouwactiviteiten.” Dat zegt Charlotte Cobbaert van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging in Stiel, het magazine voor jonge land- en tuinbouwers. Gezien de 1 à 2 procent rendement op de aankoopprijs wordt dat beaamd door Jacky Swennen van adviesbureau SBB. Dure landbouwgrond stelt landbouwfamilies voor problemen bij de patrimoniumoverdracht naar de volgende generatie. Bij een bedrijfsopvolging waarbij één van de kinderen de boerderij overneemt, schuiven families het probleem vaak voor zich uit. Wachten is nochtans geen optie want de erfbelastingen zijn hoog en onroerende goederen komen dan in onverdeelde mede-eigendom van alle kinderen terecht.


Contouren nieuw Europees landbouwbeleid uitgelekt

24-10-2017 - 0 reacties Minder directe inkomenssteun voor boeren, een lager maximaal bedrag per bedrijf, prioriteit voor jonge boeren en bedrijfsopvolging en meer nationale invulling van de regels. Dat zijn enkele kernpunten zijn van de voorstellen van het nieuwe Europese landbouwbeleid, zo blijkt uit een uitgelekt document van de Europese Commissie dat enkele landbouwmedia konden inkijken. De officiële toekomstplannen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden normaal pas eind november officieel voorgesteld.


Volop aandacht en geld voor bedrijfsopvolging in Brussel

18-10-2017 - 1 reacties Bedrijfsopvolging krijgt veel aandacht in de Europese politiek. De Europese Raad van ministers heeft een amendement van SGP / CU Europarlementariër Bas Belder aangenomen, die voorziet in extra jonge boerenpremie.


Stoet tractoren als eerbetoon aan jonge #Melkveehouder Maikel Dekker

17-07-2017 - 6 reacties R.I.P Maikel:

Een stoet van 34 landbouwtractoren begeleidde zaterdag Maikel Dekker van Middenmeer naar Schagen. Een indrukwekkend eerbetoon van vrienden, buren en collega’s. De jonge agrariër uit Middenmeer is zondag 9 juli overleden. Drie dagen eerder was hij 25 jaar geworden.

Maikel lag op een platte wagen, getrokken door de eerste trekker. Vader John en Maikel hadden deze Fendt pas gekocht, met het oog op de toekomstige bedrijfsopvolging. Maikel vormde al een maatschap met zijn ouders, ’Dekkermelk’.

Meer: noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo/…


Bedrijfsopvolgers hebben het moeilijk - Overname vaak te duur

21-06-2017 - 181 reacties Bedrijfsovernames worden steeds complexer, omdat het verschil tussen de overnamewaarde en de marktwaarde van boerenbedrijven verder toeneemt. Ongeveer 95 procent van de overnames gaat niet voor taxatiewaarde naar de bedrijfsopvolger. Doordat de waarde van de bedrijven toeneemt, eisen de kinderen vaker hun deel op.


Groter bedrijf heeft meer kans op opvolger

14-12-2016 - 0 reacties Zo'n zestig procent van de bedrijven met een bedrijfshoofd boven de 55 jaar heeft geen bedrijfsopvolger, zegt CBS-woordvoerder Cor Pierik. Hoe komt dat en welke gevolgen heeft dit? In deze aflevering van Boerenbusiness Feiten hoort u alles over bedrijfsopvolging anno 2016.


Meeste animo voor bedrijfsopvolging in melkveehouderij

21-11-2016 - 0 reacties Op 60,7 procent van alle melkveebedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder is een bedrijfsopvolger aanwezig. Binnen de agrarische sector is de melkveehouderij daarmee de sector met de meeste overnamekandidaten, gevolgd door melkgeitenbedrijven (53,4 procent met een opvolger) en pluimveebedrijven (45,9 procent).


Nieuwe webserie: Boerderij de Opvolger

16-11-2016 - 0 reacties Boerderij de Opvolger is een webserie van zes afleveringen, over jongeren met een enorme passie voor de agrarische wereld. Er zijn al drie afleveringen verschenen op www.boerderij.nl/opvolger.

