Agrarische

Volg al het nieuws over Agrarische, een van de 15448 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Agrarische nieuwsbrief.

Agrarische nieuws

Cursus: landbouw en waterkwaliteit

16-07-2019 - 0 reacties Deze cursus gaat over de bodem én de invloed van het agrarisch management op de uit- en afspoeling van nutriënten. Onderdeel hiervan is het denken in kringlopen van nutriënten in relatie tot bodemeigenschappen, agrarische bedrijfsvoering en de meststoffenwet.


Flevolandse boeren willen camera's in buitengebied

16-07-2019 - 0 reacties Boeren in Flevoland willen beveiligingscamera's in elke straat in het buitengebied om diefstallen bij agrarische bedrijven zo veel mogelijk te voorkomen. LTO Noord-voorzitter Flevoland Arnold Michielsen bespreekt dit idee binnenkort met voorzitter Franc Weerwind van de veiligheidsregio en commissaris van de Koning Leen Verbeek.


Boerenbusiness Awards voor bijzondere prestaties

15-07-2019 - 0 reacties Boerenbusiness, het online platform voor topondernemers in de agrarische sector, reikt dit jaar voor het eerst de Boerenbusiness Awards uit. Met de Agribusiness Award en de Impact Award willen wij bijzondere prestaties in de agrarische keten extra voor het voetlicht brengen. 


Agriton nieuwe kennispartner van Melkvee

15-07-2019 - 0 reacties Agriton is gestart als kennispartner van Melkvee. Agriton is leverancier en producent van natuurlijke producten voor de agrarische sector. De EM Technologie vormt hiervoor de basis.


Meeste asbestsubsidie ging naar boerenbedrijven

13-07-2019 - 0 reacties In Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel werden de afgelopen jaren de meeste asbestdaken verwijderd. Waarom daar? Omdat grote boerenbedrijven in agrarische gebieden de subsidiepot het beste konden vinden. Slechts de helft van de aanvragen kwam van particuliere woningbezitters.


'Proberen wat we binnen de wettelijke regels met duurzaam bodembeheer bereiken'

13-07-2019 - 0 reacties Het is geen echte proef wat samenwerkende agrarische ondernemers, toeleveranciers en overheden doen aan de rand van Deventer. Op een bijzonder bont perceel proberen ze samen uit hoe ze binnen de wetgeving het beste werken aan een duurzame bodem.


Fusie Schuitemaker en Veenhuis afgerond

12-07-2019 - 0 reacties Schuitemaker Machines uit Rijssen en Veenhuis Machines uit Raalte hebben de in april voorgenomen fusie formeel afgerond. De gefuseerde bedrijven gaan verder onder de naam SVgroup.Algemeen directeur Gerrit de Graaf: ‘Beide organisaties zijn al 100 jaar actief in de landbouwsector met hoogwaardige machines voor agrarische bedrijven en combineren veel sectorkennis en expertise. Wij zien grote meerwaarde op het gebied van marketing, verkoop, innovatie en productie in de sectoren waar beide bedrijven actief zijn. De productiefaciliteiten en de medewerkers van Veenhuis verhuizen naar de bestaande…


Ruim veertig procent Nederlandse boeren lijkt te bedanken voor kringloopsubsidies

08-07-2019 - 0 reacties Minister Schouten wil de normen voor het verkrijgen van landbouwsubsidies vanuit het gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid aanscherpen. De Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) deed onlangs een voorstel aan de regering over de manier waarop dat zou kunnen[/url]. Uitgeverij Agrio geeft aan aantal bladen voor de agrarische markt uit en deed onderzoek naar de reactie van boeren op die voorstellen en gedachten van de minister. Ze reageren nogal massaal afwijzend, stelt Agrio vast op basis van zijn steekproef. De kosten wegen niet op tegen de (gesubsidieerde) baten. De minister zelf denkt dat de boeren het gat moeten overbrengen door consumenten meer te laten betalen voor hun voedsel.


Geen snelle groei van de varkensstapel verwacht

05-07-2019 - 0 reacties De Europese Unie gaat er niet van uit dat de fors gestegen varkensprijs voor een snelle groei van de varkensstapel in de Europese Unie zorgt. Dat blijkt uit de kortetermijnverwachting van de agrarische markten in de Europa, die deze week is gepubliceerd.


Droogte teistert Oost-Nederland

05-07-2019 - 0 reacties Droogte slaat toe in de agrarische sector. Daarbij hebben met name de oostelijke (zand)gronden het zwaar, zo is ook te zien in de Boerenbusiness Gewastour. Beregenen is op dit moment cruciaal om de gewassen overeind te houden, maar niet overal mogelijk.


