Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine asbestvezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn.

Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen. Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:
  • de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel wit asbest)
  • de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauw asbest), amosiet (bruin asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen).

Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het asbest behoort. Wanneer het materiaal verwerkt is, kan dat niet meer. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven. De Russische stad Asbest is evenals de Canadese stad Asbestos (in de provincie Québec) vernoemd naar dit natuurlijke product c.q. de verzamelnaam voor deze mineralen.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Dit verbod betreft daken waarbij het asbest met de buitenlucht in aanraking komt, dus bijvoorbeeld golfplaten. De vlakke asbestplaten onder dakpannen vallen dus niet onder dit asbestverbod.

U mag als particulier maximaal 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal per perceel zelf verwijderen. Dit mag alleen als het gaat om hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal.

U moet altijd vooraf een sloopmelding indienen bij de gemeente als u asbest gaat verwijderen. Dit geldt ook als bij sloopwerkzaamheden minimaal 10 m3 afval vrij komt. Een sloopmelding kunt u indienen via via www.omgevingsloket.nl.

Asbest FAQ


Wat gebeurt er met accupakketten die afgedankt worden?

Iedereen heeft het er over dat accu's van elektrische auto's en zonnepanelen "het nieuwe asbest" worden. Is dat zo?
+2
Tinus
Heel veel afgedankte accupakketten zijn er nog niet, maar dit gaat zeker komen. De lithium-ion (Li-ion) accu’s die in hybride en volledig elektrische auto’s worden geplaatst, kunnen nog niet heel goed gerecycled worden, maar er wordt volop over nagedacht. Een vergelijkbaar scenario met asbest daken is dan ook niet op zijn plaats.

De li-ion-accu’s zijn complex en bevatten veel verschillende materialen. De accurecycling is op dit moment erg gericht op de terugwinning van aluminium, koper, nikkel en kobalt. Deze materialen kunnen ook worden teruggewonnen uit li-ion accu’s, maar dat is een veel moeizamer en daarmee ook kostbaarder proces.

Het lithium kan met deze techniek (verhitting) niet worden teruggewonnen omdat lithium niet intact blijft. Onderzoekers van de Amerikaanse University of California in San Diego hebben hier mogelijk de oplossing voor.

Ze hebben een manier gevonden om de batterij eerst zelf te ontmantelen en vervolgens op te lossen in een bad van lithiumzout. Na het drogen van het overgebleven mengsel kon het lithium weer opnieuw worden gebruikt. Via deze methode blijft de microstructuur van het lithium intact.

Naast dat het lithium hierdoor eindelijk gerecycled kan worden, zou de techniek van de Amerikaanse onderzoekers de helft minder aan energie kosten als andere technieken die nu worden gebruikt voor accu recycling. Een veel belovende ontwikkeling, al zal het nog een tijd duren voordat deze techniek op grote schaal beschikbaar zal zijn.

Bekijk dit antwoord