Acht kandidaten die graag een agrarisch bedrijf willen opvolgen gaan met elkaar de strijd aan. Bedrijfsopvolging is een moeizaam proces, vooral als er geen opvolger binnen de familie is. Terwijl er veel jongeren zijn die niets liever willen dan een bedrijf runnen. Dat is bijzonder, vooral gezien de huidige ontwikkelingen. Het is heel mooi om dit te kunnen uitdragen!

Het programma is een emotionele onderneming gebleken voor de jonge kandidaten en ze zijn zichzelf flink tegengekomen. Maar allemaal hebben ze aangegeven veel te hebben geleerd, ook van hun tegenslagen. Iedere vrijdag komt er een nieuwe aflevering online.

Door middel van masterclasses en opdrachten kunnen de Opvolger-kandidaten een (bijzonder exclusief) Nuffield Scholarship winnen ter waarde van €7.500, waarmee ze een opstapje krijgen naar hun ondernemersdroom. Zij krijgen de kans in totaal zes weken in het buitenland te verblijven en hun eigen agrarische vraagstuk te onderzoeken bij andere scholars. De kandidaten doen al veel theoretische kennis en praktijkervaring op door mee te doen aan Boerderij de Opvolger, maar met het scholarship krijgen ze ook een unieke kans te netwerken en hun cv verder uit te breiden.

Check boerderij.nl/opvolger. We zijn ook te vinden op Facebook (@boerderijopvolger), Twitter (@DeOpvolger) en Instagram (boerderij.de.opvolger). 😄


Bedrijfsopvolging waanzin of uitdaging

18-04-2016 - 55 reacties Hoi Allen,

Sinds kort aangemeld op dit forum omdat er wel eens interessante topics voorbij komen. Ik dacht laat we zelf ook eens een plaatsen. Ik ben btw een jonge melkveehouder die graag het ouderlijk bedrijf voortzet want ben besmet geraakt met het koeienvirus/passie hoe je het ook wilt omschrijven. De economische situatie helpt natuurlijk niet echt mee maar is van de andere kant ook weer uitdagend. Hoe zien jullie de toekomst met eventuele bedrijfsopvolging als die er is?? Of is iedereen die boer wordt hartstikke gek?? Heb tevens drie jaar als buitendienstmedewerker voor een baas gewerkt is ook niet alles ondanks dat je meer vrije tijd hebt..


Staking melkveebedrijf is geen bedrijfsopvolging

14-03-2016 - 0 reacties Stoppen en weer starten is fiscaal niet altijd eenvoudig:

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de verkoop van het vee en melkquotum, de lagere opbrengsten en mindere inzet van arbeid, alsmede de gewijzigde bestemming van de landbouwproducten te ingrijpende wijzigingen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke onderneming.

Belanghebbende, mevrouw X, is de zus van de erflater, die tot zijn dood in 2007 een melkveebedrijf exploiteert. X en twee andere erfgenamen stellen dat zij de onderneming voortzetten en doen een beroep op de doorschuiffaciliteit van art. 3.62 Wet IB 2001.

Na het overlijden van erflater is al het vee verkocht. Vanaf 2008 wordt het gras en de maïs daarom aan derden verkocht. Na verkoop van het melkquotum in 2008 is een herinvesteringsreserve gevormd. Het vervangingsvoornemen is echter niet ten uitvoer gebracht en er is in 2012 over de reserve afgerekend.

Meer: taxlive.nl/-/…


SGP: VAN DAM ONTEIGENT VEEBOEREN

03-03-2016 - 11 reacties Wie zegt wat:

De SGP ziet helemaal niets in het plan van staatssecretaris voor landbouw Van Dam om fosfaatrechten te introduceren in de melkveehouderij.

SGP-kamerlid Dijkgraaf: “De melkveehouders zullen de dupe worden van dit plan.