Convenant tegen stil leed

05-07-2019 - 0 reacties Stichting Boer&Toekomst Vechtdal sluit een convenant met vijf bedrijven uit de agrarische periferie. Het convenant moet helpen om stil leed onder agrariërs te signaleren en bespreekbaar te maken.


Deutz-Fahr stelt vernieuwde 5D Serie voor

04-07-2019 - 0 reacties De wendbare, veelzijdige trekkers zijn geschikt voor een verscheidenheid aan taken op een breed scala van agrarische bedrijven. De tractoren zijn verkrijgbaar met een bijzonder breed pakket aan apparatuur en vele unieke technische kenmerken. De modellen zijn verkrijgbaar met 3 of 4 cylinder FARMotion motoren, vanaf 74 tot 101 hp (55.4 tot 75 kW), met een uitlaatgasemissie conform regelgeving IIIB. Dankzij de elektronische common rail-injectie (2000 bar) hebben de krachtige, zuinige motoren een hoge koppelstijging tot wel 42%. De uitlaatgasreiniging wordt bereikt met een dieseloxidatiekatalysator…


Stap verder leren denken met bufferstroken

04-07-2019 - 0 reacties Als je dan toch teeltvrije zones krijgt opgelegd als akkerbouwer, kun je er maar beter iets van maken. Met die gedachte werd Bernhard Prins uit Scheemda deelnemer aan het project voor bufferstroken langs watervoerende sloten van Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG), de provincie en waterschap Hunze en Aa's.


Eerste certificaat IJsseldelta Boert Bewust onthuld

01-07-2019 - 0 reacties De melkveehouderij van de familie Kattenberg in Mastenbroek is de eerste boerderij in de regio IJsseldelta met het Boert Bewust-certificaat. In de loop van dit jaar worden ook bij andere agrarische bedrijven in de IJsseldelta de bordjes geplaatst die bij het certificaat horen.


Beter verdienmodel voor duurzame boer zo geregeld

01-07-2019 - 0 reacties Het kabinet presenteerde vrijdag 28 juni het Klimaatakkoord, waarin tot 2030 een bedrag van bijna €1 miljard beschikbaar wordt voor de agrarische sector. Marc Calon, de voorzitter van LTO Nederland, liet echter weten geen handtekening te zetten totdat hij zeker is dat deze financiering rondkomt.


Melkveebedrijf in Mastenbroek heeft primeur met label Boert Bewust

29-06-2019 - 7 reacties Het melkveebedrijf Kattenberg in Mastenbroek heeft zich als eerste agrarische onderneming in de IJsseldelta onderscheiden met het bedrijfslabel 'Boert Bewust'.


Europese boeren boos om deal met Mercosur-landen

29-06-2019 - 0 reacties De Europese Unie en Mercosur, het verbond van vier Zuid-Amerikaanse landen, hebben vrijdag een handelsovereenkomst gesloten. Copa en Cogeca, de Europese brancheorganisaties van de land- en tuinbouwsector, vrezen oneerlijke concurrentie met agrarische producten.


Meer boerensubsidie voor klimaat, maar wel te weinig

28-06-2019 - 0 reacties Het vandaag (28 juni) gepresenteerde Klimaatakkoord betekent dat voor de agrarische sector meer subsidies beschikbaar komen. Voor het halen van de klimaatdoelen komen de agrarische ondernemers evenwel nog veel geld te kort, zo calculeert LTO-voorzitter Marc Calon. 


Spierings licht nieuw Brabants landbouwbeleid toe

28-06-2019 - 0 reacties Anne-Marie Spierings (D66) zwaait als gedeputeerde Agrarische ontwikkeling ook de komende vier jaar de scepter over de Brabantse land- en tuinbouw. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, al vindt ZLTO het vooral een gemiste kans dat het veehouderijbeleid niet drastisch is gewijzigd.


Robuuste en biodiverse snijmaisteelt

27-06-2019 - 0 reacties Snijmais speelt een prominente rol in het Nederlandse landschap, op ruim 200.000 hectare wordt het gewas geteeld. De agrarische sector werkt hard aan de verduurzaming van de teelt om een antwoord te bieden aan de huidige uitdagingen in de snijmaisteelt: het op peil houden van het organisch stofgehalte, het tegengaan van ondergrondverdichting en nutriënt uitspoeling. Oplossingsrichtingen voor deze uitdagingen worden in diverse nationale en regionale onderzoeksprojecten beproefd. Er wordt gewerkt aan (mechanische) onkruidbestrijding, onder- en nazaai, niet-kerende grondbewerking, het telen van snijmais met behulp van een strokenfrees en vroege en ultra vroege rassen.