De bedrijfssopvolging en –uitbreiding wordt stukken lastiger.

Daar komt nog eens bij dat dit voorstel in de praktijk betekent dat veeboeren gewoon voor een deel worden onteigend.

Dat is wat mij betreft onaanvaardbaar.”

1. Het is mooi dat de staatssecretaris inzet op het opheffen van het plafond of saldering, maar er is geen enkele garantie dat dit ook echt gaat gebeuren. Voor de SGP is minimumvoorwaarde (zonder te zeggen dat het voldoende is) dat het plafond verdwijnt of saldering van het gebruik buiten de landbouw plaatsvindt. Anders krijgen we in het kader van de derogatie weer nieuwe maatregelen om de oren. De boeren hebben het al moeilijk genoeg.

2. Er is geen enkele onderbouwing of analyse van de verwachte ontwikkeling van de melkveehouderij zónder rechten. Voor zo’n ingrijpende maatregel is dat –om het zacht te zeggen- vreemd.

3. Er is nog steeds een stikstofplafond. Daar zitten we nog onder. De brief rept daar met geen woord over.

4. Het fosfaatplafond was een middel, nu is het doel op zichzelf. Dat is verkeerd. De juiste volgorde is: eerst kijken hoe de waterkwaliteit in het volgende actieprogramma verbeterd kan worden. Dan pas praten over fosfaatrechten. Niet andersom, zoals nu gebeurt.

5. Het is raar (gezien de redenering dat het fosfaatplafond moet verdwijnen dan wel dat saldering moet plaatsvinden) dat bestaande bedrijven gekort worden. Dat is gewoon onteigening. Ook kan in het voorgestelde systeem geen verschil gemaakt worden tussen bedrijven die na afschaffing van het melkquotum gegroeid zijn en bedrijven die dat niet gedaan hebben. Voor de SGP is dat onaanvaardbaar.

6. Dat er extra rechten komen voor extensieve bedrijven met latente ruimte is positief. Dat gaat wel weer zorgen voor extra afroming, zonder dat daar ruimte voor gecreëerd wordt via verhoging van het fosfaatplafond of door uitwisseling van rechten vanuit de varkenshouderij. Dat is niet acceptabel.

7. Rechten worden bij overdracht met 10% afgeroomd. Volgens de brief van de staatssecretaris geldt dat voor álle transacties. Daarmee is het een extra belasting op bedrijfsopvolging. Voor met name jonge boeren is dit opnieuw een klap in het gezicht. Niet doen dus.

8. Afroming zal blijvend zijn, ook als de emissie beneden het plafond ligt. Dat komt neer op onteigening, zonder dat daarvoor een maatschappelijk dringende reden is. De SGP verzet zich hier fel tegen.

9. Door de overheidsmaatregelen zijn er veel trieste knelgevallen. De staatssecretaris komt echter met een wel heel erg minimalistische knelgevallenvoorziening. Dat kan en moet anders.

10. Als het voorstel niet ingrijpend verandert, zal de SGP tegen het kabinetsvoorstel stemmen.

Bron: sgp.nl/Actueel/…&


Huitema: ‘Grote zorgen over bedrijfsopvolging in EU’

01-03-2016 - 34 reacties In de hele Europese Unie bestaan er grote zorgen over bedrijfsopvolging in de landbouw.

Dat zei VVD-Europarlementariër Jan Huitema vrijdag 26 februari tijdens een bijeenkomst van het Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) ‘Samen Vooruit’ in het Achterhoekse Vragender. „Bedrijfsopvolging is de grootste uitdaging voor de Europese Landbouwpolitiek. Hoe overtuigen we jongeren om een agrarisch bedrijf over te nemen, is een belangrijk vraagstuk voor landbouwpolitici in de EU.”


Vier zonen,toch geen opvolger

29-06-2012 - 0 reacties Eigenlijk heeft Milcobel bestuurder en veehouder Jean Geelen geen tijd van praten want er komt onweer aan en er ligt veel gras klaar om ingekuild te worden. Dat ziet de busvol EDF veehouders ook als ze aankomen op het bedrijf, donderdag 28 juni. Toch maakt Geelen tijd vrij voor ze en er volgt een authentiek relaas over bedrijfsopvolging.


70 procent zonder opvolger

09-05-2006 - 0 reacties Hier een bericht en het commentaar uit het Agr. Dagblad
Jammer dat er geen uitsplitsing is naar sector.
*********************************
70 procent zonder opvolger
CBS: animo loopt verder terug
Voorburg ? De animo om een agrarisch bedrijf over te nemen loopt steeds verder terug, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS). 23.000, ofwel 70 procent, van de 40.000 ondernemers van 55 jaar of ouder zit zonder opvolger.
Op 23.000 bedrijven van deze groep zit één bedrijfshoofd, waarvan 4.000 met opvolger.
De overige 17.000 hebben meer dan één bedrijfshoofd, veelal maatschappen. 8.000 hebben een opvolger.
De cijfers hebben betrekking op 2004. Van álle 83.500 boeren en tuinders heeft bijna 15 procent iemand klaar staan om de komende tien jaar het roer over te nemen.
In 1996 had nog 23 procent een opvolger.
Bedrijfsopvolgers worden niet alleen schaarser, ze worden gemiddeld ook steeds ouder. In 1996 was nog ongeveer de helft van hen jonger dan 30 jaar, in 2004 was nog maar een derde jonger dan 30 jaar.
Het CBS constateert dat het kennelijk steeds moeilijker wordt om het bedrijf van de ouders of van familie over te nemen. Ook omdat het lastiger wordt om eerst voldoende kapitaal op te bouwen. Overigens spelen ook andere afwegingen. De bedrijfsopvolging wordt steeds minder gestuurd vanuit de traditie en is het steeds vaker een rationele afweging. Ook de vaak matige tot magere economische resultaten, de ingewikkelde regelgeving en het onregelmatige werk spelen een grote rol. kijk voor meer informatie op www.agrarischdagblad . nl


Powered by TECNAVIACopyright (c)2006 Agrarisch Dagblad, publicatie 09/05/2006

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Hoop voor de toekomst
COMMENTAAR Onheilspellend zijn ze, de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS). Zeventig procent van de agrarische bedrijven met een ondernemer van 55 jaar of ouder zit zonder opvolger.
Van alle 83.500 boeren en tuinders heeft slechts 15 procent iemand klaar staan om in de komende 10 jaar het roer over te nemen. Hoe onheilspellend de cijfers zijn, zeker als de afkalving van het bedrijfsbestand in ogenschouw wordt genomen, blijkt wel uit een vergelijking met een peiling van tien jaar geleden: toen had 23 procent van de 111.000 agrariërs een opvolger.
Er zijn meer indicatoren die weinig goeds voorspellen. Zo stijgt de leeftijd van de opvolger: in 1996 was de helft van hen jonger dan 30 jaar, nu is dat nog maar eenderde. Bedrijfsopvolging wordt dus steeds moeilijker, alleen al om financiële redenen.
Ook de algehele economische ontwikkeling van de sector, de regelgeving en het harde, onregelmatige werk spelen een rol.
Maar er gloort ook licht aan het einde van de tunnel. Er blijft een groep van meest grote, toekomstgerichte agrarische ondernemers over. Dit zijn de gemotiveerde professionals, die de naam van Nederland als landbouwnatie hooghouden. Ook daarvoor bieden de cijfers aanwijzingen: het opleidingsniveau van de opvolgers stijgt spectaculair.
Boeren ? en tuinderszonen en - dochters laten zich niet kisten, maar gaan de toenemende uitdaging aan. Met kennis en creativiteit. Lees het commentaar en reageer op www.agrarischdagblad.nl


Powered by TECNAVIACopyright (c)2006 Agrarisch Dagblad, publicatie 09/05/2006